red listGREJ

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres.

klejoporek dwubarwny
Gloeoporus dichrous
02.06.2006, Kozłowa Góra k. Świerklańca; znal. TK060602.20050717
copyright © by Tomasz Krzyszczyk
Gloeoporus dichrous
Gloeoporus dichrous
charakterystyczny dla rodzaju hymenofor - żelatynowy, łatwo odzielający się od korkowatej tramy kapelusza, stąd pochodzi nazwa rodzajowa

cechy makroskopowe (Macro)

Gloeoporus dichrous
Gloeoporus dichrous
Kapelusz

Pory

Miąższ

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe (Micro)

Zarodniki × µm.

Podstawki.

wartość (Importance)

występowanie

Na drewnie drzew liściastych.

uwagi (Remarks)

Gatunek łatwy do odróżnienia po charakterystycznej żelowatej warstwie hymenoforu która u wilgotnych owocników jest stosunkowo luźno związana z miąższem i daje się od niego oddzielić.

wybrane znaleziska · selected collections

Gloeoporus dichrous
7f · 060602.20050717.tk (Tomasz Krzyszczyk)
(Kozłowa Góra k. Świerklańca) las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna. świerk) / na leżącej kłodzie brzozy / kilkadziesiąt owocników resupinatowo-odgiętych zrośniętych ze sobą
znaleziska Gloeoporus dichrous na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 112337 AB-84, 153023 AB-93, 277980 AB-94, 182249 BB-00, 181244 CB-24, 198017 CD-17, 163167 DE-35, 235624 DE-35, 164542 DE-45, 177517 DE-45, 194639 DE-45, 174694 DE-46, 197539 DE-46, 253738 DE-46, 166540 DE-47, 169869 DE-47, 216736 DE-54, 168989 DE-55, 174674 DE-55, 203746 DE-55, 190831 DE-55, 227038 DE-55, 251163 DE-55, 251176 DE-55, 252218 DE-55, 260483 DE-55, 196024 DE-57, 271848 DE-64, 271849 DE-64, 184702 DE-65, 184703 DE-65, 190670 DE-65, 213548 DE-65, 227815 DE-65, 256603 DE-65, 200199 DE-66, 48956 DF-22, 225922 EB-58, 222424 EB-58, 226025 EB-58, 231998 FG-21, 230670 GC-01,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 276283 AB-94, 232886 CA-99, 245443 DA-82, 289580 DE-47, 291694 DE-55, 273961 DE-55, 275695 EC-25, 276655 EC-25, 274564 ED-35, 277052 FF-90, 258089 FG-20, 258100 FG-22, 194901 FG-23, 197502 FG-23, 251860 GC-01,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

48956 Gloeoporus dichrous; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 02.06.2006; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie brzozy kilkadziesiąt owocników resupinatowo-odgiętych zrośniętych ze sobą; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2005 -07--17, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .
na zdjęciu charakterystyczny dla rodzaju hymenofor - żelatynowy, łatwo odzielający się od korkowatej tramy kapelusza. Stąd nazwa - klejoporek

fot. 64789 fot. 64790

112337 Gloeoporus dichrous; Puszcza Bukowa, 1,2 km na SE od skrzyżowania rzeki Ploni z Autostradą, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-84; 18.12.2007; nadrzeczny łęg olszowy; na stojącym ułamanym kikucie olszy pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Tomasz Ślusarczyk, Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Klejoporek dwubarwny
fot. 196646 fot. 196647

opisany w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/141535.html

153023 Gloeoporus dichrous; Puszcza Bukowa, 0,7 km SW, Binowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 07.11.2009; wielogatunkowe zadrzewienie (Bk, Db, Brz, Gb, Kl, Tp, Wb, głóg); na kłodzie złamanej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Klejoporek dwubarwny
fot. 295416 fot. 295417 fot. 295418 fot. 295419

163167 Gloeoporus dichrous; 1 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 10.04.2010; las liściasty-gł.klony,brzoza,jesion,leszczyna; na stojącym kikucie martwej brzozy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/14.06.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i dyskusja o znalezisku w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/328584.html

