duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las sosnowy z mchem i paprociami, 200 podgrzybków, głownie małych ale i większe się trafiają. Grzyby rosną miejscami, przez jakiś czas nic a potem miejsce z dużą ilością. Na miejscu została 1/4 robaczywych, w domu potem odeszła jeszcze 1/3. Po drodze powrotnej jeszcze krótki spacer po młodniku sosnowym pod linią energetyczną a tam około 20 maślaków