edibleGREJ

Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.

łysiczka uprawna (pierścieniak uprawny)
Psilocybe rugosoannulata · Stropharia ferrii Bres. · Stropharia eximia Benedix
Stropharia rugosoannulata
pokrój · habit; 11.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; znal. 050811.6
copyright © by Marek Snowarski
Stropharia rugosoannulata
Stropharia rugosoannulata
pokrój · habit

owocnik (Fruitbody)

Stropharia rugosoannulata
Stropharia rugosoannulata
sporeprint
Kapelusz duży, 60-160(200) mm średnicy; młody ciemno winno-brązowy, z wiekiem coraz jaśniejszy ochrowo-brązowy aż do kremowego, czasem od początku żółtawo-kremowy z ciemniejszymi winno-czerwonymi włókienkami; początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do płaskiego; powierzchnia tylko nieco lepka gdy wilgotna, poza tym sucha, początkowo z nieregularnymi resztkami osłony, potem naga, gładka, matowa, śliska; brzeg ostry, długo podwinięty.

Blaszki początkowo jasno dymno-szare, potem ciemnieją, szaro-błękitne do fioletowo-czarnych; gęste, szeroko przyrośnięte; ostrza białawe.

Trzon biały, żółknący; gruby, 70-150 x 15-30 mm, cylindryczny lub z nieco rozszerzoną podstawą; pełny; pierścień gruby, biały, jego resztki czasem mogą pozostać na brzegu kapelusza i na trzonie; trzon z długimi włókienkami, poniżej pierścienia gładki, nie łuseczkowaty; u podstawy ryzomorfy.

Miąższ biały, dość gruby w kapeluszu; zapach ziołowo-rzodkwiowy (przypomina świeżo ściętą trawę) ale dość przyjemny aromatyczny; smak łagodny, rzodkwiowy, nieco cierpki.

Barwa wysypu zarodników ciemno brązowo-fioletowa.

Pileus large, 60-160(200) mm in diameter; young dark vinaceous-brown, with age gradually lighter ochraceous-brown to cream-coloured, sometimes from the start yellowish-cream coloured with darker vinaceous fibrils; initially conic-convex, later convex to plane; surface only slightly viscid when wet, otherwise dry, at first with irregular veil remains, then glabrous, smooth, dull, slippery; margin acute, incurved for a long time.

Lamellae initially light smoke-coloured, later darkening, grey-blue to violet-black; close, adnate; edges whitish.

Stipe white, yellowing; thick, 70-150 x 15-30 mm, cylindrical or with somewhat enlarged base; solid; ring thick, white, ring remains may be visible at the pileal margin and on the stipe; stipe with long fibrils, surface below the ring smooth, scaleless; at the base rhizomorphs.

Flesh white, quite thick in the cap; odour herbaceous-raphanoid (reminding of freshly cut grass) but quite pleasant aromatic; taste mild, raphanoid, slightly acrid.

Spore print dark brown-violet.

zarodniki (Spores)

Stropharia rugosoannulata
Stropharia rugosoannulata
Zarodniki elipsoidalno-jajowate, grubościenne, z porą rostkową, 9.5-12 x 7-9 µm.

Spores ellipsoid-ovoid, thick-walled, with a germ pore, 9.5-12 x 7-9 µm.

występowanie

Pojedynczo i gromadnie, poza lasami, na ścinkach drewna, kompostowanych trocinach, słomie. Po raz pierwszy pojawił się w Europie w połowie XX wieku, prawdopodobnie zawleczony z Ameryki Północnej.

Solitary or gregarious, on mulch of wood, straw etc.

wartość (Importance)

Jadalny i uprawiany na słomie. Przynajmniej taka była moda w Polsce lat 70-80, ostatnimi czasy jednak nic o nim nie słyszałem. Musi być dobrze usmażony bo inaczej może powodować dolegliwości gastryczne.

Edible and cultivated on straw.

uwagi (Remarks)

Stropharia hornemannii
S. hornemannii
Inny podobny duży pierścieniak to łysiczka okazała (Stropharia hornemannii), ten wyrasta wyłacznie w lasach, na drewnie drzew iglastych, trzon poniżej pierścienia jest wyraźnie biało łuseczkowaty, pierścień jest bardziej delikatny.

Another large Stropharia - Stropharia hornemannii, grows exclusively in forests, on the conifers, its stipe below the ring is distinctly white squamulose, the ring more delicate.

