niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Phellinus pini (Brot.) Bondartsev & Singer

czyreń sosnowy (potocznie: Red Ring Rot /en/)
na stronie — opis · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
na pniu żywej sosny pospolitej; 13.05.2004, Jurata; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
górna powierzchnia i brzeg
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
pory
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
przełom przez korę sosny w miejscu przyrośnięcia grzyba

opis

Phellinus pini (czyreń sosnowy)
Phellinus pini (czyreń sosnowy)
Owocniki wieloletnie, przyrośnięte bokiem, konsolowate, stare egzemplarze kopytowate, wyrastają pojedynczo lub zrośnięte po kilka, (30)50-200 mm szerokości, odstają od podłoża na 30-100 mm, 20-80 mm grubości, na przekroju zwykle trójkątny. Górna powierzchnia brązowa, ciemna brudnobrązowa, z wiekiem czarniawa; świeżo przyrastający brzeg kasztanowaty z odpadającymi z wiekiem płowymi włoskami; powierzchnia nierówna, silnie i drobno promieniście spękana, wąsko koncentrycznie bruzdowana, szorstka; brzeg nieco falisty, zwykle ostry i równy, płonny na odcinku 0.5-1 mm.

space

Miąższ jednorodny, kasztanowaty, rdzawocynamonowy; bardzo twardy, korkowato-zdrewniały, zarasta starsze warstwy rurek; 5-15 mm grubości. Zapach słaby, nieokreślony lub brak; smak cierpki.

Sporocarps perennial, sessile, bracketlike, old specimens hoof-shaped, solitary or several concrescent, (30)50-200 mm across, projecting 30-100 mm from the substrate, 20-80 mm thick, in cross-section usually triangular in side view. Upper surface brown, dark drab, with age blackish; growing margin maroon with falling off with age buff hairs; surface uneven, strongly and finely radially cracked, narrowly concentrically striate, rough; margin slightly wavy, usually sharp and entire, sterile over 0.5-1 mm.

space

Flesh homogeneous, maroon, rusty-cinnamon; very hard, corky-woody, overgrows older layers of the tubes; 5-15 mm thick. Smell weak, indefinite or none; taste acrid.

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają na żywych sosnach, zwykle wysoko na pniu drzewa.

Quite widespread. Fruitbodies grow on living pine trees, usually high on stem.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Causes white soft-rots.

uwagi

Podobne gatunki tworzące zwykle na poły rozpostarte owocniki to Phellinus vorax - na Pinus mugo, Pinus cembra i Larix i czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma) - na Picea abies, Abies alba i Larix.

Similar species forming usually only paritally resupinate sporocarps include Phellinus vorax - on Pinus mugo, Pinus cembra and Larix and czyreń świerkowy (Phellinus chrysoloma) - on Picea abies, Abies alba and Larix.
znalezisko 20050514.2.05 - Phellinus pini (czyreń sosnowy); półwysep Helski
4f · 20050514.2.05
/półwysep Helski/
znalezisko 20061004.9.06 - Phellinus pini (czyreń sosnowy); Trzeboń, Czechy
6f · 20061004.9.06
/Trzeboń, Czechy/
znaleziska Phellinus pini na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

43432 AB-34 297251 AB-73 111986 AB-93 27536 113531 45402 AB-94 112889 27801 45354 AB-95 112861 110192 112652 AC-41 299591 AD-17 21963 BB-99 47254 BC-12 44917 BC-17 34924 36465 BC-28 34923 BC-35 36398 BC-88 112978 BC-92 298827 BC-98 108787 BC-99 106806 52796 BD-08 109176 BD-18 36570 CA-36 83607 83601 CA-99 82116 95799 CB-24 84821 CB-25 109730 CB-44 82117 CB-83 105859 CC-73 105618 108737 CC-83 108686 CC-90 99200 57034 CC-93 106716 CC-94 106715 113368 113357 113371 CC-95 106729 CD-01 110374 110910 CD-02 108865 110877 110362 104890 104892 DA-51 61281 DA-70 51159 DA-80 85273 32887 93543 85439 108167 DD-06 105669 DE-35 102960 301362 100117 107434 DE-45 102978 103639 DE-46 111917 299576 111908 103317 103316 DE-54 104929 104924 DE-55 104937 102440 102445 98785 96153 104923 99058 100242 100342 98213 102444 102439 99059 101044 98786 98784 113574 101043 DE-56 98942 98770 100244 100343 106949 98773 96151 106943 DE-57 98768 DE-63 87398 DE-64 98212 98210 DE-65 85853 DE-66 98937 108158 98938 DE-67 108160 DE-76 108914 111363 DE-77 108913 DE-81 86969 DE-82 85571 92745 DF-62 92267 DF-85 61659 DF-95 61660 EE-00 78559 EE-74 60250 EE-84 58499 88319 EE-93 73062 EF-71 35484 35487 FE-07 59508 GC-20 75268

 ID21963  Phellinus pini; 3 km SW od Toporów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-17; 2004.04.25; Leucobryo - Pinetum; pień żywej sosny pojedyńczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 129, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID27536  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na NW od Żelisławca, AB-93; 2006.01.26; las mieszany bukowo-sosnowy; na pniach żywych sosen pojedynczo i w grupach, łącznie na 6 drzewach przynajmniej 29 owocników; leg. Adam Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28254

(wiadomość edytowana przez Adam Domian 21.lutego.2006)

 ID27801  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.02.14; las bukowy z domieszką sosen i modrzewi; na pniu żywej sosny pojedynczo - 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 6/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28540

 ID32887  Phellinus pini; Gdańsk Wrzeszcz,Jaśkowa Dolina, DA-80; 2006.03.08; Las mieszany.; Na żywych sosnach. Po kilka wysoko na pniach drzewa.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Brak możliwiści technicznych pozyskania eksykatu.
fot. 36700 fot. 36701

 ID34923  Phellinus pini; 2km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC-28; 2006.06.10; las sosnowy z domieszką dębu, w pobliżu stawu p.poż; na rosnącej sośnie na wysokości ok. 3m pojedyńczy owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E090, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40635

 ID34924  Phellinus pini; 2 km na północny zachód od Piła-Gładyszewo, BC-17; 2006.06.18; las sosnowy z dębem i brzozą; na rosnącej sośnie dwa owocniki, jeden na wysokości 1,5m drugi na ok 3m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E065, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 40638