164542 Gloeoporus dichrous; 2 km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 03.05.2010; las mieszany z przewagą liściastych-olcha,sosna,czeremcha,świerk,brzoza,kruszyna; na kikucie martwej olchy:olcha o średnicy pnia 1-12cm była porażona przez błyskoporka promienistego i złamała się gdy była już martwa w 2008r trzy grupki owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 335556 fot. 335557 fot. 335558 fot. 335559

166540 Gloeoporus dichrous; 1,2 km N,Józefów,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 04.06.2010; rzadki las sosnowo-brzozowy na piaskach; na mocno spróchniałym kikucie brzozy ok.30 kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 343984 fot. 343985 fot. 343986

Brzoza była wcześniej porażona przez błyskoporka podkorowego-Inonotus obliquus.
fot. 343987

siedlisko
fot. 343988

168989 Gloeoporus dichrous; 1,4 km N,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 10.10.2008; las mieszany-sosna,brzoza,świerk,olcha;nad strumieniem; na zmurszałym kikucie pnia brzozy grupa ok.23 ''kapelusików''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 354685 fot. 354686 fot. 354687

169869 Gloeoporus dichrous; 1 km NE,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 04.06.2010; lasek brzozowo-robiniowy; na zmurszałych resztkach martwych,młodych brzóz jedna grupa na sterczącym kikucie pnia,druga na kawałku pnia przewróconej,połamanej innej brzozy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/23.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st8'35,29"N 19st35'7,3"E

grupa 1
fot. 358403 fot. 358404

7 sierpnia 2010

grupa 1
fot. 358405 fot. 358406

grupa 2
fot. 358407 fot. 358408 fot. 358409

174674 Gloeoporus dichrous; 1 km W,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 03.09.2010; niewielki pas brzeziny w drągowinie sosnowej; na martwej brzózce leżącej w drągowinie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51 3'2,18"N 19 20'47,53"E

fot. 373827 fot. 373828 fot. 373829

174694 Gloeoporus dichrous; 1,5km NW,Kocierzowy,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 30.08.2010; brzezina; fragment zmurszałej brzozy leżącej w trawie owocnik rozpostarto-dachówkowaty; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373893 fot. 373894 fot. 373895

177517 Gloeoporus dichrous; 1,5 km S,Borowa.gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 21.09.2010; las mieszany-sosna,świerk,brzoza; na martwej,złamanej brzozie owocniki rozpostarte z dachówkowatymi kapelusikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/2.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 10' 33,1"N 19st 23' 14,5"E

fot. 382088 fot. 382089 fot. 382090

siedlisko
fot. 382091

181244 Gloeoporus dichrous; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 20.10.2005; las sosnowy z domieszką buka,brzozy; na leżącej gałęzi brzozowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak http://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/22954.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 393570 fot. 393571

182249 Gloeoporus dichrous; 1,6 km W od m. Obroty gm. Kołobrzeg, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 06.02.2011; las mieszany 100 m od rzeki, w sąsiedztwie starego, wilgotnego wyrobiska żwiru; na gałęziach dębowych leżących na ziemi pojedynczo i pozrastane ze sobą w szeregi, w części rozpostarte, 30 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TT/30.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 395911 fot. 395912 fot. 395913 fot. 395914 fot. 395915

184702 Gloeoporus dichrous; 1,5 km WS, Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 16.04.2011; podmokły las sosnowy z nielicznymi brzozami; na zmurszałym kikucie pnia brzozy ok. 30 ''kapelusików''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 47,86 N ; 19 19 45,62 E

fot. 404928 fot. 404929

184703 Gloeoporus dichrous; 1,5 km WS, Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 25.04.2011; las sosnowy z domieszką brzóz na glebach piaszczystych; na zmurszałym fragmencie brzozowego pnia leżącym na ziemi owocniki rozpostarto-kapeluszowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/26.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 0 34,3 N ; 19 23 18,1 E

fot. 404936 fot. 404937

widok ogólny
fot. 404938 fot. 404939

ślady błyskoporka podkorowego na jednym z fragmentów pnia
fot. 404940

190670 Gloeoporus dichrous; 2 km NE, Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 26.06.2011; las sosnowo-brzozowy przy torowisku; na murszejącym kikucie martwej brzozy ponad 30 kapelusików, w większości zrośniętych ze sobą u podstawy pnia; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/5.10.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 50 59 59,48 N ; 19 22 58,19 E

