duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Witajcie grzyboswirki. Wyprawa do lasu po rydze, z mężem. Poszłam z nim, aby nie zabrał wszystkich rydzy. Grzyby są już wyrośnięte, ale wszystkie zdrowe. Jest ich dużo, można przenieść ogrom. Ale co potem z nim robić. Więc tylko trochę reszta została w lesie. Ale mąż trochę przyniósł. Ja takie zbiory, 7 rydzy, 3 kurki i 1 duży kogut. Zajączków nie zbieram i innych też