jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.51)
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.

smardzówka czeska
Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud. · Morchella bohemica Krombh. (1828)
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik; 14.04.2004, Warszawa; copyright © by Marek Kozłowski
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
08.04.2002, Czechy, Brandys; copyright © by Mírek Junek
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Gdańsk; copyright © by Marcin S. Wilga
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
młody owocnik
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
młody owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
owocniki
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
przekrój
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Verpa bohemica (smardzówka czeska)

opis

Verpa bohemica (smardzówka czeska)
Główka ochrowobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrązowa; dzwonkowata, walcowata. 30-35 x 15-30 mm; z długimi, falistymi żebrami; przyrośnięta do trzonu jedynie na szczyie.

space

Miąższ biały, konsystencji krucho-woskowatej; smak i zapach przyjemne.

Cap ochraceous-brown, yellow-brown, dark brown; campanulate, cylindrical. 30-35 x 15-30 mm; with long sinuous ribs; not concrescent with the stipe (joined with it only at the apex).

space

Flesh white, fragile-waxy consistency; taste and odour pleasant.

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki silnie wydłużone, elipsoidalne, żółtawe, bardzo duże, 50-80(100) z 15-25 µm. Worki z dwoma zarodnikami.

Spore print ochraceous-yellow. Spores very elongate, ellipsoid, yellowish, very large, 50-80(100) z 15-25 µm. Asci 2-spored.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Ptychoverpa bohemica n 1
Rzadka. Owocniki wyrastają wczesną wiosną, pojedynczo lub po kilka, w lasach liściastych, w miejscach wilgotnych, nad ciekami wodnymi.

Rare. Early spring, solitary or few together in deciduous forests, in dump places, by the streams and rivers.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible and choice.

uwagi

Morchella gigas (mitrówka półwolna)
Na pierwszy rzut oka przypomina smardz stożkowaty (Morchella conica) lub mitrówka półwolna (Morchella gigas) (fot. obok). Różni się od nich wolną główką i rodzajem żeber.

At first glance reminds of smardz stożkowaty (Morchella conica) or mitrówka półwolna (Morchella gigas) (photo). Differs in a free head and type of ribs.
znalezisko 20090421.1.mk - Verpa bohemica (smardzówka czeska)
42f · 20090421.1.mk
leg. Marek Kozłowski
znaleziska Verpa bohemica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BC-98 125652 204224 65660 164120 BE-59 96800 BE-97 120631 DE-35 300332 280742 280741 300329 DE-45 280743 280153 280152 300494 300335 DE-47 163719 213187 DE-55 300371 258538 280151 280159 299567 238568 300325 DE-65 96160 280149 300376 165482 130275 281023 300326 280155 300377 300327 213182 165479 DE-67 300337 281019 DF-30 97491 30603 DF-33 48830 EC-35 275967 ED-15 11655 280333 ED-18 277372 ED-26 54000 ED-27 129016 EE-84 61170 EF-14 102571 EF-35 217239 EF-60 48834 EF-66 96900 EF-82 95428 140469 EF-92 97858 140459 EG-15 123151 FE-23 130797 FE-94 162637 96499 FF-04 96457 FF-05 97689 FG-22 180966 97329 FG-23 97334 62212 FG-24 61217 FG-28 61367 FG-37 165532 GC-01 262382 GD-94 61000

 ID11655  Ptychoverpa bohemica; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2004.04.21; w zadrzewieniach topoli, brzozy i pojedynczych sosen; na ziemi, podłoże próchnicze Grupa kilku owocników.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Anna Kujawa, B 21042004 SMCZ-74, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7853

 ID30603  Ptychoverpa bohemica; Gliwice - Kąpielisko Leśne, DF-30; 16.04.2006; las mieszany - dęby, graby, buki, topole; na ziemi, pomiędzy gałązkami drzew pojedynczo, w grupie ok 30 szt; leg. Łucja Kuflik; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ŁK/9.05.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 32750 fot. 32751 fot. 32752 fot. 32753

