GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Exidia saccharina Fr.

kisielnica karmelowata
na stronie — występowanie · znaleziska
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
26.10.2008, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa; copyright © by Barbara Kudławiec
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)

występowanie

Exidia saccharina (kisielnica karmelowata)
Na martwych pniach i gałęziach drzew iglastych, najczęściej na sosnowych.
znalezisko 20081026.GREJ119434.bk - Exidia saccharina (kisielnica karmelowata); Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa
16f · 20081026.GREJ119434.bk
leg. Barbara Kudławiec
/Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa/
znaleziska Exidia saccharina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-93 139316 112867 BD-23 149170 CA-88 153487 CA-89 126664 126665 CA-98 130883 CB-24 152836 132236 CC-15 292583 CC-73 125870 155994 CC-83 127855 127852 CC-84 127861 CC-92 156859 126112 156861 155954 156858 155956 CC-95 154712 CD-01 156553 125206 CD-32 119434 DA-80 126534 DE-35 119342 130271 DE-36 130267 130258 DE-46 127545 127535 DE-53 131472 131466 DE-54 131489 131484 DE-55 141586 143027 126738 150093 126757 126731 126734 154325 127922 119059 128063 126760 126747 110716 119024 DE-64 129027 DE-65 155098 131499 107691 DE-77 126334 DE-82 131720 DF-62 138813 125008 DG-17 138475 EC-04 297237 EC-25 299084 EF-72 131571

 ID107691  Exidia saccharina; 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 2008.04.22; bór sosnowy; na pozostawionym przez drwali czubku ściętej sosny kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 185900 fot. 185901 fot. 185902

 ID110716  Exidia saccharina; 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.24; młody las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, przy zgłoszeniu ID: 150093, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 192928 fot. 192929 fot. 192930

 ID112867  Exidia saccharina; Puszcza Bukowa, ok. 200 m na S od granicy gm. Szczecin i gm. Stare Czarnowo w rejonie Klucza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.02.08; las dębowo-sosnowy z domieszką buka; na ułamanym czubie sosny bardzo licznie pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: kisielec karmelowaty
fot. 198028

opisany w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/149283.html

 ID119024  Exidia saccharina; 0,8 km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; drągowina sosnowa sąsiadująca z brzeziną,w obu laskach dużo martwych drzew; na martwych sosnach i na pniaku sosnowym kilka (pniak),kilkanaście i kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211728

fot. 211729

2)fot. 211730

 ID119059  Exidia saccharina; 1,5km W,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na pniaku sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211785 fot. 211786

 ID119342  Exidia saccharina; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.22; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in.; na marwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 212343

ID119434 Exidia saccharina; województwo wielkopolskie, powiat wrzesiński, gmina Miłosław, Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, 3,8 km na pn.zach. od Czeszewa, CD-32; 2008.10.26; przewaga sosny, domieszka świerku, nieco podrostu liściastego; na dwóch pniach przewróconych sosen, na korze i spod kory sosna 1 - kilkadziesiąt (ok. 70) owocników, sosna 2 - ok. 10 owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie przekazany Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: dwa pnie sosen odległe od siebie o ok. 300 m
sosna 1 - N 52°09'56,76" E 17°27'50,84"
sosna 2 - N 52°09'52,50" E 17°27'42,39"

Siedlisko i żywicielski pień sosnowy, fragment pnia z owocnikami i przykładowe owocniki:
fot. 212663 fot. 212664 fot. 212665 fot. 212666 fot. 212667 fot. 212668

 ID125008  Exidia saccharina; ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.12.22; las sosnowy; na opadłych sosnowych konarach jeszcze nie pozbawionych kory na trzech konarach po kilka, kilkanaście owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JG/11.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 226073 fot. 226074 fot. 226075

