duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Rydze, zbierałem po kimś. Większość zdrowa. Największe chowały się pod suchymi igłami. Mniejsze w trawie. Poza tym maślaczki, prawdziwki