GREJ

Psathyrella spadicea (Schaeff.) Singer

Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer
znaleziska Psathyrella spadicea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-83 281289 AD-18 168418 156988 DE-05 256950 DE-35 196054 226897 195725 238563 DE-45 228864 DE-55 281383 196078 230217 124869 218525 DE-56 227798 217793 DE-57 229560 DE-64 246514 DE-66 218519 DE-67 226618 184755 GC-01 208420

 ID124869  Psathyrella spadicea; 1 km S,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.21; las sosnowy z domieszką brzóz; na pniu żywej brzozy kępka pięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 2'38,16"N 19 21'40,69"E

fot. 225796 fot. 225797 ID156988  Psathyrella sarcocephala; 1 km na S od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2005.11.14; łęg olchowo-jesionowy; u podstawy pnia olchy kępkowo, kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 319 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 309148 fot. 309149

 ID168418  Psathyrella spadicea; 4 km na N od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.11.19; las mieszany(Pinus, Betula); nasada pnia Betula kępkowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 611 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 351316 fot. 351317

 ID184755  Psathyrella spadicea; 1,5 km SE, Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2010.09.24; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; u podstawy pnia osiki gł. w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100924/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Powierzchnia kapeluszy gładka, śliska, woskowata w dotyku.

fot. 405155 fot. 405156 fot. 405157

 ID195725  Psathyrella spadicea; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las liściasty -graby, osiki i inne; u podstawy pnia żywej osiki kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0005, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 45,65" N i 19st 22' 52,62" E

fot. 466459 fot. 466460

 ID196054  Psathyrella spadicea; 900 m S od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2010.05.30; szpaler brzóz na skraju lasu; u podstawy pnia żywej brzozy kilkanaście owocników w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100530/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 30,96" N i 19st 23' 11,43" E

fot. 467872 fot. 467873 fot. 467874 fot. 467875

 ID196078  Psathyrella spadicea; 1 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.03; las sosnowy z domieszką brzozy; w dziupli żywej brzozy kilka owocników w wiązce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/101003/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 45,23" N i 19st 22' 45,96" E

fot. 467981 fot. 467982 fot. 467983

 ID208420  Psathyrella spadicea; około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.11.04; las mieszany z przewagą sosny, świerka, sporadycznie topole; u podstawy martwej, częściowo już zbutwiałej topoli jedna kępka; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/121104/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 532774

 ID217793  Psathyrella spadicea; 350 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2008.10.26; wielogatunkowy las mieszany -jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in; u podstawy żywej osiki w wiązkach, po kilkadziesiąt owocników co owocnikowanie; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121017/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2,1" N i 19st 30' 35,5" E

Owocniki tego grzybka znajdowałem w tym miejscu również w 2010 i 2012 roku.

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/546849.html

 ID218519  Psathyrella spadicea; 500 m SE od siedziby Nadleśnictwa Gidle w Niesulowie; gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2012.09.29; las mieszany -sosna, brzoza, dąb; pozornie na ziemi wiązka 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/120929/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 58' 35,2" N i 19st 29' 28" E

http://www.bio-forum.pl/messages/33/546287.html

 ID218525  Psathyrella spadicea; 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.13; liściasty fragment lasu -dęby i osiki; u podstawy pniaka osiki wiązka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121013/0004, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 26,27" N i 19st 23' 27,7" E

http://www.bio-forum.pl/messages/33/542889.html

 ID226618  (potwierdzenie 184755) Psathyrella spadicea; 2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2013.09.29; las mieszany -fragment brzozowy z mieszanym podrostem i podszytem; u podstaw pni żywych brzóz ponad 30 owocników w dwóch wiązkach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130929/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 25,8" N i 19st 35' 40,3" E

fot. 614727 fot. 614728

 ID226897  (potwierdzenie 195725) Psathyrella spadicea; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2013.09.24; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby, również graby, osiki i inne; u podstawy pnia żywej osiki ponad 20 owocników w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130924/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 52,5" N i 19st 22' 46,6" E

fot. 616067 fot. 616068

Stanowisko oddalone od pierwotnego o ok. 200 m na pnzach.

ID227798 (potwierdzenie 217793) Psathyrella spadicea; 350 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.10.23; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; u podstawy pnia żywej osiki grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 620506 fot. 620507

ID228864 Psathyrella spadicea; 1,2 km NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.09.21; las mieszany -gł. sosna i brzoza; u podstawy pnia żywej brzozy wiązka 4 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 46" N i 19st 24' 15" E

fot. 626112

 ID229560  Psathyrella spadicea; 650 m SW od osady Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.10.24; zdziczały sad na terenie dawnego, przyleśnego gospodarstwa; u podnóża pnia żywej jabłoni wiązka 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/101024/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 57,5" N i 19st 37' 1" E

Zdjęcia i rozpoznanie w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/395157.html

ID230217 Psathyrella spadicea; 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.09.06; mieszane zadrzewienia ( wierzba, świerk, olcha, brzoza, osika, czeremcha i inne ) nad rz.Widzówką; na zmurszałym pniaku grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 53,24" N i 19st23' 32,5"

fot. 633108 fot. 633109 fot. 633110 fot. 633111

 ID238563  (potwierdzenie 195725) Psathyrella spadicea; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2014.05.10; las liściasty -graby, osiki i rzadziej inne; u podstawy pnia żywej osiki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140510/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47,5" N i 19st 22' 51" E

fot. 674293 fot. 674294 fot. 674295

ID246514 Psathyrella spadicea; 2 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-64; 2014.09.13; osikowy fragment lasu mieszanego; na ziemi, u podstawy żywej osiki grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 13,3" N i 19st 16' 31,3" E

fot. 704521 fot. 704522

 ID256950  Psathyrella spadicea; 1 km na S od miejscowości Ślądkowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DE-05; 2014.11.11; przydroże, las mieszany, sosna, świerk, dąb, brzoza; na spróchniałym pniu brzozowym w wiązkach, kilkanaście sztuk; leg. Beata Łyszkowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BŁ/141111/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 746214 fot. 746215

http://www.bio-forum.pl/messages/33/721109.html

 ID281289  Psathyrella spadicea; Puszcza Bukowa, na terenie przedwojennego sanatorium, 0,2 km na SW od skrzyżowania autostrady A6 z przedłużeniem ul. Mącznej, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2015.12.05; zdziczały park naturalistyczny (lipa, grab, kasztanowiec, wiąz, buk, dąb i wiele innych rodzimych oraz obcych gatunków); na murszejącym odziomku prawdopodobnie kasztanowca pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151205/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: http://www.bio-forum.pl/messages/33/819289.html

ID281383 Psathyrella spadicea; Radomsko, ul.Jałowcowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.04.29; bór sosnowy; skraj lasu; u podstawy brzozy grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 11,5" N i 19st 23' 39,2" E

fot. 840923 fot. 840924

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 17.04.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Psathyrella_spadicea.htm"> Psathyrella spadicea - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>