duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W lesie rosną głównie maślaki zwyczajne i sitarze, trochę starych dużych podgrzybków i 2 młode, 1 koźlarz babka, 1 piaskowiec modrzak który rósł w piasku na środku drogi i tak samo kawałek dalej krawiec.