duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Szybki wypad do lasu na rekonesans po długiej przerwie. Na mojej miejscówce w lesie stoi dużo wody. Znalazłem kilka Podgrzybków brunatnych. Jutro zmiana miejsca