 ID48830  Ptychoverpa bohemica; Skraj lasu Bażanciarnia w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.04.12; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi na ziemi, w ciągu miesiąca kilkaset owocników (ok. 600); leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-028, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 64354

 ID48834  Ptychoverpa bohemica; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 2006.04.09; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojedynczo około 150 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-016, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64374

 ID54000  Ptychoverpa bohemica; Warszawa Park Leśny Bemowo, ED-26; 2006.04.22; Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste.; Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu. Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Próba., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74911

 ID61000  Ptychoverpa bohemica; ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru, GD-94; 2007.04.13; obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace; ściółka drzew i krzewów liściastych w grupie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze.fot. 85441

 ID61170  Ptychoverpa bohemica; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.04.14; Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych; na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy 4 owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.

Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html
fot. 85836
Widok na stanowisko

fot. 85837 fot. 85838 fot. 85839

 ID61217  Ptychoverpa bohemica; Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG-24; 2007.04.15; liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok; na ziemi 3 owocniki w pobliżu siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 85999 fot. 86000

 ID61367  Ptychoverpa bohemica; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2007.04.13; Brzeg lasu mieszanego; na ziemi pięć owocników pojedynczo,; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.

fot. 86348 fot. 86349

 ID62212  Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 2007.04.22; las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba); na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków 9 owocników na 4 m kw.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki w różnej kondycji
fot. 87974 fot. 87975 fot. 87976 fot. 87977 fot. 87978

 ID65660  Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2007.04.04; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 94708

 ID95428  Ptychoverpa bohemica; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF-82; 2008.03.21; las łęgowy; na ziemi masowo - około 200 owocników, stanowisko rozległe; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki w różnej fazie wzrostu, od zawiązków po stan zejściowy, występowały pojedynczo, dwójkami bądź trójkami co kilkadziesiąt cm. Ilość trudna do oszacowania ze względu na obfite pokrycie podłoża opadłymi liśćmi.

fot. 157733 fot. 157734 fot. 157735

 ID96160  Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-65; 2008.04.02; pd liściasty skraj lasu-brzozy,dęby,osiki; na ziemi,w liściastej ściółce luźna grupa-5szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159365 fot. 159366

stanowisko obserwowane od 3maja2004r(wtedy znalazłem kilkanaście przejrzałych owocników)

 ID96457  Ptychoverpa bohemica; 1 km E , Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 2008.04.06; las łęgowy nad rzeką San; na ziemi kilkadziesiąt osobników na powierzchni kilku arów; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ;
fot. 160123 fot. 160124 fot. 160125 fot. 160126

 ID96499  Ptychoverpa bohemica; 2 km W, Stalowa Wola, podkarpackie, FE-94; 2008.04.07; starodrzew - topola, jawor, grab - w podszycie leszczyna; na ziemi w grupach po kilkadziesiąt sztuk , w sumie ponad 1000; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 160227 fot. 160228 fot. 160229

 ID96800  Ptychoverpa bohemica; Wrocław, BE-59; 2008.04.08; Las liściasty; topola, głóg, dąb, brzoza i inne; na glebie pokrytej zeszłoroczną trawą i liśćmi jedno skupisko - ok. 6 sztuk, drugie - ok. 10 sztuk; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/23.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161113 fot. 161114
więcej w wątku: bio-forum.pl /messages/2/160605.html

 ID96900  Ptychoverpa bohemica; Tarnów, małopolskie, EF-66; 08 - 04 - 2008; Tereny ruderalne, przemysłowo kolejowe. Zadrzewienie młode, przypadkowe; brzózki, olchy.; Brak całych pni, prawdopodobnie opadłe gałązki. 7 sztuk w promieniu 2 metrów; leg. Maciej Czernik; det. Tomasz Pachlewski; , 5, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Teren ciepły, podgrzewany przez odprowadzenie wody przemysłowej na oczyszczalnię.

