niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.

gęstoporek cynobrowy
na stronie — owocnik · zarodniki · wartość · występowanie · uwagi · znaleziska
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
19.08.2004, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
na opadłej gałęzi

owocnik

Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Owocnik jednoroczny; przyrośnięty bokiem, rozpostarto-odgięty, półkulisty, wachlarzowaty, często zrośnięte po kilka, 20-100 mm średnicy, 5-15 mm grubości; powierzchnia początkowo jaskrawa, cynobrowa, czerwonopomarańczowa, ceglasta, z wiekiem płowieje, słabo pręgowana; powierzchnia początkowo filcowata, z wiekiem naga, nierówna, drobno pomarszczona; brzeg cienki, ostry, płonny w pasie 1-2 mm.

space

Miąższ tej samej barwy, pręgowany; 2-10 mm grubości; konsystencja miękko-skórzasta, po wyschnięciu korkowata; rozrywany kłaczkowato-włóknisty. Bez zapachu i smaku. Pod wpływem KOH natychmiast czernieje.

Fruitbody annual; sessile, resupinate with shelves, semicircular, flabellate, often a few fused together, 20-100 mm in diameter, 5-15 mm thick; surface initially vivid, cinnabar, red-orange, brick-coloured, in age fading, weakly striate; surface at first tomentose, in age glabrous, uneven, finely wrinkled; margin thin, sharp, sterile in the 1-2 mm marginal zone.

space

Flesh the colour of tubes, striate; 2-10 mm thick; soft-membranous consistency, corky when dried up; torn floccose-fibrillose. Tasteless and odorless. Instantly blackening with KOH.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, 4.5-6 x 2-2.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4.5-6 x 2-2.5 µm.

wartość

Wywołuje słabą białą zgniliznę. Można zauważyć w drewnie pomarańczowo-czerwoną grzybnię.

Causes not intensive white soft-rots. In wood could be seen orange-red mycelium.

występowanie

Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na drewnie drzew liściastych, brzozy, buka, jarzębiny, topoli, czereśni lub wiśni, zwykle na opadłych gałęziach lub pniach, rzadko na iglastych.

Not common. Summer-fall, on hardwood, on dead branches and stems of birch, beech, poplar, cherry trees and other hardwoods, rarely on conifers.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Inne podobnie zabarwione gatunki:

space

miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans) dość pospolity, na drzewach liściastych, bledszy, cynamonowy, płowy do bladoceglastego. Miąższ pod wpływem KOH lub NH4OH szybko przebarwia się fioletowo, lilowopurpurowo.

Other similarly coloured fungi:

space

miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans) quite common, on hardwood, pale, cinnamon to pale brick-red. Flesh with KOH or NH4OH becomes violet, purple-lilac.

znalezisko 20040819.5.04 - Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy); Kotlina Kłodzka
8f · 20040819.5.04
/Kotlina Kłodzka/
znalezisko 19990604.5.99 - Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy); okolice Polanicy Zdrój
3f · 19990604.5.99
leg. Marek Snowarski
/okolice Polanicy Zdrój/
znaleziska Pycnoporus cinnabarinus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

114311 AB-48 300059 AB-94 110889 111324 AD-97 60047 BC-17 48159 BC-22 128030 BC-64 83619 BC-68 79331 BC-79 299306 41257 BC-98 105666 BC-99 57039 BD-18 23980 BD-57 54964 BE-43 39298 CA-92 12860 CB-15 82750 CB-24 107084 CB-25 109721 CB-53 34125 CB-83 105862 CC-15 297405 297406 CC-80 41615 CC-83 99240 CE-40 93112 CF-39 31193 CF-48 12055 CF-49 101269 12529 33014 DE-45 300239 DE-55 99482 300368 298474 DE-65 83629 99481 DE-76 96436 DE-92 64564 DF-22 24093 DF-52 92262 DF-62 92097 DF-85 53921 DF-95 66788 DF-96 57041 38655 24048 DG-02 65035 EC-25 297258 298570 EC-36 301568 EG-08 43455 EG-09 43450 EG-19 65515 EG-23 16340 EG-29 78677 EG-32 76014 FG-20 94429 FG-21 35184 35181 FG-22 35179 FG-28 40334

