Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst.

orzechówka mączysta
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
31.03.1996, Třinec, Osůvky, Czechy – na leszczynie; copyright © by Bohdan Cienciała
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
apotecja na martwej gałęzi olszy czarnej
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
apotecja na martwej gałęzi olszy czarnej
Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta)
stary egzemplarz na martwej gałęzi olszy czarnej

owocnik

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

wartość

uwagi

znalezisko 20070327.1.gbr - Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta); Wola Wapowska k/Kruszwicy
12f · 20070327.1.gbr
leg. Wojciech Mazurkiewicz
/Wola Wapowska k/Kruszwicy/
znalezisko 20070303.03032007(1).mw - Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta); Pamiątkowo, pow. szamotulski
3f · 20070303.03032007(1).mw
leg. Michał Wójtowski
/Pamiątkowo, pow. szamotulski/
znaleziska Encoelia furfuracea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-76 130369 AB-93 156913 122414 123461 AB-94 123381 125587 127386 127385 AB-97 125592 125591 131696 AC-24 297267 BB-11 97641 BC-78 130769 130095 93519 BC-87 58403 BC-89 130094 108712 BC-98 94249 BC-99 130763 BE-58 57694 CA-89 126675 CC-73 126230 154327 155995 154335 120339 108682 126222 130179 99294 CC-79 60272 CC-82 99289 CC-83 108684 CC-84 127866 125626 154923 CC-92 156863 124165 156865 126108 99222 CC-93 130182 CC-94 127870 CC-95 130059 130056 CD-01 125196 99225 125204 156549 156551 DA-80 128803 DE-35 128602 96574 122293 122296 128601 DE-45 152977 128649 DE-46 127540 127543 154996 DE-55 126763 96208 154553 122216 122221 DE-66 126501 DE-75 129754 DE-77 129575 DF-62 125006 DF-85 57971 DG-01 111461 138821 EC-26 298268 EC-34 297284 EC-35 298572 EC-46 298267 EF-14 100829 EF-91 64931 97845 EG-02 140476 FE-13 130934 FG-11 57898 FG-22 57894 FG-23 96516 GC-01 181466

 ID57694  Encoelia furfuracea; Bielany Wrocławskie, centralna część lasku leżącego przy drodze E261, BE-58; 2007.02.17; las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych); uschnięta gałąź liściasta kilka skupisk na ok. półmetrowym odcinku gałęzi; leg. Tomasz Pachlewski; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/3.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowało się kolejne, podobne stanowisko (wątek: http://www.bio-forum.pl/messages/33/75397.html. )

fot. 80612

 ID57894  Encoelia furfuracea; Trzciana, pow. Krosno, FG-22; 2007.01.11; las liściasty ( w tym miejscu); leszczyna, olcha, trześnia ptasia, wierzba, dziki bez; na opadłej gałęzi prawdopodobnie olchy kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Anna Hreczka; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/21.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80867 fot. 80868

 ID57898  Encoelia furfuracea; Łysa Góra (przy szlaku turystycznym w kierunku Kątów), pow. jasielski, FG-11; 2007.03.11; las liściasty - leszczyna, wierzba, trześnia ptasia i in.; na gałęzi leszczyny 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/21.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80872 fot. 80873

 ID57971  Encoelia furfuracea; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 2007.03.18; Las jodłowy, pojedynczo jawor, jesion, leszczyna; na suchej gałęzi leszczyny - Corylus avellana 15 -20 grup po 3-6 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki rosły zarówno na leżącej gałęzi jak i na gałęzi która jeszcze się nie wyłożyła, ale również była martwa.

fot. 80984

 ID58403  Encoelia furfuracea; Las otaczający od północy jez. Pamiątkowskie, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-87; 2007.03.03; Las mieszany z przewagą drzew liściastych + świerki; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego ok. 7 apotecjów na dwóch różnych gałęziach; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

 ID60272  Encoelia furfuracea; 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy, CC-79; 2007.03.27; Las leszczynowy z nielicznymi dębami, bukami, sosnami; na gałązkach leszczyny po kilka osobników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.07, TAK (42 szt), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84491 fot. 84492 fot. 84493 fot. 84494