 ID35484  Phellinus pini; Gmina Niepołomice. Powiat Wielicki. Przy wjeździe do Puszczy N. od strony Staniątek,przed lasem są tablice. Od tych tablic udałem się w prawo aż do torów kolejowych. Z tamtąd około 100 metrów w lewo, wzdłóż torów, ale brzegiem lasu., EF-71; 2006.06.25; Bór mieszany dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; Na pniu, pół metra nad ziemią Jeden owocnik na żywej Pinus sylvestris o pierśnicy 30cm.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55744, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pół metra nad ziemią. Konsola 4cm szerokości i 6cm długości. Metr od ścieżki.

fot. 41645

 ID35487  Phellinus pini; Puszcza Niepołomicka. Gmina Niepołomice. Powiat Wielicki. Przy wjeździe do Puszczy N. od strony Staniątek,przed lasem są tablice. Od tych tablic udałem się w prawo aż do torów kolejowych. Z tamtąd około 200 metrów w lewo, wzdłóż torów, ale brzegiem lasu., EF-71; 2006.06.25; Bór mieszany dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; Na pniach Pinus sylvestris Pierwsze drzewo - 7 owocników, drugie - 2, trzecie - 1, czwarte - 1; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55743, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Od pięciu lat bywam w Puszczy Niepołomickiej i od tego też czasu obserwuję liczne występowanie Phellinus pini w południowej części Puszczy Niepołomickiej. Najczęściej na drzewach z których dawniej pozyskiwano żywicę.

fot. 41650 fot. 41651 fot. 41652


 ID36398  Phellinus pini; nad jeziorem Straduń w okoloicy Trzcianki, woj.wielkopolskie, pow.czarnkowsko-trzcianecki, BC-35; 2006.07.10; Sosnowy las otaczający jezioro; na rosnącej sośnie jeden owocnik na wysokości 0,5 drugi na ok 3m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E073, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 43700

 ID36465  Phellinus pini; Woj.wielkopolskie, pow.pilski, Rez. Kuźnik, wschodni brzeg j.Rudnickiego, BC-17; 2006.07.11; las sosnowy z dębem i brzozą na skarpie; na rosnącej sośnie dwa owocniki na wysokości ok 2,5m; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego - E077, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 43826

 ID36570  Phellinus pini; Skraj lasu na skarpie nad łąką, przy prawym brzegu Warty między miejscowościami Wiórek a Rogalinek, ok. 2 km przed wsią Rogalinek, powiat poznański, BD-18; 2006.07.15; las mieszany z przewagą sosny, skraj lasu na skarpie nad łąką nadwarciańską; Pień żywej sosny zwyczajnej, ok. 180 cm nad ziemią Dwa zrośnięte owocniki, na sąsiedniej sośnie dwa pojedyncze.; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego + w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 43982 fot. 43983

ID43432 Phellinus pini; Sługocice - las po prawej stronie szosy patrząc w kierunku Brzustowa. Pas lasu długości 300 x 150m na wysokości stacji przekaźnikowej.; 10.08.2006; Stary las sosnowy z dużą domieszką dębu, trochę brzozy mniej jarzębiny i innych krzewów; Wszystkie okazy rosły na sosnach Najczęściej pojedynczo, ale bywały po dwa i w jednym przypadku 3 na jednym drzewie; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; weryfikował: Sebastian Pintscher, 14.08.2006; eksykat: Pobrany jeden eksykat, tak, notatka: tak; publikacja: Zgłoszone w wątku z dnia 12.08.2006r
uwagi: fot. 55530\
fot. 55531\
fot. 55532.

 ID44917  Phellinus pini; Drawieński Park Narodowy, pow. Choszczno, pomiędzy Niemieńskiem a Zatomiem, BC-12; 2006.09.23; drzewostan sosnowo-bukowy; na pniu żywej sosny 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (były wysoko a ponadto na terenie DPN), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57711

 ID45354  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; starodrzew bukowo-sosnowy; na pniu żywej 130-letniej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: NIE (rośnie zbyt wysoko), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58449

ID45402 Phellinus pini; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km a W od Binowa, AB-93; 2006.09.28; drzewostan bukowy z pojedynczymi sosnami; na pniu żywej sosny 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58515

 ID47254  Phellinus pini; rez. Uroczysko Jary, woj wielkopolskie, BB-99; 2006.10.14; fragment lasu sosnowego; na pniu sosny jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 208, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61554

ID51159 Phellinus pini; Sopot ul.Reja, DA-70; 2006.12.09; Las sosnowo-bukowy; Na żywych sosnach. 1-3 owocników na sosnie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: W kwadracie 300x300 m znalazłem ok 20 porażonych sosen
fot. 68968fot. 68969 fot. 68970fot. 68971 fot. 68972fot. 68973 fot. 68974

 ID52796  Phellinus pini; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy czerwonym szlaku, 100 m od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim, 3,4 km od Owińsk, BC-99; 2007.01.13; Las mieszany, z przewagą sosny; na pniu żywej sosny dwa egzemplarze na tym samym pniu; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MW/23.02.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 72699 fot. 72700 fot. 72701

 ID57034  Phellinus pini; N52st 30' 39.8'' E17st 10' 20.6'' Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, CC-90; 2007.03.10; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych; na pniu żywej sosny pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/14.03.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID58499  Phellinus pini; ok. 0.6 km S od Bilcza ul.Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.26; Na międzypolnym wzgórzu, 200 metrowej szerokości pas zadrzewienia sosnowo-dębowego z domieszką leszczyny; żywy pień sosny o obwodzie w pierśnicy 99 cm - na wysokości 1 metra dwa okazy, większy i mniejszy - jeden nad drugim; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/15.04.07, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Czyreń sosnowy,szerokość większego owocnika: 8 cm
fot. 81915 fot. 81916 fot. 81917

 ID59508  Phellinus pini; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 1 km od parkingu przy lesie, FE-07; 2007.04.01; sosna, dąb, grab; na sośnie pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RK/30.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: na wysokości ok 1,7m., szerokość ok. 15 cm. cały kapelusz z wierzchu porośnięty gęstym, długim mchem

fot. 83356

 ID60250  Phellinus pini; Kielce - rez. krajobrazowy Karczówka, EE-74; 2007.04.08; Las bukowo-sosnowy z domieszką brzozy; pnie żywych sosen częsty w rezerwacie, szczególnie w południowej części - ponad 20 owocników, zazwyczaj widywane dość wysoko, poza zasięgiem ręki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/15.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 84407 fot. 84408