 ID12055  Pycnoporus cinnabarinus; Las w Goszycach ( droga z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla) po prawej stronie 500 m od tablicy Goszyce koniec., CF-48; 2004.09.27; niewysoki młody las mieszany z przewagą sosny i brzozy, w miejscu występowania koźlarzy czerwonożółtych i brzozowych.; na opadłej gałęzi drzewa liściastego lub iglastego bokiem przyrośnięte w jednej płaszczyźnie, kilka zrośniętych owocników, albo jeden nieregularny; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/7.04.05, nie, notatka: ten opis; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: leżał na ścieżce ok. 1 m od w/w lasku, jest możliwość częstego odwiedzania tego miejsca

 ID12529  Pycnoporus cinnabarinus; Bargłówka K/Sośnicowic na trasie Gliwice - Racibórz (droga nr. 919), CF-49; 2005.03.28; las sosnowy z nielicznymi dębami i innymi liściastymi; gałązka drzewa, najprawdopodobniej liściastego bocznie przyrośnięte owocniki, kilka obok siebie, nie pozrastane; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/7.04.05, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID12860  Pycnoporus cinnabarinus; Budówko (G. Dębnica Kaszubska), CA-92; 2005.04.15; las bukowy z domieszką brzozy; leżący pień brzozy kilka owocników w różnym wieku na pniach w promieniu 3 m; leg. Wojciech Pleskot; det. Wojciech Pleskot; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WP/15.04.05, ta, w załączeniu, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 9251 fot. 9252 fot. 9253 fot. 9254

 ID16340  Pycnoporus cinnabarinus; Beskid Sądecki/Obidza - gm. Łącko, pow. nowosądecki, EG-23; 2005.07.17; las mieszany (brzoza, buk, jodła, świerk); na opadłej gałęzi buka dwa owocniki; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 050717-98 herb. Pinczer, TAK/skan, notatka: TAK 050717-98; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Owocniki zniekształcone, zniekształcenie spowodowane odwróceniem gałęzi w czasie wzrostu.
fot. 13265

 ID23980  Pycnoporus cinnabarinus; lasy ok. 1,5 km na wschód od Mosiny, BD-18; 2005.10.12; las mieszany z przewaga sosny, domieszka brzozy, dębu i czeremchy; na martwej gałązce brzozy brodawkowatej kilka owocników, najwiekszy średnicy ok. 1,5 cm, pozostałe znacznie mniejsze; leg. Błażej Gierczyk, Michał Wójtowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, w herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 23730 fot. 23731

 ID24048  Pycnoporus cinnabarinus; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.06.18; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk); na opadłej gałązce brzozy jeden owocnik; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23866

 ID24093  Pycnoporus cinnabarinus; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.08.15; las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza); na opadłym konarze brzozy jeden owocnik, bocznie osadzony; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23917

 ID31193  Pycnoporus cinnabarinus; Pyskowice, nad jez. Dzierżno Małe, nad Kanałem Gliwickim, 200 m od śluzy, CF-39; 2006.05.06; odrosty po wyciętych starych robiniach nad kanałem; na leżącej na ziemi starej martwej gałęzi 3 sztuki w pobliżu siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JK/9.05.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 33680 fot. 33681

 ID33014  Pycnoporus cinnabarinus; Aleja w Pilchowicach, niedaleko Knurowa, CF-49; 2006.05.28; aleja dębowa; opadła gałąź albo dębu, albo czeremchy kilka owocników naprzemiennie po obu stronach gałęzi; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JK/19.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37012 fot. 37013

 ID34125  Pycnoporus cinnabarinus; Lutówko Młyn - pow. Sępólno Kraj., CB-53; 2006.06.07; prześwitlenie między lasem brzozowo-sosnowym a wyrębem; na gałązce brzozy na jednej gałązce leżącej w trawie - kilka owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WW/21.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gęstoporek cynobrowy
fot. 39007 fot. 39008

 ID35179  Pycnoporus cinnabarinus; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2006.06.15; Las mieszany: brzoza, buk, grab, leszczyna, sosna, jodła,; na opadłych gałęziach, chyba buka zrośnięte po kilka (kilkanaście młodych owocniów); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Soptykam je co roku w tym samym miejscu
fot. 40970

 ID35181  Pycnoporus cinnabarinus; Olchowiec, powiat jasielski, w pobliżu Magurskiego PN, FG-21; 2006.06.15; las bukowy; na leżącej kłodzie, chyba bukowej kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40978 fot. 40979

 ID35184  Pycnoporus cinnabarinus; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.18; mieszany: jodła, brzoza, leszczyna, modrzew; opadłe gałązki brzozy pozrastane po kilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/30.06.06, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: _

