jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872)

boczniak łyżkowaty boczniak płucny (potocznie: Grey Oyster /en/)
na stronie — opis · zarodniki · występowanie · wartość · znaleziska
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
31.05.2003, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)
Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty)

opis

Kapelusz jasny, kremowy, bladobrązowy, na brzegu żółknący, z wiekiem szarobrązowy; 20-100 mm szerokości; bez resztek osłony.

space

Trzon ekscentryczny lub boczny.

space

Pileus light, creamy, pale brown, at the margin yellowing, in age gray-brown; 20-100 mm broad; without veil remains.

space

Stipe eccentric or lateral.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały z fioletowym odcieniem. Zarodniki cylindryczne, 7.5-11 x 3-4 µm.

Spore print white with violet tint. Spores cylindrical, 7.5-11 x 3-4 µm.

występowanie

W przeciwieństwie do boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) tworzy owocniki w ciepłej porze roku, od lata do wczesnej jesieni. Na drewnie drzew liściastych, najczęściej buka, brzozy i lip.

Contrary to boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) forms sporocarps in the warm season of the year from summer until early autumn. On the hardwoods, usually beech-tree, birch and lime.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Jadalny.

Edible.
znalezisko 20030531.2.03 - Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty); dolina Odry-Oławy
14f · 20030531.2.03
/dolina Odry-Oławy/
znalezisko 20060819.1.mk - Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty); Park Leśny Bemowo, Warszawa
6f · 20060819.1.mk
leg. Marek Kozłowski
/Park Leśny Bemowo, Warszawa/
znaleziska Pleurotus pulmonarius na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-83 137672 AB-93 137673 139288 AB-94 138961 113532 139137 BC-89 152523 BC-99 111643 CA-89 142997 138745 142978 CA-97 108174 36400 CC-83 156878 DA-70 148405 DA-80 114686 108146 25185 109257 107658 117093 105858 DD-77 16426 DE-47 296065 DF-13 24040 DF-52 138941 DF-53 138926 DG-04 138864 EB-19 76687 EC-34 301474 EG-19 76062 EG-29 82571 FG-21 36257 FG-22 37633 FG-33 36259

 ID16426  Pleurotus pulmonarius; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.06.24; las mieszany z bukiem i jodłą; na leżącej kłodzie buka kilka wiązek; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 2/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: corocznie na tej kłodzie bukowej

=== nowy dla Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 13344 fot. 13345 ID24040  Pleurotus pulmonarius; 1,5 km na N od wsi Zendek, gmina Mierzęcice, DF-13; 2005.06.14; Bór sosonowy z domieszkami brzozy, olchy i świerka; opadła gałązka olchy?/topoli? dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TK/5.09.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23848

 ID25185  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA-80; 2005.08.02; Skraj lasu morenowego.; Na zwalonym drzewie liściastym. Na całej długości pnia w kępkach po parę sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/14216.html
 ID36257  Pleurotus pulmonarius; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.25; las mieszany, sporo brzozy; brzozowy pień kilka owocników, jeden nad drugim i po klika zrośniętych razem; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: tydzień później, kilka metrów dalej, tym razem chyba na bukowym pniu sporo owocników, ale już w stanie rozkładu (eksykatu brak)
fot. 43451 fot. 43452 fot. 43453

 ID36259  Pleurotus pulmonarius; Wola Niżna, powiat krośnieński, FG-33; 2006.07.06; las mieszany, jodły, dęby, buki; na opadłych gałęziach chyba bukowych 3 młode owocniki zrośnięte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/10.09.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43456

 ID36400  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.07.08; Las mieszany.; Na karpie buka. Ok.20 owocników w kępkach.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43708

 ID37633  Pleurotus pulmonarius; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2006.07.30; las mieszany; na martwej gałęzi (buka?) dachówkowato 4 owocniki (1 większy i 3 miniaturki), kilka dni później jeszcze raz na tej samej gałęzi się pojawił; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46072 fot. 46073

 ID76062  Pleurotus pulmonarius; Dominikowice, pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG-19; 2007.09.02; stary, nieco przerzedzony las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym; na bukowym pniaku średnio zmurszałym, ale jeszcze twardym od kilku do kilkunastu owocników w trzech skupiskach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 118451 fot. 118452 fot. 118453

ID76687 Pleurotus pulmonarius; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 2007.07.23; ; Na martwych gałeziach grabowych Kilkanaście osobników przyrośnietych do gałęzi; leg. Przemysław Król; det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119667 fot. 119668 fot. 119669

 ID82571  Pleurotus pulmonarius; Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi, EG-29; 2007.08.11; las bukowy; na średnio zmurszałych pniakach i leżących gałęziach bukowych w wilgotnej dolince grupkami po kilka - kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 132593

 ID105858  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Dolina Karoliny Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 2008.07.07; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na gałęzi buka i lipy po kilka owocników na dwóch stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181511 fot. 181512

 ID107658  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 400 m na W od ul. Niedźwiednik, przy Niedżwiedziej Drodze, oddz. 143., DA-80; 2008.07.05; Las bukowy; na pniu starego buka, drzewo jeszcze żywe, lecz pień z jednej strony obumarły i pruchniejący, Kilkanaście owocników ok 1.5 - 2.5 m nad ziemią,; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WCH/2.08.08, tak notatka: nie; publikacja: Kujawa A. Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki wyrosły wzdłuż szczeliny wykutej przez dzięcioła.
fot. 185751 fot. 185752 fot. 185753 fot. 185754

 ID108146  Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na kłodzie bukowej Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186830 fot. 186831

 ID108174  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 2008.08.03; Buczyna.; na powalonym buku kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186926 fot. 186927

ID109257 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona odz.122, DA-80; 2008.08.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na powalonej brzozie kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189577

ID111643 Pleurotus pulmonarius; województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 2008.08.24; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; pień powalonego drzewa liściastego 10 grup po 2 do 3 owocników ułożonych dachówkowato, niektóre grupy bardzo bisko siebie; leg. Renata Z.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°30'39,60" E 16°58'05,47"

Powalony pień drzewa leży zaraz przy stanowisku Fistulina hepatica ze zgłoszenia ID:110624.

