duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las sosnowy duży. W lesie wilgotno i ciągłe opady deszczu. Ludzi brak. Grzybów również brak. Aby sporadycznie można spotkać gołąbka, panienkę bądź purchawki. Po szybkim rekonesansie szybko zmiana lasu ale o tym w kolejnym doniesieniu.