 ID61281  Phellinus pini; Hel-Bór, DA-51; 2007.04.15; Na żywych sosnach; Na pniach i gałęziach 4 drzewa po kilka owocników na drzewie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/30.04.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 86126 fot. 86127 fot. 86128

 ID61659  Phellinus pini; Pańska Góra - Andrychów, powiat Wadowice, DF-85; 2007.04.10; Las mieszany (So, Gb, Jw, Sw, Dbsz); na pniu żywej sosny trzy owocniki na jednym pniu w odległosci 1-2 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st51'01,3", E 19st21'12,9", H - 404 m n.p.m. Spadek terenu - 7st, exp. - SE

fot. 86741 fot. 86742 fot. 86743

 ID61660  Phellinus pini; Biadasów I - Zagórnik, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF-95; 2007.04.10; las mieszany (So, Gb, Dbsz, Brz, poj. Bk); na pniu żywej sosny kilkanaście owocników na pięciu drzewach po 2-3; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: N 49st50'26", E 19st21'53,1", H - 350 m n.p.m. spadek terenu - 20st, exp. - SW

fot. 86747 fot. 86748

 ID73062  Phellinus pini; Chmielowice, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, EE-93; 2007.07.29; Północno-zachodni brzeg lasu grabowego z domieszką dębów, brzóz i sosen; na pniu żywej sosny zwyczajnej jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MF/30.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 110983

 ID75268  Phellinus pini; Białystok-Klepacze; ok 1km SEE od stacji kolejowej Klepacze, GC-20; 2007.08.25; Las sosnowy; przy ścieżce na wysokości ok. 1,5 m; sosna 2 owocniki - jeden nad drugim; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 116540

 ID78559  Phellinus pini; około 1 km na południowy wschód od Małych Grot - oznaczone na mapie pod nazwą urzędową Jamiska, EE-00; 2007.09.16; Stary las sosnowy z domieszką brzozy, dębu i jałowca, oraz innych krzewów , ktrórych gatunku nie rozpoznałem w dość zwartym drzewostanie; piaszczyste na pniach sosen na różnych wysokościach pojedynczo i nawet po 4 na jednym pniu; leg. Marek Ciszewski; det. Ciszewski Marek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MC/24.09.07, tak,w wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W pobliżu przechodzi się wzdłuż północnego brzegu zalanej kopalni piasku kwarcowego na Białej Górze
fot. 123941 fot. 123942 fot. 123943

 ID82116  Phellinus pini; 3 kilometry od Jodłowna, CA-99; 2007.10.17; Las bukowy z domieszką sosny; Na pniu sosny na wysokości około 3 metrów dwa owocniki tylko na jednej sośnie; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/16.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia: słabe bo owocnik był daleko
fot. 131637

 ID82117  Phellinus pini; Czernica, CB-44; 2007.10.20; Las sosnowy i olchy nad brzegiem, nad brzegiem jeziora; Na pniu sosny - 2 owocniki, i obok na drugiej sośnie - 1 owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/7.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: zdjęcia:
fot. 131642 fot. 131643 fot. 131644

 ID83601  Phellinus pini; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim-pożarzysko; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/16.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 134654 fot. 134655

 ID83607  Phellinus pini; Białogóra-wieś, CA-36; 2007.11.03; Las mieszany-ruderalny-parking,camping etc.; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 134660 fot. 134661 fot. 134662

ID84821 Phellinus pini; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.11.11; Las sosnowy z domieszką brzozy-podmokły; na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 136902 fot. 136903

 ID85273  Phellinus pini; Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA-80; 2007.11.16; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na żywych sosnach. po kilka owocników na drzewie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedlisko
fot. 137577 fot. 137578 fot. 137579
Co piąta sosna jest porażona czyreniem w tym rejonie.Dopiero póżną jesienią i zimą widać to doskonale...

ID85439 Phellinus pini; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2007.11.18; Buczyna z domieszką sosny; na żywej sośnie Kilka owocników na kilku drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 137756 fot. 137757 fot. 137758

 ID85571  Phellinus pini; pomiędzy m.Pietrzaki i Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2007.11.20; las mieszany, sosna,buk,dąb; na sosnach 3 sztuki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TN/27.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: po jednym owocniku na 3 sosnach, dwie w odl.kilkudziesięciu metrów, trzecia ok.500m
fot. 137943 fot. 137944

 ID85853  Phellinus pini; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.11.25; Las mieszany; Na sośnie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 138499 fot. 138500

 ID86969  Phellinus pini; N Kochanowice,pow.lubliniecki,śląskie,PK Lasy nad Górną Liswartą,przy ścieżce przyrodniczej, DE-81; 2007.12.09; bór mieszany sosna,dąb,brzoza; na sośnie 6 owocników; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/28.04.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 140364 fot. 140365

 ID87398  Phellinus pini; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.12.08; las mieszany, dąb, sosna, brzoza; na sośnie pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 141131

 ID88319  Phellinus pini; Sukowski Las - oddz. 129, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.12.26; Las sosnowy z domieszką jałowców; sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) kilkanaście owocników na kilku żywych sosnach, częsty; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.12.26-03 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 142318
Czyreń sosnowy - Phellinus pini

 ID92267  Phellinus pini; 1,2 km SE Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.01.30; las sosnowy z dębami obsadzonymi wzdłuż leśnych dróg; dwa owocniki na rosnących sosnach oddalonych od siebie o 20 m,jeden na wysokości 2 m nad ziemią, drugi 1,5 m nad ziemią, trzeci 2,5 km NE na wysokości 2 m nad ziemią pojedynczo; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150991 fot. 150992

 ID92745  Phellinus pini; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.02.24; bór mieszany sosna,dąb,buk,świerk; na sośnie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: stanowisko oddalone od ID 85571 o ok.1,5 km
fot. 151996

ID93543 Phellinus pini; Gdańsk Niedżwiednik, DA-80; 2008.03.04; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,jodła; na żywej sośnie Kilka owocników na kilku drzewach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 153703

 ID95799  Phellinus pini; Babi Dół k/Kolbud, CA-99; 2008.03.30; Las bukowy z domieszką dębu, sosny, brzozy; Na żywej starej sośnie 4 owocniki na różnych wysokościach; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158545 fot. 158546 fot. 158547

