« 18 marca 2017 #78188 - informator: Agorszczyk · duża wersja fotografii z doniesienia
© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Pokazały się pierwsze smardze. To w Polsce grzyby chronione, ale samo znalezisko cieszy. Teraz będziemy obserwować jak rosną pod warunkiem, że ich drwale nie zadeptają