Resupinatus trichotis (Pers.) Singer

odgiętka czarniawa
Pleurotus rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5 · Resupinatus applicatus var. rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) anon.{?} · Resupinatus applicatus var. trichotis (Pers.) Krieglst., Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 8 · Resupinatus rhacodium (Berk. & M.A. Curtis) Singer, Lilloa 22
Resupinatus trichotis
owocnik · fruitbody; 04.07.2004, okolice Turwi; znal. 040704.4
copyright © by Marek Snowarski
Resupinatus trichotis
blaszki · lamellae

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5-10(12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

Blaszki szare do szarobrązowych, brzuchate, rozchodzą się promieniście od miejsca gdzie kapelusz jest przyrośnięty do podłoża, wolne; ostrze jaśniejsze, białawe.

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

Miąższ cienki, żelatynowaty.

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5-10(12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

Lamellae gray to grey-brown, ventricose, RAMIFYING radially from places where pileus is attached to the substrate, free; edge lighter-coloured, whitish.

Stipe absent, sporocarps sessile.

Flesh thin, gelatinous.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5-6 × 4-5 µm.

Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5-6 × 4-5 µm.

występowanie

Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), na gałązkach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie, zwykle na spodniej stronie.

Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.

uwagi (Remarks)

Mikroskopowo identyczny jest Resupinatus applicatus, który różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek. Resupinatus applicatus często bywa uznawany jedynie za formę odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). W rodzaju odgiętka (Resupinatus) są inne podobne, rzadsze gatunki różniące się makroskopowo i mikroskopowo.

Microscopically identical Resupinatus applicatus, differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. Resupinatus applicatus is often considered only a forma of Resupinatus trichotis. In the genus Resupinatus, there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.

znaleziska Resupinatus trichotis na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 156909 AB-83, 125288 AB-84, 126374 AB-93, 126377 AB-93, 139314 AB-93, 125774 AB-93, 120443 AB-94, 120446 AB-94, 122314 AB-94, 122412 AB-94, 126173 AB-94, 130368 AB-94, 112858 AB-94, 122619 AB-94, 122621 AB-94, 122625 AB-94, 122238 AB-94, 122239 AB-94, 180849 BC-89, 162083 DE-45, 181833 DE-45, 179499 DE-46, 179672 DE-54, 122222 DE-55, 157026 DE-55, 142783 DE-55, 160891 DE-55, 179478 DE-55, 194650 DE-55, 195484 DE-55, 120067 DE-55, 149916 DE-65, 159760 DE-66, 180108 DF-69, 222304 EB-68,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 190532 CE-37, 190533 CE-37, 193199 CE-37, 194362 CE-37, 195112 CE-37, 195113 CE-37, 195480 CE-37, 50752 DA-80, 124722 DA-80, 181614 DA-80,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

50752 Resupinatus trichotis; Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA-80; 16.11.2006; buki nad potokiem; Na chorym,żywym buku. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 68288 fot. 68289

112858 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 26.01.2008; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa pomiędzy owocnikami kisielnicy kedzierzawej
fot. 197992 fot. 197993 fot. 197994

120067 Resupinatus trichotis; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna, DE-55; 10.10.2008; liściasty skraj lasu,w rowie; na mocno zbutwiałej gałęzi drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 179478, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 214306 fot. 214307 fot. 214308

120443 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 1 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.11.2008; buczyna pomorska na nadrzecznej skarpie; na bukowej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 215174 fot. 215175
omówiona w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/214829.html

120446 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,2 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 08.11.2008; buczyna pomorska; na gałęzi bukowej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 215184

122222 Resupinatus trichotis; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 06.12.2008; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny; na silnie zmurszałej gałęzi drzewa liściastego kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219645 fot. 219646 fot. 219647

122238 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 06.12.2008; buczyna pomorska nad wątłym strumieniem; na stojącym obumarłym kikucie złamanego młodego buka w grupie - 9 maleńkich owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219697 fot. 219698

122239 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.12.2008; buczyna pomorska na poboczu drogi leśnej; na jednej z gałęzi bukowego wywrotu pozostawionego w lesie z powodu ustanowienia rezerwatu:) w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219702 fot. 219703

122314 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 07.12.2008; buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi; na resztkach odziomka po starym buku (obwód 404 cm) bardzo liczie na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 219921 fot. 219922 fot. 219923

122412 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 08.12.2008; na krawędzi łęgu w dolinie strumienia; na pniu rozszczepionego ale jeszcze żywego graba kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220142 fot. 220143 fot. 220144

Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa zgłoszona w ID120012

122619 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska; na stojącym murszejącym pniu złamanego buka o obwodzie 270 cm (z suchogłówką korową) około 300 owocników w grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220697 fot. 220698 fot. 220699

122621 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego; na bukowym złomie o obwodzie 212 cm kilkaset owocników na obu częściach złamanego buka; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220713 fot. 220714