 ID96151  Phellinus pini; 600 m NW,Klekowiec,powiat Radomsko,woj.łódzkie, DE-56; 2008.03.30; starodrzew sosnowy; sosna pojedynczo,na jednym pniu dwa,na drugim trzy owocniki,na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159335 fot. 159336 fot. 159337 fot. 159338

 ID96153  Phellinus pini; 1,5km WS,Szczepocice Prywatne,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 2008.03.29; pn skraj lasu,pojedyncza stara sosna; stara sosna kilka na jednym pniu,dwa bliźniaki i dwa pojedyncze; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159345 fot. 159346 fot. 159347 fot. 159348

 ID98210  Phellinus pini; 3km W,Wikłów,pow.częstochowski, DE-64; 2008.04.26; starodrzew sosnowo-brzozowy z domieszką młodszych dębów i świerków; na sosnach 6 sztuk na trzech sosnach (2+3+1) na różnych wysokościach (od 1,5m do 6m); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164669 fot. 164670 fot. 164671

 ID98212  Phellinus pini; 2km NE,Broniszew Nowy,pow.częstochowski ; na Szlaku Jury Wieluńskiej, DE-64; 2008.04.26; las mieszany; na sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164675 fot. 164676

 ID98213  Phellinus pini; 1km NW ,Dąbrówka,pow.radomszczański, DE-55; 2008.04.26; las sosnowy z domieszką brzóz; na żywych sosnach pojedynczo,trzy sztuki na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 164681 fot. 164682 fot. 164683

 ID98768  Phellinus pini; 1km NW,Biestrzyków Wielki,pow.radomszczański, DE-57; 2008.05.01; las mieszany; na pniu sosny jeden wieloletni owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/11.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166281

 ID98770  Phellinus pini; 1km S,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 2008.05.02; las sosnowo-bukowy; na pniu żywej sosny kilka owocników na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166297 fot. 166298 fot. 166299

 ID98773  Phellinus pini; 900m S,Grzebień,pow.radomszczański, DE-56; 2008.05.02; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen 4 sztuki na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)jeden,na wys.ok.4m
fot. 166316
2)jeden,na wys.ok.2m
fot. 166317
3)dwa,pierwszy na wys.1,5m
fot. 166318 fot. 166319
drugi na wys.ok.5m
fot. 166320

 ID98784  Phellinus pini; 1km S,Borowe(dzielnica Radomska), DE-55; 2008.05.02; młodnik z grupkami starych sosen; na pniu sosny pojedynczo,dwa owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko rosnące, tak, notatka: nie
uwagi: 1)na wys.ok.12m
fot. 166367
2)na wys.ok.5m
fot. 166368

 ID98785  Phellinus pini; 1km S,Borowe(dzielnica Radomska), DE-55; 2008.05.02; resztki starodrzewu sosnowego; na pniu sosny pojedynczo,na wys.1,5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166371

 ID98786  Phellinus pini; Radomsko,przedłużenie ul.Dąbrowskiej,ok.400m od granic miasta, DE-55; 2008.05.02; grupa sosen,pozostałość starodrzewu sosnowego; na pniu sosny pojedynczo,na wys.ok.3m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166374

 ID98937  Phellinus pini; ok.1200m na NE,Górka k.Gidel,pow.radomszczański, DE-66; 2008.05.03; las sosnowy z domieszką drzew liściastych; na pniu starej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167209 fot. 167210

 ID98938  Phellinus pini; ok1,5 km NE,Górka k.Gidel,pow.radomszczański;(bardziej na N od stanowiska ID98937), DE-66; 2008.05.03; las mieszany; martwa sosna cztery niewielkie owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167214 fot. 167215

 ID98942  Phellinus pini; 1 km SW,Sucha Wieś(dziel.Radomska),woj.łódzkie, DE-56; 2008.05.03; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys .ok.3m
fot. 167238

2)300 m na S,na wys.ok.4,5m
fot. 167239

 ID99058  Phellinus pini; ok1,2 km na NW,Wymysłówek (dziel.Radomska), DE-55; 2008.05.06; starodrzew mieszany z przewagą sosny; na pniu żywej sosny pojedynczo,na wys.ok.2m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 167628 fot. 167629

ID99059 Phellinus pini; 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (dziel.Radomska), DE-55; 2008.05.06; las mieszany z przewagą sosny; na pniu żywego modrzewia trzy pojedyncze owocniki na różnych wysokościach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Kustoszowi Bazy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 167634 fot. 167635 fot. 167636

 ID99200  Phellinus pini; Wielkopolska, las położony między stacją PKP Promno, a drogą wiodącą z Biskupic Wlkp. do wioski Promienko, drzewa rosnące w pobliżu drogi leśnej, CC-90; 2008.05.07; las z przewagą sosny, poza tym m.in. brzoza, dąb; pnie sosen na 11 sosnach, ilość owocników na poszczególnych drzewach od jednego do kilku; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/BK/30.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki występują na wysokości od kilkudziesięciu cm do połowy wysokości sosen
obwód sosen z czyreniami na wys. 1,3 m wynosi od 105 do 145 cm

siedlisko:
fot. 168044

jeden z owocników w kilku ujęciach:
fot. 168045 fot. 168046 fot. 168047

kilka innych owocników:
fot. 168048 fot. 168049 fot. 168050

 ID100117  Phellinus pini; 1,5km NW,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 2008.05.17; starodrzew sosnowy z niewielką domieszką drzew liściastych; na pniu sosny pojedynczo(bliźniaki); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 169893 fot. 169894

 ID100242  Phellinus pini; ok.700m SE,Dąbrówka k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; las sosnowy; na żywej sośnie 3(4) owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170168 fot. 170169

 ID100244  Phellinus pini; ok.700m NW,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2008.05.18; starodrzew sosnowy; na żywych i na martwej sośnie po kilka na pniu (2+3+3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)2 sztuki,na wys.ok.1,2m

fot. 170178

2)3 sztuki,na wys od 3,5 do 6m

fot. 170179

3)3 sztuki na martwej sośnie,na wys.3,5 i 5,5m

fot. 170180

 ID100342  Phellinus pini; ok.1km S,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; las mieszany; na pniu starej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170348