Jakoś mi nie idzie zamieszczenie zdjęcia - wysyłam link do albumu

http://makroman.fotosik.pl/albumy/412502.html

proszę przyjąć przeprosiny.Zdjęcia również na forum:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/160712.html

 ID97329  Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, FG-22; 2008.04.13; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi ponad 20 owocników, w kilku grpach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162313 fot. 162314 fot. 162315 fot. 162316 fot. 162317

 ID97334  Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u podnóża Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 2008.04.13; możliwa stara wierza i inne liściaste, trudne w tej chwili do określenia; na ziemi 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162348 fot. 162349 fot. 162350

 ID97491  Ptychoverpa bohemica; Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF-30; 2008.04.15; przy lesie mieszanym niedaleko kąpieliska, niedaleko osiedla mieszkaniowego i działek; na ziemi wśród wysokich suchych traw. Obserwacja niepełna, ponieważ padał deszcz. pojedynczo, bardzo liczne. Na obszarze ok. 20 m2 ok. 30 sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JK/31.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 2 lat osoby o nicku Lucyjka
fot. 162701

Dorosłe grzyby miały po 10 cm wysokości i więcej.

Uwaga A. Kujawy:
Stanowisko zgłoszone w roku 2006 (ID: 30603) przez Łucję Kuflik

 ID97689  Ptychoverpa bohemica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
masowe ślady po zerwaniu przez zbieraczy grzybów


fot. 163248

 ID97858  Ptychoverpa bohemica; Folwark, gm. Limanowa, pow. limanowski, woj. małopolskie, EF-92; 2008.04.20; przy korycie rzeki; na ziemi w grupie: 8 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163696

 ID102571  Ptychoverpa bohemica; Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2008.04.28; rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie; na ziemi jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175109

 ID120631  Ptychoverpa bohemica; Szklary k. Ząbkowic Śl teren dawnej kopalni niklu. 500 na W., BE-97; 2008.04.02; Zadrzewiania Os, Brz, Wb; na ziemi licznie, zbierany przez okolicznych mieszkańców w dużych ilościach, często po kilkadziesiąt sztuk.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: BGF/BF/JS/080402/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 215668 fot. 215669
smardzówka czeska

 ID123151  Ptychoverpa bohemica; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze; ziemia, w trawie w grupie, 7 owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221983

 ID125652  Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2008.03.31; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku (ID: 65660).
fot. 227696

 ID129016  Ptychoverpa bohemica; woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer, ED-27; 2009.04.19; łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby; na ziemi, wśród zeszłorocznych liści jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235336
owocnik wys.ok.14cm

 ID130275  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.16; skraj lasu -brzozy,osiki; na ziemi jeden owocnik (pomimo późniejszych oględzin stanowiska nie znaleziono nowych owocników;panująca susza nie pozwoliła na ich rozwój); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 238085

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96160

 ID130797  Ptychoverpa bohemica; Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków drzew i krzewów porastający dno i zbocza wąwozu. W górnej części zbocza wąwozu - praktycznie prawie na wierzchowinie.; W ściółce 48 owocników, pojedyńczo i w skupieniach po 2-3 owocniki; leg. Bogusław mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: nie, TAK, http://www.bio-forum.pl/messages/33/161619.html, notatka: TAK, Notes nr 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID140459  Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, dolina rzeki Przeginii, EF-92; 2009.04.13; przy korycie rzeki; na ziemi 16 owocników, na 2 stanowiskach odległych od siebie o około 150 m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko zgłoszone wcześniej w roku 2008 - ID: 97858
fot. 262665

 ID140469  Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby, EF-82; 2009.04.14; las łęgowy; na ziemi kilkanaście owocników rozsiane na przestrzeni kilku arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako ID: 95428
fot. 262671

 ID162637  Ptychoverpa bohemica; d. rezerwat Sochy, 3,5 k m, N, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FE-94; 2010.04.02; las liściasty (łęgowy), czarna topola, leszczyna, wiąz, jesion, czarny bez; na ziemi, w ściółce liściastej i zmurszałych gałązkach pojedyńczo; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W poprzednich latach smardzówka występowała w dużej ilości i w różnych barwach
fot. 327455 fot. 327456 fot. 327457

