duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie z wierzchu sucho ale pod spodem wilgotno. Ludzi sporo. Doniesienie mojego taty. Prawdziwki po kilka sporo robaczywych. Podgrzybki po kilka sporo zdrowych. Maślaki zwykłe i sitarze całe stada sporo robaczywych. Kurki pojedyncze nie zbierane. Pokazują się gołąbki, purchawki, olszówki i inne drobne niejadalne grzyby. Niestety grzyby występują punktowo nieraz trzeba przejść sport obszar bez znalezienia grzybów aby w końcu trafić na obszar z grzybami. W czwartek nadawają opady deszczu oby się sprawdziło.