 ID100343  Phellinus pini; ok.2km 10st NE,Klekowiec, DE-56; 2008.05.18; las mieszany; na pniu starej sosny pojedynczo na wys.3m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 170351

 ID101043  Phellinus pini; ok.600m S,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.24; las sosnowo-brzozowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171940 fot. 171941

 ID101044  Phellinus pini; 2km NW,Szczepocice Rządowe,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.24; bór sosnowy; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)na wys.ok 1m
fot. 171945

2)na wys.ok.3m
fot. 171946

 ID102439  Phellinus pini; ok.700m NW,Dąbrówka,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2008.06.03; las sosnowy; na pniach sosen trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174815 fot. 174816

 ID102440  Phellinus pini; 1km 10st na SE,Brodowe,gm Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2008.06.03; bór sosnowy; na pniach sosen trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174821 fot. 174822 fot. 174823

 ID102444  Phellinus pini; 1,5 km E,Szczepocice Prywatne,gm.Radomsko,pow.radomszczański, DE-55; 2008.06.03; las sosnowy; na pniu wiekowej (ponad 2 m obwodu) sosny kilka żywych owocników wysoko nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki zbyt wysoko, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174834 fot. 174835 fot. 174836

 ID102445  Phellinus pini; 1,5km SE,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.06.03; las sosnowy z domieszką drzew liściastych; na pniu sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 174840 fot. 174841

 ID102960  Phellinus pini; 1km S,Łuszczanowice,zach.część otuliny rezerwatu ''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.06.08; bór mieszany; na sośnie kilka owocników,; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175952 fot. 175953

 ID102978  Phellinus pini; 2km SE,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-45; 2008.06.08; las mieszany; na sosnach trzy owocniki,kilkaset m na pd jeszcze kilkanaście owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)
fot. 175989 fot. 175990

2
fot. 175991 fot. 175992

 ID103316  Phellinus pini; 1km NW,Ruda,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2008.06.14; bór sosnowy; na pniach sosen 5 owocników na 4 sosnach rosnących w promieniu 20m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 176670 fot. 176671

 ID103317  Phellinus pini; 1km S,Pudzików,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.06.14; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176675

 ID103639  Phellinus pini; 1,5 km N,Stobiecko Szlach.,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-45; 2008.06.18; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 177248 fot. 177249

 ID104890  Phellinus pini; powiat gnieźnieński, przy żółtym szlaku z Wierzyc do Pierzysk, w linii prostej ok. 5 km na pd. od Wierzyc, CD-02; 2008.06.22; sosna, dąb; pień żywej sosny, na wysokości 1,3 m oraz 30-40 cm dwa owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/4.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Phellinus pini

Obwód sosny na wys. 1,3 m wynosi 127 cm.
Szerokość owocników ok. 9 cm.
Współrzędne geograficzne stanowiska
N 52° 24' 42''38
E 17° 23' 46''16

pień sosny z jednym z owocników:
fot. 179649
jeden z owocników:
fot. 179650 fot. 179651 fot. 179652
drugi z owocników:
fot. 179653

 ID104892  Phellinus pini; powiat gnieźnieński, przy żółtym szlaku z Wierzyc do Pierzysk, w linii prostej 7,5 km na pd.wsch. od Wierzyc, CD-02; 2008.06.22; sosna, świerk, nieopodal rosłe dęby, w tym jeden pomnikowy; na pniu żywej 30-40 m sosny, na wysokości ok. 8-10 m jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Phellinus pini

Współrzędne geograficzne stanowiska
N 52° 24' 13''75
E 17° 27' 04''34

pień sosny z owocnikiem:
fot. 179666

owocnik w dwóch ujęciach:
fot. 179667 fot. 179668

 ID104923  Phellinus pini; 1km NE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.06.28; las mieszany z przewagą sosny; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 5' 9,36"N 19 21' 59,97"E

fot. 179750 fot. 179751

 ID104924  Phellinus pini; 1km SW,Zakrzówek Szlachecki,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 2008.06.28; las sosnowy; na pniu sosny pojedynczo (?); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3' 4,6"N 19 12' 26,04"E

fot. 179755

 ID104929  Phellinus pini; Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 2008.06.28; grupka sosen,pozostałość starego lasu; na sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki rosną na wys.ponad 4,5m, tak, notatka: nie
uwagi: 51 2' 39,4"N 19 14' 55,04"E

fot. 179776 fot. 179777

 ID104937  Phellinus pini; 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.06.28; las sosnowy; na sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2' 25,58"N 19 17' 31,21"E

fot. 179789

 ID105618  Phellinus pini; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, CC-73; 2008.03.29; las mieszany: buk, dąb, sosna; pnie żywych sosen od 1 do 8 owocników rosnących na wysokości od 1,3 m do położeń ponad połową wysokości drzew, na 14 sosnach; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/26.07.08, tak, notatka: nagrania na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: średnie współrzędne (bo sosny z P.pini zaobserwowałam na obszarze o dł. ok. 200 m i szer. ok. 50 m) N 52° 39' 42" E 17° 40' 00"
Obwód drzew na wysokości 1,3 m wynosi od 120 do 165 cm (zmierzono 9 z 14 drzew).
Rozmiar owocników (średnica x wysokość) od 5 x 5 cm do 15 x 13 cm.
Dodatkowe informacje o stanowisku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/159427.html

Stanowisko znaleziono 29.03 2008, owocnik pobrano 05.07.2008

Jeden z owocników
fot. 180997 fot. 180998
29.03.08-------------------------------------------------05.07.08
fot. 180999 fot. 181000

Inny owocnik (eksykat)
29.03.08-------------------------------------------------05.07.08
fot. 181001 fot. 181002 fot. 181003 fot. 181004


ID105669 Phellinus pini; Rezerwat przyrody Dolina Osetnicy, Gostynin, woj. mazowieckie, DD-06; 2008.05.03; Las sosnowy; Na sośnie Jeden owocnik; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: W sumie na obszarze ok 400 m2 znalazłem 13 sosen z owocnikami Czyrenia sosnowego.
fot. 181107
fot. 181108

 ID105859  Phellinus pini; Sępólno Krajeńskie, CB-83; 2008.07.03; Las mieszany; Na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181516

