non ediblered list

Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. (1885)

stroczek leśny(Wild Dry-Rot Fungus)
Serpula himantioides
28.09.2005, Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata; znal. 050928.8
copyright © by Marek Snowarski
Serpula himantioides
Serpula himantioides
Serpula himantioides
Serpula himantioides

owocnik (Fruitbody)

Owocnik rozpostarty, grubości 1-2 mm; powierzchnia żółtobrązowa, ciemnobrązowa, nieregularnie, grubo, labiryntowata; elastyczny.

Fruiting body resupinate, thick 1-2 mm; surface yellow-brown, dark brown, irregularly thickly labyrinthine; elastic.

występowanie

W naturze, zwykle na drewnie iglastych, rzadko na drewnie drzew liściastych. Na konstrukcjach drewniach na otwartym powietrzu, mostkach itp.

Outdoors, usually on coniferous wood, rarely on wood of deciduous trees. On open air wooden structures, such as bridges etc.

uwagi (Remarks)

Serpula lacrymans
S. lacrymans
Większe, grubsze owocniki, głównie na drewnie w budynkach, tworzy stroczek domowy (Serpula lacrymans), najczęstszy "grzyb domowy".

Larger, thicker sporocarps, mainly on construction wood, are formed by Dry-Rot Fungus (Serpula lacrymans), the most common "home mushroom".

Inne fotografie · Additional photographs
Serpula himantioides
Serpula himantioides
Serpula himantioides
Serpula himantioides
Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

wybrane znaleziska · selected collections

Serpula himantioides
3f · 05 09 28 8
(Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata)
Serpula himantioides
7f · 05 10 01 6
(Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr)
znaleziska Serpula himantioides na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 155611 AB-19, 120005 AB-83, 156873 AB-83, 121925 AB-84, 28427 AB-93, 112347 AB-93, 112517 AB-93, 119787 AB-93, 123374 AB-93, 123460 AB-93, 124507 AB-93, 157342 AB-93, 122311 AB-93, 26087 AB-94, 27797 AB-94, 28613 AB-94, 45339 AB-94, 47598 AB-94, 111727 AB-94, 111854 AB-94, 118753 AB-94, 120442 AB-94, 120449 AB-94, 123380 AB-94, 120158 AB-94, 153432 AB-94, 153844 AB-94, 155599 AB-94, 156920 AB-94, 157156 AB-94, 125146 AB-94, 50629 BB-01, 50627 BB-96, 50628 BC-17, 56227 BC-17, 56223 BC-18, 56225 BC-18, 56229 BC-26, 30299 BC-28, 78570 BE-76, 122947 BE-76, 117884 CA-97, 47834 CC-60, 122645 DF-52,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 121927 AB-94, 156590 BE-62, 45682 CA-35, 47800 CA-36, 49997 CA-98, 50612 CA-98, 178126 CA-98, 195160 CA-98, 195110 CA-99, 50613 CB-07, 194848 CE-17, 194850 CE-17, 194852 CE-17, 194739 CE-28, 194741 CE-28, 194888 CE-37, 195418 CE-37, 195415 CE-37, 195417 CE-37, 195419 CE-37, 195469 CE-37, 195472 CE-37, 195473 CE-37, 195524 CE-37, 195154 CE-47, 195155 CE-47, 117095 DA-80, 117146 DA-80, 117870 DA-80, 296066 DE-55, 88456 EE-19,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

26087 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na SE od Glinnej, AB-94; 01.12.2005; las mieszany (buk, dąb, grab, olsza, poj. świerk i modrzew); na kłodach świerka lub modrzewia i olszy gromadnie i po., łacznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński, Sebastian Pinczer, Marek Snowarski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26590

27797 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na W od Kołbacza, AB-94; 14.02.2006; las bukowy z domieszką sosen i modrzewi; na dolnej części pnia powalonej suchej sosny (już bez kory ale jeszcze twarda) gromadnie na powierzchni 300 x 20 cm, na innym pniu 4 małe owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28537

28427 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 3 km na E od Podjuch, AB-93; 08.03.2006; buczyna pomorska; na kłodzie martwego, już bez kory świerka lub modrzewia w grupie, 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29202

28613 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na SE od Kołowa, AB-94; 14.03.2006; las mieszany (buk, grab, brzoza, pojedyncze świerki; na leżących kłodach martwych świerków kilkanaście owocników na dwóch kłodach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29340