 ID125206  Exidia saccharina; nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, 0,4 km pd Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.02.08; przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza; cztery leżące pnie sosen na poszczególnych pniach od kilku do ok. 150 owocników wyrastających na korze i bezpośrednio na pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z pni : N 52°25'48,57" E 17°22'22,92"

fot. 226561 fot. 226562 fot. 226563

 ID125870  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 68, 3 km na pn.wsch. od Modliszewka, CC-73; 2009.02.21; przewaga sosny, pojedynczo brzoza, naprzeciw młodnik sosnowy; pień przewróconej sosny kilkanaście owocników na korze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'34,85" E 17°37'57,07"

zdjęcie 1 - stanowisko w dniu znalezienia
zdjęcie 2 - przyschnięte owocniki w dniu znalezienia
zdjęcie 3 - pobrane owocniki po namoczeniu
zdjęcia 4,5 - owocniki podczas kolejnych odwiedzin stanowiska w dniu 28.02.2009

fot. 228180 fot. 228181 fot. 228182 fot. 228183 fot. 228184

 ID126112  Exidia saccharina; nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.05; las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, topola, leszczyna, bez czarny; pień przewróconej sosny kilka owocników na korze i na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'10,37" E 17°29'08,18"

zdjęcia: widok pnia sosny oraz owocniki na korze i na okorowanym pniu
fot. 228940 fot. 228941 fot. 228942 fot. 228943

 ID126334  Exidia saccharina; Żytno, woj. łódzkie, DE-77; 2009.03.01; las mieszany; na pniu sosny w grupie, w okolicy kilkudziesięciu kilometrów dość często spotykany; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/KK/22.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 229545

ID126534 Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.03.12; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk; na leżącej gałęzi sosnowej kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230016 fot. 230017 fot. 230018
N 54*23,324'
E 18*33,099"
116 m.npm

ID126664 Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Obrzeże lasu mieszanego; na belkach świerkowych kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230253
N 54*24,108
E 18*30,867
78 m.npm

ID126665 Exidia saccharina; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,świerk; na martwych świerkach i sosnach kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230259 fot. 230260 fot. 230261
N 54*24,108'
E 18*30,867'
98 m.npm

 ID126731  Exidia saccharina; 2 km na pd. od skrzyżowania dróg krajowych 1 i 42,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; las sosnowo-brzozowy z dębowym podrostem; na leżącej,martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'45,92"N
-------19st22'12,95"E

fot. 230535

 ID126734  Exidia saccharina; 1km W, Brodowe, gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.15; młodnik sosnowy (wys.ok.8m); na leżącej martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'31,46"N
-------19st21'47,02"E

fot. 230547 fot. 230548 fot. 230549

 ID126738  Exidia saccharina; 2 km S,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.03.15; las sosnowy; na pozostawionej przez drwali koronie sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st03'41,26"N
-------19st21'40,39"E

fot. 230565 fot. 230566

obok było stanowisko Meruliopsis taxicola (ID126737)

 ID126747  Exidia saccharina; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na marwych,złamanych sosnach kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

1)fot. 230593

__fot. 230594

2)fot. 230595

__fot. 230596

 ID126757  Exidia saccharina; 1,5 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; las sosnowy z domieszką brzóz; na leżącym fragmencie sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'42,78"N
-------19st23'37,29"E
obok stanowiska Meruliopsis taxicola-ID126756

fot. 230617 fot. 230618

 ID126760  Exidia saccharina; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'20,93"N
-------19ST23'39,46"E

fot. 230631 fot. 230632

 ID127535  Exidia saccharina; 2 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'19,49"N
-------19st26'07,65"E

fot. 232049 fot. 232050

 ID127545  Exidia saccharina; 1 km NE,Biała Góra,gm.Dobryszyce, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy; na martwych,leżących sosnach kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'17,89"N
-------19st26'15,91"E

fot. 232097 fot. 232098

 ID127852  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 149, 2,5 km na N od Dębowca k. Gniezna, CC-83; 2009.03.29; las sosnowy; leżący pień sosny kilkadziesiąt (ok. 40-50) owocników na korze oraz na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'27,14" E 17°39'34,74"