 ID106715  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 2,3 km na wsch. od Nowej Wsi Niechanowskiej, CC-94; 2008.07.19; sosna, dąb; na pniach dwóch żywych sosen na 2 sosnach odległych o ok. 20 m, na 1 sześć owocników (z tego jeden leżący na ściółce pod drzewem), na 2 dwa owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'25,7" E 17°44'43,5"
sosna 1 - dwa owocniki na wysokości 30-40 cm, po jednym na 2,2 m, 2,7 m, 3,7 m
obwód pierśnicy 94 cm
sosna 2 - dwa owocniki na wysokości 4 i 5 m
obwód pierśnicy 112 cm

sosna 1
fot. 183322 fot. 183323
sosna 2
fot. 183324

 ID106716  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, Las Jelonek k. Gniezna, 3,3 km na pn.zach. od wioski Kędzierzyn, CC-93; 2008.07.19; sosna, dąb, jarząb; na pniach czterech żywych sosen rosnących na odcinku ok. 80 m od jednego do trzech owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'11,35" E 17°38'03,02"
sosna 1 - jeden owocnik na wys. 3,4 m (średnica owocnika ok. 5 cm)
obwód pierśnicy 183 cm
sosna 2 - jeden owocnik na wys. ok. 6 m (średnica owocnika ok. 10 cm)
obwód pierśnicy 97 cm
sosna 3 - trzy owocniki na wys. ok. 3,2 m, 4,2 m, 5,7 m
obwód pierśnicy 136 cm
sosna 4 - jeden owocnik na wys. ok. 5 m
obwód pierśnicy 108 cm

Eksykat został pobrany z 3 sosny z 3,2 m przy użyciu długiego kija.

sosna 1 i sosna 2
fot. 183332 fot. 183333

sosna 3 i sosna 4
fot. 183334 fot. 183335

 ID106729  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 3,5-4 km na pn.wsch. od Skorzęcina, CC-95; 2008.07.17; sosna, leszczyna, dąb, przy ostatnim znalezisku również klon; pnie trzech żywych sosen po 1-2 owocniki na poszczególnych sosnach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: owocniki znajdowane na sosnach rosnących w maksymalnej odległości ok. 500 m
średnie współrzędne stanowiska N 52°28'34" E 17°54'32"
sosna 1 - 1 owocnik na wys. ok. 3 m, obwód pierśnicy ok. 110 cm
sosna 2 - 1 owocnik na wys. ok. 2,5 m, obwód pierśnicy ok. 90 cm
sosna 3 - 2 owocniki na wysokości 1,5 m, obwód pierśnicy ok. 90 cm

sosna 1
fot. 183380 fot. 183381

sosna 2
fot. 183382 fot. 183383

sosna 3
fot. 183384

 ID106806  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, po zachodniej stronie Warty między Radojewem, a Biedruskiem, 0,8 km na pd. od leśniczówki Marianowo, BC-99; 2008.07.20; sosna, dąb, leszczyna, pojedynczo świerk; pień żywej sosny jeden owocnik na 1,3 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/BK/26.07.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°31'12,54" E 16°57'19,37"
obwód pierśnicy sosny 167 cm
po kilkudziesięciu m druga sosna z owocnikiem na wys. kilku m

fot. 183626 fot. 183627 fot. 183628

 ID106943  Phellinus pini; 1km NE,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-56; 2008.07.13; bór sosnowy; na pniu sosny trzy owocniki na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'13,54"N 19 26'59,4"E

fot. 183955 fot. 183956

 ID106949  Phellinus pini; ok.800m SE,Sucha Wieś (Radomsko),woj.łódzkie, DE-56; 2008.07.13; grupa starszych sosen (pozostałość boru sosnowego); na pniach sosen dwa stare owocniki na dwóch pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'5,13"N 19 28'29,1"E

fot. 183971

 ID107434  Phellinus pini; 2km SE,Łękińsko,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-35; 2008.07.26; bór sosnowy; na pniu sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 12'20,18"N 19 22'32,34"E

fot. 185164 fot. 185165

 ID108158  Phellinus pini; 1,5 km N,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2008.08.03; bór sosnowy; na pniu żywej sosny pojedynczo,na wys.ok.2 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 56'14,29"N 19 34'2,74"E

fot. 186882 fot. 186883

 ID108160  Phellinus pini; 3km SE,Ewina,gm.Żytno,pow.radomszczański, DE-67; 2008.08.03; bór sosnowy; na pniu sosny pojedynczo,na wys.2,70m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 56'47,18"N 19 35'2,75"E

fot. 186888

 ID108167  Phellinus pini; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 2008.07.31; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na żywej sośnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186902

 ID108686  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, po wschodniej stronie rzeczki Wełny, kilkadziesiąt m na pn.wsch. od mostku na Wełnie k. leśniczówki Brody, CC-83; 2008.04.06; sosna, dąb, leszczyna; pnie trzech żywych sosen od jednego do czterech owocników na wysokości od jednego do kilku m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko mieści się w oddziale leśnym nr 133.
N 52°37'05,97" E 17°38'56,84"

W dniu 06.04.08 stwierdziłam obecność dwóch owocników P. pini na jednej sośnie (pierśnica 140 cm), podczas uzupełniania danych o stanowisku w dniu 24.07.08 stwierdziłam obecność owocników na kolejnych dwóch sosnach, w tym jedna sosna oznakowana symbolem "E".

Zdjęcia z 06.04.08:
fot. 188088 fot. 188089

Zdjęcia z 24.07.08:
fot. 188090 fot. 188091

 ID108737  Phellinus pini; województwo wielkpolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny na wsch. od rzeczki, ok. 0,7 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 2008.06.04; skraj lasu mieszanego, dąb, sosna, leszczyna, graniczącego z nadwełniańską łąką; pień żywej sosny cztery owocniki na wysokości: 1,3; 1,5; 2,2 oraz 5-6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'27,99" E 17°38'47,69"
Stanowisko znalezione 04.06.2008, eksykat pobrany 24.07.2008.
Pierśnica sosny 146 cm.