wybrane znaleziska · selected collections

Stropharia rugosoannulata
5f · 05 08 11 6
(okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy) na starych łodygach kukurydzy, na brzegu pola uprawnego · (on old Zea mays straw)
Stropharia rugosoannulata
5f · 06 06 16 1
(Góry Kaczawskie )
Stropharia rugosoannulata
11f · 02 06 01 1 (Marek Snowarski)
(okolice Trutnova, Czechy)
spores: 10.5 × 6.8, Q= 1.5, N= 26
Stropharia rugosoannulata
16f · 00 06 03 1 (Marek Snowarski)
(ok. Łagowa Lubuskiego) dwa owocniki na trawniku · (two specimens on lawn)
identification: Stropharia rugosoannulata ?
spores: 12.5 × 7.5, Q= 1.7, N= 14
znaleziska Stropharia rugosoannulata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155740 AD-19, 197483 BD-19, 200227 CA-47, 169767 CA-89, 230507 CD-18, 166288 CE-37, 166289 CE-37, 166290 CE-37, 166291 CE-37, 169582 CE-37, 216732 DE-45, 215077 DE-46, 220949 DE-46, 166102 DE-55, 262445 DE-55, 174684 DE-56, 166107 DE-66, 167612 DF-68,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 189512 CA-89, 277984 CC-15, 295842 CE-27, 134667 CE-30, 192287 CE-37, 192288 CE-37, 192381 CE-37, 192382 CE-37, 193005 CE-37, 295844 CE-39, 193133 CE-48, 228859 DD-66, 167154 DE-55, 283272 DE-56, 217415 DF-78,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

134667 Stropharia rugosoannulata; Łozina, pow. wrocławski, dolnośląskie, ok. 700m SW, CE-30; 13.06.2009; plantacja wierzby podszyta trawą; na ziemi 5 owocników na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, ok.5-10 m wgłąb uprawy, przy jej południowej krawędzi; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy,
uwagi:
fot. 247300 fot. 247301 fot. 247302 fot. 247303 fot. 247304 fot. 247305

155740 Stropharia rugosoannulata; 1 km na NE od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 14.09.2008; skraj pola uprawnego; na ziemi pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1000* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304762 fot. 304763

166102 Stropharia rugosoannulata; 1 km W,Józefów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 26.05.2010; nieobsiane pole wsród nieużytków; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342056 fot. 342057 fot. 342058

W ubiegłym roku 25 października znalazłem w okolicy (1,5 km na pdwsch) znacznie więcej tych pierścieniaków (80-100 sztuk).Rosły one na polu oziminy.
fot. 342059 fot. 342060 fot. 342061

166107 Stropharia rugosoannulata; 300 m S,Zagórze,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 29.05.2010; pole uprawne; na ziemi ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 342073 fot. 342074 fot. 342075

166288 Stropharia rugosoannulata; 500 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 21.05.2010; ; na ziemi, na polu ziemniaków 32 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rakowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/338923.html
fot. 342760 fot. 342761 fot. 342762 fot. 342763

166289 Stropharia rugosoannulata; 30m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 21.05.2010; zagajnik - olchy, brzozy, topole; na pniaku topoli pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Jakub Węcławski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/338950.html
fot. 342769 fot. 342770 fot. 342771 fot. 342772

166290 Stropharia rugosoannulata; 800 m W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 28.05.2010; pole; na ziemi, zaorane pole i posiany łubin 23 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: na forum: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/341318.html
fot. 342780 fot. 342781 fot. 342782 fot. 342783 fot. 342784

166291 Stropharia rugosoannulata; 40 m S od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 01.06.2010; pole; na ziemi, zaorane pole masowo, doliczyłem do 40 szt. i były jeszcze w podmokłej części pola; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: osobniki od młodych do starszych, widoczne z daleka
fot. 342792 fot. 342793 fot. 342794 fot. 342795 fot. 342796 fot. 342797

167154 Stropharia rugosoannulata; Lipie,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 13.08.2005; trawiasta ścieżka w lesie sosnowym;w miejscu tym wyrzucano różne materiały m.in.trawę i gruz z rozbiórki; w trawie i roślinności zielnej,na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: brak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 346049 fot. 346050 fot. 346051 fot. 346052

167612 Stropharia rugosoannulata; Tyniec (Kraków)/Skawina w kierunku Podgórek Krakowskich, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 22.06.2010; przy drodze leśnej biegnącej obok liściastego lasu; w trawie, w miejscu w którym składowane było w zimie drzewo po wycince w grupie 3 szt; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WC/4.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 347927 fot. 347928

169582 Stropharia rugosoannulata; 200-300 E od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 06.08.2010; pole uprawne; na ziemi, ściernisko - po jęczmieniu jarym 36 sztuk, rozrzucone na odległości 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/PZ/3.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N51.13'47'' E18.15'10''
fot. 357481 fot. 357482 fot. 357483 fot. 357484 fot. 357485

169767 Stropharia rugosoannulata; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA-89; 08.08.2010; Las mieszany,sosna,buk; w ziemi wraz z maślakami ziarnistymi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100808/0002, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 358111

174684 Stropharia rugosoannulata; Martelicha (Radomsko),100 m na pd od zabudowań, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 29.08.2010; liściaste zadrzewienia nad zarastającym śródleśnym stawem; na gnijącej,wyrzuconej w lesie kupce trocin dwie grupy owocników w różnym wieku; 7 owocników młodych i co najmniej dwa razy tyle zejściowych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st 02' 25,4"N 19st 27' 10,1"E

fot. 373853 fot. 373854 fot. 373855

189512 Stropharia rugosoannulata; Księże błota-Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 12.08.2011; Pole uprawne zboże; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic
uwagi: fot. 435467
148 m.npm.

