toxicGREJ

Psilocybe semilanceata (Fr.) Quél. (1871)

łysiczka lancetowata(Liberty Cap)
Psilocybe semilanceata
owocniki z wilgotnymi kapeluszami · sporocarps with wet caps; 28.09.2003, Podbanskie, Tatry, Słowacja; znal. 030928.1
copyright © by Marek Snowarski
Psilocybe semilanceata
06.10.2004, Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova; znal. 041006.10
copyright © by Marek Snowarski
Psilocybe semilanceata
pokrój owocników · sporocarps
Psilocybe semilanceolata

owocnik (Fruitbody)

Psilocybe semilanceata
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny oliwkowo-jasnobrązowy, także z ciemnymi oliwkowymi lub sino-zielonymi plamami, zwłaszcza na obwodzie, suchy jasny słomkowy, ochrowy; 5-15(20) mm średnicy, 6-15(20) mm wysokości, początkowo tępo stożkowaty i zwykle z ostrą brodawką w centrum, z wiekiem stożkowaty do dzwonkowatego, jednak nigdy nie rozpostarty; powierzchnia gładka, wilgotna śliska, nieco lepka; brzeg początkowo podgięty, potem prosty lub odgięty, wilgotny z nieco prześwitującymi blaszkami, w bardzo młodym wieku można dostrzeć białawe włókienka osłony łączące brzeg kapelusza z trzonem; skórka kapelusza daje się ściągać, jest gumowata.

space

Trzon bladoochrowy do jasnobrązowego, w górze jaśniejszy, może przebarwiać się z wiekiem lub uciśnięty u podstawy zielonkawo-niebiesko, ta cecha może być wyrażona słabo lub nie występować wcale; smukły, 50-100 mm długości, 1-2.5 mm średnicy, równogruby, u podstawy może być nieco rozszerzony, zwykle powyginany; pusty; elastyczny; powierzchnia gładka lub wzdłużnie włókienkowata.

space

Pileus hygrophanous, olive-pale brown when moist, also with dark olive or livid-green spots, particularly at the edge, pale straw-coloured when dry, ochraceous; 5-15(20) mm in diameter, 6-15(20) mm high, initially obtusely conical and usually with a distinct papilla, acutely umbonate, with age conical to campanulate, but never plane; surface smooth, when moist lubricous, slightly viscid; margin initially incurved, later plane or decurved, slightly translucent-striate when moist, in very young specimens visible whitish fibrils of the veil connecting the pileal margin with the stipe; pileal cuticle peelable, rubbery.
Lamellae initially pale brown, with age tobacco brown; broad; at the stipe adnexed; edges white.
Stipe pale ochraceous to pale brown, at the apex lighter-coloured, can discolour with age or when bruised at he base greenish-bluish, but this particular feature can manifest weakly or not at all; slender, 50-100 mm long, 1-2.5 mm in diameter, equal, at the base may be somewhat enlarged, usually flexuous; hollow; elastic; surface smooth or longitudinally fibrillose.
Flesh grey-brown when moist, beige when dry; smell and taste virtually undetectable, described also as having the smell of radish.

cechy mikroskopowe (Micro)

Psilocybe semilanceata
cheilocystidia
Psilocybe semilanceata
spores
Wysyp zarodników ciemnobrązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, grubościenne, gładkie, z wyraźną porą rostkową; 13-15 x 6.5-7.5 µm, nieco spłaszczone.

Spore print dark brown with a purple tint. Spores ellipsoid, thick-walled, smooth, with a distinct germ pore; 13-15 x 6.5-7.5 µm, slightly flattened.

występowanie

Nieczęsta.

space

Nigdy na świeżych odchodach, jeśli wyjątkowo na nawozie zwierząt roślinożernych to na bardzo starym.

Not common. Sporocarps grow from summer to autumn with peak in late autumn, singly or groups of several, terrestrial on on grass remnants, in nutrient-poor pastures, meadows or other grassy terrains, never of fresh manuer, if accidentaly on cattle manure, then on very old one.

wartość (Importance)

Trujący, zawiera psilocybinę.

