Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. (1870)

orzechówka mączysta
Encoelia furfuracea
31.03.1996, Třinec, Osůvky, Czechy – na leszczynie
copyright © by Bohdan Cienciała
Encoelia furfuracea
Encoelia furfuracea
Encoelia furfuracea
Encoelia furfuracea
Encoelia furfuracea
Encoelia furfuracea
apotecja na martwej gałęzi olszy czarnej
Encoelia furfuracea
apotecja na martwej gałęzi olszy czarnej
Encoelia furfuracea
stary egzemplarz na martwej gałęzi olszy czarnej

owocnik (Fruitbody)

zarodniki (Spores)

Wysyp zarodników

występowanie

wartość (Importance)

uwagi (Remarks)

wybrane znaleziska · selected collections

Encoelia furfuracea
12f · 070327.1.gbr (Wojciech Mazurkiewicz)
(Wola Wapowska k/Kruszwicy) na leszczynie
Encoelia furfuracea
3f · 070303.03032007(1).mw (Michał Wójtowski)
(Pamiątkowo, pow. szamotulski) las mieszany z przewagą drzew liściastych, głównie Alnus glutinosa
znaleziska Encoelia furfuracea na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 130369 AB-76, 122414 AB-93, 123461 AB-93, 156913 AB-93, 123381 AB-94, 125587 AB-94, 127385 AB-94, 127386 AB-94, 125591 AB-97, 125592 AB-97, 131696 AB-97, 97641 BB-11, 93519 BC-78, 130095 BC-78, 130769 BC-78, 58403 BC-87, 108712 BC-89, 130094 BC-89, 94249 BC-98, 130763 BC-99, 57694 BE-58, 99294 CC-73, 120339 CC-73, 126222 CC-73, 126230 CC-73, 130179 CC-73, 154335 CC-73, 154327 CC-73, 155995 CC-73, 108682 CC-73, 60272 CC-79, 99289 CC-82, 108684 CC-83, 125626 CC-84, 127866 CC-84, 154923 CC-84, 99222 CC-92, 124165 CC-92, 126108 CC-92, 156863 CC-92, 156865 CC-92, 130182 CC-93, 127870 CC-94, 130056 CC-95, 130059 CC-95, 99225 CD-01, 125196 CD-01, 125204 CD-01, 156549 CD-01, 156551 CD-01, 96574 DE-35, 122293 DE-35, 122296 DE-35, 128601 DE-35, 128602 DE-35, 128649 DE-45, 152977 DE-45, 127540 DE-46, 127543 DE-46, 154996 DE-46, 96208 DE-55, 122216 DE-55, 122221 DE-55, 126763 DE-55, 154553 DE-55, 126501 DE-66, 129575 DE-77, 125006 DF-62, 57971 DF-85, 111461 DG-01, 138821 DG-01, 100829 EF-14, 64931 EF-91, 97845 EF-91, 57898 FG-11, 57894 FG-22, 96516 FG-23,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 126675 CA-89, 128803 DA-80, 129754 DE-75, 140476 EG-02, 130934 FE-13, 181466 GC-01,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

57694 Encoelia furfuracea; Bielany Wrocławskie, centralna część lasku leżącego przy drodze E261, BE-58; 17.02.2007; las niewielki (ok. 1km kw.), gęsty (mały dopływ światła), wilgotny, wielogatunkowy - liściasty (m.in. jesion, klon, olcha, bez czarny i wiele innych); uschnięta gałąź liściasta kilka skupisk na ok. półmetrowym odcinku gałęzi; leg. Tomasz Pachlewski; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TP/3.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowało się kolejne, podobne stanowisko (wątek: http://www.bio-forum.pl/messages/33/75397.html. )

fot. 80612

57894 Encoelia furfuracea; Trzciana, pow. Krosno, FG-22; 11.01.2007; las liściasty ( w tym miejscu); leszczyna, olcha, trześnia ptasia, wierzba, dziki bez; na opadłej gałęzi prawdopodobnie olchy kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Anna Hreczka; det. Marek Kozłowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/21.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80867 fot. 80868