fot. 440822 fot. 440823 fot. 440824

Stanowisko leży ok. 1200 m na pd od stanowiska ze zgłoszenia ID184703

190831 Gloeoporus dichrous; 2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 16.08.2011; pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy; na leżącej na ziemi gałęzi olchy ponad 25 kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 2 56,51 N ; 19 19 20,66 E

fot. 441468 fot. 441469 fot. 441470

siedlisko
fot. 441471

194639 Gloeoporus dichrous; 2 km SW od wsi Pytowice, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 29.04.2011; las mieszany z przewagą liściastych-olcha, sosna, czeremcha, świerk, brzoza, kruszyna; na kikucie martwej olchy kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 11' 0,12" N ; 19st 25' 13,7" E

fot. 460793 fot. 460794 fot. 460795

194901 Gloeoporus dichrous; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), najbliższa miejscowość Wola Niżna, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-23; 16.01.2011; przydrożne drzewo przy potoku Surowica; żywa wierzba (?) przy najbliższej sposobności sprawdzę dachówkowato kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak,
uwagi: fot. 462460 fot. 462461 fot. 462462 fot. 462463

196024 Gloeoporus dichrous; 1,5 km E od wsi Cieszątki, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 03.12.2011; las mieszany -sosna, brzoza, dąb i inne; na fragmencie brzozowego pnia leżącym na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/10.02.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 56,75" N i 19st 37' 17,24" E

fot. 467668 fot. 467669 fot. 467670

197502 Gloeoporus dichrous; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), najbliższa miejscowość Wola Niżna, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-23; 04.03.2012; przydrożne drzewo przy potoku Surowica; żywe drzewo, nie wirzba lecz jesion dachówkowato kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska i weryfikacja substratu.
fot. 476363 fot. 476364

197539 Gloeoporus dichrous; Fryszerka, na zach od zalewu, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 18.03.2012; liściaste zadrzewienia nad rzeczką -osika,brzoza,olcha i in; na złamanej brzozie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 17,6" N i 19st 29' 56,4" E

fot. 476805 fot. 476806 fot. 476807

198017 Gloeoporus dichrous; Bieniszew Klasztor, pow. koniński, woj. wielkopolskie, CD-17; 10.04.2012; dąbrowa; na gałęzi dębowej leżącej na ziemi kilka osobnych fragmentów; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/GKN/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 480482 fot. 480483 fot. 480484 fot. 480485 fot. 480486

200199 Gloeoporus dichrous; 0,5 km E od wsi Podświerk, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 24.06.2012; las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; na leżącym, murszejącym fragmencie brzozowego pnia kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 00' 05,5" N i 19st 32' 06,5" E

fot. 493957 fot. 493958 fot. 493959

203746 Gloeoporus dichrous; 1,5 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 26.08.2012; liściasty skraj lasu - gł.dęby i osiki; na murszejącej gałęzi leżącej na ziemi owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 26,05" N i 19st 23' 28,4" E

fot. 511307 fot. 511308 fot. 511309

213548 Gloeoporus dichrous; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 10.05.2013; pas liściastego lasu nad rz. Widzówką; na pniu powalonej brzozy ponad 25 kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.08.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 30,6" N i 19st 23' 39,2" E

fot. 559548 fot. 559549 fot. 559550

216736 Gloeoporus dichrous; 600 m S od wsi Kijów ( cz.lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 09.07.2013; las mieszany -sosna, brzoza, świerk, osika i inne; na zmurszałym fragmencie brzozy leżącym na ziemi owocnik rozpostarto-kapeluszowy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/31.07.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21" N i 19st 16' 16,25" E

fot. 574298 fot. 574299 fot. 574300

222424 Gloeoporus dichrous; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 14.09.2013; dąb,sosna,leszczyna; leszczyna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/MWR/13.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 597769 fot. 597770

225922 Gloeoporus dichrous; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 12.10.2013; dąb,grab,lipa,leszczyna; drewno dębowe jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/MWR/12.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 611661

226025 Gloeoporus dichrous; Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 12.10.2013; dąb,grab,lipa; drewno dębowe kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/MWR/26.11.13, tak, notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej
uwagi: fot. 612186