192287 Stropharia rugosoannulata; 150 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 09.07.2011; las olchowy; na ziemi pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 266/1. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/426158.html
fot. 448494 fot. 448495 fot. 448496

192288 Stropharia rugosoannulata; 100m na W od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 18.08.2011; zaorane ściernisko, bardzo wyschnięte; na ziemi masowo, na pow. ok.10m2 były 64 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Żdżary (Podjama)działka nr 218.
fot. 448500 fot. 448501

192381 Stropharia rugosoannulata; 300 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Duchowna), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 11.10.2011; pole oziminy i ściernisko; na ziemi masowo, pojedynczo i w grupach na pow. 300m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działki nr 2804 i 2805. Gmina Bolesławiec.
fot. 448978 fot. 448979 fot. 448980

192382 Stropharia rugosoannulata; 350 m na E od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.10.2011; zaorane ściernisko; na ziemi w rozproszeniu - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 108. Gmina Bolesławiec.
fot. 448985 fot. 448986 fot. 448987

193005 Stropharia rugosoannulata; 400 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.10.2011; podorane ściernisko; na ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 997/1 - Żdżary. Gmina Bolesławiec.
fot. 452127 fot. 452128 fot. 452129

193133 Stropharia rugosoannulata; 30 m na S od zabudowań Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-48; 26.10.2011; pole uprawne; na ziemi pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Dzietrzkowice działka 653/2.Gmina Łubnice.
fot. 452898 fot. 452899

197483 Stropharia rugosoannulata; Poznań, Dolina Głuszynki, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-19; 22.05.2010; między polem, a łąką; na ziemi kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/100522/0002, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41

200227 Stropharia rugosoannulata; Obrzeża Rezerwatu Źródliska Czarnej Wody, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-47; 30.06.2012; pole uprawne -rzepak; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120630/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 494278

215077 Stropharia rugosoannulata; 1,3 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 08.06.2013; skraj pola uprawnego, przy lesie; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 10,37" N i 19st 33' 24,3" E

fot. 566845 fot. 566846

216732 Stropharia rugosoannulata; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 18.06.2013; las mieszany -dęby, sosny, brzozy; na ziemi, w miejscu składowania drewna grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130618/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 574276 fot. 574277 fot. 574278

217415 Stropharia rugosoannulata; Rzozów, lasek w kierunku Gołuchowic, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 02.06.2013; w trawie obok lasku brzozowego; na ziemi grupka kilkunastu owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Grzyb został znaleziony na wspólnej wyprawie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Rzozowie.

fot. 577568 fot. 577569

220949 Stropharia rugosoannulata; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 29.08.2013; na granicy lasu i pól; na ziemi, w płytkiej bruździe grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130829/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 52,35" N i 19st 26' 7,85" E

fot. 591592 fot. 591593

228859 Stropharia rugosoannulata; Dąbrówka, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-66; 16.09.2013; trawiaste pobocze uliczki, przy płocie; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 49' 58,4" N i 19st 33' 48" E

fot. 626094 fot. 626095

230507 Stropharia rugosoannulata; Stary Licheń, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD-18; 19.07.2013; ogród; na korze wysypanej pod rododendronami przeważnie pojedynczo, łącznie cn. kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/GN/130719/0001, tak, notatka: nie
uwagi: na terenie sanktuarium

fot. 634687 fot. 634688 fot. 634689 fot. 634690

262445 Stropharia rugosoannulata; 1 km S od wsi Wierzbica, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 24.05.2015; pola uprawne; wąskie kartoflisko; na ziemi rozproszona grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150524/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 05,5" N i 19st 22' 12,2" E

fot. 764533 fot. 764534 fot. 764535 fot. 764536

277984 Stropharia rugosoannulata; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 16.09.2015; Pastwisko, przy ścianie lasu liściastego.; Na ziemi bogatej w szczątki organiczne (odchody koni), Pojedynczo. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829039
http://www.bio-forum.pl/messages/33/784684.html

283272 Stropharia rugosoannulata; 400 m SW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 26.05.2016; pobocze drogi leśnej w miejscu składowania drewna; na ziemi przemieszanej z korą i materiałem drzewnym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 1,5" N i 19st 27' 17" E

fot. 847167 fot. 847168 fot. 847169

295842 Stropharia rugosoannulata; 60 m na S od Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 09.10.2016; pole uprawne; na ziemi 4 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900536 fot. 900537 fot. 900538

295844 Stropharia rugosoannulata; 100 m na N od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 27.10.2016; droga lesna; rozjezdzona ziemia lesnej drogi 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wielun Lesnictwo Wróblew oddział 190.
fot. 900543 fot. 900544 fot. 900545

literatura · references
[26IV] [1] [49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 01.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Stropharia_rugosoannulata.htm">łysiczka uprawna - Stropharia rugosoannulata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>