duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Nadal dominują maślaki ale coraz więcej prawdziwków (młode, w większości zdrowe), poza tym małe podgrzybki i rydze po ok. 30 szt. Kilkanaście koźlarzy, kilka kurek i kani. Sporo maślaków modrzewiowych i sitarzy, których nie zbierałem i nie liczyłem. Pojawiły się również opieńki.