red listGREJ

Ganoderma carnosum Pat.

lakownica brązowoczarna (lakownica czarnobrązowa, lakownica jodłowa)
Ganoderma atkinsonii Jahn, Kotlaba & Pouzar
Ganoderma carnosum
pokrój · habit; 19.08.2004, Kotlina Kłodzka
copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma carnosum
pokrój, owocnik typowej formy, z trzonkiem; widok z boku · habit, typical shape, with stipe; side view
Ganoderma carnosum
pokrój, owocnik typowej formy, z trzonkiem; widok od strony trzonu · habit, typical shape, with stipe; stipe view
Ganoderma carnosum
pokrój, owocnik siedzący, powierzchnia oprószona zarodnikami · habit, sessile sporocarp, pileus surface covered with spores

owocnik (Fruitbody)

Ganoderma carnosum
Owocnik jednoroczne, rzadziej kilkuletnie, składają się z trzonu i płaskiego, kolistego, nerkowatego, bocznie osadzonego płaskiego kapelusza; szerokość 40-200(300) mm, 20-30 mm grubości; powierzchnia trzonu i kapelusza lśniąca, wygląda jak polakierowana, strefa przyrostu na brzegu kapelusza jasna, biaława do żółtawej, stopniowo, z wiekiem ciemna, mahoniowoczerwona do czarno-czerwonej; powierzchnia trzonu i kapelusza nierówna, guzkowata, czasem kapelusz nieregularnie koncentrycznie rowkowany.

Pory białawe, szarobrązowe, kremowe, uciśnięte i z wiekiem brązowieją; okrągławe, drobne, 3-4 na mm, z ostrą granicą na brzegu kapelusza. Rurki (2)5-20(30) mm długości, ochrowe, brązowawe; jednowarstwowe, rzadko 2,3-warstwowe.

Trzon błyszczący, jakby polakierowany, ciemnoczerwony do niemal czarnego; (20)50-120(250) × 10-20(40) mm, cylindryczny lub spłaszczony, nieregularnie powyginany; zwykle boczny, rzadko centralny; rzadko owocniki bez trzonu, bokiem przyrośnięte do podłoża.

Miąższ o konsystencji korka, jasnobrązowy, ochrowy, barwy drewna; po wyschnięciu bardzo lekki.

zarodniki (Spores)

Ganoderma carnosum
Wysyp zarodników brązowawy. Zarodniki szeroko elipsoidalne, z mniej lub bardziej ściętym szczytem, żółtobrązowe, nieamyloidalne, cyanofilne, 11-13.5 x 7.5-8.5 µm (Breitenbach), 10.1-12.5 × 6.6-7.9 µm (Sokół).

występowanie

Ganoderma carnosum
Nieczęsta. Owocniki roczne, wyrastają lastem i jesienią, pojedynczo lub po kilka, na pniakach martwych drzew iglastych, zwłaszcza jodły, bardzo rzadko na liściastych.

wartość (Importance)

Powoduje białą zgniliznę drewna.

Inedible. Causes white rot.

uwagi (Remarks)

Ganoderma lucidum
Bardzo podobna lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum) wyrasta głównie na drewnie drzew liściastych, rzadko na iglastych. Różni się jaśniej zabarwionym kapeluszem - z przewagą odcieni żółtobrązowych i mniejszymi zarodnikami - średnio 10.7 × 7.1 µm (Breitenbach), 9.9-11.9 × 6.2-7.7 µm (Sokół).
Inne fotografie · Additional photographs
Ganoderma carnosum
pokrój · habit
Ganoderma carnosum
pokrój, widok od strony trzonu · habit, stipe view
Ganoderma carnosum
pory
Ganoderma carnosum
pokrój, owocniki siedzące, powierzchnia oprószona zarodnikami · habit, sessile sporocarps, pileus surface covered with spores
Ganoderma carnosum
pokrój, owocnik typowej formy, z trzonkiem; widok z boku · habit, typical shape, with stipe; side view
Ganoderma carnosum
pokrój, owocnik typowej formy, z trzonkiem; widok od strony trzonu · habit, typical shape, with stipe; stipe view
Ganoderma carnosum
pory, na brzegu młody przyrost zahamowany suszą · pores, at margin growing inhibitet by dry weather
Ganoderma carnosum
pokrój · habit

wybrane znaleziska · selected collections

Ganoderma carnosum
10f · 04 08 19 6
(Kotlina Kłodzka) na pniaku świerka · (on Picea stump)
identification: Ganoderma carnosum
spores: 10.8 × 6.5, Q= 1.7, N= 41
znaleziska Ganoderma carnosum na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 193616 BB-00, 49811 EE-84, 51139 EE-84, 58580 EE-84, 74039 EE-84, 96299 FG-35,
· bez ATPOL lub wadliwy: 170719,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 156315 BE-38, 206931 CE-37, 138875 DG-26, 150756 DG-26, 179988 DG-26,
· bez ATPOL lub wadliwy: 206973,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

49811 Ganoderma carnosum; ok. 2.8 km E, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 19.10.2006; drzewostan jodłowo-sosnowy w; prawdopodobnie pień jodły jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MF/2.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 66241 fot. 66242 fot. 66243 fot. 66244

