niejadalnyGREJ

Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon (1980)

mleczaj piekący mleczaj bertyloński
Lactarius vellereus var. bertillonii
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · uwagi
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
w grupach po kilka pod bukami; 08.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
w grupach po kilka w buczynie
Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
blaszki; w grupach po kilka w buczynie

owocnik

Lactarius bertillonii (mleczaj piekący)
Kapelusz biały z ochrowymi plamami; 100-200 mm średnicy; powierzchnia delikatnie filcowata.

space

Trzon biały, masywny i gruby, krępy, 30-80 x 20-60 mm; powierzchnia omszona.

space

Mleczko białe, wolno i słabo żółknące; oddzielone od miąższu natychmiast paląco ostre; z KOH natychmiast żółte do czerwonopomarańczowego.

Pileus white with ochre spots; 100-200 mm in diameter; surface slightly tomentose.

space

Stipe white, massy and thick, squatty, 30-80 x 20-60 mm; surface pubescent.

space

Latex white, slowly and slightly yellowing; separated from the flesh immediately burning hot; with KOH immediately yellow to red-orange.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy. Zarodniki jajowate, z delikatnym urzeźbieniem nie tworzącym siateczki.

Spore print whitish. Spores ovoid, with delicate ornamentation not forming reticulum.

występowanie

Niezbyt częsty. Od lata do jesieni w lasach liściastych i mieszanych.

Not common. Summer-fall in decidious and mixed forests.

uwagi

Lactarius vellereus (mleczaj chrząstka)
Bardzo podobny do mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (fot. obok). Dobrym wyróżnikiem jest palący smak mleczka oddzielonego od miąższu oraz pomarańczowa reakcja miąższu z KOH.

Very similar to mleczaj chrząstka (Lactarius vellereus) (photo). Distinguished by burning hot latex when separated from flesh and orange reaction of the flesh with KOH.
znaleziska Lactarius bertillonii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

DE-35 190467 201084 291780 DE-47 242915 DE-54 190466 DE-55 242917 190464 285601 290946 242919 264994 DE-56 217559 187788 242903 187789 171688 209269 DE-57 204135 DE-64 242905 DE-65 220370 144822 DE-67 252033 GC-02 207792 207791

 ID144822  Lactarius bertillonii; 1,8 km N,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.09.06; skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: zniszczony przez owady, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 272825 fot. 272826

reakcja miąższu na KOH 40%
fot. 272827

 ID171688  Lactarius bertillonii; 1,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.07.07; na ścieżce,na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego;dużo młodych dębów w tym miejscu; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st01'13,7"N 19st29'01,8"E

fot. 364817 fot. 364818 fot. 364819

 ID187788  Lactarius bertillonii; 1,5 km N, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.02; wysokopienny las sosnowy; w tym miejscu rośnie dębowy podrost i kilka brzóz na skraju ścieżki; na ziemi, w trawie i roślinności zielnej grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110702/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 4 42,26 N ; 19 26 21,04 E

fot. 426513 fot. 426514 fot. 426515 fot. 426516 fot. 426517

 ID187789  (potwierdzenie 171688) Lactarius bertillonii; 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.07.02; na ścieżce, na granicy wysokopiennego lasu sosnowego i młodnika liściastego; dużo młodych dębów w tym miejscu; na ziemi grupka trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 426522 fot. 426523

siedlisko
fot. 426524

 ID190464  Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.07.13; pobocze leśnej drogi; po jednej stronie pas dąbrowy (dęby czerwone), po drugiej las mieszany; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110713/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 03 55,9 N ; 19 22 23,9 E

fot. 439733 fot. 439734 fot. 439735

 ID190466  Lactarius bertillonii; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; las mieszany z przewagą dębów; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110731/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 5 41,76 N ; 19 15 10,79 E

fot. 439740 fot. 439741 fot. 439742

 ID190467  Lactarius bertillonii; 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.07.30; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110730/0002, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 11 58,79 N ; 19 22 3,06 E

fot. 439751 fot. 439752

 ID201084  (potwierdzenie 190467) Lactarius bertillonii; 1,5 km NW, Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.07.17; las mieszany -gł.sosny, brzozy, dęby; na ziemi grupa trzech owocników ( niestety już wyrwanych ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, nie, notatka: nie
uwagi:

ID204135 Lactarius bertillonii; 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2012.07.07; las mieszany -jodła, dąb, brzoza i inne; na ziemi, na trawiastej ścieżce jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 12" N i 19st 39' 9,35" E

fot. 512556 fot. 512557

 ID207791  Lactarius bertillonii; około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,07,20; las mieszany, pobocze drogi leśnej; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529668fot. 529669

 ID207792  Lactarius bertillonii; około 4 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2012,07,22; las świerkowy o bogatym liścistym podszyciu, na trawiastej leśnej drodze; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MG/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 529674 fot. 529675 fot. 529676

ID209269 Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.07.15; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi, pod dębami grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 01' 35,9" N i 19st 30' 37,4" E

fot. 537876 fot. 537877 fot. 537878

siedlisko
fot. 537879

 ID217559  Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.07.14; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi rozrzucona wzdłuż ścieżki grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130714/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 578328 fot. 578329 fot. 578330

 ID220370  (potwierdzenie 144822) Lactarius bertillonii; 1,8 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.07.20; skraj młodego lasu brzozowo-sosnowo-dębowego; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130720/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 15,33" N i 19st 22' 6,13" E

fot. 589111 fot. 589112 fot. 589113 fot. 589114 fot. 589115

ID242903 (potwierdzenie 209269) Lactarius bertillonii; 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.07.12; las mieszany -dąb, brzoza, sosna; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691611 fot. 691612 fot. 691613

ID242905 Lactarius bertillonii; 2,5 km N od wsi Jamno, gm.Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2014.07.16; dąbrowa z domieszką sosen; na ziemi kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 33" N i 19st 12' 56,58" E

fot. 691623 fot. 691624 fot. 691625

siedlisko
fot. 691626

ID242915 Lactarius bertillonii; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.07.23; las liściasty -gł. dęby i graby; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 3" N i 19st 35' 26,8" E

fot. 691674 fot. 691675

ID242917 Lactarius bertillonii; 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.25; las mieszany -dęby, sosny, brzozy, czeremchy; na ziemi kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup ( bliższej wsi ) 51st 5' 14" N i 19st 21' 59,6" E

fot. 691680 fot. 691681 fot. 691682

ID242919 (potwierdzenie 190464) Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.07.25; pas dąbrowy ( d.czerwone) przechodzący w las mieszany; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 691708 fot. 691709 fot. 691710 fot. 691711

ID252033 Lactarius bertillonii; 2 km SE od wsi Jasień, gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2014.08.09; las mieszany -gł.brzoza, świerk, kruszyna; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 25,4" N i 19st 35' 41,2" E

fot. 724328 fot. 724329 fot. 724330

 ID264994  Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.07.12; skraj wąskiej dąbrowy z dębów czerwonych; na ziemi, w rowie i na poboczu drogi leśnej grupa ponad 17 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150712/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774686 fot. 774687 fot. 774688 fot. 774689 fot. 774690

ID285601 (potwierdzenie 190464) Lactarius bertillonii; 1,5 km na pd. od skrzyżowania dróg DK1 z DK42, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.02; las mieszany; pobocze leśnej drogi; na ziemi, pod dębami czerwonymi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 51" N I 19st 22' 18" E

fot. 855803 fot. 855804 fot. 855805

ID290946 Lactarius bertillonii; 500 m N od kol. Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.26; las mieszany -sosny, brzozy, dęby i in; na ziemi, pod dębem grupka 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 27,5" N i 19st 24' 7,4" E

fot. 877513 fot. 877514

ID291780 Lactarius bertillonii; 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.07.09; las mieszany -dęby, wiązy, brzozy, sosny i inne; na ziemi, na skraju dróżki grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 53,5" N i 19st 22' 54,7" E

fot. 880767 fot. 880768

21.07
fot. 880769 fot. 880770

literatura · references
· Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). p.2 [33]
· Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.77 [18V]
· Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.132 [141]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2455
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.10.2001

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Lactarius_bertillonii.htm"> Lactarius bertillonii (mleczaj piekący) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>