 ID64931  Encoelia furfuracea; Żerosławice, EF-91; 2006.12.27; śródpolne zadrzewienie (topole, leszczyny, olchy, brzozy); gałęzie leszczyny kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak (u mnie), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na tej samej powalonej przez wiatr leszczynie obserwowano ten gatunek także w styczniu 2006 roku.
fot. 93258 fot. 93259

 ID93519  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, zielony szlak z wioski Starczanowo w kierunku zach., przy ścieżce odbijającej na prawo od szlaku w stronę Śnieżycowego Jaru, BC-78; 2008.02.10; las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna; na gałęzi krzewu leszczynowego 12 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym, na gałęzi do wysokości ok. 1 m nad powierzchnią gruntu; leg. Barbara K.; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/28.02.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/149986.html

fot. 153637 fot. 153638 fot. 153639 fot. 153640 fot. 153641

 ID94249  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, okolice Poznania, rezerwat Meteoryt Morasko około 0,5 km na zachód od wsi Morasko, BC-98; 2008.03.08; dąb, grab, leszczyna; na uschniętej gałęzi krzewu leszczynowego 20-25 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Aleksandra K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 155293

W odległości kilkudziesięciu m druga leszczyna z uschniętą gałęzią, na której ok. 50 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym.

 ID96208  Encoelia furfuracea; 1,5km SW,Bobry,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 2008.04.02; fragment nadrzecznych zadrzewień przy dopływie Warty;wierzba,świerk,brzoza;podrost-leszczyna,czeremcha,bez; na martwych pniach leszczyny po kilka w grupce,po kilka grupek na pniu-dwa pnie w dwóch kępach leszczyn; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159445 fot. 159446 fot. 159447

 ID96516  Encoelia furfuracea; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 2008.04.06; las mieszany z przewagą sosny; na martwych gałęziach leszczyny grupowo, po kilka owocników, w odległości kilkudziesięciu metrów 2 stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/16.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160262 fot. 160263

 ID96574  Encoelia furfuracea; 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 2008.04.06; las mieszany(świerk,brzoza) z podrostem liściastym(2 st.) oraz las liściasty(brzoza,osika) z podrostem liściastym (80m na południe,za łąką-17 st.); na leszczynie pojedynczo i zbitymi grupkami od kilku do kilkudziesięciu (120) owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160466 fot. 160467 fot. 160468

 ID97641  Encoelia furfuracea; Mołtowo 1 km N, gm. Gościno, pow. kołobrzeski, BB-11; 2008.04.18; Zbocze wilgotnej doliny ze strumieniem; Na suchej gałęzi leszczyny pospolitej Pojedynczo i w skupieniach po kilka owocników na całej długości gałęzi - ok 2 m; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TT/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163053

 ID97845  Encoelia furfuracea; Żerosławice, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-91; 2008.02.24; śródpolne zadrzewienie, głównie topole i leszczyny; na martwych gałęziach leszczyny w grupie, 10 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu, poprzednie zgłoszenie: ID: 64931; eksykat pobrano rok temu (znajduje się u mnie)

fot. 163636

 ID99222  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, za wioską Leśniewo, rezerwat Wiązy w Nowym Lesie i okolice, CC-92; 2008.05.01; dąb, grab, leszczyna, wiąz, pojedynczo sosna; uschnięte gałęzie krzewów leszczyny do kilkudziesięciu (20-40) gniazdek - po jednym do kilku owocników w każdym - na 5 krzewach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jeden z krzewów leszczyny:
fot. 168076

gniazdka owocników z poszczególnych krzewów:
fot. 168077 fot. 168078 fot. 168079 fot. 168080 fot. 168081

 ID99225  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, na odcinku ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, CD-01; 2008.05.01; przewaga sosny, leszczyna, dąb; uschnięta gałąź krzewu leszczyny kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: krzew leszczyny pośród sosen:
fot. 168086

gniazdka owocników:
fot. 168087 fot. 168088

 ID99289  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, leśnictwo Zakrzewo, gmina Kiszkowo, nieco ponad 1 km na pd. od wsi Kamionek, na zachód od drogi, CC-82; 2008.03.16; las liściasty: dąb, brzoza, topola, leszczyna, poza tym pojedyncze świerki; uschnięte gałęzie krzewów leszczyny na gałęziach pięciu krzewów, pojedyncze owocniki lub gniazdka kilku owocników, od jednego do kilkunastu owocników/gniazdek na poszczególnych krzewach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko znalezione 16 marca 2008, okazy pobrane 24 marca 2008

