ediblered list

Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (1872)

boczniak łyżkowaty (boczniak płucny) (Grey Oyster)
Pleurotus pulmonarius
31.05.2003, dolina Odry-Oławy; znal. 030531.2
copyright © by Marek Snowarski
Pleurotus pulmonarius
Pleurotus pulmonarius
Pleurotus pulmonarius

owocnik (Fruitbody)

Kapelusz jasny, kremowy, bladobrązowy, na brzegu żółknący, z wiekiem szarobrązowy; 20-100 mm szerokości; bez resztek osłony.

Blaszki barwy kapelusza, nieco żółknące; zbiegające; nierozwidlone.

Trzon ekscentryczny lub boczny.

Miąższ o zapachu przypominającym anyż.

Pileus light, creamy, pale brown, at the margin yellowing, in age gray-brown; 20-100 mm broad; without veil remains.

Lamellae concolorous with the cap, slightly yellowing; decurrent; not forking.

Stipe eccentric or lateral.

Flesh with smell reminding of anise.

zarodniki (Spores)

Pleurotus pulmonarius
Wysyp zarodników biały z fioletowym odcieniem. Zarodniki cylindryczne, 7.5-11 x 3-4 µm.

Spore print white with violet tint. Spores cylindrical, 7.5-11 x 3-4 µm.

występowanie

W przeciwieństwie do boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) tworzy owocniki w ciepłej porze roku, od lata do wczesnej jesieni. Na drewnie drzew liściastych, najczęściej buka, brzozy i lip.

Contrary to Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) forms sporocarps in the warm season of the year from summer until early autumn. On the hardwoods, usually beech-tree, birch and lime.

wartość (Importance)

Jadalny.

Edible.

wybrane znaleziska · selected collections

Pleurotus pulmonarius
14f · 03 05 31 2
(dolina Odry-Oławy)
Pleurotus pulmonarius
6f · 060819.1.mk (Marek Kozłowski)
(Park Leśny Bemowo, Warszawa)
znaleziska Pleurotus pulmonarius na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 139288 AB-93, 113532 AB-94, 36400 CA-97, 108174 CA-97, 148405 DA-70, 25185 DA-80, 105858 DA-80, 107658 DA-80, 108146 DA-80, 16426 DD-77, 24040 DF-13, 138926 DF-53, 76062 EG-19, 82571 EG-29, 36257 FG-21, 37633 FG-22, 36259 FG-33,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 137672 AB-83, 137673 AB-93, 138961 AB-94, 139137 AB-94, 152523 BC-89, 111643 BC-99, 138745 CA-89, 142978 CA-89, 142997 CA-89, 156878 CC-83, 109257 DA-80, 114686 DA-80, 117093 DA-80, 296065 DE-47, 138941 DF-52, 138864 DG-04, 76687 EB-19,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

16426 Pleurotus pulmonarius; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 24.06.2005; las mieszany z bukiem i jodłą; na leżącej kłodzie buka kilka wiązek; leg. Jacek Kalisiak; det. Anna Kujawa; eksykat: w Stacji ZBŚRiL PAN - 2/JKK/20.07.05, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: corocznie na tej kłodzie bukowej

=== nowy dla Nizin Środkowopolskich, w tym nowy dla Wyżyny Łódzkiej
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.

fot. 13344 fot. 1334524040 Pleurotus pulmonarius; 1,5 km na N od wsi Zendek, gmina Mierzęcice, DF-13; 14.06.2005; Bór sosonowy z domieszkami brzozy, olchy i świerka; opadła gałązka olchy?/topoli? dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TK/5.09.05, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23848

25185 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk -Wrzeszcz ul.Michałowskiego, DA-80; 02.08.2005; Skraj lasu morenowego.; Na zwalonym drzewie liściastym. Na całej długości pnia w kępkach po parę sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/14216.html
36257 Pleurotus pulmonarius; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 25.06.2006; las mieszany, sporo brzozy; brzozowy pień kilka owocników, jeden nad drugim i po klika zrośniętych razem; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: tydzień później, kilka metrów dalej, tym razem chyba na bukowym pniu sporo owocników, ale już w stanie rozkładu (eksykatu brak)
fot. 43451 fot. 43452 fot. 43453

