duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii, a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Las duży mieszany. W lesie wilgotno. Ludzi parę osób. Po ubiegłotygodniowych przymrozkach przyszło ocieplenie. Prawdziwek jedyny zdrowy. Podgrzybki pojedyńcze sporo robaczywych. Koźlarki po kilka sporo zdrowych. Krawce po kilka zdrowe. Maślaki pojedyńcze sporo robaczywych. Kurki po kilka nie zabierałem. Gąski niekształtne po kilka sporo robaczywych. Można spotkać różne gatunki grzybów mniej znanych lub niejadalnych. Sezon powoli dobiega do końca ale narazie jeszcze jest co zbierać. Pokazały się świeże grzyby i młode tak więc dopóki będzie ciepło będą rosły.