 ID38655  Pycnoporus cinnabarinus; U podnóża Gronia Jana Pawła II. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice., DF-96; 2006.08.16; Polana; Na leżącym słabo rozłożonym buku Cztery owocniki, pojedynczo, max. 25cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 31/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Zgatunkiem tym spotkałem się już na szczycie Leskowca - Beskid Mały (na buku), oraz w Inwałdzie - Meskid Mały (na trzesni ptasiej)

fot. 48065 fot. 48066 fot. 48067 fot. 48068


 ID39298  Pycnoporus cinnabarinus; Nowa Wieś k. Wschowy, powiat Wschowa, BE-43; 2006.08.23; Las mieszany - sosny, brzozy; martwe gałęzie brzozy jeszcze z korą w grupach; leg. Marek Argent; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MA/29.08.06, TAK http://www.bio-forum.pl/messages/33/49011.html, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: :)
fot. 49286 fot. 49287 fot. 49288

 ID40334  Pycnoporus cinnabarinus; Rezerwat, FG-28; 2006.08.25; Las mieszany, bukowo-jodłowy; Gałąź Salix caprea Trzy owocniki w odległości 20-30cm od siebie.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 36/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Na terenie Rezerwatu nie spotkałem więcej okazy tego gatunku,
ale w okolicznych lasach raz.

fot. 50832 fot. 50833

ID41257 Pycnoporus cinnabarinus; Osada Czernice, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, powiat poznański, BC-79; 2006.09.03; Las mieszany, z przewagą brzozy, przy drodze leśnej; Na zbutwiałym, leżącym na ziemi konarze brzozy brodawkowatej Dwa owocniki na tym samym konarze; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego + zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi:

fot. 52400 fot. 52401

 ID41615  Pycnoporus cinnabarinus; Puszcza Zielonka, przy zielonym szlaku turystycznym ok. 1000 m na SEE od szosy Łopuchowo-Łopuchówko, CC-80; 2006.08.30; las mieszany z przewagą dębu, w pobliżu lasu brzozowego; na opadłych gałęziach drzew liściastych kilkanaście owocników; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN (2/BG/14.01.07) oraz w herbarium M. Wójtowskiego, tak (wykonał M. Wójtowski), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: W sąsiednich lasach (w promieniu 1000-2000 m) liczne kolejne stanowiska tego gatunku.
fot. 52854

 ID43450  Pycnoporus cinnabarinus; Pagorzyna pow. Gorlice, 2.5 km NW, EG-09; 2006.08.25; las mieszany z licznymi prześwietleniami; na ziemi na opadłych gałązkach liściastych o średnim stopniu rozkładu po kilka owocników w dwu miejscach oddalonych o 100m od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-25 Pycnoporus cinnabarinus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gęstoporek cynobrowy
fot. 55580

 ID43455  Pycnoporus cinnabarinus; Biecz, pow. Gorlice, 3 km W, EG-08; 2006.08.26; las jodłowy z domieszką sosny i drzew liściastych, ostatnio b. zniszczony letnimi wycinkami; na ziemi na opadłych gałązkach liściastych o średnim stopniu rozkładu kilka owocników na jednym stanowisku; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-26 Pycnoporus cinnabarinus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gęstoporek cynobrowy
fot. 55585 fot. 55586

 ID48159  Pycnoporus cinnabarinus; 3 km na wschód od Starej Łubianki, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-17; 2006.10.23; leśna wyspa na łące otoczonej lasami, sosna, olcha brzoza; na gałęzi prawdopodobnie olchy dwa owocniki; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 213, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 63280 fot. 63281

 ID53921  Pycnoporus cinnabarinus; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2006.02.03; Las mieszany; Kłoda trześni ptasiej W grupie (4); leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/5.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów; Chachuła P., Kujawa A. 2008. Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały). Wszechświat 109 (4-6): 104-109. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Około 5 lat temu, w odległości około 100m od Wapiennika, na leżacej kłodzie trześni dwa owocniki.