57898 Encoelia furfuracea; Łysa Góra (przy szlaku turystycznym w kierunku Kątów), pow. jasielski, FG-11; 11.03.2007; las liściasty - leszczyna, wierzba, trześnia ptasia i in.; na gałęzi leszczyny 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/AH/21.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 80872 fot. 80873

57971 Encoelia furfuracea; Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF-85; 18.03.2007; Las jodłowy, pojedynczo jawor, jesion, leszczyna; na suchej gałęzi leszczyny - Corylus avellana 15 -20 grup po 3-6 owocników; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów, Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki rosły zarówno na leżącej gałęzi jak i na gałęzi która jeszcze się nie wyłożyła, ale również była martwa.

fot. 80984

58403 Encoelia furfuracea; Las otaczający od północy jez. Pamiątkowskie, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC-87; 03.03.2007; Las mieszany z przewagą drzew liściastych + świerki; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego ok. 7 apotecjów na dwóch różnych gałęziach; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/23.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53

60272 Encoelia furfuracea; 1 km od Woli Wapowskiej k/Kruszwicy, CC-79; 27.03.2007; Las leszczynowy z nielicznymi dębami, bukami, sosnami; na gałązkach leszczyny po kilka osobników; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WM/4.04.07, TAK (42 szt), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 84491 fot. 84492 fot. 84493 fot. 84494

64931 Encoelia furfuracea; Żerosławice, EF-91; 27.12.2006; śródpolne zadrzewienie (topole, leszczyny, olchy, brzozy); gałęzie leszczyny kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak (u mnie), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Na tej samej powalonej przez wiatr leszczynie obserwowano ten gatunek także w styczniu 2006 roku.
fot. 93258 fot. 93259

93519 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, zielony szlak z wioski Starczanowo w kierunku zach., przy ścieżce odbijającej na prawo od szlaku w stronę Śnieżycowego Jaru, BC-78; 10.02.2008; las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna; na gałęzi krzewu leszczynowego 12 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym, na gałęzi do wysokości ok. 1 m nad powierzchnią gruntu; leg. Barbara K.; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/28.02.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: wątek na bio-forum: http://www.bio-forum.pl/messages/33/149986.html

fot. 153637 fot. 153638 fot. 153639 fot. 153640 fot. 153641

94249 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, okolice Poznania, rezerwat Meteoryt Morasko około 0,5 km na zachód od wsi Morasko, BC-98; 08.03.2008; dąb, grab, leszczyna; na uschniętej gałęzi krzewu leszczynowego 20-25 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Aleksandra K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/13.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 155293

W odległości kilkudziesięciu m druga leszczyna z uschniętą gałęzią, na której ok. 50 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym.

96208 Encoelia furfuracea; 1,5km SW,Bobry,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-55; 02.04.2008; fragment nadrzecznych zadrzewień przy dopływie Warty;wierzba,świerk,brzoza;podrost-leszczyna,czeremcha,bez; na martwych pniach leszczyny po kilka w grupce,po kilka grupek na pniu-dwa pnie w dwóch kępach leszczyn; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159445 fot. 159446 fot. 159447

96516 Encoelia furfuracea; las między miejscowościami Królik Polski, a Wisłoczek, pow. krośnieński, FG-23; 06.04.2008; las mieszany z przewagą sosny; na martwych gałęziach leszczyny grupowo, po kilka owocników, w odległości kilkudziesięciu metrów 2 stanowiska; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/16.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160262 fot. 160263

96574 Encoelia furfuracea; 3,5 km SE od Łękińska,pow.bełchatowski,woj.łódzkie, DE-35; 06.04.2008; las mieszany(świerk,brzoza) z podrostem liściastym(2 st.) oraz las liściasty(brzoza,osika) z podrostem liściastym (80m na południe,za łąką-17 st.); na leszczynie pojedynczo i zbitymi grupkami od kilku do kilkudziesięciu (120) owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/18.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160466 fot. 160467 fot. 160468

97641 Encoelia furfuracea; Mołtowo 1 km N, gm. Gościno, pow. kołobrzeski, BB-11; 18.04.2008; Zbocze wilgotnej doliny ze strumieniem; Na suchej gałęzi leszczyny pospolitej Pojedynczo i w skupieniach po kilka owocników na całej długości gałęzi - ok 2 m; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/TT/14.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163053