Poisonous, contain psilocybin.

Łysiczka lancetowata jest stosunkowo charakterystyczna i łatwa do rozpoznania dzięki połączeniu takich cech jak kształt kapelusza (ostro dzwonkowaty, z brodawką na szczycie), siedlisko i podłoże, barwa blaszek.

space

Species quite characteristic among Psilocybe genus thanks to cap shape and large spores.

wybrane znaleziska · selected collections

Psilocybe semilanceata
12f · 03 09 28 1
(Podbanskie, Tatry, Słowacja)
identification: Psilocybe semilanceata
spores: 12.6 × 7.4, Q= 1.7, N= 92
Psilocybe semilanceata
8f · 04 10 06 10
(Czechy, Szumava, PR Raselnistse Borkova)
Psilocybe semilanceolata
5f · 020809.1.mj (Mírek Junek)
(Czechy)
Psilocybe semilanceata
4f · 081021.1.tp (Tomasz Pachlewski)
(Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie) łąka
Psilocybe semilanceata
4f · 081108.1TP221208.tp (Tomasz Pachlewski)
(Dolny Śląsk, łąki nadodrzańskie) łąka
znaleziska Psilocybe semilanceata na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 148074 BB-11, 145348 CA-97, 257487 GC-11,
· bez ATPOL lub wadliwy: 122993, 156352, 156587,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 207543 CE-37, 257096 DF-79,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

122993 Psilocybe semilanceata; Wrocław; 21.10.2008; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji, ZBŚRiL PAN, 1/TP/22.12.08 i 14/TP/28.02.09 oraz BGF081108/0008, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 221665 fot. 221666 fot. 221667 fot. 221668 fot. 221669 fot. 221670 fot. 221671 fot. 221672 fot. 221673

145348 Psilocybe semilanceata; Okolice Rezerwatu Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 03.09.2009; Pastwisko pomiędzy scianami lasów; w trawie 2 owocniki; leg. Marcin S.Wilga; det. Sebastian Spinczer; eksykat: BGF/BF/MWR/090903/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 274539 fot. 274540

148074 Psilocybe semilanceata; Gościno, zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, BB-11; 09..2.07.1; łąka; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: BGF/BF/PP/091007/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 281530 fot. 281531

156352 Psilocybe semilanceata; Wrocław, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie; 11.10.2009; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091009/0001,
uwagi: Fotografie wykonane podczas kilku tygodni obserwacji

fot. 306872 fot. 306873 fot. 306874 fot. 306875 fot. 306876 fot. 306877 fot. 306878 fot. 306879 fot. 306880 fot. 306881 fot. 306882 fot. 306883 fot. 306884 fot. 306885 fot. 306886

156587 Psilocybe semilanceata; Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie; 14.11.2009; łąka; na ziemi pojedynczo i w grupach; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091114/0003,
uwagi:
fot. 307796 fot. 307797 fot. 307798 fot. 307799

207543 Psilocybe semilanceata; 1 km na N od zabudowań Koziołka (przysiółka Żdżar), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 27.10.2012; Las sosnowy, z domieszką brzozy, olchy, rzadko świerka.; W trawie, na leśnej polanie, w wilgotnym zagłębieniu. Kilkanaście owocników, na kilku metrach kwadratowych.; leg. Piotr Zawada; det. Darek Karasiński i Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do Błażeja, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 253. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/526217.html
fot. 528644 fot. 528645 fot. 528646 fot. 528647

257096 Psilocybe semilanceata; Buków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 22.09.2013; wypasana ł±ka; w kępce trawy kilka wocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcie:
fot. 746535 fot. 746536 fot. 746537

257487 Psilocybe semilanceata; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 17.10.2013; wypas koni; na ziemi wśród traw kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131017/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 748060

literatura · references
[26IV] [52] [49] [80.4] [11] [85] [25] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 28.08.2011 · została utworzona/was created 01.12.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Psilocybe_semilanceata.htm">łysiczka lancetowata - Psilocybe semilanceata - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>