36259 Pleurotus pulmonarius; Wola Niżna, powiat krośnieński, FG-33; 06.07.2006; las mieszany, jodły, dęby, buki; na opadłych gałęziach chyba bukowych 3 młode owocniki zrośnięte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/AH/10.09.06, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43456

36400 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 08.07.2006; Las mieszany.; Na karpie buka. Ok.20 owocników w kępkach.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 43708

37633 Pleurotus pulmonarius; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 30.07.2006; las mieszany; na martwej gałęzi (buka?) dachówkowato 4 owocniki (1 większy i 3 miniaturki), kilka dni później jeszcze raz na tej samej gałęzi się pojawił; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46072 fot. 46073

76062 Pleurotus pulmonarius; Dominikowice, pow. Gorlice, 2.5 km SE, EG-19; 02.09.2007; stary, nieco przerzedzony las bukowo - jodłowy ze skąpym podszytem i bogatym runem zielnym; na bukowym pniaku średnio zmurszałym, ale jeszcze twardym od kilku do kilkunastu owocników w trzech skupiskach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070902 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 118451 fot. 118452 fot. 118453

76687 Pleurotus pulmonarius; Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB-19; 23.07.2007; ; Na martwych gałeziach grabowych Kilkanaście osobników przyrośnietych do gałęzi; leg. Przemysław Król; det. Marek Kozłowski; eksykat: Tak, wyśle, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 119667 fot. 119668 fot. 119669

82571 Pleurotus pulmonarius; Bartne, gorlicki Beskid Niski, 2 km na S od cerkwi, EG-29; 11.08.2007; las bukowy; na średnio zmurszałych pniakach i leżących gałęziach bukowych w wilgotnej dolince grupkami po kilka - kilkanaście owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <070811 Pleurotus pulmonarius>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Boczniak łyżkowaty
fot. 132593

105858 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Dolina Karoliny Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 07.07.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na gałęzi buka i lipy po kilka owocników na dwóch stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 35/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181511 fot. 181512

107658 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 400 m na W od ul. Niedźwiednik, przy Niedżwiedziej Drodze, oddz. 143., DA-80; 05.07.2008; Las bukowy; na pniu starego buka, drzewo jeszcze żywe, lecz pień z jednej strony obumarły i pruchniejący, Kilkanaście owocników ok 1.5 - 2.5 m nad ziemią,; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WCH/2.08.08, tak,, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki wyrosły wzdłuż szczeliny wykutej przez dzięcioła.
fot. 185751 fot. 185752 fot. 185753 fot. 185754

108146 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 27.07.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na kłodzie bukowej Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186830 fot. 186831

108174 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 03.08.2008; Buczyna.; na powalonym buku kilka kępek po kilkanaście sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186926 fot. 186927

109257 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona odz.122, DA-80; 13.08.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na powalonej brzozie kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 189577

111643 Pleurotus pulmonarius; województwo wielkopolskie, powiat poznański, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania, BC-99; 24.08.2008; las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg; pień powalonego drzewa liściastego 10 grup po 2 do 3 owocników ułożonych dachówkowato, niektóre grupy bardzo bisko siebie; leg. Renata Z.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°30'39,60" E 16°58'05,47"

Powalony pień drzewa leży zaraz przy stanowisku Fistulina hepatica ze zgłoszenia ID:110624.

Owocniki mają zapach anyżu.

Siedlisko z powalonym drzewem:
fot. 195027

Owocniki na pniu powalonego drzewa:
fot. 195028

Przykładowe owocniki oraz hymenofor:
fot. 195029 fot. 195030

113532 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 23.07.2008; Buczyna pomorska; na konarach powalonego rok wczesniej buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: boczniak łyżkowaty (płucny)
fot. 199651 fot. 199652

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/184565.html

114686 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Zaspa ul.Meissnera, DA-80; 09.09.2008; Osiedle mieszkaniowe; Na żywym drzewie liściastym przy parkingu samochodowym dwie kępki i kilka zejściowych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 201940

117093 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 04.10.2008; Las łegowy; Na martwym buku?wiązie?grabie? kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207039

137672 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,8 km na W od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 22.05.2009; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka w dwóch wiązkach i 1 owocnik osobno; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254338 fot. 254339 fot. 254340 fot. 254341

