good ediblered list

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821)

siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) (Cauliflower mushroom)
Sparassis crispa
pokrój · habit; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; znal. 060928.10
copyright © by Marek Snowarski
Sparassis crispa
pokrój · habit
Sparassis crispa
młody owocnik · young specimen
Sparassis crispa
owocnik obok sosny

owocnik (Fruitbody)

Sparassis crispa
Duży, nieregularnie kulisty, kalafiorowaty, 100-250(400) mm szerokości, 100-150 mm wysokości; składa się z krótkiego trzonu wpuszczonego w korzenie porażonego drzewa, od niego odchodzą liczne gęsto ułożone odgałęzienia zakończone płaskimi, zaokrąglonymi, łopatkami czy też listkami o gładkiej powierzchni, na niej są tworzone zarodniki; barwa listków kremowa, z czasem ciemnieją do żółtawej, ochrowej a zakończenia brązowieją.

Miąższ białawy, woskowaty; zapach przyjemny, korzenny; smak łagodny (orzechowy).

Sporocarp large, in shape more or less globose, 100-250(400) mm broad and 100-150 mm tall; consist of broad and short rooting base, connected with roots of parasited wood and dense flattened branches with rounded leaf-like endings, on their surface spores are produced; colour of branches cream, in age darkening to pale yellow or ocher, endings become brownish.

Flesh whitish, waxen; odour pleasant, spicy; taste mild.

zarodniki (Spores)

Wysyp biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

Sporeprint white. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo, od lipca do października, u podstawy porażonych drzew - zazwyczaj sosny, rzadziej świerka; także saprotroficznie na drewnie tych drzew.

Not common. Summer-fall around trunks of pine or spruce, sometimes on stumps of this trees.

wartość (Importance)

Jadalny i podobno smaczny. W Polsce gatunek chroniony.

Edible and tasty.

uwagi (Remarks)

Ostatnia kodyfikacja polskich nazw grzybów, kierując się względami estetycznymi, zmieniła wcześniej obowiązującą nazwę rodzajową szmaciak na siedzuń.

Sparassis laminosa
S. laminosa
U podstawy drzew liściastych wyrasta siedzuń dębowy (Sparassis laminosa) białawy, słomiastożółty, ma szerzej rozpostarte, rzadsze i mniej kędzierzawe zakończenia rozgałęzień. Bardzo podobne, jeśli nie identyczne, osobniki wyrastające na korzeniach jodły bywają także wydzielane w osobny takson - siedzuń jodłowy (Sparassis nemecii) - ma on szerokie, jasne rozgałęzienia.

Similar specie Sparassis laminosa grown on roots of decidious trees, usually oaks, is paller, whitis, leaves are broader, not so dense; specimens groving on fir are by some treated as different taxon - Sparassis nemecii - has broad, pale endings.

wybrane znaleziska · selected collections

Sparassis crispa
8f · 06 09 28 10
(Puszcza Białowieska)
Sparassis crispa
2f · 02 08 17 3b (Marek Snowarski)
(Trutnov, Czechy) w górskiej świerczynie · (in mountain spruce forest)
Sparassis crispa
1f · 99 09 11 2 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, lasy milickie)
znaleziska Sparassis crispa na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.01.04

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 46567 AB-37, 116239 AB-83, 120004 AB-83, 80167 AB-84, 45391 AB-93, 46134 AB-93, 110190 AB-93, 112349 AB-93, 153839 AB-93, 24345 AB-94, 42515 AB-94, 44137 AB-94, 45345 AB-94, 47114 AB-94, 112226 AB-94, 112232 AB-94, 152172 AB-94, 110193 AB-95, 193382 AD-04, 195211 AD-07, 194150 AD-16, 150765 AD-75, 172919 AE-29, 76161 BA-99, 115701 BA-99, 151783 BA-99, 42336 BB-01, 76157 BB-09, 151789 BB-09, 153236 BB-09, 47249 BC-07, 128073 BC-13, 128074 BC-13, 189494 BC-13, 26241 BC-17, 47251 BC-28, 112227 BC-55, 81461 BC-60, 23038 BC-76, 112940 BC-79, 152517 BC-79, 39757 BC-79, 180812 BC-79, 195497 BC-79, 147493 BC-91, 180813 BC-98, 52794 BC-99, 114754 BC-99, 173081 BC-99, 195438 BC-99, 155271 BD-12, 40425 BD-17, 155279 BD-21, 149169 BD-23, 195487 BD-23, 42597 BD-46, 45137 BE-27, 45138 BE-27, 45139 BE-28, 78403 BE-28, 45248 CA-35, 45249 CA-35, 45250 CA-35, 45253 CA-35, 75132 CA-50, 143206 CA-50, 143207 CA-50, 143208 CA-50, 19973 CA-67, 190756 CA-78, 114722 CA-79, 114876 CA-79, 171263 CA-79, 39683 CA-89, 142980 CA-89, 142984 CA-89, 142993 CA-89, 145352 CA-89, 141394 CA-89, 73211 CA-97, 114626 CA-97, 194534 CA-98, 153249 CB-00, 144398 CB-07, 148444 CB-07, 39654 CB-14, 43380 CB-14, 171897 CB-14, 45242 CB-15, 82747 CB-15, 115272 CB-15, 20850 CB-16, 39659 CB-16, 45224 CB-16, 45226 CB-16, 20231 CB-24, 21105 CB-24, 38836 CB-24, 38844 CB-24, 38846 CB-24, 39651 CB-24, 41253 CB-24, 41254 CB-24, 41256 CB-24, 41844 CB-24, 41845 CB-24, 41847 CB-24, 42498 CB-24, 42502 CB-24, 42504 CB-24, 43376 CB-24, 45227 CB-24, 45237 CB-24, 45239 CB-24, 45674 CB-24, 45675 CB-24, 45678 CB-24, 45679 CB-24, 46128 CB-24, 46429 CB-24, 46430 CB-24, 46431 CB-24, 46432 CB-24, 73982 CB-24, 73985 CB-24, 75941 CB-24, 77007 CB-24, 77008 CB-24, 77009 CB-24, 77010 CB-24, 77600 CB-24, 80397 CB-24, 80398 CB-24, 82758 CB-24, 110287 CB-24, 111682 CB-24, 111685 CB-24, 114847 CB-24, 115162 CB-24, 115170 CB-24, 142853 CB-24, 145846 CB-24, 171905 CB-24, 174604 CB-24, 174606 CB-24, 20232 CB-25, 21106 CB-25, 21973 CB-25, 114864 CB-25, 145845 CB-25, 148463 CB-35, 176401 CB-42, 110842 CB-44, 113896 CB-44, 176810 CB-48, 193745 CB-48, 46484 CB-69, 128075 CC-00, 175032 CC-25, 176698 CC-25, 192490 CC-25, 195202 CC-65, 195358 CC-65, 114775 CC-73, 152589 CC-73, 152592 CC-73, 171511 CC-73, 114777 CC-74, 152588 CC-74, 195203 CC-74, 114737 CC-90, 173256 CC-90, 195440 CC-90, 190384 CC-91, 123107 CC-92, 123108 CC-92, 151069 CC-92, 152552 CC-92, 152556 CC-92, 172001 CC-92, 180814 CC-92, 189103 CC-92, 195219 CC-92, 123101 CC-94, 152507 CC-94, 152508 CC-94, 152509 CC-94, 123104 CC-95, 169680 CC-95, 172661 CC-95, 189675 CC-95, 142087 CD-01, 180614 CD-01, 195516 CD-01, 179722 CD-45, 165293 CD-64, 157400 CD-99, 95437 CE-05, 177706 CE-21, 177707 CE-21, 155578 CE-37, 155580 CE-37, 155583 CE-37, 155586 CE-37, 172956 CE-37, 172959 CE-37, 172960 CE-37, 173866 CE-37, 173868 CE-37, 173870 CE-37, 173873 CE-37, 173876 CE-37, 173877 CE-37, 173878 CE-37, 174198 CE-37, 174199 CE-37, 175346 CE-37, 178182 CE-37, 177471 CE-37, 177472 CE-37, 177473 CE-37, 190526 CE-37, 190528 CE-37, 190627 CE-37, 191558 CE-37, 191560 CE-37, 191563 CE-37, 192171 CE-37, 192172 CE-37, 193002 CE-37, 193003 CE-37, 193004 CE-37, 193762 CE-37, 194891 CE-37, 188811 CE-37, 188816 CE-37, 192170 CE-37, 45426 CF-38, 160249 DA-70, 46693 DA-80, 46696 DA-80, 48428 DA-80, 85271 DA-80, 109260 DA-80, 111664 DA-80, 111671 DA-80, 111989 DA-80, 114177 DA-80, 114782 DA-80, 115277 DA-80, 116676 DA-80, 142851 DA-80, 144168 DA-80, 172341 DA-80, 172633 DA-80, 141411 DA-80, 190849 DA-80, 46350 DD-55, 77724 DD-55, 83459 DD-55, 72753 DD-66, 138674 DD-66, 138679 DD-66, 138685 DD-66, 46388 DD-67, 77725 DD-67, 73667 DD-76, 138673 DD-76, 19748 DD-77, 75465 DD-87, 120130 DE-35, 97704 DE-45, 97706 DE-45, 116997 DE-45, 119728 DE-45, 146827 DE-45, 176939 DE-45, 97708 DE-46, 146829 DE-46, 175160 DE-46, 175636 DE-46, 179692 DE-46, 97622 DE-47, 113793 DE-54, 118012 DE-54, 118017 DE-54, 144943 DE-54, 144944 DE-54, 147320 DE-54, 153701 DE-54, 194714 DE-54, 194759 DE-54, 115024 DE-55, 115026 DE-55, 115640 DE-55, 145068 DE-55, 146845 DE-55, 146847 DE-55, 180303 DE-55, 180792 DE-55, 194620 DE-55, 97711 DE-56, 114335 DE-57, 114348 DE-57, 114349 DE-57, 114350 DE-57, 114683 DE-57, 119726 DE-57, 145150 DE-57, 145151 DE-57, 145152 DE-57, 145154 DE-57, 180551 DE-57, 180552 DE-57, 180553 DE-57, 180554 DE-57, 79315 DE-63, 114006 DE-63, 109538 DE-64, 144940 DE-64, 72956 DE-66, 117991 DE-67, 78499 DE-75, 72957 DE-76, 114009 DE-76, 120125 DE-76, 146805 DE-76, 79359 DE-82, 110961 DF-00, 111974 DF-52, 139729 DF-52, 85585 DF-62, 120495 DF-62, 155281 DF-62, 76339 DF-95, 11787 EB-57, 117995 EB-69, 148114 EB-69, 141200 EB-69, 11783 EC-89, 11785 EC-89, 27432 EC-94, 44112 ED-05, 45289 ED-26, 178051 ED-37, 79835 ED-52, 48430 ED-91, 47394 EE-00, 115164 EE-00, 44593 EE-01, 80094 EE-01, 152098 EE-01, 42791 EE-35, 84874 EE-55, 175083 EE-70, 49792 EE-84, 74903 EE-84, 83170 EF-14, 121123 EF-14, 121159 EF-14, 143988 EF-49, 150772 EF-80, 30995 EF-88, 43460 EF-88, 77625 EF-90, 38243 EF-92, 43457 EF-98, 39357 EG-08, 43475 EG-09, 75090 EG-09, 122047 EG-09, 122138 EG-09, 21984 EG-15, 46263 FC-36, 145317 FC-62, 142981 FD-62, 41401 FE-07, 45359 FE-07, 39786 FE-37, 43532 FE-37, 86065 FE-95, 121149 FF-04, 145225 FF-21, 146714 FF-24, 181581 GC-04, 181583 GC-12, 129028 GC-73, 41010 GD-91, 44515 GD-91, 46501 GD-91, 44133 GD-93, 75091 GD-93,
· bez ATPOL lub wadliwy: 189014,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 202925 BB-60, 172395 DA-70, 42991 DC-31, 123651 DE-55, 190456 DF-97, 75142 GF-43,
· bez ATPOL lub wadliwy: 44945, 123153,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.01.04