97845 Encoelia furfuracea; Żerosławice, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF-91; 24.02.2008; śródpolne zadrzewienie, głównie topole i leszczyny; na martwych gałęziach leszczyny w grupie, 10 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko obserwowane 3 rok z rzędu, poprzednie zgłoszenie: ID: 64931; eksykat pobrano rok temu (znajduje się u mnie)

fot. 163636

99222 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, za wioską Leśniewo, rezerwat Wiązy w Nowym Lesie i okolice, CC-92; 01.05.2008; dąb, grab, leszczyna, wiąz, pojedynczo sosna; uschnięte gałęzie krzewów leszczyny do kilkudziesięciu (20-40) gniazdek - po jednym do kilku owocników w każdym - na 5 krzewach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jeden z krzewów leszczyny:
fot. 168076

gniazdka owocników z poszczególnych krzewów:
fot. 168077 fot. 168078 fot. 168079 fot. 168080 fot. 168081

99225 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, na odcinku ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, CD-01; 01.05.2008; przewaga sosny, leszczyna, dąb; uschnięta gałąź krzewu leszczyny kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: krzew leszczyny pośród sosen:
fot. 168086

gniazdka owocników:
fot. 168087 fot. 168088

99289 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, leśnictwo Zakrzewo, gmina Kiszkowo, nieco ponad 1 km na pd. od wsi Kamionek, na zachód od drogi, CC-82; 16.03.2008; las liściasty: dąb, brzoza, topola, leszczyna, poza tym pojedyncze świerki; uschnięte gałęzie krzewów leszczyny na gałęziach pięciu krzewów, pojedyncze owocniki lub gniazdka kilku owocników, od jednego do kilkunastu owocników/gniazdek na poszczególnych krzewach; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko znalezione 16 marca 2008, okazy pobrane 24 marca 2008

fot. 168228 fot. 168229

99294 Encoelia furfuracea; Wielkopolska, na północ od Gniezna w kier. Bydgoszczy, nad strumykiem wypływającym z jeziora Głęboczek w kierunku północnym, w odległości kilkudziesięciu m od jeziora, wschodnia strona strumienia, CC-73; 29.03.2008; las liściasty: dąb, leszczyna, olcha, nieco dalej (na pobliskim wzniesienu terenu) sosna; gałęzie krzewów leszczyny na 3 leszczynach, po 1 do 3 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/31.05.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w porównaniu z innymi obserwowanymi przeze mnie stanowiskami to jest niezbyt liczne
fot. 168240 fot. 168241

100829 Encoelia furfuracea; 3 km W Kameduły, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-14; 09.12.2007; las liściasty z przewagą grabu, dębu, leszczyny i czarnego bzu; na rosnących leszczynach po kilka na gałęziach; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ZO/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 171250 fot. 171251 fot. 171252

108682 Encoelia furfuracea; Modliszewko, 2,4 km E, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,7 km na pn. od leśniczówki Brody, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 06.04.2008; skraj młodego lasu z dębem, sosną, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; ułamana uschnięta gałąź leszczyny dwadzieścia gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: nie, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowy punkt orientacyjny: stanowisko mieści się ok. 100 m na pd od dębu Zbój Madej, w oddziale leśnym nr 126.

Nadwełniańska łąka granicząca z lasem (od stanowiska orzechówki w kier. pn.):
fot. 188071

Krzew leszczynowy z orzechówką mączystą:
fot. 188072

Gałąź z owocnikami:
fot. 188073

108684 Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, po wschodniej stronie rzeczki Wełny, kilkadziesiąt m na pn.wsch. od mostku na Wełnie k. leśniczówki Brody, CC-83; 06.04.2008; sosna, dąb, leszczyna; gałąź i gałązka leszczyny jedno do kilku gniazdek po kilka owocniczków w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Stanowisko mieści się w oddziale leśnym nr 133.
Oglądając poszczególne rosnące tu krzewy leszczyny stwierdziłam tylko tych kilka gniazdek orzechówki na gałęzi jednego krzewu i jedno gniazdko na leżącej na ściółce gałązce.