fot. 74779 fot. 74780 fot. 74781

 ID54964  Pycnoporus cinnabarinus; Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-57; 2007.02.17; Przy drodze w lesie mieszanym, obecnosć brzozy brodawkowatej; na kawałkach martwych gałęzi brzozy brodawkowatej licznie, ok. 20 egzemplarzy na różnych kawałkach drewna; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 14/MW/17.02.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID57039  Pycnoporus cinnabarinus; N52st 29' 50.5'' E17st 01' 56.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, BC-99; 2007.03.11; las mieszany z przewagą drzew iglastych + brzoza brodawkowata; na martwej gałęzi brzozy brodawkowatej pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/14.03.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID57041  Pycnoporus cinnabarinus; Groń Jana Pawła, Beskid Mały, DF-96; 2007.03.11; Las bukowy ze sztucznie posadzonym świerkiem; Na bukowych, leżących gałęziach Dwie grupki po 5 owocników w odległości 20 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/20.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st47'37.5"; E019st26'45.8"; H n.p.m. 859m

fot. 79711 fot. 79712

 ID60047  Pycnoporus cinnabarinus; Kilka metrów od prawego brzegu Kwisy, pomiędzy Łozami i Rudawicą, AD-97; 2007.04.06; Nadbrzeżne zarośla; rozmaite gatunki, dużo wierzby; leżąca na ziemi gałąź drzewa liściastego na metrowej gałęzi ok 5 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TP/21.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: brak
fot. 84119 fot. 84120

 ID64564  Pycnoporus cinnabarinus; Olszyna (Herby) Śląskie 1 km od trasy 905 na lewo główne skrzyzowanie, DE-92; 2007.05.07; Las sosnowy w tym buki, brzoza; Na lisciastym prawdopodobnie brzoza lub buk pojedynczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; weryfikował: Anna Kujawa, 2007.05.14; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Niestety zrobilem mu tylko zdjecia. I mam dane z gps'a N 50.7183 E 18.8778
fot. 92537 fot. 92538

 ID65035  Pycnoporus cinnabarinus; Brenna Leśnica, woj. śląskie, pow. cieszyński, gmina Brenna, DG-02; 2007.04.03; las świerkowy z wierzbami nad rzeką, na nadrzecznej skarpie; uschnięta wierzba dwa owocniki, jeden tuż u podstawu pnia, drugi na wysokości dwóch metrów nad ziemią; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/5.06.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 93476

 ID65515  Pycnoporus cinnabarinus; Bodaki, gorlicki Beskid Niski, północno-zachodnie zbocze Holi, EG-19; 2006.12.04; stara, zalesiana jodłą i bukiem poręba pełna pozostałości po wycince; na leżącej kłodzie bukowej w początku rozkładu kilka owocników w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak - u zgłaszającego, 06-12-04 Pycnoporus cinnabarinus, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gęstoporek cynobrowy
fot. 94468

 ID66788  Pycnoporus cinnabarinus; Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2007.05.26; kwaśna buczyna zachodniokarpacka; na leżących gałęziach buka dwa skupienia po kilka owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/5.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki niewielkie od 2-5 cm szerokie.
671 m n.p.m. UTM - X: 383361; Y: 5516473

fot. 97221

 ID76014  Pycnoporus cinnabarinus; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-32; 2007.09.02; Reliktowe laski sosnowe z poj. olszą szarą; na leżącej, martwej olszy szarej 4 owocniki w dwóch grupach po dwa; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/PC/3.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Największy owocnik miał wymiary: 5x3x0,8 cm
N 49st24'31,0", E 20st22'30,7", H-510 m n.p.m.

fot. 118303 fot. 118304

 ID78677  Pycnoporus cinnabarinus; Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, EG-29; 2007.09.22; las bukowo - jodłowy z brzozą; na leżących gałęziach lisciastych owocniki pozrastane po kilka, lub pojedyncze; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070922 Pycnoporus cinnabarinus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gęstoporek cynobrowy
fot. 124196

 ID79331  Pycnoporus cinnabarinus; Puszcza Notecka, część wschodnia, ok. 3 km w lini prostej na zachód od przystanku PKS Lipa N/Ż, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-68; 2007.09.30; Młody las sosnowy, otoczony szpalerem brzóz; Na martwej gałęzi brzozy brodawkowatej Kilka egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID82750  Pycnoporus cinnabarinus; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; Las sosnowy z domieszką brzozy; na gałęziach brzozy dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 133003 fot. 133004

 ID83619  Pycnoporus cinnabarinus; Puszcza Notecka, okolice Mokrza, oddział leśny nr 192, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-64; 2007.10.28; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych + brzoza brodawkowata; na martwym fragmencie gałęzi brzozy pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/8.02.12, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:

 ID83629  Pycnoporus cinnabarinus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.03; dąb, brzoza, osika, sosna; złamane, młode drzewko liściaste dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/KK/27.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 134677 fot. 134678

