edibleprotectedred listGREJ

Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud.

smardzówka czeska
Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. · Morchella bohemica Krombh., (1828)
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody; 14.04.2004, Warszawa
copyright © by Marek Kozłowski
Ptychoverpa bohemica
08.04.2002, Czechy, Brandys
copyright © by Mírek Junek
Ptychoverpa bohemica
Gdańsk
copyright © by Marcin S. Wilga
Ptychoverpa bohemica
młody owocnik · young fruitbody
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody
Verpa bohemica
owocniki · sporocarps
Ptychoverpa bohemica
Ptychoverpa bohemica
Ptychoverpa bohemica

owocnik (Fruitbody)

Ptychoverpa bohemica
Główka ochrowobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrązowa; dzwonkowata, walcowata. 30-35 x 15-30 mm; z długimi, falistymi żebrami; przyrośnięta do trzonu jedynie na szczyie.

Trzon białawy do ochrowego; 60-120(140) x 10-30 mm; początkowo pełny, potem pusty; powierzchnia z drobnymi kosmkami.

Miąższ biały, konsystencji krucho-woskowatej; smak i zapach przyjemne.

Cap ochraceous-brown, yellow-brown, dark brown; campanulate, cylindrical. 30-35 x 15-30 mm; with long sinuous ribs; not concrescent with the stipe (joined with it only at the apex).

Stipe whitish to ochraceous; 60-120(140) x 10-30 mm; initially solid, later hollow; surface finely fibrillose.

Flesh white, fragile-waxy consistency; taste and odour pleasant.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki silnie wydłużone, elipsoidalne, żółtawe, bardzo duże, 50-80(100) z 15-25 µm. Worki z dwoma zarodnikami.

Spore print ochraceous-yellow. Spores very elongate, ellipsoid, yellowish, very large, 50-80(100) z 15-25 µm. Asci 2-spored.

występowanie

Ptychoverpa bohemica n 1
Rzadka. Owocniki wyrastają wczesną wiosną, pojedynczo lub po kilka, w lasach liściastych, w miejscach wilgotnych, nad ciekami wodnymi.

Rare. Early spring, solitary or few together in deciduous forests, in dump places, by the streams and rivers.

wartość (Importance)

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.

Edible and choice.

uwagi (Remarks)

Mitrophora semilibera
Na pierwszy rzut oka przypomina smardza stożkowatego (Morchella conica) lub mitrówkę półwolną (Mitrophora semilibera) (fot. obok). Różni się od nich wolną główką i rodzajem żeber.

At first glance reminds of Morel (Morchella conica) or Mitrophora semilibera (photo). Differs in a free head and type of ribs.

Inne fotografie · Additional photographs
Ptychoverpa bohemica
młody owocnik · young fruitbody
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik · fruitbody
Ptychoverpa bohemica
Ptychoverpa bohemica
Ptychoverpa bohemica
Verpa bohemica
przekrój · cross-section

wybrane znaleziska · selected collections

Ptychoverpa bohemica
42f · 090421.1.mk (Marek Kozłowski)
znaleziska Ptychoverpa bohemica na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 65660 BC-98, 125652 BC-98, 164120 BC-98, 204224 BC-98, 96800 BE-59, 120631 BE-97, 280741 DE-35, 280742 DE-35, 280153 DE-45, 280152 DE-45, 280743 DE-45, 163719 DE-47, 213187 DE-47, 258538 DE-55, 280159 DE-55, 238568 DE-55, 280151 DE-55, 96160 DE-65, 130275 DE-65, 165479 DE-65, 165482 DE-65, 213182 DE-65, 280149 DE-65, 281023 DE-65, 30603 DF-30, 97491 DF-30, 48830 DF-33, 11655 ED-15, 280333 ED-15, 277372 ED-18, 54000 ED-26, 129016 ED-27, 61170 EE-84, 102571 EF-14, 217239 EF-35, 48834 EF-60, 96900 EF-66, 95428 EF-82, 140469 EF-82, 97858 EF-92, 140459 EF-92, 123151 EG-15, 130797 FE-23, 96499 FE-94, 162637 FE-94, 96457 FF-04, 97689 FF-05, 97329 FG-22, 180966 FG-22, 62212 FG-23, 97334 FG-23, 61217 FG-24, 61367 FG-28, 165532 FG-37, 262382 GC-01, 61000 GD-94,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 280155 DE-65, 281019 DE-67, 275967 EC-35,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11655 Ptychoverpa bohemica; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 21.04.2004; w zadrzewieniach topoli, brzozy i pojedynczych sosen; na ziemi, podłoże próchnicze Grupa kilku owocników.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Anna Kujawa, B 21042004 SMCZ-74, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7853

