non edible

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.

białoporek brzozowy (porek brzozowy)
Piptoporus betulinus
pokrój · habit; 03.10.2006, Trzeboń, Czechy; znal. 061003.2
copyright © by Marek Snowarski
Piptoporus betulinus
przymiar50 mm
na martwej brzozie · on dead birch stem
Piptoporus betulinus
na pniu brzozy · on birch trunk
Piptoporus betulinus
hymenofor · hymenophore

owocnik (Fruitbody)

Piptoporus betulinus
Piptoporus betulinus
Jednoroczne, średnie do dużych; początkowo kremowobiałe, potem ciemnieją do ochrowobrązowego i szarobrązowego; młode kuliste, potem nerkowate do wachlarzowatych, poduchowatych; w miejscu przyrostu do podłoża może występować silnie skrócony trzon; 50-200(300) x 70-150 szerokości, 20-50 mm grubości; powierzchnia gładka, pokryta cienką, papierowatą skórką, z wiekiem popękana; brzeg kapelusza gruby, nabrzmiały, zaokrąglony, nieco podwinięty, stąd pod spodem kapelusza uformowany wałek.

Pory białe do kremowobiałych i jasnobrązowych; małe (3-4 na mm), okrągłe do nieco kanciastych. Rurki białe, krótkie (1-8 mm); łatwo oddzielające się od miąższu kapelusza, jednowarstwowe.

Miąższ jednolity, 15-30(40) mm grubości, biały (także po wyschnięciu); za młodu miękki, soczysty i elastyczny, potem twardnieje i korkowacieje, po wyschnięciu kruchy i bardzo lekki. Zapach wyraźny, przyjemny grzybowy; smak kwaskowaty.

Annual, medium to large; at first creamy-white, later darken to ochraceous-brown and gray-brown; young globose, later reniform to flabellate, pulvinate; a very shortened stem can be found at the place of attachment to the substrate; 50-200(300) x 70-150 broad, 20-50 mm thick; surface smooth, covered with a thin, paper-like cuticle, in age cracked; margin of the cap thick, inflated, rounded, slightly incurved, resulting in a roll formed underneath the cap.

Pores white to creamy-white and pale brown; fine (3-4 per mm), round to slightly angular. Tubes white, short (1-8 mm); easily detaching from the flesh of the cap, single-layered.

Flesh homogeneous, 15-30(40) mm thick, white (also when dried up); soft, succulent and elastic when young, later becoming hard and cork-like, dry fragile and very light. Smell distinct, pleasant, fungoid; taste sourish.

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników biały (białawy). Zarodniki gładkie, elipsoidalne, wygięte, bezbarwne, 5-7 x 1.5-2 µm.

Spore print white (whitish). Spores smooth, ellipsoid, bent, hyaline, 5-7 x 1.5-2 µm.

występowanie

Bardzo pospolity. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, na stojących lub leżących pniach brzóz (zwykle martwych), często na dużej wysokości.

Very common. Summer-fall, solitary or few together on trunks of usually dead birches, also high above ground.

wartość (Importance)

Niejadalny. Grzyb ten powoduje silną brunatną zgniliznę drewna. Rozłożone drewno rozpada się na duże pryzmatyczne kostki.

Inedible. Cause Heart Rots: Brown Cubical Rot of Birch. Decayed wood cracks into rather large cubes.

uwagi (Remarks)

W Polsce z rodzaju porek (Piptoporus) występują dwa gatunki. Drugi to znacznie rzadszy porek dębowy (Piptoporus quercinus), jego pory pod naciskiem brązowieją.

In Poland grows also rare Piptoporus quercinus which has bruising brown pores.

wybrane znaleziska · selected collections

Piptoporus betulinus
6f · 06 10 03 2
(Trzeboń, Czechy)
Piptoporus betulinus
3f · 99 10 16 13 (Marek Snowarski)
(Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich)
Piptoporus betulinus
2f · 98 11 07 2 (Marek Snowarski)
(Antonin)
Copyright © 1999-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 10.12.2006 · została utworzona/was created 11.01.1999
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Piptoporus_betulinus.htm">białoporek brzozowy - Piptoporus betulinus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>