duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno. Kilka osób również poszukiwało grzyby. Gąski niekształtne po kilka robaczywe. Podgrzybki pojedyńcze sporo robaczywych. Maślaki pojedyńcze sporo robaczywych. Kurki po kilka zdrowe. Koźlarki pojedyńcze robaczywe. Można spotkać gołąbki, olszówki, muchomory i inne drobne niejadalne. Od jutra nadawają ochłodzenie i nocne przymrozki tak więc sezon zapewne dobiegnie do końca. Pozdrawiam leśną brać i życzę obfitych zbiorów w następnym sezonie.