 ID92097  Pycnoporus cinnabarinus; 500 m S zameczek myśliwski w Promnicach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2007.10.29; las mieszany, świerk, sosna, modrzew, brzoza; na zwalonej brzozowej kłodzie dziewiętnaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/14.03.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150598 fot. 150599 fot. 150600

 ID92262  Pycnoporus cinnabarinus; 700 m NW od skrzyżowania ulic Piaskowa i Świerkowa w Tychach, pow. tyski, woj. śląskie, DF-52; 2008.01.13; las mieszany z przewagą sosny, brzozy, dębu, olszy, świerku; na rosnącej brzozie siedem owocników, 50 m E dwa owocniki na powalonym pniu drzewa liściastego, prawdopodobnie olszy; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/14.03.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150981 fot. 150982

 ID93112  Pycnoporus cinnabarinus; las pomiędzy miejscowościami: Kamień i Bielawa (gmina Długołęka), CE-40; 2008.01.05; las mieszany; powalona drzewo liściaste pojedynczy owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TP/28.06.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 152851 fot. 152852

 ID94429  Pycnoporus cinnabarinus; Wołowiec, Beskid Niski, południowe stoki pod grzbietem Mareszki, FG-20; 2008.03.08; stary las bukowo - jodłowy; na drewnie powalonego buka w początku murszenia, tracącego korę w skupiskach po kilka kapeluszy; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080308 Pycnoporus cinnabarinus>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Gęstoporek cynobrowy. Niektóre kapelusze były od spodu oblodzone.
fot. 155672 fot. 155673

 ID96436  Pycnoporus cinnabarinus; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 2008.04.05; las mieszany - sosna, dąb, brzoza; na zmurszałej gałęzi brzozy dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 160041 fot. 160042

 ID99240  Pycnoporus cinnabarinus; nadleśnictwo Gniezno, w pobliżu leśniczówki Brody, po zachodniej stronie rzeczki Wełny, przy mostku, CC-83; 2008.04.06; skraj zagajnika nad rzeczką Wełną, leżą tam też zwalone gałęzie i konary; oberwany konar liściastego, prawdopodobnie czeremchy zwyczajnej dwa zrośnięte ze sobą owocniki; leg. Barbara K.; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/30.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Żywicielem gęstoporka cynobrowego przypuszczalnie jest oberwany konar czeremchy zwyczajnej, rozpoznanie w wątku
bio-forum.pl /messages/3280/168064.html

stanowisko z zaznaczeniem owocników
fot. 168101

zdjęcia gęstoporka cynobrowego
fot. 168102 fot. 168103 fot. 168104

 ID99481  Pycnoporus cinnabarinus; 2km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-65; 2006.04.09; las sosnowy z domieszką brzóz; na leżącej gałęzi brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 168614 fot. 168615

 ID99482  Pycnoporus cinnabarinus; 1,5 km SW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2007.04.01; las mieszany; na leżącej gałęzi brzozy pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 168619 fot. 168620

 ID101269  Pycnoporus cinnabarinus; Bargłówka K/Sośnicowic na trasie Gliwice - Racibórz (droga nr. 919), CF-49; 2006.09.20; las sosnowy z nielicznymi dębami i innymi liściastymi; gałązka drzewa, najprawdopodobniej liściastego dwa nie zrosnięte owocniki obok siebie; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: Tak w ZBŚRIL PAN 7/JK/26.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2005 roku ID 12529

ID105666 Pycnoporus cinnabarinus; Poznań, Rezerwat przyrody Żurawiniec, BC-98; 2007.04.11; Las mieszany (sosna, dąb, brzoza); Na martwym, przewruconym drzewie liściastym Dwa owocniki jeden nad drugim; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 181102

 ID105862  Pycnoporus cinnabarinus; Sępólno krajeńskie, CB-83; 2008.07.03; Las sosnowy z domieszką brzozy; na gałęziach brzozy Po kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 39/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181524 fot. 181525

 ID107084  Pycnoporus cinnabarinus; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2008.07.12; Torfowisko porośnięte brzozą ,sosną; na gałęzi brzozy Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 184299

 ID109721  Pycnoporus cinnabarinus; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 2 km na zach. od wioski Czarlina, CB-25; 2008.08.15; przewaga sosny, nieco brzozy; konary brzozowe spoczywające na ściółce łącznie 10 owocników, niektóre zrośnięte ze sobą; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 54°01'00,31" E 17°52'46,53"

Otoczenie: ----------------------------------------------- hymenofor:
fot. 190581 fot. 190582

Owocniki z biska:
fot. 190583 fot. 190584

Kilkadziesiąt m w stronę wioski Czarlina na podobnie spoczywającym na ściółce konarze brzozowym - dwa owocniki.