11783 Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 09.10.2004; Las sosnowy z domieszką dębów i brzóz.; na ziemi, podłoże próchnicze Trzy owocniki w sąsiedztwie 20 cm.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; R2 810102004 SZG-75R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7960

11785 Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 10.10.2004; Nieopodal ulicy Granicznej pod starą sosną.; Na ziemi, podłoże piaszczyste i igliwie sosny, sąsiedztwo śliwy. Jeden duży owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; R2 10102004 SZG-175R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7963

11787 Sparassis crispa; Mazury-Jeleniowo, nad j. Krawno, EB-57; 02.10.2004; stary las sosnowo-świerkowy; na ziemi, we mchu dwa duże owocniki w odległości 25 m; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; J2 13102004 SZG-07J, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

19748 Sparassis crispa; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 28.08.2005; Las mieszany, głównie sosna; pod sosnami, pod pieńkiem sosny pojedynczo; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: pięć okazów w odległości kilkunastu metrów, pod sosnami pomiędzy porębami, jeden pod pieńkiem sosnowym był świeżo częściowo wycięty

fot. 17303 fot. 17304

19973 Sparassis crispa; Dąbrówka, trasa Wejherowo-Strzepcz, CA-67; 03.09.2005; Młodnik sosnowy z domieszką dębu.; Na korzeniach sosny. Dwa zrośnięte owocniki.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od 1999 r. jak poznałem te lasy,siedzuń występuje co rok we wrześniu na tym samym stanowisku.fot. 17669

20231 Sparassis crispa; Przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany., CB-24; 04.09.2005; Las mieszany, żyzny, wilgotny, buk, sosna, jodła, brzoza, olcha, grab.; Między dwoma sosnami na korzeniach. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od lat występuje na tym stanowisku.
fot. 18030

20232 Sparassis crispa; Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy., CB-25; 27.08.2005; Stary las sosnowo-brzozowy porośnięty dużymi płatami jagodzisk.; Zmurszały pień sosny-niewidoczny. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Miejsce raczej nieprzyjazne grzybiarzom (zarosnięte olchami i grabami) i pewnie dlatego go spotykam co roku w tym samym miejscu.
fot. 18033

20850 Sparassis crispa; Kościerzyna, buczyna zaraz za wylotem z miasta w stronę Chojnic po lewej stronie 100 m od szosy., CB-16; 13.09.2005; Buczyna z wyciętymi sosnami.; Przy pniu ściętej sosny. 2 szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: b.k.
fot. 18973

21105 Sparassis crispa; Droga leśna Kalisz Kaszubski PKP-Śluza ok.3 km od stacji, CB-24; 17.09.2005; Żyzny las mieszany, buk, sosna, brzoza między dwoma stawami-bagnami.; Na korzeniach sosny. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19388

21106 Sparassis crispa; ten sam las co zgłoszenie z 6 września (Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy.), CB-25; 17.09.2005; Las sosna-brzoza porośnięty jagodami.; Na korzeniach sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19391

21973 Sparassis crispa; 500 m od stacji PKP Kalisz Kaszub. w stronę Dziemian w pasie kolejowym 50 m od torów., CB-25; 02.10.2005; Brzezina młoda wyrosła na porębie sosny.; Niewidoczny mocno podgnity karcz sosny, obrośnięty mchem. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 20673

21984 Sparassis crispa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 02.10.2005; las mieszany (sosna, świerk, jodła, jarząb, dąb); u podstawy ściętego pnia sosny jeden owocnik; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Lekko podstarzały owocnik - obserwowałem go przez ok. dwa tygodnie.
fot. 20702

23038 Sparassis crispa; 3 km na pn.-wsch. od wsi Kobylniki k. Obrzycka, BC-76; 01.10.2005; las sosnowy; na korzeniach sosny zwyczajnej pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak - fragment owocnika, herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 22421

24345 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 08.10.2005; buczyna z domieszką starych sosen; przy odziomku sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone o kilkanaście metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24351

26241 Sparassis crispa; Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie, BC-17; 03.12.2005; las sosnowy; w pobliżu sosny, na ściółce pojedynczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, tak, ; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26774

27432 Sparassis crispa; Goławice Drugie,pow.nowodworski,woj.mazowieckie, EC-94; 11.11.2005; las mieszany/sosnowo-brzozowy/; na ziemi,u podnóża sosny pojedyńczy owocnik; leg. Joanna Małecka; det. Joanna Małecka; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28194

30995 Sparassis crispa; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km NW od kościoła, EF-88; 18.08.2005; Las mieszany z przewagą sosny; u podstawy pnia (na korzeniu) żywej sosny pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty)
fot. 33442

38243 Sparassis crispa; nad Przełomem rzeki Tarnawki, EF-92; 13.08.2006; las mieszany (głównie buki, pojedyncze sosny i inne); na ziemi pod sosną 2 owocniki oddalone od siebie o około 2m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jeden owocnik był nieco uszkodzony.

fot. 47291 fot. 47292 fot. 47293

38836 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48390

38844 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48401

38846 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 20.08.2006; Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach modrzewia, sosny lub daglezji jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48404

39357 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG-08; 20.08.2006; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; U podstawy znacznie zmurszałego pniaka sosnowego 2 częściowo zrośnięte owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy = szmaciak gałęzisty
fot. 49362

39651 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 26.08.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49886

39654 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-14; 26.08.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49895

39659 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 26.08.2006; Buczyna.; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49901

39683 Sparassis crispa; Leżno-Gdańsk, CA-89; 26.08.2006; Las mieszany.; Na korzeniach starej,dużej półżywej (półmartwej) sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49955
Na moje oko to ten gigantyczny owocnik waży z 3-4 kg.To jest rekordowy szmaciak (siedzuń)

39757 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC-79; 27.08.2006; Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk); Przy spróchniałym pniu sosny Dwa owocniki w odległości ok. 15 cm od siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 50076

39786 Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 28.08.2006; Las mieszany, sosnowo-dębowo-grabowy; Tuż przy sośnie Jeden owocnik na przy sośnie; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szmaciak gałęzisty

fot. 50123

40425 Sparassis crispa; 1,6 km SE, gmina Stęszew, Stęszew, woj. wielkopolskie, BD-17; 28.08.2006; las mieszany, dębowo-sosnowy, podstawa stoku, nieopodal zrębu, grzyb rósł przy sośnie; na silnie spróchniałym pniu sosny w grupie (3); leg. Agnieszka Sieraczkiewicz; det. Agnieszka Sieraczkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50970 fot. 50971

Grzyb miał ok. 30 cm w najszerszym miejscu.

41010 Sparassis crispa; ok 6 km. na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 02.09.2006; Rzadki las iglasty, sosnowy. Owocnik średnicy ok. 15 cm.; na ziemi przy suchej gałęzi sosnowej, brak pnia pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51974

41253 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52388

41254 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na poziomym cięciu sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52391

41256 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 02.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52397

41401 Sparassis crispa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 05.09.2006; sosna, dąb, brzoza, jagodniki; stary obrośniety mchem pień sosny pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52609

41844 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 07.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53094

41845 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 07.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53097

41847 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 07.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53102

42336 Sparassis crispa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie (Las Kołobrzeski) ATPOL BB-01, BB-01; 09.09.2006; Buczyna z domieszką sosny i daglezji, runo skąpe; Na ziemi u podstawy sosny pospolitej Pojedynczy owocnik, ok. 200 m kolejny porzucony.; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 53773 fot. 53774

42498 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski PKP, CB-24; 10.09.2006; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik uszkodzony; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53958

42502 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 10.09.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53973

42504 Sparassis crispa; Trawice, CB-24; 10.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden stary owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53976

42515 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 09.09.2006; las mieszany: buk, dąb, sosna, brzoza; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo w odległości około 50 metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54015

42597 Sparassis crispa; przy czarnym szlaku w lasach między Przysieką Starą Drugą a Nielęgowem, BD-46; 10.09.2006; las sosnowy; na korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54133

42791 Sparassis crispa; Chlewiska - Stefanków, EE-35; 12.09.2006; las mieszany, sosna,dąb, jagody; na korzeniach dużej, żywej sosny pojedyńczy, duży egzemplarz; leg. Mariusz Głębowski; det. Mariusz Głębowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54394

42991 Sparassis crispa; leśnictwo Brzozówka, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-31; 15.09.2006; las sosnowy z nasadzeniami czeremchy; podstawa sosony pojedynczy osobnik; leg. Anna Barankiewicz; det. Anna Barankiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 54697

43376 Sparassis crispa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 16.09.2006; Las sosnowy; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 55337

43380 Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-14; 14.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55346

43457 Sparassis crispa; Racławice pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 30.08.2006; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych 4 pojedyncze owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55589

43460 Sparassis crispa; Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 30.08.2006; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych lub na ich wierzchołkach 6 pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55595

43475 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 02.09.2006; las mieszany - jodła, sosna, brzoza; u podstawy żywych sosen lub częściowo zmurszałych pniaków sosnowych pojedynczo, 4 owocniki, w tym jeden zniszczony; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55621

43532 Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 16.09.2006; Las mieszany, sosna - grab - dąb; przy korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Spotkałem tamtego dnia jeszcze kilka szmaciaków, ale ten był najładniejszy.

fot. 55683

44112 Sparassis crispa; Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED-05; 21.09.2006; Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, blisko pniaka starej sosny; na korzeniach sosny pojedynczy; leg. Agnieszka Kapuścińska; det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56477

44133 Sparassis crispa; 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 23.09.2006; rzadki las sosnowy (po wycince),; przy niewielkim pniaku sosny, duży owocnik pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56538

44137 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,9 km na N od Binowa, AB-94; 19.09.2006; buczyna z kępą kilkunastu sosen; na ziemi przy pniu sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56564

44515 Sparassis crispa; ok 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 23.09.2006; las sosnowy; na korzeniach sosny 2 małe owocniki (starszy i młodszy); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57119

44593 Sparassis crispa; Fryszerka k/Inowłodza, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, EE-01; 20.08.2006; bór sosnowy świeży; na korzeniach sosny zwyczajnej 4 owocniki obok siebie; leg. Kamil Janikowski; det. Kamil Janikowski; eksykat: tak, TAK - w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/108495.html, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70

44945 Sparassis crispa; Tomaszów Maz.las za osadnikami na Brzustówce ok.150m w głębi lasu licząc od od ostatniego zbiornika; 23.09.2006; przejrzysty las sosnowy z niewielką domieszką brzozy dębu i jarzębiny; piaszczyste 2 stanowiska pojedynczo odległe od siebie kilkadziesiąt metrów; leg. Nie pobrane; det. Marek Ciszewski; eksykat: będzie przesłany do kustosza, tak, notatka: ten trzeci nie fotografowany; publikacja: na forum w wątku:
uwagi: był jeszcze trzeci w pobliżu, wcześniej przez kogoś wyjęty, lub wygrzebany przez dzika, lub sarnę - były ślady obecności tych zwierząt, lekko podeschły. Ten egzemplarz zabezpieczyłem.
fot. 57742\
fot. 57743

45137 Sparassis crispa; las tuż przed Bukowicami od Obornik Śl. pow.Trzebnica, BE-27; 02.09.2006; las mieszany; ściółka dębowo - sosnowa pojedynczy okaz; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58068 fot. 58067

45138 Sparassis crispa; Las za Obornikami Śl. w kierunku na Wołów pow. Trzebnica, BE-27; 12.09.2006; las mieszany w pobliżu rosły sosny; zmurszałe pnie drzew dwa okazy na pobliskich pniakach, przy jednym z nich widoczne ślady po dwóch ściętych wcześniej grzybach; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58072 fot. 58073

45139 Sparassis crispa; las za Obornikami w kierunku Wilczyna Leśnego pow. Trzebnica, BE-28; 24.09.2006; las mieszany (dęby i sosny); ściółka, pod gałęziami drzew pojedynczo trzy okazy w odległości kilku metrów od siebie; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58081 fot. 58082 fot. 58083

