duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Smulsko. Jak co roku mniej więcej o tej porze: wysyp maślaka żółtego. Dodatkowo 1 koźlarz babka i 2 czarnobrązowe. Zgodnie z lokalną tradycją, po maślaku żółtym będzie wysyp maślaka zwyczajnego - i już są tego oznaki. Bałem się o ten sezon, bo w zimie dziki zryły glebę praktycznie pod każdym modrzewiem (nie wiem, czego dziki szukają w zimie pod modrzewiami), ale maślakom to nie zaszkodziło, jest ich nawet więcej niż w ubiegłym roku.