30603 Ptychoverpa bohemica; Gliwice - Kąpielisko Leśne, DF-30; 06..2.16.0; las mieszany - dęby, graby, buki, topole; na ziemi, pomiędzy gałązkami drzew pojedynczo, w grupie ok 30 szt; leg. Łucja Kuflik; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ŁK/9.05.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 32750 fot. 32751 fot. 32752 fot. 32753

48830 Ptychoverpa bohemica; Skraj lasu Bażanciarnia w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 12.04.2006; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi na ziemi, w ciągu miesiąca kilkaset owocników (ok. 600); leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-028, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 64354

48834 Ptychoverpa bohemica; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 09.04.2006; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojedynczo około 150 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-016, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64374

54000 Ptychoverpa bohemica; Warszawa Park Leśny Bemowo, ED-26; 22.04.2006; Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste.; Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu. Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Próba., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74911

61000 Ptychoverpa bohemica; ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru, GD-94; 13.04.2007; obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace; ściółka drzew i krzewów liściastych w grupie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze.fot. 85441

61170 Ptychoverpa bohemica; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 14.04.2007; Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych; na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy 4 owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.

Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html
fot. 85836
Widok na stanowisko

fot. 85837 fot. 85838 fot. 85839

61217 Ptychoverpa bohemica; Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG-24; 15.04.2007; liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok; na ziemi 3 owocniki w pobliżu siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 85999 fot. 86000

61367 Ptychoverpa bohemica; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 13.04.2007; Brzeg lasu mieszanego; na ziemi pięć owocników pojedynczo,; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.

fot. 86348 fot. 86349

62212 Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 22.04.2007; las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba); na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków 9 owocników na 4 m kw.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki w różnej kondycji
fot. 87974 fot. 87975 fot. 87976 fot. 87977 fot. 87978

65660 Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 04.04.2007; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 94708

95428 Ptychoverpa bohemica; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF-82; 21.03.2008; las łęgowy; na ziemi masowo - około 200 owocników, stanowisko rozległe; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki w różnej fazie wzrostu, od zawiązków po stan zejściowy, występowały pojedynczo, dwójkami bądź trójkami co kilkadziesiąt cm. Ilość trudna do oszacowania ze względu na obfite pokrycie podłoża opadłymi liśćmi.

fot. 157733 fot. 157734 fot. 157735

96160 Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-65; 02.04.2008; pd liściasty skraj lasu-brzozy,dęby,osiki; na ziemi,w liściastej ściółce luźna grupa-5szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159365 fot. 159366

stanowisko obserwowane od 3maja2004r(wtedy znalazłem kilkanaście przejrzałych owocników)

96457 Ptychoverpa bohemica; 1 km E , Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 06.04.2008; las łęgowy nad rzeką San; na ziemi kilkadziesiąt osobników na powierzchni kilku arów; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ;
fot. 160123 fot. 160124 fot. 160125 fot. 160126

96499 Ptychoverpa bohemica; 2 km W, Stalowa Wola, podkarpackie, FE-94; 07.04.2008; starodrzew - topola, jawor, grab - w podszycie leszczyna; na ziemi w grupach po kilkadziesiąt sztuk , w sumie ponad 1000; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 160227 fot. 160228 fot. 160229

96800 Ptychoverpa bohemica; Wrocław, BE-59; 08.04.2008; Las liściasty; topola, głóg, dąb, brzoza i inne; na glebie pokrytej zeszłoroczną trawą i liśćmi jedno skupisko - ok. 6 sztuk, drugie - ok. 10 sztuk; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/23.05.08, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161113 fot. 161114
więcej w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/2/160605.html

96900 Ptychoverpa bohemica; Tarnów, małopolskie, EF-66; - .04.08 -; Tereny ruderalne, przemysłowo kolejowe. Zadrzewienie młode, przypadkowe; brzózki, olchy.; Brak całych pni, prawdopodobnie opadłe gałązki. 7 sztuk w promieniu 2 metrów; leg. Maciej Czernik; det. Tomasz Pachlewski; 5, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Teren ciepły, podgrzewany przez odprowadzenie wody przemysłowej na oczyszczalnię.

Jakoś mi nie idzie zamieszczenie zdjęcia - wysyłam link do albumu

http://makroman.fotosik.pl/albumy/412502.html

proszę przyjąć przeprosiny.Zdjęcia również na forum:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/160712.html

97329 Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, FG-22; 13.04.2008; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi ponad 20 owocników, w kilku grpach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162313 fot. 162314 fot. 162315 fot. 162316 fot. 162317

97334 Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u podnóża Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 13.04.2008; możliwa stara wierza i inne liściaste, trudne w tej chwili do określenia; na ziemi 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162348 fot. 162349 fot. 162350

97491 Ptychoverpa bohemica; Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF-30; 15.04.2008; przy lesie mieszanym niedaleko kąpieliska, niedaleko osiedla mieszkaniowego i działek; na ziemi wśród wysokich suchych traw. Obserwacja niepełna, ponieważ padał deszcz. pojedynczo, bardzo liczne. Na obszarze ok. 20 m2 ok. 30 sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JK/31.05.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 2 lat osoby o nicku Lucyjka
fot. 162701

Dorosłe grzyby miały po 10 cm wysokości i więcej.