Uwaga A. Kujawy:
stanowsko zgłoszone powtórnie (ID: 58580). Okaz ze stanowiska, u zgłaszjacego (patrz zgłoszenie ID:58580)

51139 Ganoderma carnosum; ok. 2.9 km E, Sukowski Las , Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 28.11.2006; drzewostan jodłowo-sosnowy z domieszką topoli osiki; prawdopodobnie pień jodły jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/2.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Lakownica brązowoczarna - stan zejściowy owocnika
fot. 68871 fot. 68872

58580 Ganoderma carnosum; Sukowski Las - ok. 2.8 km E od wsi Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 06.08.2002; drzewostan jodłowo-sosnowy,; najprawdopodobniej na pniu jodły pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku, tak, notatka: tak - notes 2002; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyb po raz pierwszy odnotowany przez mnie na tym stanowisku (to samo co ID: 49811). W następnych latach tj. 2003-2005 nie odnotowałem go.
fot. 82031 fot. 82032

74039 Ganoderma carnosum; Sukowski Las oddz. 128, ok. 1.8 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 17.08.2007; drzewostan jodłowo-sosnowy z domieszką brzóz i osik; prawdopodobnie pień jodły 3 młode owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49811

Poza tym ok 100 metrów dalej znalazłem jeszcze jeden zmurszały pniak z trzema owocnikami lakownicy.
fot. 113480 fot. 113481 fot. 113482
Lakownica brązowoczarna - Ganoderma carnosum

96299 Ganoderma carnosum; szczyt pasma Kamień, ok. 8 km od Wisłoka Wielkiego, gmina Komańcza, FG-35; 30.03.2008; las mieszany, jodłowo-bukowy; na stojącym, zmurszałym pniu jodły 2 owocniki tuż nad ziemią, jeden zeszłoroczny i pozostałość po jeszcze starszym; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 159680 fot. 159681 fot. 159682 fot. 159683

138875 Ganoderma carnosum; Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, gmina Lipnica Wielka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-26; 06.07.2009; las iglasty świerkowo-jodłowy; na jodłowej lub świerkowej próchniejącej karpie kilka owocników; leg. Dorota Ziembla; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, wyślę do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 257848 fot. 257849 fot. 257850

150756 Ganoderma carnosum; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-26; 13.09.2009; las świerkowo-jodłowy; na martwym pniaku i korzeniach jodły 11 owocników; leg. Dorota Ziembla; det. Dorota Ziembla; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288608 fot. 288609 fot. 288610

156315 Ganoderma carnosum; Piskorzowice, pow. Wrocław, woj. Dolnośląskie, BE-38; 26.12.2009; Grabowo-dębowy; Na starym pniu przy korzeniach (liściastym) pojedynczo; leg. gabor bozser; det. gabor bozser; eksykat: tak, tak, notatka: -
uwagi: Zdjęcie same mówią za siebie.
Po mocnym przemarznięciu,martwy grzybek,kolory już nie całkiem naturalne.
fot. 306698
fot. 306699
fot. 306700

170719 Ganoderma carnosum; Karłów - przy zejściu z Błędnych Skał w kierunku Fortu Karola okrężną drogą krzyzującą się ze szlakiem na Pasterkę.Jeszcze w lesie, pow. Kłodzko, woj. dolnosląskie; 25.07.2010; las iglasty - świerki; na martwym, stojącym jeszcze pniu świerka kilkanaście owocników na jednym pniu; leg. Tadeusz Kozak; det. Jolanta Kozak; tak,
uwagi: Masa lakownic na świerkach w Górach Stołowych
fot. 361388 fot. 361389 fot. 361390 fot. 361391179988 Ganoderma carnosum; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 22.07.2010; górski las iglasty świerkowo - jodłowy; na jodłowej lub świerkowej próchniejącej karpie siedem owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 138875, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 390263 fot. 390264
stanowisko
fot. 390265

193616 Ganoderma carnosum; 1,5 km S od m. Bogucino, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 30.08.2011; źródlisko leśne w otoczeniu boru sosnowego; na zmurszałym pniaku iglastym jeden owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 455144 fot. 455145

206931 Ganoderma carnosum; 1,2 km na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 25.08.2012; las jodłowy, z domieszką sosny; na pniaku jodłowym pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978(stary oddział 237). Gmina Bolesławiec.
fot. 525419 fot. 525420 fot. 525421 fot. 525422

206973 Ganoderma carnosum; około 6 km. na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. Wielkopolska; 09.10.2012; las świerkowy; na zmurszałym pniaku świerka Pojedyńczo; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; tak, notatka: nie
uwagi: Znaleziono dwa owocniki. Nadleśnictwo Złotów,leśnictwo Leśnik oddział 44cfot. 525577fot. 525578

literatura · references
[26II] [49] [92] · baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2005 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 26.02.2005 · została utworzona/was created 24.02.2005
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Ganoderma_carnosum.htm">lakownica brązowoczarna - Ganoderma carnosum - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>