 ID110889  Pycnoporus cinnabarinus; Puszcza Bukowa, ok. 1,2 km na E od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.04.28; brzeźniak nad śródlesnym zarastającym oczkiem; gałąź brzozowa 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Był ale zżarły go jakieś robale (w woreczku po roku został pył), tak, notatka: tak
uwagi: gęstoporek cynobrowy
fot. 193366

 ID111324  Pycnoporus cinnabarinus; Puszcza Bukowa, Ogród Dendrologiczny w Glinnej, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.07.01; pobocze alejki spacerowej; drewno olchy stanowiące palisadę ograniczającą alejkę spacerową pojedynczo 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: gęstoporek cynobrowy
fot. 194256 fot. 194257 fot. 194258

ID114311 Pycnoporus cinnabarinus; Beskid Sądecki, Sopatowiec,; 2008.06.16; las mieszany jodłowo-bukowy; na opadłej gałęzi w grupie, 4 owocniki obok siebie; leg. Paulina Lubawska; det. Paulina Lubawska; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: zielony szlak na Prehybę
fot. 201335

 ID128030  Pycnoporus cinnabarinus; Drawieński Park Narodowy, BC-22; 2007.07.08; lasek brzozowy w pobliżu jeziora Pustelnik; na opadłej gałęzi brzozy dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 233054fot. 233055

ID297258 Pycnoporus cinnabarinus; ok.1,2km na N od Osówca Szlacheckiego,gm Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2015.09.26; Las sosnowo-brzozowy; na leżącej gałęzi brzozowej kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907946 fot. 907947

ID297405 Pycnoporus cinnabarinus; Tryszczyn, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.09; Zarośla nad Brdą. W pobliżu: brzoza, wierzba, czeremcha, olsza i inne.; Gałązka, być może Prunus avium? 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908659 fot. 908660

ID297406 Pycnoporus cinnabarinus; Szczutki, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.08.01; Skraj młodnika sosnowego. Przydroże.; Na gałęzi brzozowej. 4 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908664 fot. 908665

ID298474 Pycnoporus cinnabarinus; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.02.22; las mieszany -sosny, dęby, brzozy, czeremchy i inne; na martwych, połamanych drzewach liściastych kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 10,5" N i 19st 22' 5,5" E

fot. 913953 fot. 913954 fot. 913955

ID298570 Pycnoporus cinnabarinus; ok.0,8km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.09; las mieszany(sosna,brzoza,modrzew,czeremcha); na martwej gałęzi czeremchy kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914566 fot. 914567 fot. 914568

ID299306 Pycnoporus cinnabarinus; 0,5 km, S, Uchorowo (gmina Murowana Goślina), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.09.28; przydroże drogi gruntowej ze wsi w kierunku lasu; pozostałości pnia czereśni kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, notatka: nie
uwagi: 52°37'59,7"N 16°56'48,9"E

stanowisko
fot. 917928fot. 917929
owocniki
fot. 917930

ID300059 Pycnoporus cinnabarinus; rez. Wiązy Reskie, 2,6 km na NE od miejscowości Czarne w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-48; 2015.05.02; grąd; na kłodzie grabowej w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 921340 fot. 921341 fot. 921342 fot. 921343

ID300239 Pycnoporus cinnabarinus; Góra Kamieńska, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.05.20; brzezina; na fragmencie brzozowego pnia leżącego na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 23,7" N i 19st 25' 5,65" E

fot. 922045 fot. 922046

ID300368 Pycnoporus cinnabarinus; 0,4 km E od cmentarza we wsi Radziechowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.05.14; skraj boru sosnowego; na odłamanym, leżącym konarze drzewa liściastego ( trześni ? ) grupa 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 40" N i 19st 21' 12" E

fot. 922641 fot. 922642 fot. 922643

ID301568 Pycnoporus cinnabarinus; ok.2km na E od miejscowości Karwacz,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.05.22; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na gałązce liściastego kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 928607 fot. 928608 fot. 928609 fot. 928610

literatura · references
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.238 [17]
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.250 [5]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981-2005, — Fungi of Switzerland. p.353 [26]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.148 [11]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3334
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 06.07.2000

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pycnoporus_cinnabarinus.htm"> Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>