duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno. Ludzi sporo. Zbiór mojego taty. Prawdziwki pojedyńcze większość robaczywe. Podgrzybki pojedyńcze zdrowe. Maślaki całe stadka większość robaczywa. Zajączki pojedyńcze robaczywe. Kurki rosną po kilkanaście nie zbierane. Sporadycznie można spotkać gołąbka, olszówkę, panienki, muchomory i inne drobne niejadalne grzyby. Dziś nadawaną obfite opady deszczu w moich okolicach tak więc wilgoci nie braknie w leśnych poszyciach.