red listGREJ

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden [as 'biformis']

niszczyk liściastodrzewny (niszczyk pergaminowy)
Trichaptum pergamenum (Fr.) G. Cunn. (1965)
znaleziska Trichaptum biforme na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 163773 DE-64, 226031 EB-59, 82574 EG-19, 82570 EG-29, 95122 EG-29, 118638 FG-20, 118631 FG-21, 118634 FG-21, 118635 FG-21, 122950 FG-34, 230741 GC-01, 230747 GC-02,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 153441 AB-94, 160783 BB-09, 258347 CA-79, 166009 DA-70, 254150 DA-80, 163241 DA-81, 211515 DE-55, 137122 DF-94, 45415 ED-26, 156286 FG-34, 252578 GC-01,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

45415 Trichaptum biforme; Warszawa. Park leśny Bemowo., ED-26; 10.08.2006; Kwartał starego lasu liściastego,- dębowo-grabowego.; Na leżącym pniu grabowym. Na około 1 m długości pnia. Owocniki w skupieniu pozrastane i pojedyńcze.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58527

82570 Trichaptum biforme; Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi, EG-29; 11.08.2007; cienisty wąwóz w lesie bukowym; na średnio zmurszałych, powalonych bukach jeszcze pokrytych korą masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Trichaptum pergamenum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132588 fot. 132589 fot. 132590

82574 Trichaptum biforme; Bodaki, gorlicki Beskid Niski, 2 km SW, EG-19; 04.12.2006; las bukowy z pojedynczymi innymi drzewami liściastymi; na średnio zmurszałych, powalonych drzewach jeszcze pokrytych korą, przeważnie bukach masowo, w typowym dla gatunku dachówkowatym i rzędowym układzie kapeluszy; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <061204 Trichaptum pergamenum>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 132605 fot. 132606

95122 Trichaptum biforme; Wołowiec, Beskid Niski, południowe stoki pod grzbietem Mareszki, EG-29; 08.03.2008; stary las bukowo - jodłowy; na drewnie powalonego buka w początku murszenia, tracącego korę masowo, owocniki podsuszone; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080308 Trichaptum biforme>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny

fot. 157048 fot. 157049

118631 Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,5 km na NE od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 07.10.2008; las mieszany (Bk, Ol sz. Jw, Św, leszczyna); pień martwej olszy szarej i konary buka masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Z. Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/3.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: niszczyk liściastodrzewny
fot. 210721 fot. 210722

118634 Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 3 km na N od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 07.10.2008; buczyna karpacka; na martwych pniach drzew liściastych bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: niszczyk liściastodrzewny
fot. 210731 fot. 210732

118635 Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 2,8 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 07.10.2008; buczyna karpacka; na pniach martwych drzew liściastych bardzo licznie pojedynczo, w grupach i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (OOŚ), tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 210740 fot. 210741 fot. 210742

118638 Trichaptum biforme; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 4,5 km na SW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 08.10.2008; buczyna karpacka; na pniach martwych drzew liściastych bardzo licznie pojedynczo, w grupach i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 210749 fot. 210750

122950 Trichaptum biforme; 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, (ok. 1,5 km NE od nieistnejącej wsi Surowica), FG-34; 18.07.2--8; las liściasty; na opadłych gałęziach drzewa liściastego na kilku gałęziach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/TP/21.12.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221497

137122 Trichaptum biforme; Międzybrodzie bialskie, DF-94; 03.07.2009; las mieszany buk,świerk,sosna; na leżącej kłodzie buka? kilkaset dachówkowatych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252801 fot. 252802
N 49*47,007'
E 019*11,350'
421 m.npm

153441 Trichaptum biforme; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 14.11.2009; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt rozpostartych i rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak
uwagi: Niszczyk liściastodrzewny
fot. 296705 fot. 296706 fot. 296707
W rezerwacie przyrody Osetno

156286 Trichaptum biforme; 4 km N, Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 22.06.2009; las bukowy z domieszką świerka; kłoda bukowa na jednej kłodzie kilkadziesiąc owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie,
uwagi: stanowisko zgłoszone w poprzednim roku (ID: 122950)

160783 Trichaptum biforme; SE Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 22.08.2009; las liściasty wilgotny z przewagą leszczyny, jarzębiny, brzozy, dębu, buka, lipy, z domieszką świerka i sosny; na rosnącym liściastym na wysokości ok 1 m nad ziemią niewielka grupa owocników pozrastanych ze sobą i pojedynczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Joanna Gądek, Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321195

163241 Trichaptum biforme; Gdańsk Sobieszewo Rezerwat Ptasi Raj, woj. pomorskie, DA-81; 18.04.2010; Brzeg trzcinowiska porośnięty olszą czarną; na martwej olszy czarnej kilkanaście owocników wraz z Daldina concentrica; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Ptaski Raj
uwagi: fot. 330360

163773 Trichaptum biforme; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 18.04.2010; zarośla nad strumieniem-czeremcha,olcha,wierzba i in; na powalonym,martwym drzewie liściastym (czeremsze ?) kilkadziesiąt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/15.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332519 fot. 332520 fot. 332521 fot. 332522

166009 Trichaptum biforme; Gdynia rezerwat przyrody Kępa Redłowska, woj. pomorskie, DA-70; 29.05.2010; Las mieszany buk,leszczyna,sosna,brzoza,klon; Na powalonym buku dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Kępa Redłowska
uwagi: fot. 341605

211515 Trichaptum biforme; 0,8 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 31.12.2012; pas lasu z przewagą drzew liściastych ( topole, olchy ), okresowo podmokły, z okresowym ciekiem wodnym; na topolowym konarze leżącym na ziemi kilkanaście owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 27,6" N i 19st 22' 08,8" E

fot. 549117 fot. 549118 fot. 549119

siedlisko
fot. 549120

226031 Trichaptum biforme; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 13.10.2013; dąb,sosna,świerk,brzoza,grab; gałęzie brzozy kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612209 fot. 612210

230741 Trichaptum biforme; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 17.03.2013; las mieszany, główny drzewostan to świerk i brzoza; na marwej , złamanej brzozie masowo na dużej przestrzeni; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130317/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636195fot. 636196

230747 Trichaptum biforme; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 03.11.2013; las mieszany; na martwych pędach leszczyny masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131103/1002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636224fot. 636225

252578 Trichaptum biforme; Puszcza Knyszyńska, Pólko, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 24.08.2014; skraj Puszczy Knyszyńskiej graniczacy z terenem podmokłym; na leżącym na ziemi konarze czeremchy masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 726362fot. 726363fot. 726364fot. 726365fot. 726366

254150 Trichaptum biforme; TPK Gdańsk Dolina Zielona, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 15.01.2015; grab; grab kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 733934fot. 733935

258347 Trichaptum biforme; Rezerwat Łęg nad Sweilią, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 21.04.2015; olsza, brzoza, czereśnia, świerk, leszczyna; brzoza b. licznie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Spis grzybów Rezerwatu Łęg nad Swelinią
uwagi: fot. 750765 fot. 750766

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.04.2009 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Trichaptum_biforme.htm">niszczyk liściastodrzewny - Trichaptum biforme - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>