duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
W lesie od 7:30 do 12:30. Zbiór w brzozach i miksie brzoza sosna. 2 prawy, 18 kozak czerwo, 164 kozak babka/czarny/albinos 😂, 3 podgrzybek, 13 kania. Kozak w 90% młodziak. W dopiskach dodatkowe zdjęcia.