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232582

położenie owocników na pniu i przykładowe owocniki:
fot. 232583 fot. 232584 fot. 232585

 ID127855  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 150, 2,5 km na N (nieco na W) od Dębowca k. Gniezna, niedaleko j. Piotrowskiego, CC-83; 2009.03.29; las mieszany, sosna i młode liściaste; gałąź sosny spoczywająca na ściółce kilkadziesiąt ( ok. 40 ) owocników w trzech grupach, na korze; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'25,54" E 17°39'22,09"

siedlisko i żywicielska gałąź:
fot. 232600

położenie owocników i przykładowe owocniki:
fot. 232601 fot. 232602 fot. 232603

 ID127861  Exidia saccharina; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na SE od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany, CC-84; 2009.03.29; młody zagajnik sosnowy; pień leżącej sosny kilkanaście owoników na korze i na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'06,4" E 17°44'27,7"

w towarzystwie trzęsaka mózgowatego i niszczyka

siedlisko i żywicielski pień sosny:
fot. 232630

przykładowe owocniki:
fot. 232631 fot. 232632

 ID127922  Exidia saccharina; Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.01; las sosnowy; na powalonej,martwej sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st02'42,57"N
-------19st24'27,11"E

fot. 232758 fot. 232759

 ID128063  Exidia saccharina; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy; na złamanej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,23"N 19st17'33,48"E

fot. 233153

 ID129027  Exidia saccharina; 2 km N,Jamno,gm.Mykanów, DE-64; 2009.04.19; fragment lasu nad strumieniem-sosna,wierzba,czeremcha; na ściętych gałęziach sosnowych kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'11,98"N 19st13'31,13"E

fot. 235366

 ID130258  Exidia saccharina; 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'38,4"N 19st26'36,13"E

fot. 238011 fot. 238012

 ID130267  Exidia saccharina; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej sosence kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki rosły na tym samym drzewie co przedstawiony w zgłoszeniu ID130265 wrośniaczek sosnowy

fot. 238048

 ID130271  Exidia saccharina; 1,3 km NW,Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-35; 2009.05.03; młodnik sosnowy; na martwej sośnie kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'17,71"N 19st25'32,6"E

fot. 238062 fot. 238063

ID130883 Exidia saccharina; Rezerwat Przyrody Jar Raduni-Babi Dół gm.Żukowo, CA-98; 2009.05.09; Las łegowy olsza szara,topola osika,świerk,sosna; na powalonej ogromnej sośnie kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, nie, notatka: tak Grzyby Jaru Raduni M.S.W.&M.W.R.
uwagi: N 54*18,215'
E 18*18,316
155 m.npm

 ID131466  Exidia saccharina; 3 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; na martej gałęzi sosnowej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'49,64"N 19st7'48,46"E

fot. 240802 fot. 240803

 ID131472  Exidia saccharina; 1 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; na fragmentach sosny pozostałych po wycince drzewa ok.150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,17"N 19st8'25,32"E

fot. 240824 fot. 240825 fot. 240826

 ID131484  Exidia saccharina; 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: w tym samym miejscu co Diplomitoporus flavescens ID131483

fot. 240852

 ID131489  Exidia saccharina; 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.17; las sosnowy; na martwej sośnie kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'33,26"N 19st13'17,17"E

fot. 240875

 ID131499  Exidia saccharina; 1,5 km SW,Klekowiec,gm.Radomsko, DE-65; 2009.05.13; bór sosnowy; na pozostawionej po wycince koronie sosny kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'32,45"N 19st24'53,87"E

fot. 240916 fot. 240917

powtórzenie stanowiska ID107691

 ID131571  Exidia saccharina; Puszcza Niepołomicka, ok. 2 km na N od Stanisławic, pow.bocheński, woj. małopolskie, EF-72; 2009.05.12; Bór mieszany bagienny; głównie: So i Brz; domieszka: Św, Db; na stojącej, martwej sośnie kilkadziesiąt, blisko sto owocników; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: brak - na ter. rezerwatu, tak, notatka: tak (odtworzyłem informacje wg arkusza)
uwagi: Kisielnica karmelowa, fot. KK
fot. 241081 fot. 241082 fot. 241083