122625 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.12.2008; buczyna pomorska; na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 220735 fot. 220736

124722 Resupinatus trichotis; Gdańsk Przymorze, DA-80; 28.01.2009; Las łęgowy nadmorski-olsza,wierzba,bez,sosna,owocowe; na kłodzie lisciastej kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Grzegorzek; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/messages/33/225306.html
uwagi: fot. 225443 fot. 225444
N 54*24'788"
E 18*37'109"
4 m.npm

125288 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 10.02.2009; buczyna pomorska w sąsiedztwie podgórskiego łęgu jesionowo-olszowego; na bukowym złomie kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 226797 fot. 226798 fot. 226799

125774 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 24.02.2009; wielogatunkowy drzewostan liściasty w pobliźu śródleśnego mokradła (w otoczeniu: olsza, wierzba, topola osika, głóg, buk, dąb, brzoza, bez czarny); na suchym, ułamanym kikucie bzu czarnego kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/4.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 227947 fot. 227948 fot. 227949

126173 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 28.02.2009; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na pniu złamanego buka - na powierzchni drewna odsłoniętej po rozszczepieniu pnia około 100 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229143 fot. 229144 fot. 229145

126374 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 08.03.2009; kwaśna buczyna z domieszką dębów; na dębowej gałęzi leżącej na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229635 fot. 229636

126377 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 08.03.2009; buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa; na bukowym złomie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 229661 fot. 229662

130368 Resupinatus trichotis; 1,3 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 13.04.2009; zadrzewienie przy brzegu śródpolnego oczka wodnego; w otoczeniu Brz, Db, Wb, Tp, Ol; na liściastej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 238289 fot. 238290 fot. 238291

139314 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 19.07.2009; buczyna pomorska na stoku wzniesienia; na pniu złamanego i rozszczepionego, stojącego buka kilkadziesiąt owocników, w grupie obok siebie; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: odgiętka czarniawa, fot. G.D.
fot. 259501 fot. 259502 fot. 259503 fot. 259504

142783 Resupinatus trichotis; 2 km NE,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 12.08.2009; las sosnowy;skraj lasu z domieszką drzew liściastych; na martej gałęzi krzewu liściastego (kruszyny?) kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'49,18"N 19st18'58,3"E

fot. 268003 fot. 268004 fot. 268005 fot. 268006

149916 Resupinatus trichotis; 1 km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 18.10.2009; skraj podmokłej niecki-brzoza,osika,krzaczaste wierzby; na martwym,silnie zmurszałym pniu krzewu,prawdopodobnie wierzby grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/15.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 285946 fot. 285947 fot. 285948

156909 Resupinatus trichotis; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 26.12.2009; buczyna pomorska; na pniu złomu bukowego kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Odgiętka czarniawa
fot. 308835 fot. 308836 fot. 308837

157026 Resupinatus trichotis; 1 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 18.10.2009; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny; na mocno zmurszałym pniu powalonego,lisciastego drzewa ok.80-100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id122222, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id122222

fot. 309220 fot. 309221 fot. 309222 fot. 309223

159760 Resupinatus trichotis; Włynice,od strony Kotfina, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 08.02.2010; zadrzewienia na granicy wsi i lasu; na zmurszałym fragmencie półżywej wierzby grupka kilkunastu owocników (choć pod śniegiem i lodem mogło ich być znacznie więcej); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59

160891 Resupinatus trichotis; pomiędzy Stobieckiem Miejskim a Wymysłówkiem (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 20.02.2010; grabowo-dębowy fragment lasu mieszanego; Na zmurszałej gałęzi żywego grabu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 321494 fot. 321495 fot. 321496

162083 Resupinatus trichotis; 1,3 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 13.03.2010; na granicy formacji:las mieszany-sosna,dąb,brzoza i drągowina sosnowa; na zmurszałej gałęzi (dębu) leżacej na żywej gałęzi dębu jakieś 1,5m nad ziemią kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325275 fot. 325276 fot. 325277 fot. 325278

owocniki zapewne grudniowe,które przetrwały zimę

179478 Resupinatus trichotis; 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 11.11.2010; podmokły fragment lasu -gł.brzozy i sosny; duża ilość martwych drzew ,zwłaszcza brzóz; na martwych gałęziach krzewów liściastych dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 2' 44,95"N , 19st 18' 34,17"E

fot. 388555 fot. 388556

W stosunku do pierwotnego zgłoszenia,obecne stanowisko znajdowało się ok.500 m na lekko pn wschód. Rozbieżność w lokalizacji wynika z tego, że w pierwotnym zgłoszeniu podałem odległość od części wsi Łęg leżącej na pd od Warty.

