duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Trochę trzeba pochodzić bo nie w każdym lesie grzyby są. Przynajmniej połowa zebrana na skraju lasu lub na ścieżkach. Małe grzyby są, pogoda też dopisuje więc jeszcze sezon potrwa. Pozdrawiam grzyboświrniętych. 😁