GREJ

Phellinus conchatus (Pers.) Quél. (1886)

czyreń muszlowy
Phellinus salicinus (Pers.) Quél., (1886)
Phellinus conchatus
12.09.2005, Puszcza Białowieska; znal. 050912.1
copyright © by Marek Snowarski
Phellinus conchatus
pory; w zbliżeniu · pores; close-up
Phellinus conchatus
Phellinus conchatus

wybrane znaleziska · selected collections

Phellinus conchatus
4f · 05 09 12 1
(Puszcza Białowieska) na rozłożonym pniu wierzby · (on decayed Salix trunk)
Phellinus conchatus
3f · 060618.36275.ah (Anna Hreczka, det. Anna Kujawa)
(Ropianka, pow. jasielski) las mieszany
znaleziska Phellinus conchatus na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 27286 AB-94, 27539 AB-94, 28160 AB-94, 35929 AB-94, 126695 AB-94, 126697 AB-94, 278333 DA-80, 36275 FG-21, 118651 FG-21, 230744 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 130194 AB-83, 111331 AB-93, 153021 AB-93, 156912 AB-93, 112865 AB-94, 157155 AB-94, 235851 BB-00, 163243 CA-88, 176799 CA-98, 181752 DA-80, 283135 DE-35, 129735 DE-65, 257086 DF-78, 262315 FG-23, 195754 FG-32, 194328 FG-33, 194329 FG-33, 257730 FG-33, 230738 GC-02,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

27286 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa, AB-94; 15.01.2006; krawędź śródlesnego bagienka, w drzewostanie, wierzby, topole, brzozy, buki, dęby; na pniu wierzby lub topoli (do sprawdzenia wiosną) w dwóch grupach po kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28105

27539 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na SE od Kołowa, AB-94; 06.02.2006; bór świerkowy z domieszką pojedynczych wierzb i brzóz; na pniu półżywej wierzby w trzech grupach po kilka pozrastanych owocników i pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.03.2006, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28264

28160 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Binowa, AB-94; 26.02.2006; wielogatunkowy las liściasty (Wb, Db, Gb, Bk, Js) na styku z podmokłym olsem w dolinie strumienia; na konarach wierzby gromadnie -- kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28955

35929 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,2 km na S od Kołowa, AB-94; 28.06.2006; okresowo podmokły ols nad jeziorem; na częściowo odłamanym pniu wierzby w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42652

36275 Phellinus conchatus; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 18.06.2006; las mieszany: leszczyna, buk, sosna, i in.; na mocno zmurszałym pniu (chyba wierzbowym) dachówkowato; leg. Anna Hreczka; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: bardzo dużo owocników, także pozrastanych
fot. 43486 fot. 43487

111331 Phellinus conchatus; ok. 500 m na N od Wysokiej Gryfińskiej, gm. i pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 26.08.2007; zadrzewienie śródpolne (Wb, Db, Js, głóg, bez czarny); na pniu i konarach wierzby pojedynczo i w pozrastanych grupach - bardzo licznie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: czyreń muszlowy
fot. 194274 fot. 194275

112865 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 05.02.2008; strefa okrajkowa Puszczy (Wb, Bk, Tp.os., Brz, Gb); na leżącej wierzbie kilkadziesiąt pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: czyreń muszlowy
fot. 198021 fot. 198022

118651 Phellinus conchatus; Beskid Niski, Magurski Park Narodowy, ok. 1,5 km na NW od Krempnej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 09.10.2008; buczyna karpacka z domieszką jodły, olszy szarej i pojedynczą przydrożną wierzbą; na pniu usychającej wierzby w częściowo pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/14.11.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 210795 fot. 210796

126695 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 14.03.2009; na krawędzi zadrzewienia porastającego śródpolny wąwóz (Wb, Bk, Db, Tp); na pniu wierzby kilkadziesiąt owocnikow w grupach po kilka egz.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 230405 fot. 230406 fot. 230407

126697 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 1,2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 14.03.2009; w strefie okrajkowej lasu (Wb, Tp, Bk, Brz, Db); na pniu wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 230412 fot. 230413

129735 Phellinus conchatus; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 22.03.2009; las mieszany; na konarze wierzby w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236704 fot. 236705

130194 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 0,3 km na SE od Jeziora Szmaragdowego, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 08.04.2009; wielogatunkowe zadrzewienie w starej kopalni kredy, w tym miejscu z dużym udziałem robinii akacjowej; na konarach powalonej starej robinii akacjowej rozpostarto odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 237848 fot. 237849 fot. 237850 fot. 237851

153021 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 0,7 km SW, Binowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 07.11.2009; wielogatunkowe zadrzewienie (Bk, Db, Brz, Gb, Kl, Tp, Wb, głóg); na pniu wierzby kilkadziesiąt częściowo pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 295389 fot. 295390 fot. 295391

omówiony w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/291727.html

156912 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 1,3km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 27.12.2009; grąd na skraju lasu (Gb, Wb, Db, Bk, leszczyna); na leżących kłodach powalonej przez wiatr wierzby owocniki rozpostarto odgięte; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 308854 fot. 308855 fot. 308856 fot. 308857 fot. 308858

157155 Phellinus conchatus; Puszcza Bukowa, 950m na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 02.01.2010; drzewostan wielogatunkowy (Św, Tp. os., Wb, Db); na pniu i konarach wierzby kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Czyreń muszlowy
fot. 309568 fot. 309569 fot. 309570

Na owocnikach czyrenia bardzo licznie rośnie Crepidotus(?)

