duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Niestety w obecnie panujących warunkach, jedna godzina szwendania po lesie, to za mało aby spotkać coś do jedzenia. Jeśli już to dużego i powyżej ziemi - czyli potocznie huby. Tu Pniarek Obrzeżony w sąsiedztwie piwa. W lasach podmiejskich, trudno znaleźć miejsce, bez znaków dzisiejszej cywilizacji. Piwo przoduje. I niestety do robota nas "grzybiarzy".