 ID131720  Exidia saccharina; Blachownia,pow.częstochowski,śląskie, DE-82; 2008.03.30; ok.30-letnia monokultura sosnowa; na złamanej sośnie masowo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcie w wątku:
http://www.bio-forum.pl/messages/33/157761.html
gatunek licznie występujący w okolicy

ID132236 Exidia saccharina; Tuszkowy-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.05.23; Bór sosnowy; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: N 54*03,290'
E 17*43,683'
162 m.npm
fot. 242509

ID138475 Exidia saccharina; Beskid Żywiecki - Pasmo Policy, ok. 5,5 km na S od Skawicy, pow. susuki, woj. małopolskie, DG-17; 2009.07.03; górno-reglowy bór świerkowy; na stojącej, martwej sośnie ok. 20 owocników, w grupach po kilka; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: kisielnica karmelowa
fot. 256565 fot. 256566
link do wątku:
<http://www.bio-forum.pl/messages/33/252460.html>

 ID138813  Exidia saccharina; ok 1 km NW restauracja Łowiecka nad Jeziorem Paprocańskim, Tychy, woj. Śląskie, DF-62; 2009.04.01; las mieszany z przewagą dębu, sosny, modrzewia; na sosnowej karpie kilka owocników na czole cięcia, największy przy brzegu; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 257576 fot. 257577

 ID139316  Exidia saccharina; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.07.19; kępa modrzewi posadzonych kilkadziesiąt lat temu w buczynie; na pniu obumarłego modrzewia kilkanaście owocników, w grupach po kilka zrośniętych ze sobą; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/7.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: kisielnica karmelowa, fot. G.D.
fot. 259511 fot. 259512 fot. 259513 fot. 259514

 ID141586  Exidia saccharina; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.12; las sosnowy; na martwych sosnach na niewielkim obszarze kilkadziesiąt owocników na kilku sosnach,; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st3'27,98"N 19st21'4,44"E

fot. 265050 fot. 265051

 ID143027  Exidia saccharina; 1,3 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.08.12; przyleśne łąki; na sosnowej żerdzi użytej do ogrodzenia łąki kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268620 fot. 268621 fot. 268622

 ID149170  Exidia saccharina; woj, wielkopolskie, pow. wolsztyński, ok. 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna, BD-23; 2009.10.02; las mieszany nad środleśnym jeziorkiem; pień ściętej sosny kilka pojedynczych owocników oraz grup owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/10.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°10'55,90" E 16°06'59,11"

siedlisko:
fot. 284121

przykładowy owocnik:
fot. 284122

 ID150093  Exidia saccharina; 1 km N,Brodowe,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2009.10.17; młody las sosnowy przy trasie A1; na martwych,stojących sosnach ok.50 owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id110716
51st3'29,3"N 19st21'42"E

fot. 286535 fot. 286536 fot. 286537

ID152836 Exidia saccharina; Tuszkowy 5 km od Lipusz, pow. Kościerzyna, woj. pomorskie, CB-24; 2009.11.11; Bór sosnowy,jałowiec; na pniaczku sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 294820 fot. 294821

ID153487 Exidia saccharina; Warzenko nad jeziorem Tuchomskim, pow. Chwaszczyno, woj. pomorskie, CA-88; 2009.11.21; las grądowy dąb,sosna,brzoza,olsza,klon,leszczyna,bez; na powalonej sośnie kilka owocników w prom.200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 296871 fot. 296872
N 54*24,710'
E 018*21,507'
152 m.npm