fot. 168228 fot. 168229

 ID99294  Encoelia furfuracea; Wielkopolska, na północ od Gniezna w kier. Bydgoszczy, nad strumykiem wypływającym z jeziora Głęboczek w kierunku północnym, w odległości kilkudziesięciu m od jeziora, wschodnia strona strumienia, CC-73; 2008.03.29; las liściasty: dąb, leszczyna, olcha, nieco dalej (na pobliskim wzniesienu terenu) sosna; gałęzie krzewów leszczyny na 3 leszczynach, po 1 do 3 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w porównaniu z innymi obserwowanymi przeze mnie stanowiskami to jest niezbyt liczne
fot. 168240 fot. 168241

 ID100829  Encoelia furfuracea; 3 km W Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2007.12.09; las liściasty z przewagą grabu, dębu, leszczyny i czarnego bzu; na rosnących leszczynach po kilka na gałęziach; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ZO/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171250 fot. 171251 fot. 171252

 ID108682  Encoelia furfuracea; Modliszewko, 2,4 km E, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,7 km na pn. od leśniczówki Brody, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2008.04.06; skraj młodego lasu z dębem, sosną, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; ułamana uschnięta gałąź leszczyny dwadzieścia gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowy punkt orientacyjny: stanowisko mieści się ok. 100 m na pd od dębu Zbój Madej, w oddziale leśnym nr 126.

Nadwełniańska łąka granicząca z lasem (od stanowiska orzechówki w kier. pn.):
fot. 188071

Krzew leszczynowy z orzechówką mączystą:
fot. 188072

Gałąź z owocnikami:
fot. 188073

 ID108684  Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, po wschodniej stronie rzeczki Wełny, kilkadziesiąt m na pn.wsch. od mostku na Wełnie k. leśniczówki Brody, CC-83; 2008.04.06; sosna, dąb, leszczyna; gałąź i gałązka leszczyny jedno do kilku gniazdek po kilka owocniczków w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko mieści się w oddziale leśnym nr 133.
Oglądając poszczególne rosnące tu krzewy leszczyny stwierdziłam tylko tych kilka gniazdek orzechówki na gałęzi jednego krzewu i jedno gniazdko na leżącej na ściółce gałązce.

Leszczyna z owocnikami:
fot. 188079

Gniazdko owocników na gałęzi krzewu:
fot. 188080

Owocniki na gałązce (eksykat):
fot. 188081

 ID108712  Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, okolice wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, niedaleko za pierwszym zakrętem w prawo zielonego szlaku ze Starczanowa, w głębi lasu za zagajnikiem sosnowym na prawo od tego szlaku, BC-89; 2008.04.12; las liściasty: dąb, brzoza, buk, leszczyna, w pobliżu młody zagajnik sosnowy; gałęzie krzewu leszczyny 30 gniazdek po kilka owocników w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potężnie rozrośnięty krzew leszczynowy:
fot. 188163
owocniki z bliska:
fot. 188164 fot. 188165

 ID111461  Encoelia furfuracea; góra Tuł, rezerwat Tuł, 200 m WS od szlaku turystycznego prowadzącego ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, gmina Goleszów, pow.cieszyński, woj.śląskie, DG-01; 2008.05.25; las liściasty z przewagą buka i leszczyny; na żywej uszkodzonej leszczynowej gałęzi kilkadziesiąt owocników na jednej gałęzi; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194596 fot. 194597

 ID120339  Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 2008.11.08; dąb, grab, sosna, leszczyna, brzoza; leżąca na ściółce gałązka liściastego, być może leszczyny ok. 200 owocników w grupach po kilka do kilkudziesięciu (20-30); leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.11.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'23,46" E 17°38'51,15"
oddział leśny nr 133

fot. 214955 fot. 214956 fot. 214957 fot. 214958

 ID122216  Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty;wierzba,świerk,kruszyna,leszczyna i in; na martwych pniach leszczyn kilkanaście grupek (gł.po kilka owocników) na kilku pniach w trzech kępach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96208, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96208

fot. 219625 fot. 219626

 ID122221  Encoelia furfuracea; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.06; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,leszczyny; na pniach leszczyn ok.30 owocników na dwóch pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219639 fot. 219640