Sosna (fragment) i owocniki:
fot. 188251 fot. 188252 fot. 188253 fot. 188254

24.06.2008 znalazłam w pobliżu (odl. 0,2 km na pd., nieco na wsch.) sosnę z jednym owocnikiem na wys. 1,5 m w zadrzewieniu: dąb, robinia akacjowa, leszczyna, nieco sosny.
N 52°37'20,48" E 17°38'55,47"
fot. 188255 fot. 188256

 ID108787  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, rezerwat Meteoryt Morasko k. Poznania, na pd od Góry Moraskiej oraz na Górze Moraskiej, BC-98; 2008.07.20; ponad 100-letnie nasadzenia sosnowe i sosnowo-dębowe ma siedliskach grądu i acydofilnej dąbrowy; pnie 9 żywych sosen, dziesiąta jest już uschnięta na 10 sosnach od 1 do 6 owocników ma wysokości od ok. 1 m do 10-12 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: Obszar pomiędzy punktami o współrzędnych:
od N 52°28'58,35" E 16°53'37,71"
do N 52°29'03,31" E 16°53'35,63"

Pierśnice sosen od 85 do 168 cm.

Jedna z sosen (fragment) z owocnikiem na wys. ok. 3 m
fot. 188359 fot. 188360

Druga z sosen (fragment) z 6 owocnikami na wys. od 1 do ok. 10 m:
fot. 188361 fot. 188362 fot. 188363 fot. 188364

 ID108865  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 4,6 km na pd.zach. od stacji PKP Marzenin, CD-02; 2008.07.26; przydroże leśne z sosną i dębem szypułkowym, po przeciwnej stronie drogi szkółka leśna; pień żywej sosny jeden owocnik na wysokości na wys. ok. 5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (rośnie za wysoko), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°21'40,10" E 17°30'31,93"

Pierśnica sosny - 135 cm.

Sosna (fragment) z owocnikiem oraz owocnik z bliska:
fot. 188593 fot. 188594

 ID108913  Phellinus pini; 1,5 km SE,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-77; 2008.08.10; las mieszany; na żywej sośnie dwa owocniki na wys. 3 i 5 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'4,77"N 19 34'19,98"E

fot. 188729fot. 188730

 ID108914  Phellinus pini; ok.700m S,Młynek,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-76; 2008.08.10; las sosnowo-brzozowy; na sośnie pojedynczo,niecały metr nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 55'7,38"N 19 33'46,36"E

fot. 188734 fot. 188735

 ID109176  Phellinus pini; Poznań, Lasek Golęciński, teren przylegający od zach. do stadionu Olimpii, BD-08; 2008.08.12; las sosnowy; pnie żywych sosen na 9 sosnach od 1 do 4 owocników na wysokości od 0,3 m do ok. 10 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: współrzędne drzewa położonego pośrodku badanego obszaru N 52°25'43,81" E 16°53'17,71"
W tym samym Lasku, od strony ul. Wojska Polskiego zaobserwowałam kolejnych kilkanaście sosen z owocnikami Phellinus pini.

Pierśnica sosen od 90 do 174 cm.

Lasek Golęciński:
fot. 189379

Niektóre owocniki:
fot. 189380 fot. 189381 fot. 189382 fot. 189383

 ID109730  Phellinus pini; województwo pomorskie, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 4 km na zach. od wioski Czarlina, CB-25; 2008.08.15; przewaga sosny, domieszka brzozy i jałowca; pień żywej sosny owocnik na wys. 1,8 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 54°01'12,4" E 17°51'14,2"

Siedlisko, żywiciel i owocnik:
fot. 190616 fot. 190617

 ID110192  Phellinus pini; Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 2006.11.16; Bór sosnowy; na pniach sosen po kilka owocników na 8 sosnach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rosnie wysoko), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń sosnowy
fot. 191701

 ID110362  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 2,5 km na pd.zach. od wioski Marzenin, kikadziesiąt m na wsch. od mostka nad rzeczką Wrześnicą, CD-02; 2008.07.26; las mieszany: sosna, grab, dąb, jesion, klon, pojedyncze świerki; pień żywej sosny dwa owocniki na 10-12 m, jeden na ok. 2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/BK/30.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°22'35,50" E 17°30'19,50"
Pierśnica sosny 148 cm.

Wczesnym rankiem las był mocno zacieniony, co wpłynęło na jakość zdjęć.

Owocnik na wys. 2 m jest jeszcze(?) płaski, albo może wcześniej odłamany i teraz odrasta(?), szczegóły na ostatnim zdjęciu, ten owocnik pobrany jako eksykat.

Siedlisko i owocniki na 10-12 m:
fot. 192126 fot. 192127
Owocnik na ok. 2 m:
fot. 192128

 ID110374  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, 3,4 km na zach. od wioski Graby k. Czerniejewa, przy drodze powiatowej nr 2936 P, CD-01; 2008.07.26; po jednej stronie drogi sosna, dąb (tu P.pini), po drugiej stronie drogi sosna, brzoza; pień żywej sosny jeden owocnik na wys. 1,2 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°24'44,96" E 17°22'11,34"
Pierśnica sosny 142 cm.

Rośnie na sośnie opatrzonej symbolem E, dlatego nie pobierałam owocnika.

Siedlisko i żywiciel, położenie owocnika oraz owocnik z bliska.
fot. 192176 fot. 192177 fot. 192178

ID110877 Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, od 0,8 km na wsch. do 0,6 km na pd.wsch. od wioski Gierłatowo k. Nekli (na odcinku dł. 0,5 km wzdłuż drogi gruntowej na granicy las-pole), CD-02; 2008.07.26; sosna, dąb; pnie żywych sosen od 1 do 2 owocników na trzech sosnach, na wys. od 1 do 5 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: od N 52°21'56,29" E 17°27'49,96" do N 52°21'42,06" E 17°27'27,33"

Pierśnice sosen: 77 cm, 142 cm, 87 cm.

Siedlisko, środkowa sosna na pierwszym planie to sosna o pierśnicy 77 cm z owocnikiem o szer. 3 cm (drugie zdjęcie).
fot. 193338 fot. 193339
Owocniki na pozostałych 2 sosnach, zdjęcie 2 - eksykat.
fot. 193340 fot. 193341

 ID110910  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 0,2 km na pd od Wagowa leżącego przy drodze nr 434, CD-01; 2008.07.26; przewaga sosny, podrost dębu, brzozy, jarząbu; pnie żywych sosen po 1 do 3 owocników na wys. od 1,1 do 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/BK/30.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°26'06,02" E 17°20'11,05"

Pierśnice sosen od 74 do 101 cm.