227038 Gloeoporus dichrous; Topisz, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 06.10.2013; las mieszany -gł. sosna i brzoza; na pniaku po ściętej młodej brzozie grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 17" N i 19st 25' 34" E

fot. 616779 fot. 616780 fot. 616781 fot. 616782

227815 Gloeoporus dichrous; 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 27.10.2013; skraj lasu mieszanego; na powalonej, złamanej brzozie kilkadziesiąt owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 21/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 33,9" N i 19st 24' 7" E

fot. 620563 fot. 620564 fot. 620565

230670 Gloeoporus dichrous; około 2 km na NE od Ogrodniczek, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 26.12.2013; las mieszany, inensywnie przeżedzony; na brzozowych kawałkach drewna leżących na kupie masowo na jednym kawałku; leg. Mirosław Gryc; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131226/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635791fot. 635792

231998 Gloeoporus dichrous; Krempna Wysokie, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 09.02.2013; na styku łąki z lasem mieszanym, wielogatunkowym; kłoda wierzbowa i stojąca wierzba owocniki rozpostarto odgięte i rozpostarte z boku i od spodu kłody; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/AH/24.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 651295 fot. 651296 fot. 651297 Gloeoporus dichrous

232886 Gloeoporus dichrous; 0,5 km NW, Bąkowo, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 29.09.2013; ols i dąbrowa; na drewnie dębu i olszy owocniki rozpostarto-odgięte i bocznie przyrośnięte, z kapeluszami; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: oddz. 25m i 25o, leśn. Bąkowo, w pobliżu rez. Bursztynowa Góra.
Na dębie:
fot. 653942 fot. 653943 fot. 653944 fot. 653945
Na olszy:
fot. 653946 fot. 653947

235624 Gloeoporus dichrous; 0,5 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 13.04.2014; las liściasty z mieszanym podrostem -brzoza, osika, czeremcha i inne; na murszejącym fragmencie brzozowego pnia leżącym w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 29/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 43" N i 19st 23' 44,3" E

fot. 663673 fot. 663674 fot. 663675

245443 Gloeoporus dichrous; 0,5 km N, Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 30.05.2014; dąbrowa; drewno dębowe, gałąź leżąca w ściółce rozpostarto-odgięty owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: oddział 67j, dąb 161 lat
fot. 700618

251163 Gloeoporus dichrous; 1 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 12.10.2014; las sosnowy z domieszką brzóz; na martwym kikuc ie brzozy oraz na leżącym, brzozowym pniu innej brzozy kilkadziesiąt kapelusików w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 30/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 15,16" N i 19st 18' 31" E

fot. 720611 fot. 720612 fot. 720613 fot. 720614
.
siedlisko
fot. 720615

251176 Gloeoporus dichrous; 0,8 km NW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 02.11.2014; las sosnowy z domieszką brzóz; na martwej, połamanej brzózce kilkadziesiąt kapelusików w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 24,9" N i 19st 21' 8,87" E

fot. 720725 fot. 720726 fot. 720727 fot. 720728 fot. 720729 fot. 720730

251860 Gloeoporus dichrous; Pólko, okolice Supraśla, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 24.08.2014; skraj lasu o liściastym zakrzaczeniu, stykający się z podmokłymi łąkami; na powalonym konarze czeremchy masowo na długości do 1m substratu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 723436 fot. 723437 fot. 723438 fot. 723439

252218 Gloeoporus dichrous; 1,3 km SW od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 19.09.2014; podmakający las sosnowo-brzozowy; na martwej, połamanej brzózce kilkadziesiąt kapelusików w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN,12/JN/29.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 52,8" N i 19st 20' 34" E

fot. 725130 fot. 725131 fot. 725132 fot. 725133

253738 Gloeoporus dichrous; Radomsko, las pomiędzy ul.Bat. Chłopskich a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 17.12.2014; podmokły las nad Radomką -olchy, brzozy, krzewiaste wierzby i inne; na zmurszałej kłodzie olchy (?) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 24,5" N i 19st 26' 19" E

fot. 731667 fot. 731668 fot. 731669 fot. 731670

256603 Gloeoporus dichrous; okolice wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 01.03.2015; kępa liściastych drzew ( brzoza, osika ) w lesie sosnowym; na murszejącym kikucie złamanej brzozy kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 58" N 19st 24' 37,8" E

fot. 744308 fot. 744309 fot. 744310 fot. 744311

I gatunek towarzyszący
fot. 744312

258089 Gloeoporus dichrous; między Kotanią a Hałbowem, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-20; 22.03.2015; leszczyna, świerk, jodła, buk, brzoza i in.; na zmurszałej kłodzie wierzbowej kilka rozpostartych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 749966 fot. 749967 Gloeoporus dichrous