Leszczyna z owocnikami:
fot. 188079

Gniazdko owocników na gałęzi krzewu:
fot. 188080

Owocniki na gałązce (eksykat):
fot. 188081

108712 Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, okolice wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, niedaleko za pierwszym zakrętem w prawo zielonego szlaku ze Starczanowa, w głębi lasu za zagajnikiem sosnowym na prawo od tego szlaku, BC-89; 12.04.2008; las liściasty: dąb, brzoza, buk, leszczyna, w pobliżu młody zagajnik sosnowy; gałęzie krzewu leszczyny 30 gniazdek po kilka owocników w każdym; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/22.08.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Potężnie rozrośnięty krzew leszczynowy:
fot. 188163
owocniki z bliska:
fot. 188164 fot. 188165

111461 Encoelia furfuracea; góra Tuł, rezerwat Tuł, 200 m WS od szlaku turystycznego prowadzącego ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, gmina Goleszów, pow.cieszyński, woj.śląskie, DG-01; 25.05.2008; las liściasty z przewagą buka i leszczyny; na żywej uszkodzonej leszczynowej gałęzi kilkadziesiąt owocników na jednej gałęzi; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194596 fot. 194597

120339 Encoelia furfuracea; województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, dolina Wełny, po wsch. stronie rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 08.11.2008; dąb, grab, sosna, leszczyna, brzoza; leżąca na ściółce gałązka liściastego, być może leszczyny ok. 200 owocników w grupach po kilka do kilkudziesięciu (20-30); leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/29.11.08, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°37'23,46" E 17°38'51,15"
oddział leśny nr 133

fot. 214955 fot. 214956 fot. 214957 fot. 214958

122216 Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 06.12.2008; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty;wierzba,świerk,kruszyna,leszczyna i in; na martwych pniach leszczyn kilkanaście grupek (gł.po kilka owocników) na kilku pniach w trzech kępach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96208, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96208

fot. 219625 fot. 219626

122221 Encoelia furfuracea; 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 06.12.2008; pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,leszczyny; na pniach leszczyn ok.30 owocników na dwóch pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 219639 fot. 219640

122293 Encoelia furfuracea; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 07.12.2008; las mieszany-świerk,brzoza,dąb,leszczyna i in; na pniach leszczyn w grupach,w pięciu kępach leszczyn (6+10+ok25+ok.25+30 owocników); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu ID96574, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96574

fot. 219858 fot. 219859

122296 Encoelia furfuracea; 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 07.12.2008; las liściasty-gł.brzoza,leszczyna i klon,poza tym dąb,grab,jesion i in; na pniach leszczyn przy pobieżnych oględzinach lasu o pow.ok.2 h stwierdziłem obecność orzechówki w 11 kępach leszczyn (liczebność to odpowiednio:ok.90+ok.25+ok.20+ok.50+4+31+30+ok.20+ok.30+13+12 owocników); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Potwierdzenie stanowisk(-a) ze zgłoszenia ID96574.Od 80 do 200m na pd. od stanowiska ze zgłoszenia ID122293.

fot. 219872

122414 Encoelia furfuracea; Chlebowo, gm. i pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 09.12.2008; Stary park i sad podworski; na obumarłych gałęziach leszczyny (na trzech krzewach) kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 220158 fot. 220159 fot. 220160

123381 Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa - Polana Kołowska, ok. 1 km na S od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 03.01.2009; w zadrzewieniu śródpolnym (leszczyna, głóg, buk, wierzba, brzoza); na gałęziach leszczyny kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/25.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 222525.jpg

fot. 222526.jpg

fot. 222527.jpg

123461 Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 04.01.2009; na granicy olsu i grądu nad jeziorem Zgniły Grzyb; na obumarłych gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach po kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 222642.jpg

fot. 222643.jpg

124165 Encoelia furfuracea; 4,0 km S od Czerniejewa, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59,, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 18.01.2009; dąb, brzoza, grab, olsza, sosna, bez czarny, leszczyna; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny po ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników w każdym; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°27'57,97" E 17°28'45,38" oraz 52°27'58,44" E 17°28'45,19"

