duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las mieszany, ale z przewagą drzew liściastych (dąb, olszyna). Mnóstwo gołąbków zielonawych i jeden piętrowy mleczaj smaczny.
Bardzo sucho. Padało sensownie ponad miesiąc temu