258100 Gloeoporus dichrous; Olchowiec, Wilsznia, wzgórze Dział, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 19.04.2015; buk, brzoza, wierzba, leszczyna, klon, sosna i in.; na stojącej, martwej części pnia wierzbowego kilka rozpostartych, wysuszonych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 749994

260483 Gloeoporus dichrous; 0,5 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 19.04.2015; brzozowo-osikowy fragment lasu; na martwej brzózce kilkudziesiąt kapelusików w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN,5/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 48,8" N i 19st 24' 31" E

fot. 757861 fot. 757862 fot. 757863

271848 Gloeoporus dichrous; 1,7 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 30.10.2015; osikowo-brzozowy fragment lasu mieszanego; na martwej, powalonej osice grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 13" N i 19st 16' 29,8" E

fot. 803781 fot. 803782 fot. 803783

271849 Gloeoporus dichrous; 1,5 km SW od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 30.10.2015; grupa liściastych drzew ( gł. brzozy i dęby ) w borze sosnowym; na zmurszałych fragmentach pnia powalonej brzozy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/25.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 34,8" N i 19st 16' 16,5" E

fot. 803788 fot. 803789 fot. 803790

273961 Gloeoporus dichrous; 1 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 05.12.2015; bór sosnowy; na zmurszałym kikucie młodej brzozy grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 49" N i 19st 24' 34,7" E

fot. 813660 fot. 813661 fot. 813662

274564 Gloeoporus dichrous; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 05.01.2015; nadrzeczny ols; gałąź drzewa liściastego pojedyńczo/ gromadnie - kilkadziesiąt owocników; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 731485
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/731487.jpg

275695 Gloeoporus dichrous; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 07.12.2015; sosna z domieszką osiki; na zmurszałej osice kilka zrośniętych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/810060.html

276283 Gloeoporus dichrous; ok. 1 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 01.11.2011; buczyna z domieszką Db i Gb; na gałęzi Gb kilkanaście owocników w grupie i częściowo pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823423 fot. 823424 fot. 823425

276655 Gloeoporus dichrous; ok.2km na N od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 07.02.2016; sosna,dąb,modrzew,brzoza; na leżącej gałęzi liściastej Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 824333

277052 Gloeoporus dichrous; Wzgórza nad Warzycami w kierunku zamku Golesz - okolice Jasła, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FF-90; 07.02.2016; polana w otoczeniu głównie brzoza, pojedyncze osiki i wierzby; na murszejącym pniu wierzbowym(?) dwa owocniki rozpostarto odgięte; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 825642 fot. 825643 fot. 825644 fot. 825645

277980 Gloeoporus dichrous; ok. 2,7 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 06.02.2016; łęg olszowy przy strumieniu; na gałęzi olszowej kilkanaście częściowo pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.04.2016, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 829021 fot. 829022 fot. 829023

289580 Gloeoporus dichrous; 1 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 13.08.2016; brzozowy fragment niewielkiego lasu mieszanego; na kikucie martwej brzozy dwa owocniki z kilkunastoma kapelusikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Ok. 80 m na pn-wsch od grupy pierwotnej

fot. 871161 fot. 871162 fot. 871163 fot. 871164

291694 Gloeoporus dichrous; 1,3 km N od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 23.09.2016; pas mieszanego lasu nad śródleśnym strumieniem; na fragmentach powalonej brzozy dwa skupiska kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36,4" N i 19st 17' 56,5" E

fot. 880183 fot. 880184 fot. 880185

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2006-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 14.10.2010 · została utworzona/was created 30.11.2006
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Gloeoporus_dichrous.htm">klejoporek dwubarwny - Gloeoporus dichrous - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>