red listGREJ

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc.

grzybówka fioletowobrązowa (grzybówka czarnoobrzeżona)
Mycena purpureofusca
25.06.2009, Gdańsk Oliwa, Samborowo
copyright © by Mirosław Wantoch-Rekowski
Mycena purpureofusca Mycena purpureofusca

wybrane znaleziska · selected collections

Mycena purpureofusca
10f · 081012.1.mirki2 (Mirosław Wantoch-Rekowski)
(Gdańsk Oliwa, Samborowo) na wykrocie świerkowym
znaleziska Mycena purpureofusca na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 21944 AD-07, 155672 AD-27, 190273 BB-01, 52943 BC-18, 54968 BD-57, 214430 DA-80, 200876 DA-80, 118318 DA-80, 226038 EB-59,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 243778 CA-37, 139353 DA-70, 135606 DA-80, 273179 DE-57, 208585 DF-97, 256268 FG-21, 263605 FG-21, 269389 GC-01, 75395 GF-32,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

21944 Mycena purpureofusca; 1,5 km SW od Łagów, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-07; 13.11.2004; las mieszany (sosna, buk), zbocze o wystawie SW; na słabo rozłożonym pniaku gromadnie, 7 okazów; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 93, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

52943 Mycena purpureofusca; wsch. brzeg j. Jeleniowego, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-18; 14.12.2006; las sosnowy z dębem, brzozą i swierkirm; pod świerkiem pojedzyńczo dwa owocniki; leg. Robert Puciata; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/RP/16.01.07, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73006

54968 Mycena purpureofusca; Południowa część kompleksu leśnego pomiędzy Czerwoną Wsią a Kątami, pow. kościański, woj. wielkopolskie, BD-57; 17.02.2007; Las mieszany na terenie podmokłym; na kawałku gałęzi niezidentyfikowanego drzewa liściastego pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN 18/MW/17.02.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

75395 Mycena purpureofusca; Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Las rozciągający się na NWW od Chotylubia; Ok. 1km od ostatnich zabudowań, po prawej stronie od drogi w kierunku Cieszanowa; ok.1km wgłąb lasu., GF-32; 20.08.2007; fragment lasu z jodłą i świerkiem; stara jodła ok. 15 cm nad ziemią, w zagłębieniu kory; leg. Tomasz Pachlewski; det. Anna Kujawa & Sebastian Pintscher; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak,
uwagi:
fot. 116763 fot. 116764 fot. 116765

118318 Mycena purpureofusca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 12.10.2008; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na wielkiej karpie świerkowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html
uwagi: fot. 210008 fot. 210009

135606 Mycena purpureofusca; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 17.06.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk; na wykrocie świerka jeden owocnik (zejściowy); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html
uwagi: fot. 249322 fot. 249323
To samo stanowisko co ID: 118318 potwierdzone eksykatem
25 czerwca 2009 na tym stanowisku pojawił się kolejny pojedyńczy owocnik.
http://www.bio-forum.pl/messages/33/209860.html


139353 Mycena purpureofusca; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, DA-70; 29.07.2009; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb; na powalonej sośnie dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 259631
Owocnik z widocznymi blaszkami to grzybówka chlorowonna

155672 Mycena purpureofusca; 2 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 09.09.2008; Leucobryo-Pinetum; na gałązce sosny leżącej na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1032* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304504

190273 Mycena purpureofusca; 3 km S od st. kol. Bagicz, oddz. 54g Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 07.07.2011; świerczyna z udziałem brzozy; na kawałku leżącego drewna pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/TT/30.12.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 438781 fot. 438782 fot. 438783

200876 Mycena purpureofusca; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Zielona, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 17.07.2012; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; świerk dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu ID 214430, tak, notatka: http://www.bio-forum.pl/messages/33/497791.html
uwagi: fot. 498278 fot. 498279 fot. 498280

208585 Mycena purpureofusca; Budzów,, pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 20.06.2012; las mieszany z przewagą drzew iglastych; przy korzeniach świerka jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia owocników:
fot. 534000 fot. 534001


Cheilocystydy
fot. 534002 fot. 534003

214430 Mycena purpureofusca; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 28.04.2013; Las mieszany buk,świerk,sosna,dąb; pniak świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/MWR/13.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 564081 fot. 564082

226038 Mycena purpureofusca; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-59; 13.10.2013; świerk,sosna,leszczyna; drewno świerkowe dwa owocniki na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612235 fot. 612236

243778 Mycena purpureofusca; Rezerwat Zielone-otulina, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-37; 18.08.2014; sosna, klon, dąb, osika, olsza; sosna jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 694622 fot. 694623

256268 Mycena purpureofusca; las między Mszaną a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 25.06.2013; las jodłowy z bukiem, sosną, świerkiem i in.; na iglastym drewnie 1 owocnik chyba; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: być może u Waldka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742629 fot. 742630 Mycena purpureofusca

263605 Mycena purpureofusca; las w okolicy Polan (Jasieniów), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 05.07.2015; modrzew, sosna, buk i in.; na niezidentyfikowanym drewnie 1 owocnik przy leśnej drodze; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 768680 fot. 768681

269389 Mycena purpureofusca; PK, około 3km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 06.10.2015; las iglasty; na ziemi usłanej grubo butwiejącym chrustem pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/791156.jpg
http://www.bio-forum.pl/messages/33/791158.jpg

273179 Mycena purpureofusca; Ujazdówek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 05.12.2015; głównie jodła, buk, dąb; kłoda jodłowa w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 809982 fot. 809983 fot. 809984

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2009-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 17.01.2010 · została utworzona/was created 17.04.2009
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Mycena_purpureofusca.htm">grzybówka fioletowobrązowa - Mycena purpureofusca - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>