Inocybe fuscidula Velen.

znaleziska Inocybe fuscidula na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 156160 AD-18, 156186 AD-19, 156462 AD-19, 275788 GC-01, 295512 GC-01, 295513 GC-01,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

156160 Inocybe fuscidula; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 26.09.2007; las mieszany(Quercus, Pinus, Corylus); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 834 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306221 fot. 306222

156186 Inocybe fuscidula; 1 km na N od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 13.10.2007; las mieszany(Pinus, Picea, Corylus, Populus tremula); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 859 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306340 fot. 306341

156462 Inocybe fuscidula; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 17.11.2006; skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Populus tremula); w mchu, na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 606 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307422

275788 Inocybe fuscidula; około 500m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 30.10.2013; brzeg starej żwirowni porośnięty wierzbami; na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131030/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821771

295512 Inocybe fuscidula; lasy na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 01.08.2014; trawiaste przydroże; na ziemi po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140801/0001, BGF/BF/MG/140919/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Powyższe zgłoszenie dotyczy dwóch kolekcji znalezionych w tym samym kompleksie leśnym. Pierwsze z dnia; 2014.08.01, następne: 2014.09.19.
Zamieszczone zdjęcia pokazują kolekcje z dnia 2014.09.19 oznaczoną jako: I. fuscidula var. fuscidula.
fot. 897774fot. 897775

295513 Inocybe fuscidula; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 19.09.2014; Strefa przejściowa pomiędzy mokradłami i borem iglastym; podłoże grząskie, torfowe, gęsto porośniete mchami po kilka owocników w trzech grupach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140919/0004, BGF/BF/MG/140919/0006, BGF/BF/MG/140919/0007, tak,
uwagi: fot. 897780fot. 897781fot. 897782

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2010 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 09.01.2010 · została utworzona/was created 09.01.2010
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Inocybe_fuscidula.htm">Inocybe fuscidula - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>