45224 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 21.09.2006; Buczyna.; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58220

45226 Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 21.09.2006; Buczyna.; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58223

45227 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 23.09.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58227 fot. 58228

45237 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 23.09.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58234

45239 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 23.09.2006; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58241

45242 Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-15; 23.09.2006; Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode.; Na korzeniach żywej sosny. Kilka owocników zrośniętych szeregowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58248

45248 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Poręba; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58273

45249 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Poręba; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58276

45250 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowo-świerkowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58282

45253 Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58294

45289 Sparassis crispa; Warszawa. Park Leśny Bemowo, ED-26; 30.09.2006; Las mieszany ze starymi sosnami.; Na ziemi, pod ponad stuletnią sosną. Jeden owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58338

45345 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną; przy murszejących pniach iglastych w całym wydzieleniu 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58422

45359 Sparassis crispa; 2 km na pn-zach. od Majdanu Kozłowieckiego k/Lubartowa, FE-07; 30.09.2006; sosna, świerk, dąb, brzoza,; na korzeniu przy pniaku sosny pojedynczo, drugi owocnik w odległości ok. 10 m.; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58451

45391 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 28.09.2006; Buczyna z pniami po wyciętych sosnach; na murszejącym pniu sosny w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58490

45426 Sparassis crispa; Rudziniec Gliwicki, pow. Gliwicki, śląskie, CF-38; 01.10.2006; Las sosnowy; Na mchu, między jagodnikami Jeden pojedynczy owocnik; leg. Alicja Pazdrowska; det. Alicja Pazdrowska; eksykat: Nie., Tak. Wykonane aparatem cyfrowym, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Bardzo duży okaz. Zdjęcia nie oddają naturalnej kolorystyki okazu. Barwa grzyba: beżowo, kremowa.
fot. 58561

45674 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58895

45675 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58898

45678 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58904

45679 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 01.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58907

46128 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 05.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59656

46134 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Binowa, AB-93; 04.10.2006; buczyna z domieszką dębów i sosen; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo i w grupach, łącznie co najmniej 13 owocników w promieniu kilkuset metrów; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59688

46263 Sparassis crispa; Brok, Wykno k. Wysokie MAzowieckie, woj. podlaskie, FC-36; 11.09.2006; lasy mieszane i iglaste k. Wysokie Mazowieckie; zawsze pojedynczo, na ziemi b. pospolity w lasach, Gołasze, Wykno, Mazury, |Brok k. Wysokie Mazowieckie; leg. Śmigielski Ignacy; det. Śmigielski Ignacy; notatka: szmaciak gałęzisty; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59963

46350 Sparassis crispa; Modlna, gmina Ozorków, woj. łódzkie. 0,5 km na wschód od wysypiska śmieci w Modlnej, DD-55; 08.10.2006; Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy i podszytem z czeremchy; Na ziemi, na zmurszałych gałązkach czeremchy i sosny, w pobliżu pnia sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60086

46388 Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 08.10.2006; Las mieszany sosnowo-brzozowo-bukowy (mały). Sparassis crispa (kilka okazów na kilkuset m. kw.) zawsze w pobliżu pnia sosny.; Na ziemi, w pobliżu pni sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60109 fot. 60110 fot. 60111
Uwagi: ze względu na pogodę stare gałęziunie nie dorosły, wyschły i spleśniały (niebieskie plamy na zdjęciach), zaś młode, po deszczu, nie zdążyły jeszcze się uformować.

46429 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 08.10.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60171

46430 Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 08.10.2006; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60174

46431 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 08.10.2006; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60177

46432 Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 08.10.2006; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach nieokreślonego drzewa jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60180

46484 Sparassis crispa; 17 km N, Świecie, 7 km pn Jeżewo, pow. świecki, kujawsko - pomorskie, CB-69; 17.09.2006; las sosnowy blisko korzeni sosny; w mchu pojedynczo; leg. Marta Domachowska; det. Marta Domachowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60330

46501 Sparassis crispa; ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 08.10.2006; las sosnowy z domieszką dębu; na korzeniu sosny, wraz dębem tworzyła literę V, pk. 30 cm od pnia pojedyńczo, ale w promieniu ok 60 m. jeszcze 3 owocniki w różnym stadium rozwoju (1 wyrwany); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60378

46567 Sparassis crispa; 2 km na zachód od miejscowości Rybokarty, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie, AB-37; 02.10.2006; Las sosnowy; Zmurszały pień sosny pojedynczo; leg. Anna Sokołowska; det. Anna Sokołowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60523

46693 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 10.10.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60680

46696 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 10.10.2006; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik zejściowy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60685

47114 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 10.10.2006; buczyna pomorska z pojedynczymi pniakami po wyciętych sosnach; murszejący pień sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61386

47249 Sparassis crispa; 3km na północ od miejscowości Czechyń, BC-07; 12.10.2006; lasek sosnowy; przy sosnowym pieńku jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61542

47251 Sparassis crispa; 1,5km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC-28; 17.10.2006; sosny, dęby, graby, olchy; u podstawy dorodnej sosny jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61545

47394 Sparassis crispa; Sługocice, ok.1,5km lasy w kierunku Ciebłowic, EE-00; 09.10.2006; las sosnowy świetlisty, w ściółce wśród mchów; piaszczyste pojedynczo; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61765

48428 Sparassis crispa; Gdańsk-Oliwa ul. Spacerowa, DA-80; 21.09.2006; Las sosnowy; Na pniach sosny Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Aparat HP635 2,1Mp, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wszystkie grzyby znalazłem na powierzchni kilkudziesięciu metrów.
fot. 63602

48430 Sparassis crispa; Łódzkie - Inowłódz - Poświętne, ED-91; 12.10.2006; Las sosnowy; Na malutkim pniu drzewa Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Telefon SonyEricsson K300i, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jedna, jedyna sztuka w całym lesie :)
fot. 63605


49792 Sparassis crispa; ok. 1.3 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 12.09.2006; ; Przy żywych i martwych pniach sosen Na prostokątnej powierzchni 0.5x0.3 km, 21 owocników rosnących pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wyrastają w tych samych miejcach co roku

fot. 66220 fot. 66221 fot. 66222

52794 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry, BC-99; 13.01.2007; Las mieszany, z przewagą sosny; Pod sosną pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik młody, jędrny, zdrowy (w połowie stycznia)

fot. 72697

72753 Sparassis crispa; Łódź, płd. skraj lasu Łagiwniki, DD-66; 29.07.2007; Las mieszany, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 6 sztuk, 2560x1920 pikseli, notatka: Tak, własna; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik o rozmaiarach 25x15 cm
fot. 110180 fot. 110181

72956 Sparassis crispa; Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 02.09.2006; sosna, dąb; sciółka pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110727

72957 Sparassis crispa; Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-76; 15.10.2006; sosna, dąb; sciółka, mech pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110737 fot. 110738

73211 Sparassis crispa; Ostrzycki Las, CA-97; 04.08.2007; Buk, świerk, modrzew w pobliżu jeziora; Na korzeniach sosny wejmutki jeden duży owocnik (stary); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 111421 fot. 111422

73667 Sparassis crispa; las Łagiewnicki, DD-76; 12.08.2007; las mieszany (dąb, brzoza, sosna); na ziemi, u podstawy sosny pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Młody, mały osobnik, dość mocno wygryziony przez zwierzęta (?)

fot. 112548 fot. 112549

73982 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113349

73985 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.08.2007; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik ok. 8-10 cm; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113354 fot. 113355

74903 Sparassis crispa; Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 26.08.2007; Mroczny las bukowo-sosnowy; przy pniu żywej sosny pojawił się pierwszy owocnik i pewnie jak rok temu wyrośnie ich więcej; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49792
fot. 115363

75090 Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 18.08.2007; Las mieszany - sosna, brzoza, jodła; u podstawy silnie zmurszałego pniaka sosnowego, drugi owocnik u podstawy żywej sosny 2 owocniki kilkadziesiąt metrów od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 115987

75091 Sparassis crispa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok. 30 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 24.08.2007; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; przy starym ściętym pniu, na ziemi pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w okolicy nie było żadnego drzewa iglastego, a gatunek drzewa przy którego pniu rósł grzyb trudno jest mi określić. Owocnik szerokości ok. 15 cm, wysokość ok. 10 cm

fot. 115992

75132 Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Dolina Słupi - w połowie drogi między Krepą a Lubuniem, około 50 m od skrzyżowania szlaku żółtego i rowerowego, CA-50; 25.08.2007; Młody las sosnowy do 2 m z nielicznymi dębami też młodymi; na połamanej sosnie na ziemi w trawie pojedynczo; leg. Piotr Adamek; det. Piotr Adamek; eksykat: nie, tak, notatka: Dostępne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Dość duży, nieuszkodzony, ładna barwa.
fot. 116129 fot. 116130


75142 Sparassis crispa; Miejscowość Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Kilkadziesiąt metrów na południe od pierwszego ze stawów hodowlanych położonych na zachód od miejscowości, GF-43; 18.08.2007; Las mieszany; u podnóża starej sosny pojedynczy owocnik, średnicy ok. 15 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak,
uwagi: egzemplarz uszkodzony

fot. 116153 fot. 116154

75465 Sparassis crispa; Gałków Mały gmina Koluszki, DD-87; 02.08.2007; Las mieszany z przewagą buka, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 5 szt. 2560x1920 pikseli, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik 15x15 cm
fot. 116986

75941 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 02.09.2007; Las mieszany, buk, sosna, dąb, brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 118077

76157 Sparassis crispa; 1 km NW Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB-09; 05.08.2007; las sosnowo-świerkowy, pojedyncze buki i brzozy; u podstawy sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone od siebie o 100 m, 3 km SE następny owocnik w lesie sosnowym; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118662 fot. 118663

76161 Sparassis crispa; 2,5 km NE Lipnik, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA-99; 14.08.2007; las sosnowo-świerkowy; u podstawy sosny pojedynczy owocnik, kilkaset metrów dalej kolejny zniszczony; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118666

76339 Sparassis crispa; Zagórnik, Beskid Mały, DF-95; 06.09.2007; Las mieszany (świerk, sosna, dąb, buk, jodła); na korzeniach sosny dwa owocniki, ale w odległosci około 150 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st50'20,7, E 19st23'56,4", 537 m n.p.m.

fot. 118925 fot. 118926

77007 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120326 fot. 120327

77008 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany-buk, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120330

77009 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, bagno, głównie brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120334 fot. 120335

77010 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 09.09.2007; Las mieszany, bagno, głównie sosna, brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120339 fot. 120340

77600 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 15.09.2007; Las mieszany (sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza i inne liściaste); Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121600 fot. 121601

77625 Sparassis crispa; Kobielnik, 300 m N od głównej, górnej drogi, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF-90; 29.08.2007; sosna, świerki, dęby; w ściółce obok pieńka sosny pojedynczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Znajdowany wcześniej w tej okolicy
fot. 121722

77724 Sparassis crispa; Sokolniki Las, gmina Ozorków, województwo łódzkie, DD-55; 15.09.2007; las sosnowy (leśna działka rekreacyjna); w mchu pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W zeszłym roku dość często zgłaszałem stanowiska siedzunia, toteż pewnie dlatego w tym roku jeden z nich się odwdzięczył: urósł na mojej działce kilkanaście metrów od domu! Mam przeto okazję obserwować jego rozwój. Sosna, pod którą wyrósł, jest zdrowym, 80-letnim drzewem. Grzyb na razie jest nieduży, ale pewnie jeszcze urośnie.
fot. 122013 fot. 122014

77725 Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 15.09.2007; Las sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Jeden jedyny grzyb w tutejszym lesie - brak było jakichkolwiek innych (przynajmniej o wymiarach makroskopowych)
fot. 122018 fot. 122019