Uwaga A. Kujawy:
Stanowisko zgłoszone w roku 2006 (ID: 30603) przez Łucję Kuflik

97689 Ptychoverpa bohemica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 18.04.2008; las łęgowy; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
masowe ślady po zerwaniu przez zbieraczy grzybów


fot. 163248

97858 Ptychoverpa bohemica; Folwark, gm. Limanowa, pow. limanowski, woj. małopolskie, EF-92; 20.04.2008; przy korycie rzeki; na ziemi w grupie: 8 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163696

102571 Ptychoverpa bohemica; Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 28.04.2008; rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie; na ziemi jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175109

120631 Ptychoverpa bohemica; Szklary k. Ząbkowic Śl teren dawnej kopalni niklu. 500 na W., BE-97; 02.04.2008; Zadrzewiania Os, Brz, Wb; na ziemi licznie, zbierany przez okolicznych mieszkańców w dużych ilościach, często po kilkadziesiąt sztuk.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: BGF/BF/JS/080402/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 215668 fot. 215669
smardzówka czeska

123151 Ptychoverpa bohemica; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG-15; . . 0.2008; zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze; ziemia, w trawie w grupie, 7 owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221983

125652 Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 31.03.2008; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku (ID: 65660).
fot. 227696

129016 Ptychoverpa bohemica; woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer, ED-27; 19.04.2009; łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby; na ziemi, wśród zeszłorocznych liści jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235336
owocnik wys.ok.14cm

130275 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 16.04.2009; skraj lasu -brzozy,osiki; na ziemi jeden owocnik (pomimo późniejszych oględzin stanowiska nie znaleziono nowych owocników;panująca susza nie pozwoliła na ich rozwój); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 238085

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96160

130797 Ptychoverpa bohemica; Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 12.04.2008; Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków drzew i krzewów porastający dno i zbocza wąwozu. W górnej części zbocza wąwozu - praktycznie prawie na wierzchowinie.; W ściółce 48 owocników, pojedyńczo i w skupieniach po 2-3 owocniki; leg. Bogusław mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: nie, TAK, http://www.bio-forum.pl/messages/33/161619.html, notatka: TAK, Notes nr 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68

140459 Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, dolina rzeki Przeginii, EF-92; 13.04.2009; przy korycie rzeki; na ziemi 16 owocników, na 2 stanowiskach odległych od siebie o około 150 m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko zgłoszone wcześniej w roku 2008 - ID: 97858
fot. 262665

140469 Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby, EF-82; 14.04.2009; las łęgowy; na ziemi kilkanaście owocników rozsiane na przestrzeni kilku arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako ID: 95428
fot. 262671

162637 Ptychoverpa bohemica; d. rezerwat Sochy, 3,5 k m, N, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FE-94; 02.04.2010; las liściasty (łęgowy), czarna topola, leszczyna, wiąz, jesion, czarny bez; na ziemi, w ściółce liściastej i zmurszałych gałązkach pojedyńczo; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W poprzednich latach smardzówka występowała w dużej ilości i w różnych barwach
fot. 327455 fot. 327456 fot. 327457

163719 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Gosławice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 24.04.2010; pas śródpolnych zadrzewień -osika,wierzba,jabłoń,brzozy; na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332378 fot. 332379 fot. 332380

164120 Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; ..; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa); Na ziemi Grupa ok. 100 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 334034 fot. 334035

165479 Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 08.04.2010; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi ponad 120 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339621 fot. 339622 fot. 339623

15 kwietnia
fot. 339624 fot. 339625 fot. 339626

165482 Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 23.04.2010; liściasty skraj lasu-gł.osiki; na ziemi,w liściastej ściółce grupa ponad 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339648 fot. 339649 fot. 339650 fot. 339651

165532 Ptychoverpa bohemica; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; 01.05.2010; zarośla z leszczyną, brzozami i tarniną; na ziemi, w opadłych liściach w grupach po kilkanaście sztuk; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki tego gatunku napotkałem w tym miejscu po raz pierwszy 2004.05.01. Później wyrastały tam każdego roku na przełomie kwietnia i maja, czasami bardzo licznie.
fot. 339831 fot. 339832

180966 Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 17.04.2010; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 392875 fot. 392876 fot. 392877 fot. 392878
Potwierdzenie stanowiska z 2008 r.