 ID154325  Exidia saccharina; 1,5 km NE,Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2009.11.21; drągowiny sosnowe przetykane skupiskami brzóz; na koronach powalonych sosen pozostawionych przez drwali kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st2'10,82"N 19st19'18,99"E

fot. 299931 fot. 299932 fot. 299933

 ID154712  Exidia saccharina; 2,5 km NE, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.12.03; dąb, sosna; pień obumarlej sosny pochylonej pod kątem 45° 30 owocników na okorowanej części pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'38,40" E 17°51'58,53"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 12

zdjęcia: sosna w trzech ujęciach, przykładowe owocniki
fot. 301066 fot. 301067 fot. 301068 fot. 301069 fot. 301070

 ID155098  Exidia saccharina; 1 km S,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2009.10.31; skraju podmokłej,śródleśnej niecki; na powalonej sośnie ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki na zdjęciach są zmrożone po nocnych przymrozkach

fot. 302526 fot. 302527 fot. 302528 fot. 302529

 ID155954  Exidia saccharina; 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.01; sosna, domieszka liściastych; pień powalonej sosny 20-30 owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'59,9" E 17°29'25,2"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 84
E. saccharina w towarzystwie Exidia plana i Trichaptum abietinum
zdjęcia: powalony pień, owocniki
fot. 305638 fot. 305639 fot. 305640

 ID155956  Exidia saccharina; 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.03.01; sosna, domieska liściastych; pień przełamanej sosny kilkanaście owocników na korze i na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/BK/29.03.10, Tak, wykonane 01.03.09 oraz 27.06.09, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'54,7" E 17°29'46,7"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia z 01.03.2009: przełamany pień, owocniki
fot. 305652 fot. 305653 fot. 305654

stanowisko odwiedziłam 27.06.2009, również zaobserwowałam owocniki E. saccharina
zdjęcia z 27.06.2009: ten sam pień i owocniki
fot. 305655 fot. 305656

 ID155994  Exidia saccharina; 2,9 km SE, Mielno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.04.19; sosna, leszczyna; pień powalonej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°38'39,74" E 17°38'24,73"
nadleśnictwo Gniezno, oddział 86, niedaleko jeziora Biskupiec
owocniki przyschnięte
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 305812 fot. 305813 fot. 305814

 ID156553  Exidia saccharina; 0,5 km S, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; pnie dwóch powalonych sosen po kilkanascie owocników na poszczególnych pniach, na korze oraz na okorowanym pniu; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°25'46,07" E 17°22'24,91"

nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka

zdjęcia owocników: fot. 307669 fot. 307670

 ID156858  Exidia saccharina; 0,5 km NE, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; sosna, domieszka liściastych; pień przełamanej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155956 (03.2009)
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 308660 fot. 308661

 ID156859  Exidia saccharina; 0,7 km NW, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; sosna, domieszka liściastych; pień powalonej sosny kilka owocników na okorowanej powierzchni pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: powtórzenie zgłoszenia ID 155954 (03.2009)
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 84
zdjęcia: pień sosny, owocniki
fot. 308665 fot. 308666

 ID156861  Exidia saccharina; 1,5 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny; stojący złom sosnowy jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'09,27" E 17°30'11,78"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82
zdjęcia: pień sosny, owocnik
fot. 308670 fot. 308671

ID292583 Exidia saccharina; Osówiec, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.10.06; Bór sosnowy.; Pniak sosny. Kilka owocników w grupce.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 884281 fot. 884282

ID297237 Exidia saccharina; ok 1,5km na W od Starej Wsi, gm.Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-04; 2016.11.20; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na martwej sośnie masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907635

ID299084 Exidia saccharina; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.30; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916871 fot. 916872

literatura · references
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1820
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.04.2017 · powstała/was created 16.04.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Exidia_saccharina.htm"> Exidia saccharina (kisielnica karmelowata) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>