duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Prawdziwki w tyczkowinie świerkowej i dębowej, na redlinach. W grupach po 3-4 okazy. W świerczynie sporo przedzierania się ale warto. Robaczywe około 20% trzonów, głównie w okazach w dębach.