duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie mokro. Ludzi niewiele. Dziś spacer wraz z czarną i resztą ekipy. Wycieczka myślę że udana każdy coś nazbierał. Prawdziwki pojedyncze zdrowe ale niektóre skonsumowane przez ślimaki. Podgrzybki po kilka sporo zdrowych. Koźlarki i krawce pojedyncze nie zbierałem. Zajączki po kilka nie zbierałem. Maślaki zwykłe po kilka nie zbierałem. Maślaki pstre po kilka zdrowe. Maślaki sitarze po kilka nie zbierałem. Gąski zielonki i niekształtne pojedyncze nie zbierałem. Sporo rośnie gołąbków, olszówek, muchomorów i wiele innych drobnych niejadalnych grzybów. Sezon trwa 😀