78403 Sparassis crispa; wieś Jary gmina Oborniki Śl., BE-28; 14.09.2007; las mieszany sosnowo dębowy; na ziemi pojedynczy; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak jedna, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 123548

78499 Sparassis crispa; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 08.09.2007; sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 123825

79315 Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 30.09.2007; sosna, dąb, brzoza; w mchu dwa obok siebie, trzeci oddalony 300m; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125442 fot. 125443 fot. 125444

79359 Sparassis crispa; 2 km W Blachownia,pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-82; 01.10.2007; las mieszany, sosna, dąb, brzoza, buk; przy sośnie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W promieniu ok. 2 km corocznie do kilkunastu osobników.
fot. 125561

79835 Sparassis crispa; ED-52 - Tomaszów Mazowiecki, ED-52; 29.09.2007; Sosnowo-dębowy niedaleko rzeki Pilicy; Przy sośnie na ziemi 1 sztuka; leg. Michał Jezierski, Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; weryfikował: Anna Kujawa, 2007.09.29; eksykat: nie pobrano - grzyb chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyb chroniony - nie pobrano części grzyba dla eksykatu
fot. 126886 fot. 126887 fot. 126888

80094 Sparassis crispa; Brzustów, pow. tomaszowski, łódzkie, EE-01; 02.10.2007; Fragment lasu bukowo-sosnowego z domieszką brzozy; przy pniu żywej sosny (Pinus sylvestris) jeden owocnik o średnicy 30 cm; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 127695
Siedlisko

fot. 127696
Sparassis crispa - siedziuń sosnowy

80167 Sparassis crispa; Kliniska, woj. Zachodniopomorskie, AB-84; 03.10.2007; las sosnowy; na trawie/mchu grupowo (2); leg. Dominik Mowczko; det. Dominik Mowczko; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: szmaciak gałęzisty

2 sztuki. jeden wyciety przez kogos.

fot. 127977

80397 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 07.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128392 fot. 128393

80398 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 07.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128397 fot. 128398

81461 Sparassis crispa; Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny, BC-60; 06.10.2007; las sosnowy w średnim wieku - sztuczna monokultura; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 130552

82747 Sparassis crispa; Lipusz, CB-15; 27.10.2007; Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 132996

82758 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 27.10.2007; Las mieszany,buk,,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 133028 fot. 133029

83170 Sparassis crispa; ok 2 km N Zakamień, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, Rez. Pieczyska, EF-14; 04.09.2007; las sosnowy; u podstawy sosny trzy owocniki wokół jednej sosny; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133734 fot. 133735 fot. 133736

83459 Sparassis crispa; Emilia, łódzkie, DD-55; 03.11.2007; wysoki las sosnowy; na igliwiu dwa małe egzemplarze obok siebie; leg. Rafał Stępniak; det. Rafał Stępniak; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 134361

84874 Sparassis crispa; Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, EE-55; 12.08.2007; Las mieszany otaczający zalew Rejów.; Na korzeniach sosnowych. Dwa owocniki oddalone od siebie ok. 3 metry.; leg. Olga Stępień; det. Olga Stępień; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137001

85271 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA-80; 16.11.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137571 fot. 137572

85585 Sparassis crispa; 2 km SW od granicy miasta Tychy w kierunku Kobióra, 300 m E od drogi Tychy - Kobiór, DF-62; 20.09.2007; las sosnowo-świerkowy z pojedynczymi bukami; na ściętym, zmurszałym, porośniętym mchem pniaku sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 137959

86065 Sparassis crispa; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 20.08.2007; las mieszany z udziałem sosny i jodły; na ziemi w pobliżu pnia sosny dwa osobniki obok siebie; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak; panasonic dmc-fz7, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto
fot. 138872 fot. 138873

95437 Sparassis crispa; gm. Mikstat, pow. Ostrzeszowski, woj. Wielkopolskie, CE-05; 08.09.2007; las sosnowy; na ziemi 2 owocniki przy 2 różnych, ale sąsiednich sosnach; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157741

97622 Sparassis crispa; 1km S,Widawka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-47; 17.09.2006; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162962 fot. 162963

97704 Sparassis crispa; 1km N,StobieckoSzlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-45; 28.09.2002; las sosnowo-bukowy; na ziemi u podstawy sosny dwa owocniki tuż obok siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163276

97706 Sparassis crispa; 1,5 km N,Stobiecko Szlach,woj.łódzkie, DE-45; 19.09.2002; las sosnowo-bukowy; na pniaku ściętej sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163281

97708 Sparassis crispa; 1km SE ,Malutkie,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-46; 25.08.2002; starodrzew sosnowy; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163284

97711 Sparassis crispa; 1km S,Grzebień,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-56; 09.10.2004; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163287

109260 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 13.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189587

109538 Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 15.08.2008; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58'53,08"N 19 14'4,21"E

fot. 190132

110190 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, ok. 700 m od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 16.11.2006; buczyna pomorska z pojedynczymi sosnami; stary pień sosny pojedynczy owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy

fot. 191693

110193 Sparassis crispa; Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 16.11.2006; bór sosnowy na silnie nasłonecznionej skarpie; przy odziomku starej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - owocnik bardzo stary, zasuszony na słońcu.
fot. 191705 fot. 191706

110287 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 21.08.2008; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach żywych sosen i daglezji 3 owocniki na 3 drzewach w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191959

110842 Sparassis crispa; Męcikał Struga, CB-44; 22.08.2008; Zagajnik sosnowy; przy pniaku sosnowym pojedynczy osobnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: NIE (Chroniony), tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 193248 fot. 193249

110961 Sparassis crispa; Lubliniec centrum, park miejski, DF-00; 26.08.2007; Park miejski mieszany, krzaki,; na trawniku obok ściezki spacerowej pojedynczy; leg. Romuald Cichos; det. Romuald Cichos; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 193505

111664 Sparassis crispa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; Na korzeniach sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195069

111671 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 24.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach świerka ? sosny? jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195084

111682 Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 28.08.2008; Las mieszany buk,sosna,grab,brzoza; na powierzchni cięcia sosny dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195114 fot. 195115

111685 Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 28.08.2008; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach daglezji i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195123 fot. 195124 fot. 195125

111974 Sparassis crispa; 600 m NW skrzyżowanie ulic Świerkowa i Piaskowa, Tychy, woj.śląskie, DF-52; 27.08.2008; las mieszany z przewagą sosny, dębu, brzozy, świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195854

111989 Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 30.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach modrzewi i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195921 fot. 195922 fot. 195923 fot. 195924
Uwaga:w tym sezonie owocniki są bardzo mizerne

112226 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 04.12.2007; brzezina z domieszką świerków i buków i ze starymi pniakami iglastymi; na mocno zmurszałym pniaku iglastym (prawdopodobnie sosnowym) w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196419 fot. 196420

112227 Sparassis crispa; Puszcza Notecka, ok. 1 km NE od byłej stacji kolejowej Krucz, powiat Czarnków, wielkopolskie., BC-55; 29.08.2008; Bór sosnowy; U podstawy ściętego pniaka sosnowego Pojedynczy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 196422

112232 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 08.12.2007; buczyna pomorska z pniakami po starych drzewach iglastych; na mocno zmurszałym iglastym pniaku w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196433

112349 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Binowskim, gmina Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 29.12.2007; pod świerkami na terenie zagospodarowanym (Ośrodek wypoczynkowy); na korzeniach świerka grupa 2 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy - stare zapleśniałe owocniki
fot. 196690

112940 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-79; 04.09.2008; las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to raczej młodszy las; stary, zmurszały i omszały pniak sosnowy grupa pięciu owocników różnej wielkości rosnących na pniaku i u podstawy pniaka; leg. Barbara K.; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'38,98" E 16°56'35,62"

fot. 198256 fot. 198257

Rozpoznanie żywiciela i gatunku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/197050.html

113793 Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 12.09.2008; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'4,24"N 19 14'43,34"E

fot. 200361 fot. 200362

113896 Sparassis crispa; Czernica k/Męcikała, CB-44; 14.09.2008; Bór sosnowy z domieszką świerku; Na korzeniu żywej starej sosny pojedynczy duży owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200520

114006 Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 31.08.2008; głównie sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200784

114009 Sparassis crispa; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 17.08.2008; las mieszany z przewagą iglastych; na ziemi przy sośnie pojedynczo, w tej okolicy nierzadki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200793

114177 Sparassis crispa; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Parów H.uzarów, ok. 600 - 700 m W od W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146., DA-80; 13.09.2008; Drzewostan bukowy z pojedynczymi, starymi sosnami.; U podstawy pni sosen Pojedynczo, znaleziono 2 owocniki w odl. ok. 100 m od siebie.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201085

114335 Sparassis crispa; 0,5 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,jodła; u podstawy sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201382 fot. 201383

114348 Sparassis crispa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb; na wykrocie sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'15,16"N 19 40'8,91"E

fot. 201398 fot. 201399

114349 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,grab,brzoza,olcha; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'21,95"N 19 40'25,65"E

fot. 201403 fot. 201404

114350 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk; na i przy pniaku sosny dwa owocniki w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)51 2'34,51"N 19 38'13,03"E

fot. 201410 fot. 201411

2)51 2'33,53"N 19 38'8,2"E

fot. 201412

114626 Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 07.09.2008; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim.Domieszka świerka,sosny wejmutki; Na korzeniach sosny wejmutki jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201818

114683 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Nowy Widok,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 14.09.2008; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb i in; przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201917 fot. 201918

114722 Sparassis crispa; Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA-79; 12.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen jak i na pniach 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202037 fot. 202038 fot. 202039

114737 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 1,3 km na pn.zach. od wioski Wronczyn, CC-90; 17.09.2008; las z przewagą sosny, pojedynczo brzoza, podrost liściasty; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'48,93" E 17°11'50,53"

fot. 202089 fot. 202090 fot. 202091

114754 Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,9 km na pn.wsch. od wioski Radojewo pod Poznaniem, BC-99; 16.09.2008; skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, młody las mieszany: sosna, brzoza, dąb, jarząb, pojedynczo stary dąb i robinia akacjowa; przy niezidentyfikowanym pniaku jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'04,31" E 16°57'31,53"

fot. 202134 fot. 202135 fot. 202136

114775 Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, w pobliżu szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-73; 14.09.2008; las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne wieloletnie, także młodziutkie buki; pod sosnami oraz przy i na pniaku łącznie trzy owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: współrzędne jednego z owocników N 52°39'42,91" E 17°39'57,10", pozostałe w pobliżu
oddział leśny nr 182

fot. 202179 fot. 202180 fot. 202181 fot. 202182

114777 Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 1 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, na wsch. od szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-74; 14.09.2008; przewaga sosny, nieco młodych drzew liściastych; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°39'41,84" E 17°40'12,37"
oddział leśny nr 187

fot. 202187 fot. 202188 fot. 202189

114782 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA-80; 03.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 5 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202206

114847 Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 06.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202333 fot. 202334

114864 Sparassis crispa; Kalisz kaszubski, CB-25; 06.09.2008; Bór sosnowy z domieszką brzozy; W mchu,jagodach na korzeniach sosny-pozornie w ziemi jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202351

114876 Sparassis crispa; Sopot Przylesie ul.23 marca, CA-79; 08.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202370 fot. 202371

115024 Sparassis crispa; 1,5 km SW,Wymysłówek(Radomsko), DE-55; 21.09.2008; drągowina sosnowa; przy pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202710 fot. 202711

115026 Sparassis crispa; 1 km E,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 21.09.2008; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi,ok.0,5m od sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202714

115162 Sparassis crispa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202997

115164 Sparassis crispa; las pomiędzy Sługocicami, Brzustowem i Tomaszówkiem, EE-00; 08..2.19.0; Głównie sosna (starodrzewia) z domieszką dębu, brzozy, z bogatym poszyciem mchu, paproci, płożących się jeżyn i Vaccinium myrtillus; piaszczyste z grubą warstwą próchnicy trzy obok siebie; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak, notatka: Fotografie w prywatnych zbiorach; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203009 fot. 203010 fot. 203011 fot. 203012