 ID122293  Encoelia furfuracea; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2008.12.07; las mieszany-świerk,brzoza,dąb,leszczyna i in; na pniach leszczyn w grupach,w pięciu kępach leszczyn (6+10+ok25+ok.25+30 owocników); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96574, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96574

fot. 219858 fot. 219859

 ID122296  Encoelia furfuracea; 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.12.07; las liściasty-gł.brzoza,leszczyna i klon,poza tym dąb,grab,jesion i in; na pniach leszczyn przy pobieżnych oględzinach lasu o pow.ok.2 h stwierdziłem obecność orzechówki w 11 kępach leszczyn (liczebność to odpowiednio:ok.90+ok.25+ok.20+ok.50+4+31+30+ok.20+ok.30+13+12 owocników); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Potwierdzenie stanowisk(-a) ze zgłoszenia ID96574.Od 80 do 200m na pd. od stanowiska ze zgłoszenia ID122293.

fot. 219872

 ID122414  Encoelia furfuracea; Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.12.09; Stary park i sad podworski; na obumarłych gałęziach leszczyny (na trzech krzewach) kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 220158 fot. 220159 fot. 220160

 ID123381  Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa - Polana Kołowska, ok. 1 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.03; w zadrzewieniu śródpolnym (leszczyna, głóg, buk, wierzba, brzoza); na gałęziach leszczyny kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 222525.jpg

fot. 222526.jpg

fot. 222527.jpg

 ID123461  Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.04; na granicy olsu i grądu nad jeziorem Zgniły Grzyb; na obumarłych gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 222642.jpg

fot. 222643.jpg

 ID124165  Encoelia furfuracea; 4,0 km S od Czerniejewa, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59 pow. gnieźnieński woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.01.18; dąb, brzoza, grab, olsza, sosna, bez czarny, leszczyna; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny po ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°27'57,97" E 17°28'45,38" oraz 52°27'58,44" E 17°28'45,19"

leszczyny rosły kilka m od granicy lasu z polem uprawnym

jeden z krzewów leszczyny, na drzewie (martwy złom o wys. ok. 5 m) widocznym zaraz przy krzewie po prawej rosła suchogłówka korowa Phleogena faginea - zgłoszenie ID: 124171
fot. 224268.jpg

przykładowe owocniki:
fot. 224269.jpg

 ID125006  Encoelia furfuracea; Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.12.16; las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, sosna i świerk, 100 m S Jezioro Paprocańskie; na gałęzi rosnącej leszczyny kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/11.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 226066 fot. 226067 fot. 226068

 ID125196  Encoelia furfuracea; 0,5 km S, Jezierce, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 152, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.02.08; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z krzewów, najbliżej ścieżki przyrodniczej: N 52°25'47,96" E 17°22'24,17"

potwierdzenie zgłoszenia nr 99225 z 2008 r.

fot. 226515

 ID125204  Encoelia furfuracea; 0,4 km S Jezierce, , nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.02.08; przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza; uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z krzewów: N 52°25'49,47" E 17°22'21,23"

fot. 226552 fot. 226553

 ID125587  Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 10m na S od Ogrodu Dendrologicznego w dolinie Słonecznego Potoku, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.02.17; wielogatunkowy las liściasty nawiązujący do grądu (Bk, Gb, Brz, Jw, leszczyna); na suchej gałęzi leszczyny pojedynczo i w małych grupach - łącznie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227584 fot. 227585

 ID125591  Encoelia furfuracea; Dolina Krąpeli, ok. 1 km na N od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2009.02.20; grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel; na obumarłych gałęziach leszczyny w małych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227604 fot. 227605

 ID125592  Encoelia furfuracea; Dolina Krąpieli, ok. 1,8 km na E od miejscowości Święte, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2009.02.20; grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel; na suchych gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227610 fot. 227611 fot. 227612

 ID125626  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nad jeziorem Jankowo Dolne, 1,6 km na pd. od Lulkowa, CC-84; 2009.02.22; niewielki las porastający brzeg jezora i skarpę nad jeziorem, na skarpie przewaga sosny, na zboczu skarpy i brzegu jeziora dąb, topola, leszczyna, bez czarny, wierzba, olsza; gałąź leszczyny kilkadziesiąt (ok. 50-60) gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'31,18" E 17°42'38,68"

krzew leszczyny rośnie kilkadziesiąt m od brzegu jeziora

zdjęcia: widok na krzew leszczyny z orzechówką oraz przykładowe owocniki na gałęzi i owocniki z bliska
fot. 227655 fot. 227656 fot. 227657