30299 Serpula himantioides; 1,5km na północ od Dziembówka, powiat pilski, woj wielkopolskie, BC-28; 06.03.2006; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; Pośród korzeni przewróconego drzewa (prawdopodobnie iglastego),. w kilku miejscach; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u mnie i w stacji ZBŚRiL PAN, 1/RP/23.04.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 32259

45339 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola, AB-94; 26.09.2006; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia; na pniakach pozostałych po wyciętych sosnach i modrzewiach bardzo licznie na dwóch pniakach; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58400

45682 Serpula himantioides; Osieki Lęborskie, CA-35; 28.09.2006; Las sosnowo-świerkowy; Na korzeniach świerka wywróconego dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Darek Karasiński; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58915

47598 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,6 km na NW od Kołowa, AB-94; 21.10.2006; drzewostan modrzewiowy z domieszką pojedynczych sosen i buków; na pniu powalonego modrzewia liczne płaty rozpostarte na niemal całej długości pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62215 fot. 62216

47800 Serpula himantioides; Białogóra, CA-36; 22.10.2006; Las w pasie nadmorskim.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62549 fot. 62550

47834 Serpula himantioides; rez. Dębina, woj.wielkopolskie, CC-60; 09.09.2006; las grabowo dębowy; na powalonym pniu drzewa (grab, dąb) kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; weryfikował: Anna Kujawa, ; eksykat: u zgłaszającego E123 i w Stacji Badawczej ZBŚRiL PAN, 2/RK/22.10.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 62621

49997 Serpula himantioides; Glincz-Żukowo, CA-98; 25.11.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb; Na karpie świerka wokół pnia; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 66662 fot. 66663 fot. 66664

50612 Serpula himantioides; Glincz-Żukowo, CA-98; 02.12.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna,dąb; Na korzeniach świerka wywróconego spory płat ok.30 cm; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 67977

50613 Serpula himantioides; Szymbark, CB-07; 02.12.2006; Las świerkowy; Na wystających korzeniach żywego świerka Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 67983 fot. 67984

50627 Serpula himantioides; Rez. Diabli Skok , woj.zachodniopomorskie, BB-96; 27.09.2006; wielogatunkowy las porastający źródliska; na murszejącym pniu rozpostarty na dolnej stronie leżącego pnia na ok. 0,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u zgłaszającego E173 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RP/29.11.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68028

50628 Serpula himantioides; Rez. Kuźnik , woj.wielkopolskie, BC-17; 30.09.2006; sosna, olsza, brzoza w pobliżu strumienia; na próchniejącym leżącym pniu w trzech miejscach; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 179 i w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/RP/29.11.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 68031

50629 Serpula himantioides; Kołobrzeg, Las Kołobrzeski we wschodniej części miasta, BB-01; 03.12.2006; Las dębowo-grabowy w sąsiedztwie mokradła; Na butwiejącej kłodzie świerkowej W kilku miejscach na spodniej i bocznej powierzchni kłody; leg. Tadeusz Twardy; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/17.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 68033 fot. 68034

56223 Serpula himantioides; Wschodnia strona j. Bagiennego , pow.pilski , woj.wielkopolskie, BC-18; 14.12.2006; Sosny, brzozy, olchy; Na leżącym pniu Porastał bok pnia na dł.ok.50cm; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: U zgłaszającego E-251 i w Stacji ZBŚRiL PAN 2/PR/17.02.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78461

56225 Serpula himantioides; południowy brzeg j. Bagiennego, pow.pilski, woj.wielkopolskie, BC-18; 14.12.2006; sosna, świerk, brzoza; na pieńku pozostałym po ścięciu drzewa (świerka) kilka pozrastanych owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-252 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 3/PR/17.07.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78469

56227 Serpula himantioides; Rez. Kuźnik , woj. Wielkopolskie, BC-17; 14.12.2006; Sosny , brzozy, olchy, dęby; Na leżącym pniu Kilka owocników porastało bok i spód pnia; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: U zgłaszającego E-261 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 4/PR/17.07.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78474

56229 Serpula himantioides; 1km na południowy-zachód od Wrzącej, pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, BC-26; 11.01.2007; świerk, sosna; na pieńku po złamaniu drzewa (świerk lub sosna) kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-264 i i w Stacji ZBŚRiL PAN 1/PR/17.07.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 78484

