duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Trochę mniej, trochę bardziej robaczywe ale pobyt i zbieranie w połowie listopada to poezja duzo opieniek i podgrzybków ale na tej cieńszej noce. Dwie sowy na kotlety dopełniły sztafety