GREJ

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel

na stronie — znaleziska
Pseudoplectania nigrella
14.04.2000, Peklo, Trutnov, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
Pseudoplectania nigrella
znalezisko 20070318.1.mirki2 - Pseudoplectania nigrella
17f · 20070318.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znalezisko 20050411.1.mirki2 - Pseudoplectania nigrella
13f · 20050411.1.mirki2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
znaleziska Pseudoplectania nigrella na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BB-00 298514 BB-11 256744 CA-79 197576 CA-86 198637 CA-89 127516 91109 163235 162670 90044 197119 CB-07 162624 CB-14 235776 280574 CB-24 280535 233267 CB-25 256281 EC-36 298029 FG-55 261104 GC-01 198280 GC-04 214088 GC-11 198232 198233 198231

ID90044 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 2008.01.19; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk; W ilgotnej ściółce pod świerkami Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 146135 fot. 146136
Stanowisko obserwuję od trzech lat

ID91109 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 2008.01.29; Las mieszany,świerk,sosna,dąbbrzozasosna; W ścółce świerkowej Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 148444 fot. 148445
500 m. od poprzednio zgłoszonego stanowiska

ID127516 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Klukowo-Rębiechowo, CA-89; 2009.03.28; Ruderalny,rozszabrowany las mieszany; w ściółce pod świerkami 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Powtórzenie stanowiska ID 91109
Na stanowisku ID 90044 nie ma żadnego owocnika jak i świerków...
Las jest ograbiany przez ludzi z wioski jak i pobliskiego osiedla.Widać po bardzo nie fachowo ściętych drzewach...
fot. 232018
N 54*22,843'
E 18*29,461'
143 m.npm

 ID162624  Pseudoplectania nigrella; Szymbark Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CB-07; 2010.04.04; Las mieszany sosna,dąb,brzoza,buk,świerk; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/12.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327418 fot. 327419 fot. 327420
N 54*13,226'
E 018*07,240'
301 m.npm.

ID162670 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Matemblewo TPK odz.122, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.01; Las świerkowy,mszysty; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
uwagi: fot. 327641 fot. 327642

N 54*23,370'
E 018*32,234'
145 m.npmfot. 327643

ID163235 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Oliwa dolina Czystej wody TPK, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.13; las mieszany z dominacją świerka,buk,brzoza,sosna,dąb; w mchach w ściółce pod świerkami w miejscu wilgotnym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 330333
N 54*24,298'
E 018*31,244'
80 m.npm

ID197119 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Oliwa, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2012.02.29; Mszysty las iglasty-świerk,modrzew,sosna; w mchu,ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473308 fot. 473309
Forma ochrony-Trójmiejski PK

ID197576 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Osowa obwodowa Trójmiasta, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 2012.03.27; las bukowy z domieszką świerka,dębu; w mszystej ściółce pod świerkami kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477189
forma ochrony-Trójmiejski P.K.

ID198231 Pseudoplectania nigrella; 2,5 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; wilgotny las świerkowy; na ziemi oraz na korzeniach świerka porośniętych mchem stanowisko dość silne, liczebność trudna do określenia ze względu na dość rozległy obszar wystepowania grzybów , w przybliżeniu około 50 szt.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482032 fot. 482033

ID198232 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośniety w tym miejscu lasem świerkowym; Na ziemi pomiędzy rosnącym świerkiem a mocno już zbutwiałym pniakiem brzozowym. na dość małej przestrzeni, około 30 owocników.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482037 fot. 482038

ID198233 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty w tym miejscu lasem świerkowym ale z butwiejącymi pniakami po uprzednio wyciętych brzozach.; Owocniki wybitnie skupione wokół butwiejącego pnia brzozy, na wystających korzeniach oraz na leżących na wilgotnej ziemi gałązkach. kilkadziesiąt owocników wokół pnia.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482043 fot. 482044 fot. 482045

ID198280 Pseudoplectania nigrella; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.04.16; las świerkowy na terenie wilgotnym; na ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia pochodzą z dnia 2012.04.16, owocniki zebrane 2012.05.02 (w czasie robienia zdjęć nie były jeszcze zupełnie dojrzałe).
fot. 482330fot. 482331

ID198637 Pseudoplectania nigrella; Rezerwat Leśne Oczko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2012.04.29; Bór bagienny sosna,świerk,brzoza omszona; ściółka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484617
Obszar Natura 2000 Lasy Mirachowskie

 ID214088  Pseudoplectania nigrella; około 1.5 km na SE od Ostrowa Południowego, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC-04; 2013.05.26; las świerkowy w średnim wieku; na ziemi kilkadziesiat owocników na powierzchni około 1 metra kwadratowego; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130526/1001, tak, notatka: nie
uwagi: Pomimo dość późnej pory jak na ten gatunek, owocniki były w bardzo dobrej kondycji, średnica największych dochodziła do 35 mm.
fot. 562275fot. 562276fot. 562277fot. 562278

ID233267 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2014.03.06; las świerkowy; mchy, drewno kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Grzyby Nadleśnictwa Lipusz MWR 2014
uwagi: fot. 655317fot. 655318
siedlisko
fot. 655319

ID235776 Pseudoplectania nigrella; Szklana Huta/Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2014.04.15; świerk, zagłebienie w terenie nieco podmokłe; mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: Grzyby Nadleśnictwa Lipusz
uwagi: fot. 664088

ID256281 Pseudoplectania nigrella; Kalisz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.03.12; brzeg stawu, świerk, brzoza, olsza; ziemia, igliwie kilkadziesiąt w grupach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742746 fot. 742747

 ID256744  Pseudoplectania nigrella; 700 m SW od m. Pustary, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-11; 2015.03.24; świerczyna; na ziemi w mchu na zmurszałych kawałkach drewna pojedynczo, 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/150324/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 745193

 ID261104  Pseudoplectania nigrella; przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-55; 2015.05.31; w mchu, pod świerkami; na ziemi 4 owocniki, 3 razem i 1 kilkanaście cm od nich; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/150531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 760065 fot. 760066 fot. 760067

ID280535 Pseudoplectania nigrella; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2016.04.21; świerczyna; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837595

ID280574 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2016.04.21; świerk, podrost buka, czeremcha; korzenie świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837823 fot. 837824

ID298029 Pseudoplectania nigrella; Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.03.30; plac przykościelny,pojedyncze dęby,lipy i jeden wiekowy świerk; na ziemi we mchach pod świerkiem grupa ok.30 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 912022 fot. 912023 fot. 912024 fot. 912025 fot. 912026 fot. 912027

ID298514 Pseudoplectania nigrella; 1,2 km na W od m. Obroty, oddz. 196 d Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-00; 2017.04.17; sosna z udziałem świerka; na ziemi pod świerkiem pojedynczo i w grupach, około 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914366 fot. 914367

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 15.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pseudoplectania_nigrella.htm"> Pseudoplectania nigrella - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>