trującyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hypholoma subviride (Berk. & M.A. Curtis) Dennis

maślanka zielonkawa łysiczka zielonawa
Psilocybe subviridis (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
na stronie — znaleziska
znaleziska Hypholoma subviride na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 301513 AB-94 286670 288821 AC-12 297179 DD-95 287258 DE-35 201085 194815 DE-45 252224 DE-47 215078 DE-55 290942 265216 DE-56 240607 281854 194811 262451 215089 DE-64 204137 DE-65 282517 EC-34 288367 EC-35 287306

 ID194811  Hypholoma subviride; 300m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.08.06; wielogatunkowy las mieszany-jodły,dęby,brzozy,graby,leszczyny i in; na omszałych pniakach i tuż obok nich dwie grupy po co najmniej 80 owocników w każdej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110828/0003, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1 z 6.08.2011
fot. 461705 fot. 461706 fot. 461707

gr.2 z 28.08.2011
fot. 461708 fot. 461709 fot. 461710

siedlisko
fot. 461711

 ID194815  Hypholoma subviride; 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.08.30; fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy; na zmurszałym pniaku drzewa liściastego grupa ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/110830/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 47,34" N ; 19st 22' 50,7" E

fot. 461815 fot. 461816 fot. 461817

siedlisko
fot. 461818

 ID201085  (potwierdzenie 194815) Hypholoma subviride; 1km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.07.17; fragment lasu mieszanego: las liściasty -gł. graby i wiązy; na zmurszałym pniaku drzewa liściastego grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120717/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 499446 fot. 499447

 ID204137  Hypholoma subviride; 3 km S od wsi Prusicko, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-64; 2012.07.14; las liściasty -dąb, klon, brzoza, lipa, robinia; na mocno zmurszałym pniaku i tuż obok kilkaset owocników, większość w jednym skupisku; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120714/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 58,43" N i 19st 12' 3,58" E

fot. 512568 fot. 512569

 ID215078  Hypholoma subviride; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.06.08; las liściasty -graby, brzozy, dęby i inne; na murszejącym pniaku w wiązkach -ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2,23" N i 19st 25' 16" E

fot. 566852 fot. 566853 fot. 566854 fot. 566855

 ID215089  (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.06.13; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na zmurszałych pniakach i tuż obok nich licznie; kilkanaście pniaków po co najmniej 50 owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,74" N i 19st 30' 46,84" E

fot. 566973 fot. 566974 fot. 566975 fot. 566976 fot. 566977

 ID240607  (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 450 m S od leśn. Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2014.06.07; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby i inne; na murszejących pniakach i tuż obok nich kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnych zgłoszeniach, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 682041 fot. 682042 fot. 682043 fot. 682044

 ID252224  Hypholoma subviride; 0,7 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.27; las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; na omszałym pniaku prpd. brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/140927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 48,5" N i 19st 25' 9,2" E

fot. 725165 fot. 725166 fot. 725167

 ID262451  Hypholoma subviride; 0,7 km SW od Suchej Wsi ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.05.30; obrzeża śródleśnego olsu; na zmurszałym, omszałym pniaku drzewa liściastego ponad 100 owocników, gł. w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150530/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 1,5" N i 19st 27' 24" E

fot. 764543 fot. 764544 fot. 764545 fot. 764546 fot. 764547

 ID265216  Hypholoma subviride; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.08.02; śródleśny ols nad strumieniem; na mocno zmurszałych kłodach młodych olch trzy skupiska po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/150802/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 20,5" N i 19st 22' 18" E

siedlisko
fot. 775598

wybrana grupa
fot. 775599 fot. 775600 fot. 775601 fot. 775602

ID281854 (potwierdzenie 194811) Hypholoma subviride; 300 m SW od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.01; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki i inne; na omszałym, jodłowym pniaku kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 6" N i 19st 30' 34" E

fot. 842823 fot. 842824 fot. 842825 fot. 842826

ID282517 Hypholoma subviride; 0,5 km NW od wsi Pustkowie Lipickie, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.05.17; las mieszany -sosny, dęby, brzozy i inne; na zmurszałym, omszałym pniaku ponad 100 owocników gł. w wi±zkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 15,5" N i 19st 23' 51,2" E

fot. 845028 fot. 845029

ID286670 Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.03; las liściasty (Ol, Brz, Wb, Bk, Tp); na zmurszałej kłodzie liściastej w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0001084, tak, notatka: tak
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/858503.html

ID287258 Hypholoma subviride; 1 km na W od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.07.19; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; spróchniały pień liściastego w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/861379.html
Grzyb pospolity w tym lesie

ID287306 Hypholoma subviride; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.18; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na murszejącej brzozie masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/860023.html

ID288367 Hypholoma subviride; Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.08.07; las liściasty w typie grądu; Na zmurszałym pniaku dębowym grupa kilkadzeisiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 865978fot. 865979

ID288821 Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; kwasna buczyna; resztki zmurszałej kłody Bk w wiązkach i grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000771, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868085 fot. 868086

ID290942 Hypholoma subviride; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.09.20; bór sosnowy z domieszką liściastych -dęby, brzozy i in; na murszejącym pniaku dębowym grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 53" N i 19st 22' 55,5" E

fot. 877487 fot. 877488 fot. 877489 fot. 877490fot. 877491

ID297179 Hypholoma subviride; 1,8 km na SW od Dębogóry w gm. Widuchowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2016.09.03; buczyna z domieszką jaworów; na starym odziomku Jw w wiązkach i grupach - około 100 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907235 fot. 907236 fot. 907237

ID301513 Hypholoma subviride; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Żelisławca w gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.05.19; żyzna buczyna; na powalonej kłodzie starego buka masowo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 928201 fot. 928202 fot. 928203 fot. 928204

literatura · references
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2260
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 24.01.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Hypholoma_subviride.htm"> Hypholoma subviride (maślanka zielonkawa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>