 ID126108  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,6 km na wsch. (nieco na pd.) od Leśniewa, CC-92; 2009.03.01; zagajnik leszczynowy nad śródleśnym mokradłem; gałąź leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'20,7" E 17°29'12,5"

zdjęcia: widok krzewu leszczyny oraz przykładowe owocniki
fot. 228907 fot. 228908

 ID126222  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 53, nad j. Głęboczek, 2,1 km na SE od Mielna, CC-73; 2009.03.07; las mieszany: dąb, sosna, olsza, grab, leszczyna; uschnięta gałąź leszczyny kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'53,3" E 17°37'47,0"

w tym samym oddziale leśnym, w odległości 400 m, w 2008 r. zaobserwowałam Encoelia furfuracea - zgłoszenie ID: 99294

zdjęcia: siedlisko i żywiciel (zaznaczona gałąź z owocnikami) oraz jeden z owocników
fot. 229206 fot. 229207

 ID126230  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 87, nad j. Ławiczno, 3,5 km na SE od Mielna, CC-73; 2009.03.07; źródlisko kilkadziesiąt m od jeziora, wokół sosna, dąb, leszczyna, nad jez. topola, olsza, brzoza, bez czarny; gałęzie czterech krzewów leszczyny wokół źródliska na poszczególnych gałęziach po ok. 10, 20, 30 gniazdek po jednym do kilku owocników, na czwartej gałęzi bardzo licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'19,4" E 17°38'37,3"

owocniki w różnym wieku

zdjęcia: trzy widoki ogólne ze wskazaniem miejsc występowania owocników oraz owocniki z pierwszej i drugiej gałęzi
fot. 229233 fot. 229234 fot. 229235 fot. 229236 fot. 229237

 ID126501  Encoelia furfuracea; ul.Pławińska,Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2009.03.12; pas leszczyn na terenie prywatnego gospodarstwa; na wiszącej w kępie leszczyny martwej gałęzi tego krzewu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/8.04.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: -

ID126675 Encoelia furfuracea; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 2009.03.14; zarośla wzdłuż potoku osza czarna , leszczyna; na martwych gałęziach leszczyn (trzy krzewy) kilkadziesiąt owocników na kilku gałązkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230287 fot. 230288 fot. 230289
N 54*24,346'
E 18*31,568'
53 m.npm

 ID126763  Encoelia furfuracea; 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; liściasty skraj lasu-olcha,grab,leszczyna,dąb; na martwej gałęzi leszczyny kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'25,12"N
-------19st23'26,35"E

fot. 230642 fot. 230643

 ID127385  Encoelia furfuracea; 1,4 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.22; stary park podworski na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; na gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 231721 fot. 231722

 ID127386  Encoelia furfuracea; 1,8 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.22; zadrzewienie śródpolne na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; w otoczeniu dąb, grab, leszczyna, buk, wierzba; na gałęziach leszczyny kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 231726 fot. 231727

 ID127540  Encoelia furfuracea; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, DE-46; 2009.03.28; las mieszany; na martwych gałęziach leszczyny kilkanaście owocników w dwóch kępach leszczyn; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'56,60'N
-------19st27'59,98"E

1)
fot. 232070

2)
fot. 232071

 ID127543  Encoelia furfuracea; Wójcik,gm.Gomunice, DE-46; 2009.03.28; liściaste zadrzewienia-olcha,brzoza,leszczyna; na martwej gałęzi leszczyny kilkadziesiąt owocników,przeważnie w grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'58,17"N
-------19st28'44,32"E

fot. 232087 fot. 232088

 ID127866  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na S (nieco na E) od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany, CC-84; 2009.03,29; zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna; trzy uschnięte gałęzie krzewów leszczyny od kilku do ponad dwudziestu gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'03,5" E 17°44'23,3"

siedlisko:
fot. 232637

przykładowe owocniki:
fot. 232638 fot. 232639

 ID127870  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na S (nieco na E) od Kaliny, nad jeziorem Wierzbiczany, CC-94; 2009.03.29; sosny, leszczyny i inne krzewy na skarpie nad jeziorem; uschnięta gałąź leszczyny 10 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°31'51,3" E 17°44'31,3"