179499 Resupinatus trichotis; 0,5 km NE,Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 06.11.2010; kępa leszczyn w lesie sosnowym; na zmurszałych fragmentach leszczynowych gałęzi kilkadziesiąt owocników,w wiekszości przejrzałych; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 56,46"N , 19st 27' 59,38"E

fot. 388614 fot. 388615

179672 Resupinatus trichotis; 2 km S,Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 21.11.2010; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w lekkim zagłębieniu terenu między lasami; na zmurszałym,złamanym pędzie krzaczastej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 5' 48,45"N , 19st 14' 57,84"E

fot. 389141 fot. 389142 fot. 389143

180108 Resupinatus trichotis; Kraków (Lasek Wolski), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-69; 11.11.2010; w lesie liściastym; na gałęzi drzewa liściastego kilkanaście owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/21.06.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Zarodniki białe, kuliste, 4-5 µm. Obecne szczecinki na górnej powierzchni kapeluszy.

fot. 390665 fot. 390666 fot. 390667

180849 Resupinatus trichotis; 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 03.10.2010; las: buk, dąb, domieszka sosny; leżanina bukowa kilkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/2.09.11, tak, ale mało, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232

zdjęcia stanowiska i owocników:
fot. 392467 fot. 392468 fot. 392469

181614 Resupinatus trichotis; Gdańsk Oliwa Park im.Adama Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 21.01.2011; Park nad potokiem Oliwskim; buk porażony piorunem,częściowo wypalony kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 394460 fot. 394461

181833 Resupinatus trichotis; 1,5 km N, Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 01.10.2010; las mieszany; na zmurszałym fragmencie pnia krzewu grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 06 54,4 N ; 19 24 23,6 E

fot. 394998

190532 Resupinatus trichotis; 800 m na S-W od Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 25.08.2011; las dębowo-osikowy; na leżącej gałęzi kilkadziesiąt na jedenej gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Prywatny las. Omówiony na forum:http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/438731.html
fot. 440044 fot. 440045

190533 Resupinatus trichotis; 500 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 04.07.2011; las olchowy, z domieszką brzozy, wierzby, czeremchy; na suchych gałęziach wierzby i czeremchy - niektóre opadły na ziemi masowo na kilku gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny.
fot. 440050 fot. 440051 fot. 440052

193199 Resupinatus trichotis; 1 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 27.10.2011; podmokły las liściasty (olcha, wierzba, osika, dąb); na leżącej na ziemi gałęzi liściastego kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, wilgotny jar. Działka 1713. Wokół pola uprawne i łąki zwane ,,Stok". Gmina Bolesławiec.
fot. 453062 fot. 453063 fot. 453064

194362 Resupinatus trichotis; 50 m na N od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 16.11.2011; stary, zaniedbany sad jabłoniowy, dużo śliwy tarniny; na ziemi, na dwóch gałązkach (liściastego) kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 490/1. Gmina Bolesławiec. Ten sam sad jak w zgłoszeniu - ID: 186094.
fot. 459084 fot. 459085

194650 Resupinatus trichotis; 2,5 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 16.08.2011; liściasty pas lasu na skraju kompleksu, na granicy lasu i łąk -olchy, brzozy, czeremchy i inne; na złamanym pniu krzewu grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 2' 56,32" N ; 19st 19' 20,6" E

fot. 460813 fot. 460814

195112 Resupinatus trichotis; 500 M na N-E od zabudowań Mieleszyna (tzw. Krzaków), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 16.12.2011; las sosnowo-dębowy; na opadłej gałęzi dębowej w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka 362. Gmina Bolesławiec.
fot. 463378 fot. 463379 fot. 463380

195113 Resupinatus trichotis; 100 m na N-E od zabudowań Mieleszynka (tzw. Cieluch), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 16.11.2011; las olchowy, z domieszką brzóz, dębów, leszczyn, kruszyn, czeremch; na opadłej gałęzi liściastego w grupie - kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 37. Gmina Wieruszów.
fot. 463384 fot. 463385

195480 Resupinatus trichotis; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 30.12.2011; las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny; na opagłej gałęzi osikowej w grupie, 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 465108 fot. 465109

195484 Resupinatus trichotis; 1 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 11.12.2011; pas nadrzecznych wierzb; na martwym, murszejącym konarze wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 23,8" N i 19st 23' 19,71" E

fot. 465134 fot. 465135

Stanowisko oddalone od pierwotnego o ok.150m na zachód.

222304 Resupinatus trichotis; Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-68; 14.09.2013; dąb,sosna,świerk,leszczyna; leszczyna kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosława Wantoch Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=53.66002~21.39778&lvl=13&sp=point.53.66002_21.39778_DSC%255F7949.JPGfot. 597160fot. 597161

literatura · references
[26III] [49] [68] [89] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2004 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 06.08.2004 · została utworzona/was created 07.07.2004
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Resupinatus_trichotis.htm">odgiętka czarniawa - Resupinatus trichotis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>