duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
570 grzybów w 3,5h. 90% młode podgrzybki brunatne, reszta sitaki, 7 kań, 3 maślaki, 1 sarna. Bardzo dużo ludzi