duża wersja fotografii z doniesienia

fotografia z grzybobrania
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Nowy rok wypada zacząć spacerem po lesie, aby sezon otworzyć. Nieliczne napotkane grzybki konsumpcyjne - pieprzniki jadalne i trąbkowe, boczniaki, płomienice, dzisiaj tylko mrożone. Niekonsumpcyjne również mrożone, ale na "urodzie nic nie straciły. Pomyślności, zdrowia i radości w tym 2021 roku.