duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Prawdziwki i podgrzybki przeważają. Podgrzybki zdrowe ale prawdziwki bardzo robaczywe na 100 sztuk może z 20 zdrowych.