 ID163719  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Gosławice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; pas śródpolnych zadrzewień -osika,wierzba,jabłoń,brzozy; na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332378 fot. 332379 fot. 332380

 ID164120  (potwierdzenie 65660) Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; ; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa); Na ziemi Grupa ok. 100 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 334034 fot. 334035

 ID165479  Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.04.08; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi ponad 120 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339621 fot. 339622 fot. 339623

15 kwietnia
fot. 339624 fot. 339625 fot. 339626

 ID165482  (potwierdzenie 96160) Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.23; liściasty skraj lasu-gł.osiki; na ziemi,w liściastej ściółce grupa ponad 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339648 fot. 339649 fot. 339650 fot. 339651

 ID165532  Ptychoverpa bohemica; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; 2010.05.01; zarośla z leszczyną, brzozami i tarniną; na ziemi, w opadłych liściach w grupach po kilkanaście sztuk; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki tego gatunku napotkałem w tym miejscu po raz pierwszy 2004.05.01. Później wyrastały tam każdego roku na przełomie kwietnia i maja, czasami bardzo licznie.
fot. 339831 fot. 339832

 ID180966  (potwierdzenie 97329) Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 392875 fot. 392876 fot. 392877 fot. 392878
Potwierdzenie stanowiska z 2008 r.

 ID204224  (potwierdzenie 65660) Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort Va, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 2012.04.27; Ruderalne, drzewa liściaste (klon); Na ziemi W grupie, około 15 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120427-001 oraz przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Kolejne owocnikowanie Ptychoverpa bohemica na tym stanowisku, w tym roku wyjątkowo mało owocników i późny pojaw. Możliwe że ma to związek z pracami prowadzonymi na forcie, które degradują ekosystem, min. wycinką drzew.

 ID213182  Ptychoverpa bohemica; Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.04.30; dębowa aleja z krzewami głogu; na ziemi rozproszona grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557711 fot. 557712 fot. 557713 fot. 557714 fot. 557715 fot. 557716

 ID213187  (potwierdzenie 163719) Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Gosławice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.05.04; pas śródpolnych zadrzewień - osiki, brzozy, wierzby; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557748

 ID217239  Ptychoverpa bohemica; 0,5 km na SE od Gorysławic, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-35; 2012.04.21; zadrzewnienie wierzbowe wśród łąk, nad rowem melioracyjnym; na ziemi cztery owocniki w odl. kilkudziesięciu cm od siebie; leg. Rafał Bobrek; det. Rafał Bobrek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 576486fot. 576487fot. 576488

 ID238568  Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; żywopłot z głogów; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674317 fot. 674318 fot. 674319 fot. 674320

 ID258538  (potwierdzenie 238568) Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.04.04; żywopłot z głogów; na ziemi grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751254 fot. 751255 fot. 751256

 ID262382  Ptychoverpa bohemica; skraj Puszczy Knyszyńskiej (Pólko), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,05,11; fragment lasu o zadrzewieniu wybitnie osikowym; w grubej warstwie liści na skraju lasu kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764393 fot. 764394 fot. 764395

ID275967 Ptychoverpa bohemica; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.04.29; park miejski; wilgotne wykorowane miejsce 10m od rzeki Węgierki Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822481

 ID277372  Ptychoverpa bohemica; lewy skraj doliny Długiej, 200 m SW od Kalińskich Mostów, blisko granicy rezerwatu, gm. Zielonka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED-18; 2014.04.17; zaro¶la głogowe na miejscu dawnej wsi Kaleń; na ziemi pojedynczy osobnik; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 826868fot. 826869fot. 826870

 ID280149  (potwierdzenie 96160) Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.04.15; liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby; na ziemi grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836217 fot. 836218