siedlisko i leszczyna z uschniętą gałęzią:
fot. 232644

przykładowe owocniki:
fot. 232645 fot. 232646

 ID128601  Encoelia furfuracea; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; las mieszany-brzoza,dąb,leszczyna,sosna,świerk; na martwych gałęziach leszczyn ok.180 owocników w 6 kępach leszczyny (jedna z kilkoma owocnikami,cztery z kilkonastoma i jedna z ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st11'57,38"N 19st23'28,46"E

fot. 234451 fot. 234452

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122293

 ID128602  Encoelia furfuracea; 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2009.04.11; las lisciasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna i in; na martwych gałęziach leszczyn po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników w kępie leszczyny;ponad 150 owocników w siedmiu kępach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122296

fot. 234456 fot. 234457

 ID128649  Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Pytowice,pow.radomszczański, DE-45; 2009.04.11; liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza; na martwych gałęziach leszczyny kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st10'58,2"N 19st25'38,04"E

fot. 234583 fot. 234584

ID128803 Encoelia furfuracea; Park Oliwski im.A.Mickiewicza Gdańsk, DA-80; 2009.04.16; Park brzeg potoku Oliwskiego; na dwóch leszczynach kilkanaście owocników - wysoko na obumarłych gałęziach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 234917
N 54*24,666'
E 18*33,690'
85 m.npm

 ID129575  Encoelia furfuracea; 2 km NW,Borzykówka,gm.Żytno, DE-77; 2009.04.25; podmokły las lisciasty-klon,olcha,wiąz,leszczyna i in; na martwej gałęzi leszczyny ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st54'4,96"N 19st38'44,26"E

fot. 236372 fot. 236373

ID129754 Encoelia furfuracea; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2009.03.29; las mieszany; na leszczynie w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236763

 ID130056  Encoelia furfuracea; nadleśnictwo Gniezno, oddział 6, 1 km na SE od wioski Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.05.01; las mieszany: dąb, sosna, brzoza, wiąz, leszczyna, bez czarny; ułamany, wiszący, uschnięty konar leszczyny kilka gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'49,89" E 17°50'59,88"

na sąsiedniej ułamanej uschniętej gałęzi Exidia truncata

widok ogólny od dwóch stron na konar
fot. 237489 fot. 237490
zbliżenie na fragment konara z owocnikami
fot. 237491
przykładowy owocnik w przybliżeniu
fot. 237492 fot. 237493

 ID130059  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 60, 5,3 km na SE od wioski Gaj, CC-95; 2009.05.01; przydrożne leszczyny na skraju łąki, po przeciwnej stronie drogi skarpa z sosną i dębem; uschnięta gałąź leszczyny około 10 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'52,47" E 17°54'30,06"

widok ogólny na stanowisko
fot. 237509
owocniki
fot. 237510 fot. 237511

 ID130094  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, ok. 1 km na W od Starczanowa, BC-89; 2009.04.26; las liściasty: dąb, brzoza, buk, leszczyna, w pobliżu młody zagajnik sosnowy; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny kilkanaście i ok. 50 owocników na poszczególnych krzewach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'35,30" E 16°56'29,72"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108712

przykładowe owocniki
fot. 237612 fot. 237613

 ID130095  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, 3 km na SW od Uchorowa, BC-78; 2009.04.26; nadwarciański las z dębem, sosną, wiązem, leszczyną; uschnięta gałąź leszczyny kilka gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'16,82" E 16°54'02,29"

krzew leszczyny i przykładowy owocnik
fot. 237618 fot. 237619

 ID130179  Encoelia furfuracea; Modliszewko, 2,4 km E, nadleśnictwo Gniezno, oddział 126, dolina Wełny, po wschodniej stronie rzeczki, ok. 0,7 km na N od leśniczówki Brody, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.04.13; skraj młodego lasu z dębem, sosną, młodą topolą, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; uschnięty konar leszczyny ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'28,39" E 17°38'47,23"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108682

widok na stanowisko, krzewy z orzechówką po prawej, na ułamanej gałęzi krzewu w pierwszym rzędzie orzechówka w 2008 r., na krzewie w drugim rzędzie orzechówka w 2009 r.
fot. 237783

konar z owocnikami
fot. 237784

przykładowe owocniki
fot. 237785

 ID130182  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, Las Miejski k. Gniezna, 3,3 km na NW od wioski Kędzierzyn, CC-93; 2009.04.13; las mieszany, sosna, dąb, leszczyna i inne liściaste; uschnięta gałąź leszczyny dwa gniazdka po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°30'13,78" E 17°37'55,79"

widok ogólny
fot. 237793

owocniki
fot. 237794

 ID130369  Encoelia furfuracea; 2,4 km na N od Maszewa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2009.04.15; drzewostan liściasty nawiązujący do grądu; na gałęziach leszczyny kilkanaście owocników na dwóch krzewach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 238295 fot. 238296