163243 Phellinus conchatus; Czeczewo, pow. Żukowo, woj. pomorskie, CA-88; 17.04.2010; Las bagienny brzozowy,sosna,wierzba,leszczyna; na wierzbie dwa skupiska z dwóch stron pnia,owocniki zeszłoroczne; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Pomorza
uwagi: fot. 330371 fot. 330372

176799 Phellinus conchatus; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. p, CA-98; 03.10.2010; las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba; na wierzbie kilka kapeluszy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni
uwagi: fot. 379882 fot. 379883

181752 Phellinus conchatus; Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 24.01.2011; osiedle między leśne; na żywej wierzbie kilka owocników na dwóch ranach drzewa; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk i okolic
uwagi: fot. 394776

194328 Phellinus conchatus; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 20.11.2011; obrzeże śródleśnej łąki; na pniu i konarach (martwych i żywych) wierzby rozpostarto-odgięte, dachówkowate, bardzo dużo owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 458745 fot. 458746 fot. 458747 fot. 458748 fot. 458749

194329 Phellinus conchatus; Lipowiec, kilka km za Jaśliskami (tzw. Spirytusowa Droga), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 23.09.2011; Las głównie jodła z bukiem, leszczyna i inne domieszki.; kikut martwej wierzby rozpostarto-odgięte, dachówkowate, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 458756 fot. 458757 fot. 458758 fot. 458759 fot. 458760

195754 Phellinus conchatus; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 06.11.2010; Las głównie jodła z domieszką buka, brzoza, leszczyna i wierzba oraz inne; na kikucie wierzby rozpostarto-odgięte, kilkanaście kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 466597 fot. 466598 fot. 466599 fot. 466600

230738 Phellinus conchatus; około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 29.12.2013; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na dość młodej, zgietej i obumierającej wierzbie w dwóch miejscach na marwej części wierzby; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak - zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636181 fot. 636182 fot. 636183

230744 Phellinus conchatus; około 500 m na N od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 03.03.2013; skraj lasu sosnowego; na dwóch obumierających wierzbach owocniki rozpostarto-odstające w kilku miejscach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130303/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636206fot. 636207fot. 636208

- więcej w watku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/548259.html

235851 Phellinus conchatus; Kołobrzeg, 500 m E od san. Arka, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 07.04.2013; las łęgowy; na pniu martwej wierzby kilkadziesi±t owocników, częściowo rozpostarte; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: tak - będzie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 664461 fot. 664462 fot. 664463 fot. 664464

257086 Phellinus conchatus; obrzeża Lasu Tynieckiego w kierunku Skawiny, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 26.03.2015; las mieszany; na częściowo żywym krzewie czarnego bzu kilkadziesiąt owocników ułozonych dachówkowato; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko obserwowane jest już kilka lat, lecz nie było zgłaszane. Zdjęcie:
fot. 746509

257730 Phellinus conchatus; okolice nieistniejącej wsi Czeremcha, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 12.04.2015; las bukowy z jodłą, brzozą i wierzbą; na pniu wierzby dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 748731 fot. 748732 fot. 748733

262315 Phellinus conchatus; Pasmo Jawornika (od Wisłoczka na górę Polańską), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 03.05.2015; las mieszany z jądłą, dębem, bukiem, wierzbą; na pniu wierzy (a może dębu?) dachówkowato, ok. 30 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764114 fot. 764115 fot. 764116

278333 Phellinus conchatus; TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 18.02.2016; las komunalny, buk, sosna, świerk, klon, brzoza, topola, lipa, inne; drewno kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Darek Karasiński; eksykat: KRAM F-58680, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/825391.html
uwagi: http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/825394.jpg&type=image/jpeg

283135 Phellinus conchatus; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 21.05.2016; liściaste nasadzenia na stoku -śliwy, topole, wierzby; na zmurszałej, wierzbowej kłodzie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 54,5" N i 19st 24' 1,5" E

fot. 846835 fot. 846836 fot. 846837 fot. 846838

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2007-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 18.01.2010 · została utworzona/was created 24.01.2007
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Phellinus_conchatus.htm">czyreń muszlowy - Phellinus conchatus - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>