115170 Sparassis crispa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 14.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen i daglezji trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203024 fot. 203025 fot. 203026

115272 Sparassis crispa; Lipusz-Kaszuby, CB-15; 20.09.2008; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jak i na pniach dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203256

115277 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 21.09.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203274 fot. 203275

115640 Sparassis crispa; 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 24.09.2008; las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'48,24"N 19 23'44,49"E

fot. 203749 fot. 203750

115701 Sparassis crispa; ok 7 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 13.08.2008; las sosnowy z domieszką świerka; na ściętych sosnowych pniakach dwa owocniki w odległości ok 50 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203895 fot. 203896

116239 Sparassis crispa; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 23.09.2008; teren typu parkowego, daglezje, cisy, dęby czerwone, buki; przy pniach daglezji zielonych (Pseudotsuga menziesii), na pasie ziemi przez cały rok pokrytym igłami i liśćmi drzew dwa owocniki przy dwóch rosnących obok siebie drzewach; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Przedstawiony na bio-forum w wątku
http://www.bio-forum.pl/messages/33/203679.html

fot. 205169

116676 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 02.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 206157

116997 Sparassis crispa; 1,5 km S,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-45; 05.10.2008; las jodłowo-sosnowy w otulinie rez.''Łuszczanowice''; przy i na zmurszałych pniakach sosnowych dwa owocniki na dwóch pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybek prawie cały zjedzony przez zwierzęta,drugi był w jeszcze gorszym stanie

fot. 206686

117991 Sparassis crispa; 1,8 km E,Huby Kotwińskie,gm.Gidle, DE-67; 11.10.2008; las mieszany-sosna,dąb; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'17,66"N 19 35'38,68"E

fot. 209227

117995 Sparassis crispa; ok. 2 km na północ od Rucianego - Nidy (Wólka), pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB-69; 14.10.2008; las mieszany (sosna, brzoza, świerk, dąb); tuż przy samej sośnie, na ziemi 2 owocniki oddalone od siebie o ok. 25 metrów; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jeden owocnik zdewastowany (wyrwany z ziemi), drugi ma się dobrze.

fot. 209238 fot. 209239

118012 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 14.10.2008; las sosnowy nad rz.Wartą; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'12,98"N 19 15'18,88"E

fot. 209288

118017 Sparassis crispa; 1,5 km SW,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 14.10.2008; las sosnowy; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'49,82"N 19 15'11,63"E

fot. 209308 fot. 209309

119726 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE-57; 19.10.2008; poręba w lesie mieszanym-gł.sosna,dąb; przy sosnowym pniaku pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ta sama poręba co w zgłoszeniu ID119723,owocnik zejściowy

fot. 213461

119728 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 22.10.2008; las mieszany-sosna,dąb,olcha i in; ''na ziemi'' ,2,5 m od sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 213467

120004 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 31.10.2008; buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami po wyciętych sosnach lub modrzewiach; na murszejącym pniaku iglastym (So lub Md) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - resztki owocnika zjedzonego przez zwierzęta
fot. 214150

120125 Sparassis crispa; 1,5 km N,Raczkowice Kol.,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 21.10.2008; las sosnowo-bukowy; ''na ziemi'' pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
________fot. 214417 fot. 214418

120130 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 05.10.2008; pas liściastego lasu-brzozy i dęby; ''na ziemi'', na korzeniach młodego dębu? resztkach pniaków sosnowych? pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
__________fot. 214432.jpg

_____fot. 214433.jpg

120495 Sparassis crispa; ok 6 km WS Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 05.10.2008; las sosnowy; na ściętym zmurszałym sosnowym pniu trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 215314

121123 Sparassis crispa; Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 27.08.2008; las sosnowy z domieszką leszczyny, brzozy; na ściętym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217104

121149 Sparassis crispa; Stalowa Wola, FF-04; 12.10.2008; przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony; na ziemi przy pniu sosny jeden osobnik wyrwany z podłoża; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st32`59.78", E 22st04`30.68"

fot. 217171

121159 Sparassis crispa; Zakamień, gmina Pińczów, pow.pińczowski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 09.11.2008; las sosnowy z domieszką dębu i brzozy; na zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217205

122047 Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2 km E, EG-09; 27.08.2008; Las mieszany - sosna, brzoza, dąb, jodła; na korzeniu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 219382

122138 Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski, EG-09; 04.09.2008; las jodłowy z dębem, bukiem i sosną; na mocno zmurszałym pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy

fot. 219510

123101 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,6 km na pd. od wioski Gaj, CC-94; 10.09.2008; las mieszany: starsze sosna, brzoza, młodsze dąb, klon, jarząb, sporo jeżyny; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'09,68" E 17°49'17,26"

fot. 221874 fot. 221875 fot. 221876

123104 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,8 km na pd. od wioski Gaj, CC-95; 10.09.2008; las mieszany: starsza sosna, młodszy dąb, sporo jeżyny; pod sosną i przy pniaku dwa owocniki pojedynczo, w odległości kilku m od siebie; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'07,15" E 17°49'19,64" oraz N 52°29'05,68" E 17°49'20,88"

nieco zeschnięty owocnik pod sosną:
fot. 221883 fot. 221884

owocnik przy pniaku:
fot. 221885 fot. 221886 fot. 221887

123107 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 09.09.2008; sosna, dąb, grab; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°28'23,40" E 17°28'32,08"

fot. 221891 fot. 221892

123108 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,7 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 09.09.2008; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; pod sosnami i w poblizu sosen grupa 5 owocników w różnym wieku w odległościach kilku-kilkunastu m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: średnie współrzędne N 52°28'12,2" E 17°28'54,5"

cztery spośród pięciu owocników:
fot. 221899 fot. 221900 fot. 221901 fot. 221902

123153 Sparassis crispa; Kosarzyska, pow. nowosądecki na wysokości pętli autobusowej; . . 0.2007; las iglasty z przewagą jodły i świerka; na ziemi w igliwiu pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 221989.jpg

123651 Sparassis crispa; 1,5 km SE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 24.09.2008; mieszane zadrzewienia na skraju lasu; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 51 4'21,28"N 19 22'9,49"E

fot. 222954.jpg

fot. 222955.jpg

Omawiany w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/203779.html

128073 Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 06.09.2008; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 2 owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233168

128074 Sparassis crispa; Drawieński Park Narodowy, BC-13; 30.09.2007; las sosnowy w pobliżu jeziora Marta; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233172

128075 Sparassis crispa; Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC-00; 30.08.2006; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233175

129028 Sparassis crispa; woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna, GC-73; 01.10.2008; kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby; na ziemi, przy pniu żywej sosny jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235369 fot. 235370

138673 Sparassis crispa; Łodź, park Julianowski, DD-76; 17.08.2008; W leśnej częsci parku typu las mieszany, sosny, dęby, młode klony; u podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

fot. 257245 fot. 257246

138674 Sparassis crispa; Łodź, lasŁagiewnicki, DD-66; 21.08.2008; Las mieszany; U podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257249

138679 Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 11.09.2008; las mieszany; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tej okolicy regularnie wyrastają siedzunie. Jest to pas lasu mieszanego, przy drodze, dość wilgotny.

fot. 257269 fot. 257270

138685 Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 24.07.2009; las mieszany; przy podstawie sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tym rejonie lasu (pas lasu mieszanego wzdłuż drogi) siedzuń sosnowy rośnie regularnie. Widziałam go w 2007 (ID81463) i w 2008 (ID 138679).

fot. 257281 fot. 257282

139729 Sparassis crispa; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 06.08.2009; las mieszany z przewagą dębu, sosny, świerka i brzozy; u podstawy rosnącej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 260756

141200 Sparassis crispa; Ruciane-Nida, pow. Piski, las w pobliżu ogródków działkowych w północnej części miasta, EB-69; 15.08.2009; las mieszany, modrzew, sosna, dąb, grab (WDN z przewagą modrzewia); przy pieńku dawno ściętej sosny jeden młody owocnik; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Siedzuń sosnowy
fot. 264233 fot. 264234 fot. 264235

141394 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 16.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264645
N 54*23,284'
E 018*32,736'
92 m.npm

141411 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 16.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264688

142087 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 153, 1,2 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 23.08.2009; leśne przydroże, sosna, dąb, leszczyna, brzoza; przy pniu żywej sosny jeden owocnik większy, za nim jeden malutki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°25'30,47" E 17°22'02,31"

szczegóły lokalizacji - przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

fotografie: widok ogólny i owocnik z bliska
fot. 266303 fot. 266304 fot. 266305 fot. 266306

142851 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 26.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268122
N 54*23,219'
E 018*33,411'
58 m.npm

142853 Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 23.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268125
N 54*02,847'
E 017*44,488'
134 m.npm

142980 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA-89; 29.08.2009; las mieszany buk,sosna,dąb,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268454
N 54*23,465'
E 018*32,629'
97 m.npm

142981 Sparassis crispa; Zwola Poduchowna, 8 km od miasta Żelechów, powiat Garwoliński, woj, mazowieckie, FD-62; 28.08.2009; las mieszany - dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi bezpośrednio pod sosną pojedynczo; leg. Marzena J.; det. Marzena J.; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grzyb ten został również znaleziony w tym samym lesie jakieś 2 lata temu - brak dokumentacji z tamtego znaleziska
fot. 268456

142984 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach daglezji jeden owocnik uszkodzony przez gówniarki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268466
N 54*23,314'
E 018*32,408'
82 m.npm

142993 Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268502
N 54*22,771'
E 018*32,120'
137 m.npm

143206 Sparassis crispa; okolice Poddąbia koło Ustki, CA-50; 15.08.2009; las sosnowo-świerkowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269092

143207 Sparassis crispa; Dębina między Rowami a Ustką, CA-50; 28.08.2009; las sosnowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269099

143208 Sparassis crispa; Rowy koło Ustki, CA-50; 30.08.2009; las sosnowy; u podnóża sosny prawdopodobnie 3 owocniki, 1 dobrze rozwinięty, 2 dopiero przebijające się przez ziemię; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269102

143988 Sparassis crispa; Grzybów k.Mielca, powiat mielecki, woj. podkarpackie, EF-49; 06.09.2009; las sosnowo-dębowy, lecz w skupisku sosen; ściółk leśna w grupie (3); leg. Radek; det. Radek; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270806 fot. 270807

144168 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA-80; 04.09.2009; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*23,327'
E 018*33,094'
96 m,npmfot. 271262fot. 271263

144398 Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby Pierszczewko, CB-07; 06.09.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen wejmutek 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271916

144940 Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 08.09.2009; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID109538

fot. 273099

144943 Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 08.09.2009; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie uiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID113793

fot. 273102

144944 Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 08.09.2009; las sosnowy nad rz.Wartą; pozornie na ziemi,pomiędzy sosną a dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID118012.Tegoroczny owocnik rósł ok.3m w bok od poprzedniego.

fot. 273107 fot. 273108

145068 Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 10.09.2009; las sosnowo-świerkowy; na zmurszałych pniakach dwa pojedyncze owocniki,kilkanaście metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1fot. 273622
2fot. 273623

145150 Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273832

145151 Sparassis crispa; 1,2 km N,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273836 fot. 273837

145152 Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273841

owocnik
fot. 273842

145154 Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 07.09.2009; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273850

owocnik
fot. 273851 fot. 273852

145225 Sparassis crispa; Huta Komorowska, gm. Majdan Krolewski, woj. podkarpackie, FF-21; 05.09.2009; las bukowo-sosnowy przy strumieniu Korzeń; na ziemi u podnóża sosny pojedynczo; leg. Witold Bal; det. Witold Bal; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, dla wyobrażenia wielkości - stojące obok wiaderko ma pojemność 3 lfot. 274133

145317 Sparassis crispa; 3 km S, Nowa Grabownica, pow.ostrowski, mazowieckie, FC-62; 07.09.2009; las sosnowy z domieszką świerków; w mchu na opadłych gałązkach, wśród paproci pojedynczo; leg. Artur Soszyński; det. Artur Soszyński; eksykat: NIE - Gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Średnica owocnika, około 20cm.