 ID130763  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 251, ok. 1 km na NE od Radojewa, BC-99; 2009.05.08; leszczyna, wiąz, klon, olsza, topola, brzoza, kasztanowiec, robinia akacjowa,; złamany, uschnięty konar leszczyny ok. 30 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°30'20,29" E 16°57'45,20"

żywiciel, fragment konara i przykładowe owocniki:
fot. 239051 fot. 239052fot. 239053

 ID130769  Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 211, przy ścieżce odbijającej od zielonego szlaku turystycznego na prawo w stronę Śnieżycowego Jaru, BC-78; 2009.03.19; las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny na jednym krzewie 10, na drugim 20 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, był pobrany w 2008, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'47,98" E 16°55'40,78"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 93519

fot. 239075 fot. 239076

ID130934 Encoelia furfuracea; Puławy, 4km 600m na SE od centrum miasta, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 2009.04.18; Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Na poziomo rosnącej gałęzi leszczyny pospolitej (Corylus avellana) Kilka wysuszonych owocników na jednej gałęzi; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, 2009.04.18 1A-3, tak, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/235797.html

Prawa odnoga, ok. 50-70 m za rozwidleniem

 ID131696  Encoelia furfuracea; ok. 2 km na SE od Ulikowa, pow. Stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2009.04.14; las grądowy na północnym stoku doliny Krąpieli (projektowany rezerwat); na obumarłych konarach leszczyny (trzech krzewów) w małych grupkach po kilka owocników; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta; fot. GD
fot. 241357 fot. 241358 fot. 241359

 ID138821  Encoelia furfuracea; góra Tuł, 200 m WS od szlaku turystycznego prowadzącego ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, gmina Goleszów, pow.cieszyński, woj.śląskie, DG-01; 2009.04.19; las liściasty z przewagą buka i leszczyny; na rosnącej leszczynie kilkanaście owocników na żywej leszczynowej gałęzi na wysokości 150 cm nad ziemią; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, zgłoszenie ID: 111461, tym razem owocniki wyrosły na krzewie oddalonym o ok 3 m od tego, na którym znalezione zostały w zeszłym roku.
fot. 257598

ID140476 Encoelia furfuracea; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Słopnice, Słopnice, EG-02; 2009.04.27; las łęgowy; na pniu leszczyny 5 podsuszonych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak, u mnie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262680

 ID152977  Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Pytowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.14; liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza; na martwych gałęziach leszczyny ponad 50 owocników w trzech krzewach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id128649, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id128649

fot. 295226 fot. 295227

 ID154327  Encoelia furfuracea; 2,7 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.11.11; dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna; uschły konar krzewu leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Karolina Fiutak-Łachowska; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/29.12.09, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'18,45" E 17°39'04,45"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
poprzednie zgłoszenie z tego samego oddziału ID: 120339

zdjęcie - owocniki na uschłym konarze fot. 299936

 ID154335  Encoelia furfuracea; 2,4 km E, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.11.11.; skraj młodego lasu z dębem, sosną, młodą topolą, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; uschnięty konar leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126
powtórzenie zgłoszeń: z IV.2008 r. ID: 108682, z V.2009 r. ID 130179

zdjęcia: widok na krzew leszczyny, owocniki
fot. 299977 fot. 299978 fot. 299979 fot. 299980