78570 Serpula himantioides; wschodni stok Masywu Ślęży, pomiędzy wsiami: Strzegomiany i Będkowice, ok. 1/5 wysokości Góry Ślęży, BE-76; 25.09.2007; Las mieszany (buk, świerk, sosna); wewnątrz pnia starego, żywego świerka kilka skupisk po ok. 20 - 40 cm kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/11.06.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: miejsce niemal całkowicie pozbawione dostępu światła

fot. 123978 fot. 123979

88456 Serpula himantioides; Bałtów, pow. ostrowiecki, świętokrzyskie, EE-19; 09.10.2007; skarpa południowego brzegu lasu mieszanego (sosna, modrzew, dąb, klon, leszczyna, trzmielina); korzenie sosny zwyczajnej + skała wapienna kilkanaście resupinowatych owocników na długości ok. 5 metrów; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.09-03 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 142747
Siedlisko

fot. 142748 fot. 142749
Stroczek leśny - Serpula himantioides

111727 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 21.10.2007; buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; na zmurszałym pniu iglastym rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 195272

111854 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1.9 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 27.10.2007; buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych; stary pień sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 195495

112347 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 23.12.2007; buczyna pomorska; na powierzchni cięcia sosnowego klocka i na bocznej powierzchni leżącej obok grubej kłody bukowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 196680 fot. 196681

112517 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,4 km na N od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 02.01.2008; buczyna pomorska; na leżącym murszejącym pniu starego buka rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 197105

117095 Serpula himantioides; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 04.10.2008; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab; na kłodzie sosnowej 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207045

117146 Serpula himantioides; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 05.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kawałku sosny (metr) kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207237 fot. 207238

117870 Serpula himantioides; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 09.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na karpach bukowych kilka płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 208872 fot. 208873

117884 Serpula himantioides; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 11.10.2008; Stara buczyna; na kłodzie bukowej kilka płatów na kilku kłodach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 208916

118753 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.10.2008; buczyna pomorska z niewielką domieszką Md; na leżących kłodach modrzewiowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 211115 fot. 211116

119787 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 26.10.2008; drzewostan modrzewiowo-sosnowy z domieszką Bk; na modrzewiowej kłodzie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 213683

120005 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 31.10.2008; buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami iglastymi; pień wiatrowału sosnowego rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stroczek leśny
fot. 214154

120158 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.11.2008; na krawędzi młodnika świerkowego; na silnie zmurszałych pniach So lub Md rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 214513

120442 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, 0,8 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.11.2008; kwaśna buczyna z domieszką sosnen porastająca nadrzeczną skarpę; na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 215168 fot. 215169

120449 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 08.11.2008; buczyna pomorska z domieszką modrzewi; na modrzewiowej kłodzie rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 215198 fot. 215199
rośnie razem z Antrodia serialis(?)

121925 Serpula himantioides; Puszcza Goleniowska, 0,4 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 11.11.2008; w starym parku podworskim (Db, Bk, Kl, Jw, Gb, Św, leszczyna, Ol); na murszejącej kłodzie świerkowej plackowato rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219015 fot. 219016

121927 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na W od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 15.11.2008; buczyna pomorska; na powalonym pniu buka szeroko rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219025.jpg

fot. 219026.jpg

122311 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 07.12.2008; buczyna pomorska z domieszką sosny i pojedynczych modrzewi, na stoku doliny strumienia; na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty na dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 219903 fot. 219904

122645 Serpula himantioides; 3 km W Tychy Czułów, woj. śląskie, DF-52; 18.11.2008; las mieszany z przewagą dębu i modrzewia; na zwalonym modrzewiu rozpostarty owocnik u podstawy zwalonego modrzewia, po jego spodniej stronie; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/18.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 220792

122947 Serpula himantioides; S stok Góry Ślęży, BE-76; 11.10.2008; skarpa przy ścieżce; omszała, zacieiona, pionowa powierzchnia skarpy, z resztkami spróchniałych korzeni resupinowaty owocnik porkywał kilkadziesiąt centymetrów kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/22.12.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221491