Siedlisko i przykładowe owocniki (ostatnie zdjęcie - eksykat):
fot. 193430 fot. 193431 fot. 193432 fot. 193433

 ID111363  Phellinus pini; 2km W,Raczkowice,gmDąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.26; las sosnowo-bukowy; na pniach sosen pojedynczo,2 owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,owocniki rosnące zbyt wysoko (4-5m nad ziemią), tak, notatka: nie
uwagi: 1)50 52'28,28"N 19 32'18,7"E

fot. 194365

2)ok.150m na pd. od pierwszego

fot. 194366

 ID111908  Phellinus pini; 0,5 km NE,Ostoja,gm.Radomsko, DE-46; 2008.08.31; las sosnowy; na pniu sosny trzy owocniki na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 7'19,67"N 19 30'23,04"E

fot. 195659 fot. 195660

 ID111917  Phellinus pini; 1 km SW,Kol.Kletnia,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-46; 2008.08.31; las mieszany-gł.sosna,brzoza; sosna na skraju lasu trzy owocniki,na wys.od ok.4 m do ok.6 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 8'32,05"N 19 29'52,8"E

fot. 195695 fot. 195696

 ID111986  Phellinus pini; Las Arkoński w Szczecinie, AB-73; 2008.05.25; Las arkoński, stare sosny Pinus sylvestris; Piękne Pinus sylvestris, niektóre oblepione od korzenido korony Masowo; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PP/6.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/171888.html

 ID112652  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.25; wielogatunkowe zadrzewienie (Ol, Bk, So, Brz, Db, leszczyna, Js); na pniu sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 197471

 ID112861  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, nad rzeką Płonią, ok. 4 km na N od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.30; grąd nad rzeką; na pniu żywej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (był za wysoko), tak, notatka: tak
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 198005

 ID112889  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, 4,7 km na N od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.03.01; buczyna pomorska z domieszką starych sosen; na pniu sosny na jednej sosnie - 1 ow., na drugiej sosnie - 3 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 198072

 ID112978  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 2,1 km na zach. od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-88; 2008.09.07; las nad Wartą, strzeliste sosny, domieszka młodego dębu; pnie trzech żywych sosen od jednego do trzech owocników na wysokości od ok. 1m do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/7.09.10, tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°36'29,63" E 16°55'25,76"

Jedna z sosen (dół i góra) oraz czyreń sosnowy na pniu tej sosny.
fot. 198306 fot. 198307 fot. 198308

 ID113357  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1,9 km na pd. od wioski Miały k. Trzemeszna, CC-94; 2008.09.10; przewaga sosny, niewielka domieszka świerku i młodego dębu, od pn. sosna graniczy z zagajnikiem bukowo-sosnowym, w podszycie jeżyna; pnie 6 żywych sosen na 6 sosnach po 1-5 owocników na wys. od 0,2 do 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: od N 52°31'05,76" E 17°47'48,95" do N 52°30'52,36" E 17°47'54,61"

Po przeciwnej stronie drogi leśnej młoda sosna i brzoza.

Widok ogólny na stanowisko (zagajnik grabowo-sosnowy w tle) oraz przykładowe owocniki:
fot. 199358 fot. 199359fot. 199360 fot. 199361

 ID113368  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 3,4 km na pd. (nieco na wsch.) od wioski Miały k. Trzemeszna, CC-94; 2008.09.10; strzelista sosna pomiędzy młodnikami sosnowymi, nieco podrostu liściastego i jałowca, jeżyna; pnie 8 żywych sosen na 8 sosnach po 1-2 owocniki na wysokości od ok. 1 do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°30'18,93" E 17°48'12,90"

Widok na siedlisko i przykładowe owocniki:

fot. 199380 fot. 199381 fot. 199382

W niedalekiej odległości - 3,5 km na pd (nieco na zach) od wioski Miały jedna sosna z owocnikiem na kilku m.

 ID113371  Phellinus pini; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na pd.zach. od wioski Sokołowo niedaleko Skorzęcina, CC-94; 2008.09.10; strzelista sosna, podrost liściasty, w podszycie jeżyna; pnie dwóch żywych sosen na 2 sosnach 1-2 owocniki od 1,4 do ok. 6 m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: od N 52°28'48,67" E 17°49'15,54" do N 52°28'52,56" E 17°49'13,60"

Siedlisko i owocniki:
fot. 199396 fot. 199397 fot. 199398 fot. 199399

 ID113531  Phellinus pini; Puszcza Bukowa, 4,7 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.07.20; las mieszany (So, Db, Bk); na pniach sosen 80-100 lat kilkanaście owocników na pięciu sosnach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń sosnowy
fot. 199643 fot. 199644

 ID113574  Phellinus pini; ok.750 m na W od m.Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.09.12; las sosnowy; na pniu sosny dwa owocniki,jeden na wys.ok.1,2 m nad ziemią,drugi ok.6 m nad ziemią; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/27.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'31,82"N 19 17'38,81"E

fot. 199776 fot. 199777

ID297251 Phellinus pini; ok. 1,8 km na SE od Dramina w gm. Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-34; 2017.02.11; ols bagienny z pojedynczymi starymi sosnami; pień sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek obserwowany tego samego dnia także w 2 innych, pobliskich oddziałach z drzewostanami sosnowymi
fot. 907832 fot. 907833 fot. 907834

ID298827 Phellinus pini; Pszczewski Park Krajobrazowy, ok. 1,5 km na NW od Krzyżkówka, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-92; 2017.04.17; drzewostan mieszany (So, Bk, Gb); na pniu żywej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915816 fot. 915817 fot. 915818

ID299576 Phellinus pini; 0,5 km N od osady Paciorkowizna, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.05.03; bór sosnowy; na pniach sosen pojedynczo lub po kilka na pniu jednej sosny; na pow. ponad 60 ha zauważyłem ponad 130 owocników na ponad 80 sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 4" N i 19st 29' 1" E

fot. 919315 fot. 919316 fot. 919317

ID299591 Phellinus pini; Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,6 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-41; 2017.05.01; drzewostan So z domieszką Św i Bk; na pniu żywej sosny w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919405 fot. 919406 fot. 919407

ID301362 Phellinus pini; 1 km SW od kol. Huby Ruszczyńskie, gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.06.15; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na pniach sosen dwa owocniki na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51 st 13' 58" N i 19st 25' 9" E

fot. 927258

literatura · references
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.285 [17]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.181 [11]
· Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.309 [26II]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3067
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 28.06.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Phellinus_pini.htm"> Phellinus pini (czyreń sosnowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>