137673 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 0,3 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Smoczą, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 22.05.2009; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: boczniak płucny
fot. 254345 fot. 254346

138745 Pleurotus pulmonarius; Granica rezerwatu Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 26.07.2009; Las mieszany buk,leszczyna,klon,brzoza,osika,sosna.olsza; na leżącej kłodzie bukowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 257402
N 54*21,780'
E018*32,131'
73 m.npm

138864 Pleurotus pulmonarius; 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG-04; 26.06.2009; las bukowy; na bukowej karpie, częściowo pozbawionej kory, przy leśnej drodze kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 257780 fot. 257781

138926 Pleurotus pulmonarius; ok 7 km NE Tychy, woj.śląskie, DF-53; 16.07.2009; las liściasty bukowy z domieszką dębu; na zwalonych kłodach bukowych i rosnących bukach po kilkanaście/kilkadziesiąt owocników w wielu miejscach lasu w różnych stadiach rozwoju; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi:
fot. 258137 fot. 258138 fot. 258139

138941 Pleurotus pulmonarius; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 24.07.2009; las mieszany z przewagą grabu, buka, dębu i modrzewia, z domieszką sosny i świerka; na leżącej leżynie liściastego kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 258194

138961 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,2 na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 16.06.2009; buczyna pomorska; na powalonej bukowej kłodzie około 20 owocników w mniejszych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258250 fot. 258251 fot. 258252 fot. 258253

139137 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 2,3 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 12.07.2009; buczyna pomorska z domieszką Tp os na krawedzi skarpy niecki jeziora Glinna; na pniu pwalonej topoli około 50 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 258929 fot. 258930 fot. 258931

139288 Pleurotus pulmonarius; Puszcza Bukowa, 1,4 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 25.07.2009; buczyna pomorska; na powalonym buku 19 owocnikow w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Boczniak płucny
fot. 259444 fot. 259445 fot. 259446

142978 Pleurotus pulmonarius; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja,lipa,leszczyna,bez; na martwym jarząbie kilka owocników zeschniętych; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268448 fot. 268449
N 54*23,340'
E 018*32,741'
84 m.npm

142997 Pleurotus pulmonarius; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 29.08.2009; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,daglezja; na kłodzie bukowej wzdłuż drogi leśnej kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 268514 fot. 268515

148405 Pleurotus pulmonarius; Rezerwat Kępa Redłowska. około 100 m od wejścia nr 13 na plażę idąc w kierunku Sopotu, DA-70; 05.09.2009; powalone drzewo buku na plaży. Drzewo już nie ma liści.; na drzewie brak oznak większego rozkładu przez inne grzyby 5 kępek grzybów; leg. Michał Prusiński, 10 lat, uczeń szkoły podstawowej nr 34; det. halina słowik; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/HS/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 282351

152523 Pleurotus pulmonarius; 1,4 km NE, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 05.09.2009; las mieszany, dąb, sosna; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa licznie, kilkadziesiąt owocników, w wiązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: mapka
uwagi: N 52°36'29,27" E 16°56'05,16"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 230

zdjęcia: widok pniaka z owocnikami (3 coraz bliższe ujęcia), przykładowe owocniki
fot. 293759 fot. 293760 fot. 293761 fot. 293762 fot. 293763 fot. 293764 fot. 293765

156878 Pleurotus pulmonarius; Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 29.06.2009; park miejski; u podstawy złomu drzewa liściastego, prawdopodobnie wiązu trzy wiązki po kilka owocników i pojedynczy owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: zaobserwowałam dwa pojawienia się owocników: 29.06.2009 i 04.08.2009
wątek na bio-forum - fotografie z dnia znalezienia i kolejnych http://www.bio-forum.pl/messages/33/250604.html

owocniki: fot. 308802

296065 Pleurotus pulmonarius; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 10.07.2016; las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby; u podstawy pnia martwej osiki kilkadziesiąt owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 5,5" N i 19st 35' 7" E

fot. 901739 fot. 901740 fot. 901741

literatura · references
[49] [27] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 04.03.2007 · została utworzona/was created 18.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Pleurotus_pulmonarius.htm">boczniak łyżkowaty - Pleurotus pulmonarius - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>