duża wersja fotografii z doniesienia

© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Wszystkim grzybiarzom życzę spokojnego odpoczynku przy świątecznym stole,a w nowym roku pełnych koszy grzybów .
Na foto ostatni Mohikanin....z 3 listopada.