fot. 274462 fot. 274463

145352 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, CA-89; 16.09.2009; las mieszany buk,sosna,dąb (przerąbany); na korzeniach sosny jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274554
N 54*25,329'
E 018*31,451'
79 m.npm

145845 Sparassis crispa; Lipuska Huta gm.Lipusz, CB-25; 19.09.2009; Las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275588
N 54*03,770'
E 017*47,734'
168 m.npm

145846 Sparassis crispa; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 19.09.2009; Las sosnowy z domieszka brzozy,buka; na korzeniach sosny przewróconej jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275591
N 54*03,113'
E 017*45,044'
185 m.npm

146714 Sparassis crispa; Pogorzałka, pow. niżański, podkarpackie, FF-24; 22.09.2009; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; przy korzeniu sosny pojedyńczo, 3 szt. pod sosnami, w odległości 5-20m; leg. Agnieszka Drogosz; det. Agnieszka Drogosz; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Zdjęcia zrobiłam tylko jednemu, największemu okazowi, który być może był dwoma zrośniętymi grzybami miał ok. 35cm średnicy.
fot. 277892 fot. 277893

146805 Sparassis crispa; 1,7 km W,Nowa Wieś,gm.Dąbrowa Zielona, DE-76; 19.09.2009; las sosnowo-bukowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278241 fot. 278242

146827 Sparassis crispa; 1,5 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 20.09.2009; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278290 fot. 278291

146829 Sparassis crispa; 1 km SE,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 20.09.2009; stary las sosnowy wielokrotnie przecinany:rzadkie stare sosny,różnoraki podrost i podszyt,w runie króluje jeżyna; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2002r,ze zgłoszenia id97708

siedlisko
fot. 278296

owocnik
fot. 278297

146845 Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 23.09.2009; las mieszany-sosna,buk,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278341 fot. 278342

146847 Sparassis crispa; 2 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 23.09.2009; las sosnowy z bukowym podrostem; u podstawy sosen dwa owocniki oddalone od siebie ok.150m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1)fot. 278346
2)fot. 278347

147320 Sparassis crispa; 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 26.09.2009; las sosnowy; na rozkładającym się pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń ten rósł ok 50m na pdzach od ubiegłorocznego siedzunia ze zgłoszenia id118017

fot. 279961 fot. 279962

147493 Sparassis crispa; Pszczew i okolice, BC-91; 27.09.2009; Las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 3 owocniki w promieniu km; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280535
N 52*25,627'
E 015*46,686'
63 m.npm

148114 Sparassis crispa; E, Ruciane-Nida, las za rzeką Nidką, na górce, EB-69; 21.09.2009; las mieszany (So, Md, Bk, Db), górka za rzeką Nidką, w strone Rucianego; pod okazałą sosną 2 owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki dość mocno sponiewierane przez słońce.

fot. 281623 fot. 281624

148444 Sparassis crispa; Szymbark Kaszuby, CB-07; 10.10.2009; Las mieszany sosna,brzoza,dąb,świerk,daglezja; na korzeniach daglezji jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282448

148463 Sparassis crispa; woj.pomorskie, pow. chojnicki, gmina Brusy, Bory Tucholskie, wsch brzeg jeziora Kły, CB-35; 18.09.2009; bór chrobotkowy; ziemia jak widać; leg. Andrzej Klate; det. Andrzej Klate; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 282487

149169 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna, BD-23; 30.09.2009; bór sosnowy; pozornie na ziemi pośród sosen albo przy pniakach sosnowych pojedyncze owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: jeden z owocników N 52°10'42,72" E 16°07'38,93"

w okolicy zauważyłam kilka owocników siedzunia sosnowego

siedlisko:
fot. 284115

przykładowy owocnik:
fot. 284116 fot. 284117

150765 Sparassis crispa; woj. Lubuskie, pow. Żarski, gm. Jasień, Jasień, AD-75; 04.09.2009; las sosnowy; u podstawy pnia sosny 1 młody owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288652

150772 Sparassis crispa; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Hucisko, EF-80; 03.10.2009; las mieszany; na pniakach sosnowych 3 owocniki na 3 różnych pniakach sosnowych na obszarze około 3 arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288682 fot. 288683 fot. 288684

151069 Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,6 km na S (nieco na W) od Pawłowa, CC-92; 21.10.2009; las mieszany, m.in. sosna, grab; u podstawy sosny mocno rozrośnięty owocnik (może to raczej grupa kilka owocników?), w pobliżu przy pniaku pozostałości po jeszcze jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'00,57" E 17°30'11,41"

Owocnik wyrasta kilkadziesiąt m od dość ruchliwej szosy.

Zdjęcia: siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania rozmiarów.
fot. 289624 fot. 289625 fot. 289626

151783 Sparassis crispa; Lipnik, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BA-99; 13.08.2009; las sosnowy z domieszką świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291628

151789 Sparassis crispa; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BB-09; 14.08.2009; las iglasty sosnowo-świerkowy; na ściętym pniu jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291638

152098 Sparassis crispa; Spała, pow. tomaszowski, na pn od drogi do Teofilowa, EE-01; 15.08.2009; las sosnowy z domieszką dębu; w ściółce, w pobliżu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Piotr; det. Piotr; eksykat: nie, tak, w załącznikach, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 292429 fot. 292430
w tamtym rejonie grzyb ten jest dość często spotykany

152172 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 17.10.2009; drzewostan modrzewiowy; pozornie na ziemi (na korzeniach drzew iglastych) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń sosnowy (nadjedzony przez zwierzęta)
fot. 292617 fot. 292618

152507 Sparassis crispa; 1,4 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; las mieszany - sosna, dąb, buk, wiąz; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'19,00" E 17°49'18,43"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 269

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 123101, owocnik znalazłam w innym miejscu nieopodal miejsca, gdzie w zeszły roku rósł owocnik, na tej zeszłorocznej miejscówce tym roku w dniu obserwacji nie stwierdziłam Sparrasis crispa

zdjęcia - siedlisko i owocnik fot. 293667 fot. 293668 fot. 293669

152508 Sparassis crispa; 1,9 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; sosna, dąb, jeżyna; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'04,52" E 17°49'18,96"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 271

kilkadziesiąt m od tego miejsca w zeszłym roku stwierdziłam obecność owocników Sparassis crispa (w tym roku brak owocników)- zgłoszenie z 2008 r. ID 123104 (ten sam oddział 271, ATPOL CC-95)

zdjęcia: siedlisko i owocnik fot. 293675 fot. 293676 fot. 293677 fot. 293678

152509 Sparassis crispa; 2,5 km E, Lubochnia, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 06.09.2009; drągowina sosnowa; w pobliżu pniaka sosnowego rozbudowany owocnik, robi wrażenie potrójnego(?); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°31'08,67" E 17°45'32,35"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Krzyżówka, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, położenie owocnika względem pniaka, owocnik w 3 ujęciach fot. 293685 fot. 293686 fot. 293687 fot. 293688 fot. 293689

152517 Sparassis crispa; 1 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 05.09.2009; przewaga dębu, grab, młoda brzoza i buk; stary pniak sosnowy jeden owocnik na pniaku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,32" E 16°56'26,15"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

ok. 200 m od tego miejsca, podobnie na pniaku sosnowym rósł w zeszłym roku Sparassis crispa, zgłoszenie ID: 112940 - w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam

zdjęcia: siedlisko, owocnik na pniaku, dwa ujęcia owocnika i kora z pniaka fot. 293725 fot. 293726 fot. 293727 fot. 293728 fot. 293729

152552 Sparassis crispa; 1 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 13.09.2009; sosna, dąb, grab; u podnóża czterech sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123107
znaleziony w zeszłym roku w tym oddziale owocnik Sparassis crispa,rósł w innym miejscu oddziału 58, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocnika

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska

fot. 293948 fot. 293949 fot. 293950 fot. 293951 fot. 293952 fot. 293953

152556 Sparassis crispa; 1,3 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 13.09.2009; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 57

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123108
znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Sparassis crispa rosły w innym miejscu oddziału 57, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocników

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska
fot. 293965 fot. 293966 fot. 293967 fot. 293968

152588 Sparassis crispa; 1,3 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 20.09.2009; sosna oraz młodziutkie buk, brzoza, dąb; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku pod obydwoma sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'39,14" E 17°40'35,68" oraz N 52°39'39,07" E 17°40'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 186

zdjęcia: do każdego z owocników: widok ogólny oraz dwa ujęcia owocników
fot. 294135 fot. 294136 fot. 294137 fot. 294138 fot. 294139 fot. 294140

152589 Sparassis crispa; 1,3 km SE, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 20.09.2009; sosna, młody buk; u podnóża sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'07,46" E 17°39'57,85"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 195

zdjęcia: siedlisko oraz dwa ujęcia owocnika fot. 294145 fot. 294146 fot. 294147

152592 Sparassis crispa; 1,5 km SW, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 20.09.2009; sosna, dąb, leszczyna; na ziemi niedaleko sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'04,06" E 17°38'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, owocnik w dwóch ujęciach
fot. 294153 fot. 294154 fot. 294155

153236 Sparassis crispa; 3 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB-09; 14.08.2008; las mieszany z przewagą świerka, sosny, brzozy; na korzeniach sosny, pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296133

153249 Sparassis crispa; S Trzebielino, pow. pow.bytowski, woj. woj.pomorskie, CB-00; 15.08.2009; las iglasty sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296146 fot. 296147

153701 Sparassis crispa; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 21.11.2009; las sosnowy; pozornie na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczy owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297635 fot. 297636

153839 Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 15.11.2009; buczyna pomorska (kwaśna) z kilkoma pojedynczymi sosnami; u podnóża sosny 1 owocnik o średnicy około 20 cm i wysokości około 15 cm; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian jako Sparassia laminosa; weryfikował: Piotr Mleczko (met. molekularne), ; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń dębowy (szmaciak krótkotrzonowy)
fot. 298245 fot. 298246 fot. 298247 fot. 298248
Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/294470.html

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Bnowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

UWAGA: w publikacji (Kujawa i Gierczyk 2011a)podany pod mylną nazwą - Sparassis laminosa.

