duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Prawdziwki w młodniku świetkowym na ukończeniu, natomiast ruszają się w młodnikach dębowych. Łby całkowicie zdrowe, osobniki młode z białym hymeniforem nietknięte siemiatyckim robakiem. Trzony robaczywe w 20% zbioru. Rozmiar do marynowania.
Jak w bajce