204224 Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort Va, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 27.04.2012; Ruderalne, drzewa liściaste (klon); Na ziemi W grupie, około 15 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120427-001 oraz przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Kolejne owocnikowanie Ptychoverpa bohemica na tym stanowisku, w tym roku wyjątkowo mało owocników i późny pojaw. Możliwe że ma to związek z pracami prowadzonymi na forcie, które degradują ekosystem, min. wycinką drzew.

213182 Ptychoverpa bohemica; Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 30.04.2013; dębowa aleja z krzewami głogu; na ziemi rozproszona grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557711 fot. 557712 fot. 557713 fot. 557714 fot. 557715 fot. 557716

213187 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Gosławice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 04.05.2013; pas śródpolnych zadrzewień - osiki, brzozy, wierzby; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557748

217239 Ptychoverpa bohemica; 0,5 km na SE od Gorysławic, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-35; 21.04.2012; zadrzewnienie wierzbowe wśród łąk, nad rowem melioracyjnym; na ziemi cztery owocniki w odl. kilkudziesięciu cm od siebie; leg. Rafał Bobrek; det. Rafał Bobrek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 576486fot. 576487fot. 576488

238568 Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 30.03.2014; żywopłot z głogów; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674317 fot. 674318 fot. 674319 fot. 674320

258538 Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 04.04.2015; żywopłot z głogów; na ziemi grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751254 fot. 751255 fot. 751256

262382 Ptychoverpa bohemica; skraj Puszczy Knyszyńskiej (Pólko), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 11.05.2015; fragment lasu o zadrzewieniu wybitnie osikowym; w grubej warstwie liści na skraju lasu kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764393 fot. 764394 fot. 764395

275967 Ptychoverpa bohemica; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 29.04.2015; park miejski; wilgotne wykorowane miejsce 10m od rzeki Węgierki Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822481

277372 Ptychoverpa bohemica; lewy skraj doliny Długiej, 200 m SW od Kalińskich Mostów, blisko granicy rezerwatu, gm. Zielonka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED-18; 17.04.2014; zaro¶la głogowe na miejscu dawnej wsi Kaleń; na ziemi pojedynczy osobnik; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 826868fot. 826869fot. 826870

280149 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 15.04.2016; liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby; na ziemi grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836217 fot. 836218

280151 Ptychoverpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 15.04.2016; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 19 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836223 fot. 836224 fot. 836225

280152 Ptychoverpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 11.04.2016; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836231 fot. 836232 fot. 836233

280153 Ptychoverpa bohemica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 11.04.2016; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836240 fot. 836241 fot. 836242

280155 Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 04.04.2016; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa co najmniej 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836252 fot. 836253 fot. 836254 fot. 836255

280159 Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 28.03.2016; żywopłot z głogów; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836261 fot. 836262 fot. 836263

280333 Ptychoverpa bohemica; las bemowski, w stronę Klaudyna, przy ul Estrady, 10m od nasypy kolejowego, pow. warszawski zachodni; gmina stare babice, woj. mazowieckie, ED-15; 23.04.2016; brzeg lasu łęgowego, pod olszą, wokół sterty ściętych gałęzi; na ziemi pokrytej liśćmi grupa 40 osobników w róznym wieku na obszarze 10mx15m; leg. Grzegorz "Rapatang"; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160423/0001, tak, notatka: tak
uwagi: owocnik wysokości 24 cm, dojrzały, zapach łagodny, trzon gładki, przewrócony pod własnym ciężarem.
http://www.bio-forum.pl/messages/33/836382.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/836383.jpg280741 Ptychoverpa bohemica; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 13.04.2016; liściaste nasadzenia na stoku; na ziemi, pod dużą osiką grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838603 fot. 838604 fot. 838605 fot. 838606

280742 Ptychoverpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 13.04.2016; pas liściastych zarośli; na ziemi ponad 300 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838612 fot. 838613 fot. 838614 fot. 838615

280743 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 13.04.2016; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838620 fot. 838621 fot. 838622

281019 Ptychoverpa bohemica; 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 21.04.2016; bór sosnowy; śródleśna, przydrożna kępa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839634 fot. 839635 fot. 839636 fot. 839637

281023 Ptychoverpa bohemica; 1,5 km S od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 24.04.2016; liściaste zarośla przy leśnej drodze; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 839659

wybrane owocniki
fot. 839660 fot. 839661

literatura · references
[5] [9] [26I] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2010 · została utworzona/was created 25.04.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ptychoverpa_bohemica.htm">smardzówka czeska - Ptychoverpa bohemica - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>