 ID154553  Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Bobry pow. radomszczański woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.29; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty;wierzba,świerk,kruszyna,leszczyna i in; na martwych pniach leszczyn ok.60 owocników na leżącym pniu i kilkanaście na stojącym; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id 96208, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id 96208 i id 122216

fot. 300615 fot. 300616 fot. 300617

 ID154923  Encoelia furfuracea; 0,6 km NW, Kalina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2009.12.06; zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna; uschnięty konar krzewu leszczyny 10 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'02,18" E 17°44'20,73"
nadleśnictwo Gniezno
powtórzenie zgłoszenia ID: 127866

zdjęcia: krzew z uschniętym konarem i owocniki
fot. 301832 fot. 301833

 ID154996  Encoelia furfuracea; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2009.12.05; las mieszany; na martwych gałęziach leszczyn po 30-40 owocników w dwóch kępach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id127540

fot. 302210 fot. 302211

 ID155995  Encoelia furfuracea; 2,9 km SE, Mielno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.04.19; sosna, leszczyna; uschnięte konary dwóch krzewów leszczyny kilka lub kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°38'36,73" E 17°38'23,19"
N 52°38'43,66" E 17°38'31,05"
nadleśnictwo Gniezno, oddział 86, niedaleko jeziora Biskupiec
zdjęcia: konar jednego z krzewów z owocnikami, owocniki fot. 305820 fot. 305821 fot. 305822

 ID156549  Encoelia furfuracea; ok. 0,9 km S, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.03.08; sosna, leszczyna; uschnięty konar leszczyny trzy gniazdka po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°25'27,78" E 17°22'20,13"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 169, niedaleko ścieżki przyrodniczo-leśnej w Jeziercach

zdjęcia: krzew leszczyny oraz owocniki
fot. 307655 fot. 307656fot. 307657

 ID156551  Encoelia furfuracea; 0,5 km N, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2009.12.27; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; uschnięty konar leszczyny kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach
spore "czyszczenie" krzewów leszczyny z uschłych konarów wykonano, więc tym razem zaobserwowałam owocniki tylko na jednym krzewie z pozostałym uschniętym konarem

powtórzenie zgłoszeń ID: 99225 (05.2008) oraz ID: 125196 (02.2009)

zdjęcia: krzew oraz owocniki
fot. 307664 fot. 307665

 ID156863  Encoelia furfuracea; 0,6 km N, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; klon, dąb, brzoza, leszczyna. bez czarny, w pobliżu również sosna; uschnięty konar leszczyny kilkanaście gniazdek po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'57,06" E 17°29'44,06"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia: krzew leszczyny, owocniki
fot. 308676 fot. 308677 fot. 308678

 ID156865  Encoelia furfuracea; 1,2 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.12.30; dąb, brzoza, leszczyna; uschnięte konary leszczyny kilkanaście gniazdek po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'19,25" E 17°30'14,21"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 54
zdjęcia: krzew leszczyny, owocniki
fot. 308683 fot. 308684 fot. 308685

 ID156913  Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 1,3km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.12.27; las grądowy (Gb, Bk, Db, leszczyna); na konarach leszczyny pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 308862 fot. 308863

ID181466 Encoelia furfuracea; około 2km. na zachód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010,11,07; skraj starego lasu liściastego; gałąź drzewa liściastego-bliżej nie określona kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393953 fot. 393954

ID297267 Encoelia furfuracea; ok. 2,2 km na SW od Mielna Pyrzyckiego w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-24; 2017.02.18; grąd (przyjeziorny ekoton); na gałęzi leszczyny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907991 fot. 907992 fot. 907993

ID297284 Encoelia furfuracea; ok.1,8km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2016.02.27; Grąd(graby,dęby,brzozy,osiki,leszczyna); na suchych pędach leszczyny w wiązkach; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908127

ID298267 Encoelia furfuracea; ok.1,5km na SW od miejscowości Płoniawy-Bramura,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2017.03.12; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,leszczyna; na martwych gałęziach leszczynowych Kilka grup po kilka sztuk; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 913061 fot. 913062

ID298268 Encoelia furfuracea; Ok.1,0km na S od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2017.03.30; las sosnowy z domieszką dębu,brzozy,leszczyny; na martwych gałęziach leszczynowych Kilka grup po kilka sztuk; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 913067 fot. 913068 fot. 913069

ID298572 Encoelia furfuracea; Ok.3km na N od Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.04.09; zadrzewienie śródpolne,powstałe na nieużytku(topole osiki,leszczyna,czeremcha); na martwych gałęziach leszczynowych Kilka grup po kilka sztuk; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914572 fot. 914573

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.04.2017 · powstała/was created 20.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Encoelia_furfuracea.htm"> Encoelia furfuracea (orzechówka mączysta) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>