123374 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,4 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 27.12.2008; drzewostan sosnowy z domieszką modrzewia i buka; na pozostawionych, murszejących metrówkach sosnowych rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222490.jpg

fot. 222491.jpg

123380 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 03.01.2009; drzewostan sosnowy z domieszką buka, brzozy i dębu; na sosnowej kłodzie zawieszonej po złamaniu rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222518.jpg

fot. 222519.jpg

fot. 222520.jpg

123460 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 04.01.2009; drzewostan sosnowy z domieszkami liściastymi; na powalonej kłodzie sosny rozpostarty na bocznej i dolnej powierzchni kłody; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 222634.jpg

fot. 222635.jpg

fot. 222636.jpg
fot. 222637.jpg

124507 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,4 km na E od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Smoczej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 24.01.2009; buczyna pomorska z domieszką sosen (drzewostan gospodarczy przy granicy rezerwatu); na powalonej, pozbawionej kory kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stroczek leśny
fot. 224873 fot. 224874

125146 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,7 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 26.01.2009; buczyna pomorska z domieszką Db i Md; na leżącej, murszejącej kłodzie modrzewiowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Stroczek leśny
fot. 226351 fot. 226352

153432 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,2 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 11.11.2009; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na bukowej kłodzie rozpostarty - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 296667 fot. 296668 fot. 296669 fot. 296670 fot. 296671

Omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/292845.html

153844 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, ok. 800 m na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2.1..209.; na skraju brzeźniaka i buczyny z pojedynczymi murszejącymi pniakami po drzewach iglastych, ponad źródliskiem; na zmurszałych pniakach iglastych i na ziemi rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 298287 fot. 298288 fot. 298289 fot. 298290 fot. 298291

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Klęskowo, oddz. 181

155599 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,5 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 28.11.2009; buczyna z domieszką dębów i pojedynczych modrzewi; na kłodzie złamanego modrzewia rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 304225 fot. 304226 fot. 304227

155611 Serpula himantioides; ok. 2,3 km na E od Semidarżna, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-19; ..; przesuszony i zdegradowany cięciami bór bagienny; na iglastym klocku pozostałym po leśnych pracach rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 304297 fot. 304298 fot. 304299
Adres leśny: Nadlesnictwo Gryfice, oddz. 116, otulina projektowanego rezerwatu "Mszar pod Semidarżnem"

156590 Serpula himantioides; Grudno, 1 km S, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE-62; 19.11.2009; las mieszany (z przewagą świerka i buka); murszejący pniak (prawdopodobnie świerkowy) resupinat wielkości dłoni; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, nie,

156873 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 650m na S od wiaduktu autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 26.12.2009; buczyna pomorska z pojedynczymi świerkami; na kłodach dwóch powalonych świerków rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 308785 fot. 308786

156920 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 2,4km na NE od Dobropola gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 31.12.2009; dąbrowa z domieszką modrzewi; na kłodzie powalonego dębu rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 308907 fot. 308908 fot. 308909

Stroczka leśnego spotykałam dotychczas na drewnie iglastym i sporadycznie na buku. Obecnie, po raz pierwszy znalazłam go na dębie.

157156 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,1km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.01.2010; drzewostan sosnowy z domieszką gatunków liściastych (Bk, Db, Tp); na powalonej kłodzie sosnowej rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 309575 fot. 309576 fot. 309577

157342 Serpula himantioides; Puszcza Bukowa, 1,5 km na N od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 06.01.2010; starszy młodnik sosnowo-świerkowy; na rozszczepionych pozostałościach starej, złamanej sosny rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Stroczek leśny
fot. 309940 fot. 309941
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, oddz. 344

178126 Serpula himantioides; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 10.10.2010; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,; na korzeniach sosny kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 383676

194739 Serpula himantioides; 1 km na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 16.11.2011; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami; na opadłej, zmurszałej gałęzi dębu placowo, w 2 miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 75. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". N:51.20.26. E:18.25.17.
fot. 461261 fot. 461262 fot. 461263

194741 Serpula himantioides; 1,2 km na N od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 24.11.2011; Las bukowy, z dębami, osikami, brzozami, olchami, sosnami i rzadko świerkami; na wywróconym, zmurszałym świerku płatowo, pokrywając pień na długości 5 m.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 76. Gmina Sokolniki. Rezerwat ,,Ryś". N:51.20.38. E:18.25.02.
fot. 461274 fot. 461275

194848 Serpula himantioides; 650 m na N-E od zabudowań Grądów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 02.12.2011; las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą; na leżącej, zmurszałej sosnowej belce płatowo na dł. 1 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 188. Gmina Galewice. Rezerwat ,,Gługosz Królewski w Węglewicach".
fot. 462159 fot. 462160 fot. 462161