155271 Sparassis crispa; ok 3 km E Przyprostynia, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-12; 05.09.2009; las sosnowy; u podstawy sosen trzy owocniki pojedynczo w kilku miejscach lasu na przestrzeni ok 500 m kw; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303218 fot. 303219

155279 Sparassis crispa; ok 2 km S Chobienice, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD-21; 05.09.2009; las sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303225

155281 Sparassis crispa; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 09.09.2009; skarpa nad rowem melioracyjnym porośnięta brzozami, dębami i pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny, pozornie w trawie, wśród paproci jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303239

stanowisko
fot. 303240

155578 Sparassis crispa; 400 m na S od skraju lasu i 500 m na S od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 12.08.2009; las sosnowy, z bogatym podszytem; na ziemi, w mchu, w pobliżu pień sosny (niedawno ściętej) jeden osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 250
fot. 304144 fot. 304145 fot. 304146 fot. 304147

155580 Sparassis crispa; 850 m na S-W od skraju lasu i 950 m na S-W od zabudowań Żdżar (5 m po S stronie piaszczystej drogi ze Żdżar do przysiółka Czastar zwanego Wełny), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 02.10.2009; las sosnowy, z gęstym podszytem malin i jeżyn; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 249
fot. 304174

155583 Sparassis crispa; 600 m na S od skraju lasu i 700 m na S od zabudowań Żdżar, 150 m na W od drogi asfaltowej Żdżary - Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 03.10.2009; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, przy pniu suchej sosny (stojącej) pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb w zaawansowanym stadium rozkładu, mocno zmieniony kształt. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251
fot. 304179 fot. 304180

155586 Sparassis crispa; 350 m na S od skraju lasu i 450 m na S od zabudowań Żdżar, 30 m na W od drogi asfaltowej Żdżary-Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2009; las sosnowy, z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb wyglądał jak podzielony na dwie części, jednak to był jeden osobnik, ale już starszy. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251.
fot. 304184 fot. 304185

157400 Sparassis crispa; Jasionna, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-99; 09..2.12.0; las sosnowy z brzozami; ; leg. Daniel Kiciński, Justyna Kicińska; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 310233fot. 310234
we wrześniu 2008, D. i J. Kicińscy, również w tym lesie znaleźli ten gatunek, ale nie zanotowali daty, ani nie wykonali zdjęcia

160249 Sparassis crispa; Gdynia,Polanka Redłowska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 22.08.2009; las mieszany ( buki i sosna); na korzeniach żywej sosny pojedyńczo; leg. michał prusiński; det. zgłoszone na forum; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: twardy , słodki , śluzu brak , młody różowy , starszy cielisty
fot. 318964 fot. 318965

165293 Sparassis crispa; ok. 700 m na W do wsi Józefina koło Taczanowa, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD-64; 08..2.28.0; las mieszany z sosną; na ziemi przy pieńku sosnowym; leg. Paweł Kostuj; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 338989

169680 Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 08.08.2010; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; w odległości kilkudziesięciu cm od sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11-12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

siedlisko i owocnik:
fot. 357860 fot. 357861 fot. 357862

171263 Sparassis crispa; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 15.08.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363379

171511 Sparassis crispa; ok. 1 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 25.08.2010; las mieszany: dąb, buk, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°39'42,53" E 17°40'06,67"

nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 181

siedlisko i owocnik
fot. 364242 fot. 364243 fot. 364244

171897 Sparassis crispa; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 28.08.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; korzenie sosny kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365499

171905 Sparassis crispa; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 29.08.2010; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; na korzeniach sosny i daglezji kilka owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365533

172001 Sparassis crispa; ok. 1,3 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 30.08.2010; las mieszany: sosna, dąb, wiąz, olsza, brzoza, leszczyna; pod sosną, ok. 20 cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59
N 52°27'56,04" E 17°28'35,34"

siedlisko i owocnik:
fot. 365957 fot. 365958 fot. 365959

172341 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, DA-80; 03.09.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb; na korzeniach sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367034

172395 Sparassis crispa; ok 100. od nr rejest 160249 z roku 2009 Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 21.08.2010; sosna; na ziemi pojedynczo; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak,
uwagi: stanowiski 160249 w tym roku nie istnieje
fot. 367153 fot. 367154 fot. 367155 fot. 367156

172633 Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 05.09.2010; las mieszany,buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen kilkanaście owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367838 fot. 367839

172661 Sparassis crispa; 3,4 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 05.09.2010; las mieszany: sosna, dąb; u podstawy trzech sosen po jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 40

N 52°28'59,36"
E 17°53'00,81"

pierwszy z owocników
fot. 367937 fot. 367938 fot. 367939
drugi owocnik
fot. 367940 fot. 367941
trzeci owocnik
fot. 367942 fot. 367943 fot. 367944

172919 Sparassis crispa; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 08.09.2010; wśród drzew iglastych, na podstawie pnia jednego z nich; na pniu wśród igliwia i opadłych liści, pojedyncza kępka; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 368711 fot. 368712

172956 Sparassis crispa; 600 m na N od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, w pobliżu sosna i świerk pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Okaz mocno zniszczony przez ślimaki.
fot. 368814 fot. 368815

172959 Sparassis crispa; 400 m na N-E od zabudowan Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (40 m od drogi).
fot. 368837 fot. 368838

172960 Sparassis crispa; 250 m na N-E od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.09.2010; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (10 m od drogi)
fot. 368842 fot. 368843

173081 Sparassis crispa; bliskie okolice Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem (w linii prostej 1 km na W od brzegu Warty), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 09.09.2010; las mieszany, dąb, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'48,91"
E 16°57'22,32"

siedlisko i owocnik:
fot. 369174 fot. 369175 fot. 369176

173256 Sparassis crispa; 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 10.09.2010; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'09,05"
E 17°07'23,42"

nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210
siedlisko i owocnik
fot. 369639 fot. 369640 fot. 369641

173866 Sparassis crispa; 800m na S-W od miejscowości Krajanka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 11.09.2010; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek oddział 233. 800m od miejscowości Krajanka w gminie Czastary, ale grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec.
fot. 371852 fot. 371853 fot. 371854

173868 Sparassis crispa; 100m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, ale grzyb rósł w gminie Bolesławiec.
fot. 371874 fot. 371875 fot. 371876

173870 Sparassis crispa; 150m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze w gminie Bolesławiec.
fot. 371882 fot. 371883 fot. 371884

173873 Sparassis crispa; 200m na S od zabudowań Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec. Okaz mocno zniszczony.
fot. 371898 fot. 371899

173876 Sparassis crispa; 800m na S-W od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy, z domieszką świerka; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371903 fot. 371904

173877 Sparassis crispa; 900m na S-E od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371907

173878 Sparassis crispa; 600m na S od zabudowan Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 13.09.2010; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371910

174198 Sparassis crispa; 800m na S od Koziołka przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 15.09.2010; las sosnowy, z domieszką brzozy; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372742 fot. 372743

174199 Sparassis crispa; 1km na S znajduje się Koziołek przysiółek Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 15.09.2010; las sosnowo-brzozowo-świerkowy; na ziemi, przy mocno zmurszałym pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372747 fot. 372748

174604 Sparassis crispa; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 12.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373683 fot. 373684

174606 Sparassis crispa; Trawice-Białe błota, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 12.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373698

175032 Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 19.09.2010; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374664

175083 Sparassis crispa; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokorzyskie, EE-70; 18.09.2010; las sosnowy; przy pniu (na korzeniach) wyciętej sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374814

175160 Sparassis crispa; 1,2 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 12.09.2010; skraj lasu,fragment sosnowo-dębowy; przy murszejącym pniaku sosnowym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st8'48,5"N 19st29'46,3"E

fot. 375122

175346 Sparassis crispa; 1km na SE od zabudowań Podjamy (przysiółka Żdżar), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 18.09.2010; las sosnowy, z domieszką brzozy i świerka; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 375646 fot. 375647

175636 Sparassis crispa; ok.700 m N,Paciorkowizna,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 26.09.2010; las sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa pojedyncze owocniki oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik pierwszy
fot. 376476 fot. 376477

owocnik drugi,mocno uszkodzony przez ludzi (jego fragmenty walały się w promieniu kilku metrów)
fot. 376478

176401 Sparassis crispa; Chociński Młyn, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-42; 21.09.2010; bezpośrednio pod sosnami, las sosnowy z niewielką domieszką brzozy; na ziemii blisko pnia pojedynczo; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: podaję namiary 2 osobników, trzeci był dalej od leśniczówki i nie bardzo mogę wskazać jego miejsce: (w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund)
53 49 23,1 17 27 06,0
53 49 35,4 17 26 22,6
fot. 378678 fot. 378679 fot. 378680 fot. 378681

176698 Sparassis crispa; Łochowice ok.1,2 km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 25.09.2010; las sosnowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379538

176810 Sparassis crispa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2010; las sosnowy; na korzeniach sosen kilka owocnikow wokół Ocypla; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379939 fot. 379940

176939 Sparassis crispa; rez.''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-45; 05.10.2010; las jodłowo-sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa owocniki pod dwiema sosnami,oddalone od siebie o ok.500m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tym razem (w stosunku do pierwotnego zgłoszenia) owocniki rosły w granicach rezerwatu,kilka metrów od dostępnej ścieżki.

1)fot. 380275
2)fot. 380276

177471 Sparassis crispa; 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 03.10.2010; młody zagajnik:sosna, dab, brzoza; liczne pnie po starych sosnach; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 249. Owocnik mocno dojrzały.
fot. 381914 fot. 381915

177472 Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2010; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381920 fot. 381921 fot. 381922

177473 Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 05.10.2010; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381928 fot. 381929

177706 Sparassis crispa; 2,7 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 04.09.2010; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Dwa owocniki odległe od siebie ok. 450 m
fot. 382650 fot. 382651 fot. 382652

177707 Sparassis crispa; 1,8 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 11.09.2010; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Jeden owocnik
fot. 382655

178051 Sparassis crispa; Warszawa, Powsin, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-37; 06.09.2010; las mieszany, w tym miejscu z dominującą sosną; na korzeniach sosen 5 owocników na obszarze 10mx10m pod kilkoma sosnami; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383489 fot. 383490

178182 Sparassis crispa; 700m na S-E od zabudowań Podjaworka (przysiółka Żdżar, gm. Bolesławiec), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 17.10.2010; las sosonowo-bukowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248.
fot. 383798 fot. 383799 fot. 383800

179692 Sparassis crispa; 1,5 km S,Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 15.11.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi, w pobliżu zmurszałego sosnowego pniaka pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 39,89"N , 19st 30' 17,09"E

fot. 389262 fot. 389263

Stanowisko tego siedzunia znajdowało się ok.300 m na pdwsch od siedzunia ze zgłoszenia ID175160.

179722 Sparassis crispa; Stara Kaźmierka od strony Kwilenia, pow. pleszewski, woj. województwo, CD-45; 10..2.26.0; bór świeży; na ziemi; leg. Danka Żurawlew, Przemysław Żurawlew; det. Przemysław Żurawlew; tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 389383

180303 Sparassis crispa; 1,3 km W,Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 03.09.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 03' 03,7"N , 19st 20' 26,7"E

fot. 391048

180551 Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny, innej niż w zgłoszeniu pierwotnym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391595 fot. 391596

180552 Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywych sosen dwa pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51 02 44,7 ; 19 37 38,2

owocnik pierwszy
fot. 391600

owocnik drugi
fot. 391601

180553 Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk i inne; jeden owocnik u podstawy żywej sosny, drugi na pniaku sosnowym dwa pojedyncze owocniki w oddaleniu od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391605 fot. 391606

180554 Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 13.09.2010; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Ten owocnik rósł ok. 250 m na pdzach od owocnika z pierwotnego zgłoszenia

fot. 391609

180614 Sparassis crispa; 1,2 km na SW od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2010; las - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną dwa owocniki, z których jeden został znaleziony zerwany i położony na ławce, drugi rósł pod sosną; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153
przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed i za przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

jeden z owocników, ten znaleziony na ławce
fot. 391780 fot. 391781
drugi owocnik rosnący pod sosną
fot. 391782 fot. 391783

180792 Sparassis crispa; Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 25.09.2010; las sosnowy; pozornie na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 01' 03,9"N ; 19st 21' 52,0"E

fot. 392258

180812 Sparassis crispa; 0,5 km na S od Uchorowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 03.10.2010; las o składzie: sosna, dąb, grab, brzoza; pod sosną, 20 cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 206

zdjęcia: siedlisko i owocnik
fot. 392323 fot. 392324 fot. 392325

180813 Sparassis crispa; ok, 1,5 km na E od Suchego Lasu, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 29.09.2010; las mieszany: sosna, dąb, grab; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Morasko, Las Sucholeski

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392329 fot. 392330

180814 Sparassis crispa; 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 12.09.2010; las mieszany: przewaga sosny, dąb, grab; na ziemi u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59, przy granicy z oddziałem 58
owocnik z poprzedniego zgłoszenia z 2008 r. ID 123107 rósł kilkadziesiąt kroków od obecnego, po drugiej stronie drogi dzielącej oddziały, w oddziale 58

N 52°28'21,31" E 17°28'30,70"

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392334 fot. 392335

181581 Sparassis crispa; Około 1.5 km, na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC-04; 31.10.2010; Las sosnowy w srednim wieku; na ziemi tuż obok pnia żywej sosny trzy owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394322 fot. 394323 fot. 394324

181583 Sparassis crispa; 6,5 km od Supraśla na południe, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-12; 01.11.2010; Skraj lasu iglastego(sosna, świerk), z bardzo małą domieszką brzozy; na korzeniach sosny trudno określić bez wyrywania czy był to jeden bardzo duży owocnik, czy tez kilka zrośniętych ze sobą, raczej jednak kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394349 fot. 394350

