duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Dzisiaj skupiłem się na kozakach. Cały czas młodniki brzozowe. Ładne przwdziwki. Grzybów coraz więcej... Maślaki masowo. Pierwsze rydze.