194850 Serpula himantioides; 500 m na N-E od zabudowań Grąd, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 02.12.2011; las sosnowy, z brzozami, świerkami, olchą, czeremchą; na opadłej gałęzi sosny płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 189. Gmina Galewice. Rezerwat ,,Gługosz Królewski w Węglewicach". N:51.23.55; E:18.15.10.
fot. 462174 fot. 462175

194852 Serpula himantioides; 300 m na E od zabudowań Grąd, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 02.12.2011; las sosnowy, brzozy, świerki; na opadłych 2 gałęziach sosny płatowo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 193. Gmina Galewice.
fot. 462190 fot. 462191 fot. 462192 fot. 462193

194888 Serpula himantioides; 650 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 02.12.2011; las sosnowy, z dębami, brzozami; na karpach sosnowych płatowo na 4 karpach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462413 fot. 462414 fot. 462415 fot. 462416

195110 Serpula himantioides; Bąkowo, 1,2 km NW, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 01.11.2011; na torfowisku w lesie mieszanym (sosna, buk); na leżącej kłodzie 1 owocnik; leg. Kajetan Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 463361 fot. 463362

195154 Serpula himantioides; 1 km na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 20.12.2011; las świerkowo-sosnowo-modrzewiowy, rzadko dęby; na rozłamanym pniu swierka płatowo, na kilku fragmentach pnia; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 4. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463640 fot. 463641 fot. 463642 fot. 463643

195155 Serpula himantioides; 700 m na N-E od zabudowań Młyna Papiernia, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 20.12.2011; las dębowy, z domieszką świerka, brzozy, grabu; na złamanym, powalonym świerku płatowo, głownie w miejscu złamania pnia (przy odziemku); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale oddział 4. Gmina Byczyna. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie i województwie.
fot. 463648 fot. 463649 fot. 463650

195160 Serpula himantioides; Glincz, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 20.12.2011; las liściasty, stoki doliny Raduni; na pniaku w stanie rozkładu -; leg. Grzegorz Neubauer; det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 463663 fot. 463664 fot. 463665

195415 Serpula himantioides; 900 m na N od zabudowań Żdżar (Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.12.2011; las sosnowo-świerkowy, z domieszką brzozy; na leżącym konarze świerka płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 464766 fot. 464767 fot. 464768

195417 Serpula himantioides; 350 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 24.12.2011; las świerkowy, z domieszka sosen i brzóz; na leżącym konarze świerka płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec.
fot. 464773 fot. 464774 fot. 464775

195418 Serpula himantioides; 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 27.12.2011; las jodłowo-bukowy; na leżącym konarze jodły płatowo na dł. 0,2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 464779 fot. 464780

195419 Serpula himantioides; 700 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 28.12.2011; las sosnowy; na zmurszałym pniaku sosny płatowo na dł. 0.4 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 236. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 464785 fot. 464786 fot. 464787

195469 Serpula himantioides; 1,2 km na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las jodłowy, z domieszką świerka, sosny, rzadko brzozy; na zmurszałym pniu jodłowym płatowo na dł. 0,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 465029 fot. 465030 fot. 465031 fot. 465032

195472 Serpula himantioides; 750 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las sosnowy; na leżącej kłodzie sosny płatowo na dł. 1,5 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 245. Gmina Bolesławiec.
fot. 465060 fot. 465061 fot. 465062

195473 Serpula himantioides; 1,3 km na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las jodłowy, rzadko sosny; na leżącym konarze jodły płatowo na dł. 2 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 465067 fot. 465068 fot. 465069

195524 Serpula himantioides; 1 km na N od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 31.12.2011; las sosnowy, z domieszką jodły, sosny, brzozy, grabu; na zmurszałej kłodzie iglastego płatowo na dł. 3 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 254. Gmina Bolesławiec.
fot. 465354 fot. 465355 fot. 465356

296066 Serpula himantioides; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 29.11.2015; świerkowa wstawka w borze sosnowym; na zmurszałej kłodzie świerkowej grupa kilku(-nastu) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 52,4" N i 19st 22' 33" E

fot. 901748 fot. 901749 fot. 901750

8.10.2016 również znalazłem tam kilka owocników
fot. 901751 fot. 901752

literatura · references
[49] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2007 · została utworzona/was created 06.08.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Serpula_himantioides.htm">stroczek leśny - Serpula himantioides - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>