Owocnik bardzo duży, pień sosny na której korzeniach rósł miał około 60-70cm średnicy(podaję do porównania)

188811 Sparassis crispa; 2 km na N-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.07.2011; las grabowy i kilka sosen; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec, Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 252.
fot. 432001 fot. 432002

188816 Sparassis crispa; 1,5 na S od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.07.2011; las grabowo-sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada;
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 253.
fot. 432018 fot. 432019 fot. 432020

189014 Sparassis crispa; Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie; 29.07.2011; las jodlowy z domieszką sosen, swierków i dębów - bezpośrednio pod sosną; gleba kamienista Przy samym pniu jeden owocnik wielkości dużego kalafiora; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocnik rósł z południowej strony pnia sosny otoczonej jodłami.
Położenie N 49 54,563 E 19 33,326 w stopniach, minutach i ułamkach minut
fot. 432626 fot. 432627 fot. 432628

189103 Sparassis crispa; 1,5 km na SW od Pawłowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 04.08.2011; las mieszany, sosna, dąb, w tym dąb czerwony, leszczyna; u podstawy sosny w niewielkiej odległości od pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82 (niedaleko szosy przecinającej ten oddział)
Poprzednio zgłaszano owocnik z innego miejsca tego oddziału, po przeciwnej stronie szosy.

stanowisko i owocnik (wobec aparatu komórkowego dla ukazania rozmiarów):
fot. 433145 fot. 433146

189494 Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 06.08.2011; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 435317

189675 Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 15.08.2011; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; pod sosną, w odległości kilkudziesięciu cm od sosny pozostałość po jednym owocniku, który został prawdopodobnie przez kogoś zabrany; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11 i 12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

fot. 436218 fot. 436219 fot. 436220

około 1 km na SW kolejny owocnik - las mieszany (sosna, dąb), nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 24 (przy drodze oddziałowej)
fot. 436221 fot. 436222 fot. 436223

190384 Sparassis crispa; Kapalica, 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 26.08.2011; las mieszany, sosna, dąb, grab; pod sosnami podwójny oraz jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 239
otulina rezerwatu "Jezioro Drążynek" po południowej stronie jeziora
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

zdjęcia:
fot. 439351 fot. 439352 fot. 439353 fot. 439354 fot. 439355 fot. 439356

190456 Sparassis crispa; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 28.08.2011; las jodłowy z pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439711

190526 Sparassis crispa; 600 m na S od zabudowań Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 22.08.2011; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010r.
fot. 440033 fot. 440034 fot. 440035

190528 Sparassis crispa; 2 km na S-E od zabudowań Podjaworka - przysiółek Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 15.08.2011; las świerkowo-sosnowy; na ziemi, przy leżącej kłodzie sosny dwa okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec.
fot. 440039 fot. 440040

190627 Sparassis crispa; 600 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.08.2011; las grabowo-sosnowy; na ziemi, przy sośnie trzy okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec. Przy jednej sośnie rosły dwa osobniki, a 30 m na E przy kolejnej sośnie - jeszcze jeden.
fot. 440551 fot. 440552 fot. 440553

190756 Sparassis crispa; Kamień gm.Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 20.08.2011; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441197
175 m.npm.
Forma ochrony-obszar Trójmiejskiego PK

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.50185~18.31256&lvl=15&sp=point.54.50185_18.31256_20%20sierpnia%202011%20(39).JPG

190849 Sparassis crispa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 31.08.2011; las bukowy z domieszką sosny,dębu; na korzeniach sosny dwa owocniki na dwóch substratach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441551 fot. 441552
forma ochrony-Trójmiejski PK

191558 Sparassis crispa; 700 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 08.09.2011; las sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 255. Gmina Bolesławiec. Okaz mocno podstarzały.

fot. 445441

191560 Sparassis crispa; 1,3 km na E od zabudowań Mieleszyna i 1,3 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 10.09.2011; las sosnowo-jodłowy; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244.
fot. 445445 fot. 445446

191563 Sparassis crispa; 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 21.09.2011; las bukowy, z pojedynczymi brzozami i sosnami; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 445451 fot. 445452 fot. 445453

192170 Sparassis crispa; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; .0.01.2011; las jodłowy; na pniaku sosny 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 448003 fot. 448004

192171 Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 29.09.2011; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448008 fot. 448009

192172 Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 29.09.2011; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy sośnie dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448013 fot. 448014

192490 Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 15.10.2011; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 449776

193002 Sparassis crispa; 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 23.10.2011; Las sosnowy; na pniaku sosnowym pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec.
fot. 452111 fot. 452112

193003 Sparassis crispa; 1,3 km na S od zabudowań Żdżar (Leśniczówka Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 23.10.2011; las jodłowo-bukowy, z domieszką sosny i brzozy; przy pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 452116 fot. 452117

193004 Sparassis crispa; 300 m na S od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.10.2011; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Las prywatny, działka nr 291 - Jaworek. Gmina Czastary.
fot. 452121 fot. 452122

193382 Sparassis crispa; Rzepinek, 0,5 km W, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 30.10.2011; kultura sosnowa w wieku ca. 50-60 lat z niewielką domieszką innych gatunków liściastych; na piaszczystym mineralnym podłożu z cienką warstwą ściółki (iglastej), w pobliżu żywe sosny i kilka murszejących pniaków sosnowych pojedynczno, jeden osobnik, być może więcej ale nie szukałem; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: NIE (chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453747
Nadleśnictwo Rzepin

193745 Sparassis crispa; 2 km W od miejscowości Wda, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, CB-48; 24.09.2011; bór sosnowy,; u podstawy pnia sosny, 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/24.11.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44

193762 Sparassis crispa; 900 m na N- W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.10.2011; las sosnowy, z domieszką brzozy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 243. Sosna rosła przy drodze leśnej. Gmina Bolesławiec.
fot. 455590 fot. 455591

194150 Sparassis crispa; Pliszka, S 0,5 km, pow. krośnieński, woj. lubuskie, AD-16; 11.11.2011; bór sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny 2 osobniki o średnicy 15 i 8 cm; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Krosno, leśnictwo Kępiny;
ponowne zgłoszenie uzupełnione o fotografię (poprzednie było bez), poprzedni ID 193741
fot. 457739

194534 Sparassis crispa; Babi Dół, 0,7 km W, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 17.09.2011; bór sosnowy; u nasady sosny jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: wielkości ok. 15 cm.
fot. 460118

194620 Sparassis crispa; 0,7 km S od części wsi Adamów zwanej Janów Wolski, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 31.07.2011; las mieszany, fragment sosnowo-bukowy; pozornie na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 1,23" N ; 19st 17' 16,89" E

fot. 460698 fot. 460699

siedlisko
fot. 460700

194714 Sparassis crispa; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 06.09.2011; dąbrowa przechodząca w las mieszany; pozornie na ziemi, przy zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 26,12" N ; 19st 15' 17,54" E

fot. 461140

pniak, za którym rośnie siedzuń, z widokiem na siedlisko
fot. 461141

194759 Sparassis crispa; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 06.10.2011; wysokopienny las sosnowy z dodatkiem świerków; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 41,72" N ; 19st 15' 18,15" E

fot. 461499 fot. 461500

194891 Sparassis crispa; 700 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 01.12.2011; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462427 fot. 462428

195202 Sparassis crispa; Chomiąża Szlachecka, 1,5 km NW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 28.08.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Łysinin, oddział 152

stanowisko i owocnik:
fot. 463858 fot. 463859

195203 Sparassis crispa; Bożacin, 1,5-2 km E; 1,7 km SEE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 28.08.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki rozmieszczone w narożnikach trójkąta o boku po kilkaset metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, nieliczne i niezbyt dobrej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród, oddział 186; leśnictwo Mięcierzyn, oddziały 193 i 187 (leśnictwa i oddziały sąsiadujące ze sobą)

owocnik pierwszy
fot. 463864
owocnik drugi
fot. 463865
mapka rozmieszczenia owocników - długie strzałki wskazują lokalizacje owocników
fot. 463866

podczas tej bytności miałam do dyspozycji tylko komórkę, stąd nie najlepsza jakość zdjęć

195211 Sparassis crispa; Jemiołów, 1,5-2 km E; 3 km NE, nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 20.08.2011; buczyna z domieszką innych gatunków, w tym sosna; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, oddziały położone wokół Jeziora Trześniowskiego
- 24 (wschodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'29,96" E 15°17'52,15"
- 8 (na północ od Jeziora Trześniowskiego) N 52°22'40,66" E 15°18'14,94"
- 10 (zachodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'22,75" E 15°17'42,45"

obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

stanowisko w oddziale 24:
fot. 463898 fot. 463899
stanowisko w oddziale 8:
fot. 463900 fot. 463901
stanowisko w oddziale 10:
fot. 463902

195219 Sparassis crispa; Leśniewo, 1,4 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 01.09.2011; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

stanowisko
fot. 463941
owocnik
fot. 463942

195358 Sparassis crispa; Bełki, ok. 1 km NE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 10.09.2011; las mieszany, sosna, dąb, po przeciwnej stronie drogi brzezina; nieopodal sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka
przy żółtym szlaku turystycznym z Niestronna przez Bełki w kierunku Jeziora Oćwieckiego, kilka minut drogi przed stanowiskiem Hymenochaete tabacina ID 195357
forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

N 52°43'41,97" E 17°49'45,54"

siedlisko, widok ogólny, stanowisko znajduje się po lewej stronie drogi
fot. 464569
bliższy widok na stanowisko
fot. 464570
owocnik
fot. 464571

195438 Sparassis crispa; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,5-0,7 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 07.09.2011; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; pod sosnami po jednym owocniku pod trzema sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko

owocnik 1
fot. 464830 fot. 464831
owocnik 2
fot. 464832 fot. 464833
owocnik 3
fot. 464834 fot. 464835

195440 Sparassis crispa; Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 21.09.2011; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

stanowisko
fot. 464853
owocnik
fot. 464854 fot. 464855

195487 Sparassis crispa; Błońsko, 0,5 km SW, pow. grodziski, woj. wielkopolskie, BD-23; 02.10.2011; bór sosnowy; przy pniakach sosnowych dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Grodzisk, leśnictwo Krzewina, oddział 209

poprzednie zgłoszenie z 2009 r. ID 149169 dotyczyło owocników znalezionych w sąsiednim 221 oddziale

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska

siedlisko
fot. 465140
owocniki
fot. 465141 fot. 465142

195497 Sparassis crispa; Starczanowo, 1 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 06.10.2011; las mieszany, m.in. sosna, dąb, buk, leszczyna; pniak sosnowy dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Biedrusko

widok na stanowisko, w głębi pniak z siedzuniem
fot. 465153
owocniki
fot. 465154

195516 Sparassis crispa; Jezierce, 1,2 km SSW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.09.2011; las mieszany - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach (p. mapka), dokładnie naprzeciwko zaznaczonego na mapce punktu ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 12 (na mapce 14)
fot. 465298
korekta informacji zawartej w poprzednich zgłoszeniach, powinno być "pomiędzy jeziorami Cyganek i Ully, w pobliżu Cybinki"

siedzunia sosnowego obserwuję tu od 2009 r., występuje co roku, nie w identycznych miejscach, ale na pewnym niewielkim obszarze od 12 do 14 punktu ścieżki przyrodniczej

owocnik
fot. 465299 fot. 465300

202925 Sparassis crispa; Wysiedle, przy parkingu leśnym, pow. Łobez, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 18.08.2012; las sosnowy; przy sośnie zwyczajnej 1 ex.; leg. ; det. Przemysław Żurawlew; tak,
uwagi: fot. 508081

literatura · references
[5] [2] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 04.01.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 30.09.2008 · została utworzona/was created 18.12.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Sparassis_crispa.htm">siedzuń sosnowy - Sparassis crispa - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>