Owocniki mają zapach anyżu.

Siedlisko z powalonym drzewem:
fot. 195027

Owocniki na pniu powalonego drzewa:
fot. 195028

Przykładowe owocniki oraz hymenofor:
fot. 195029 fot. 195030

 ID113532  Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.07.23; Buczyna pomorska; na konarach powalonego rok wczesniej buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: boczniak łyżkowaty (płucny)
fot. 199651 fot. 199652

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/184565.html

ID114686 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Zaspa ul.Meissnera, DA-80; 2008.09.09; Osiedle mieszkaniowe; Na żywym drzewie liściastym przy parkingu samochodowym dwie kępki i kilka zejściowych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201940

ID117093 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las łegowy; Na martwym buku?wiązie?grabie? kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207039

ID137672 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,8 km na W od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.05.22; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka w dwóch wiązkach i 1 owocnik osobno; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254338 fot. 254339 fot. 254340 fot. 254341

ID137673 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,3 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Smoczą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.05.22; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254345 fot. 254346

ID138745 Pleurotus pulmonarius; Granica rezerwatu Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 2009.07.26; Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna.olsza; na leżącej kłodzie bukowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 257402
N 54*21,780'
E018*32,131'
73 m.npm

ID138864 Pleurotus pulmonarius; 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 2009.06.26; las bukowy; na bukowej karpie, częściowo pozbawionej kory, przy leśnej drodze kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 257780 fot. 257781

 ID138926  Pleurotus pulmonarius; ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF-53; 2009.07.16; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na zwalonych kłodach bukowych i rosnących bukach po kilkanaście/kilkadziesiąt owocników w wielu miejscach lasu w różnych stadiach rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:
fot. 258137 fot. 258138 fot. 258139

ID138941 Pleurotus pulmonarius; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2009.07.24; las mieszany z przewagą grabu, buka, dębu i modrzewia, z domieszką sosny i świerka; na leżącej leżynie liściastego kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 258194

ID138961 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,2 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.16; buczyna pomorska; na powalonej bukowej kłodzie około 20 owocników w mniejszych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258250 fot. 258251 fot. 258252 fot. 258253

ID139137 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.07.12; buczyna pomorska z domieszką Tp os na krawedzi skarpy niecki jeziora Glinna; na pniu pwalonej topoli około 50 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258929 fot. 258930 fot. 258931

 ID139288  Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,4 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.25; buczyna pomorska; na powalonym buku 19 owocnikow w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 259444 fot. 259445 fot. 259446

ID142978 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; na martwym jarząbie kilka owocników zeschniętych; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268448 fot. 268449
N 54*23,340'
E 018*32,741'
84 m.npm

ID142997 Pleurotus pulmonarius; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja; na kłodzie bukowej wzdłuż drogi leśnej kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268514 fot. 268515

 ID148405  Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Kępa Redłowska. około 100 m od wejścia nr 13 na plażę idąc w kierunku Sopotu, DA-70; 2009.09.05; powalone drzewo buku na plaży. Drzewo już nie ma liści.; na drzewie brak oznak większego rozkładu przez inne grzyby 5 kępek grzybów; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. halina słowik; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/HS/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282351

ID152523 Pleurotus pulmonarius; 1,4 km NE, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2009.09.05; las mieszany, dąb, sosna; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa licznie, kilkadziesiąt owocników, w wiązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: mapka
uwagi: N 52°36'29,27" E 16°56'05,16"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 230

zdjęcia: widok pniaka z owocnikami (3 coraz bliższe ujęcia), przykładowe owocniki
fot. 293759 fot. 293760 fot. 293761 fot. 293762 fot. 293763 fot. 293764 fot. 293765

ID156878 Pleurotus pulmonarius; Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 2009.06.29; park miejski; u podstawy złomu drzewa liściastego, prawdopodobnie wiązu trzy wiązki po kilka owocników i pojedynczy owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: zaobserwowałam dwa pojawienia się owocników: 29.06.2009 i 04.08.2009
wątek na bio-forum - fotografie z dnia znalezienia i kolejnych http://www.bio-forum.pl/messages/33/250604.html

owocniki: fot. 308802

ID296065 Pleurotus pulmonarius; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.07.10; las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby; u podstawy pnia martwej osiki kilkadziesiąt owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 5,5" N i 19st 35' 7" E

fot. 901739 fot. 901740 fot. 901741

ID301474 Pleurotus pulmonarius; ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.06.24; Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki; na pniu żywej topoli osiki dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 927973 fot. 927974

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.134 [49]
· Moser, M., 1983 — Die Roehrlinge und Blaetterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales) in Kleine Kryptogamenflora, Band IIb/2. [27]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3162
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 18.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Pleurotus_pulmonarius.htm"> Pleurotus pulmonarius (boczniak łyżkowaty) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>