duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W taki piękny, słoneczny dzień szkoda w domu siedzieć, więc z koleżanką grzybową odwiedziłyśmy las sosnowy w Brzezinach. Spokojny spacer wśród goniących przed siebie zbieraczy zaowocował pięknymi podgrzybkami, kurkami, maslakami pstrymi i pięknym prawdziwkiem znalezionym przez koleżankę przy drodze.
Podgrzybków bardzo dużo, wciąż wychylają się że ściółki młode grzybki. Niektóre partie lasu skażone skoczogonkiem. Trochę splesnialych i robaczywych również jest. Jest też szansa na pełne kosze w przyszłym tygodniu.