 ID280151  Ptychoverpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2016.04.15; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 19 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836223 fot. 836224 fot. 836225

 ID280152  Ptychoverpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.11; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836231 fot. 836232 fot. 836233

 ID280153  Ptychoverpa bohemica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.11; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836240 fot. 836241 fot. 836242

ID280155 (potwierdzenie 165479) Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.04; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa co najmniej 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836252 fot. 836253 fot. 836254 fot. 836255

 ID280159  (potwierdzenie 238568) Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.03.28; żywopłot z głogów; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836261 fot. 836262 fot. 836263

 ID280333  Ptychoverpa bohemica; las bemowski, w stronę Klaudyna, przy ul Estrady, 10m od nasypy kolejowego, pow. warszawski zachodni; gmina stare babice, woj. mazowieckie, ED-15; 2016.04.23; brzeg lasu łęgowego, pod olszą, wokół sterty ściętych gałęzi; na ziemi pokrytej liśćmi grupa 40 osobników w róznym wieku na obszarze 10mx15m; leg. Grzegorz "Rapatang"; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160423/0001, tak, notatka: tak
uwagi: owocnik wysokości 24 cm, dojrzały, zapach łagodny, trzon gładki, przewrócony pod własnym ciężarem.
http://www.bio-forum.pl/messages/33/836382.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/836383.jpg ID280741  Ptychoverpa bohemica; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.04.13; liściaste nasadzenia na stoku; na ziemi, pod dużą osiką grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838603 fot. 838604 fot. 838605 fot. 838606

 ID280742  Ptychoverpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.04.13; pas liściastych zarośli; na ziemi ponad 300 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838612 fot. 838613 fot. 838614 fot. 838615

 ID280743  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.13; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838620 fot. 838621 fot. 838622

ID281019 Ptychoverpa bohemica; 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; bór sosnowy; śródleśna, przydrożna kępa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839634 fot. 839635 fot. 839636 fot. 839637

 ID281023  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km S od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.24; liściaste zarośla przy leśnej drodze; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 839659

wybrane owocniki
fot. 839660 fot. 839661

ID299567 Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.05.07; liściaste przydroże; na ziemi ponad 40 owocników w czterech grupach na odcinku ok.300 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919262 fot. 919263 fot. 919264

siedlisko jednej z grup
fot. 919265

ID300325 Verpa bohemica; 1 km N od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.04.11; bór sosnowy; na ziemi, pod osiką grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922424 fot. 922425

ID300326 Verpa bohemica; Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; dębowa aleja z krzewami głogu; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922429 fot. 922430

ID300327 Verpa bohemica; Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 922436

owocniki
fot. 922437 fot. 922438 fot. 922439

ID300329 Verpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.04.09; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 300 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922450 fot. 922451 fot. 922452 fot. 922453

ID300332 Verpa bohemica; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.04.09; liściaste nasadzenia na stoku; na ziemi, pod osiką grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922469 fot. 922470 fot. 922471

ID300335 Verpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.04.09; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa ponad 60 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922484 fot. 922485 fot. 922486

ID300337 Verpa bohemica; 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2017.04.30; bór sosnowy, śródleśna kępa osik; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922490 fot. 922491

ID300371 Verpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2017.03.14; śródleśna grupa osik; na ziemi ponad 60 owocników przez sezon; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922659 fot. 922660
.
1.04.2017
fot. 922661 fot. 922662
.
21.04.2017
fot. 922663 fot. 922664 fot. 922665

ID300376 (potwierdzenie 96160) Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.01; liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia z 8 kwietnia
fot. 922687 fot. 922688

ID300377 (potwierdzenie 165479) Verpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2017.04.01; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922693 fot. 922694 fot. 922695

ID300494 Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.03.08; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 923426 fot. 923427
.
2.04.2017
fot. 923428 fot. 923429 fot. 923430

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.137 [5]
· Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.25 [9]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.9 [26I]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #766
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 25.04.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Ptychoverpa_bohemica.htm"> Verpa bohemica (smardzówka czeska) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>