leszczyny rosły kilka m od granicy lasu z polem uprawnym

jeden z krzewów leszczyny, na drzewie (martwy złom o wys. ok. 5 m) widocznym zaraz przy krzewie po prawej rosła suchogłówka korowa Phleogena faginea - zgłoszenie ID: 124171
fot. 224268.jpg

przykładowe owocniki:
fot. 224269.jpg

125006 Encoelia furfuracea; Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 16.12.2008; las mieszany z przewagą leszczyny, pojedyncze dęby, sosna i świerk, 100 m S Jezioro Paprocańskie; na gałęzi rosnącej leszczyny kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/11.02.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 226066 fot. 226067 fot. 226068

125196 Encoelia furfuracea; 0,5 km S, Jezierce, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 152, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 08.02.2009; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z krzewów, najbliżej ścieżki przyrodniczej: N 52°25'47,96" E 17°22'24,17"

potwierdzenie zgłoszenia nr 99225 z 2008 r.

fot. 226515

125204 Encoelia furfuracea; 0,4 km S Jezierce, , nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddz. 143, w pobliżu ścieżki przyrodniczo-leśnej w kierunku jez. Ósemka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 08.02.2009; przewaga sosny, dąb, leszczyna, grab, brzoza; uschnięte gałęzie czterech krzewów leszczyny na poszczególnych krzewach od kilku do ok. 50 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/20.02.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: współrzędne jednego z krzewów: N 52°25'49,47" E 17°22'21,23"

fot. 226552 fot. 226553

125587 Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 10m na S od Ogrodu Dendrologicznego w dolinie Słonecznego Potoku, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 17.02.2009; wielogatunkowy las liściasty nawiązujący do grądu (Bk, Gb, Brz, Jw, leszczyna); na suchej gałęzi leszczyny pojedynczo i w małych grupach - łącznie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227584 fot. 227585

125591 Encoelia furfuracea; Dolina Krąpeli, ok. 1 km na N od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 20.02.2009; grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel; na obumarłych gałęziach leszczyny w małych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227604 fot. 227605

125592 Encoelia furfuracea; Dolina Krąpieli, ok. 1,8 km na E od miejscowości Święte, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 20.02.2009; grąd na zboczach i dnie doliny rzeki Krąpiel; na suchych gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/16.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 227610 fot. 227611 fot. 227612

125626 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nad jeziorem Jankowo Dolne, 1,6 km na pd. od Lulkowa, CC-84; 22.02.2009; niewielki las porastający brzeg jezora i skarpę nad jeziorem, na skarpie przewaga sosny, na zboczu skarpy i brzegu jeziora dąb, topola, leszczyna, bez czarny, wierzba, olsza; gałąź leszczyny kilkadziesiąt (ok. 50-60) gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'31,18" E 17°42'38,68"

krzew leszczyny rośnie kilkadziesiąt m od brzegu jeziora

zdjęcia: widok na krzew leszczyny z orzechówką oraz przykładowe owocniki na gałęzi i owocniki z bliska
fot. 227655 fot. 227656 fot. 227657

126108 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,6 km na wsch. (nieco na pd.) od Leśniewa, CC-92; 01.03.2009; zagajnik leszczynowy nad śródleśnym mokradłem; gałąź leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'20,7" E 17°29'12,5"

zdjęcia: widok krzewu leszczyny oraz przykładowe owocniki
fot. 228907 fot. 228908

126222 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 53, nad j. Głęboczek, 2,1 km na SE od Mielna, CC-73; 07.03.2009; las mieszany: dąb, sosna, olsza, grab, leszczyna; uschnięta gałąź leszczyny kilkanaście gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'53,3" E 17°37'47,0"

w tym samym oddziale leśnym, w odległości 400 m, w 2008 r. zaobserwowałam Encoelia furfuracea - zgłoszenie ID: 99294

zdjęcia: siedlisko i żywiciel (zaznaczona gałąź z owocnikami) oraz jeden z owocników
fot. 229206 fot. 229207

126230 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddz. 87, nad j. Ławiczno, 3,5 km na SE od Mielna, CC-73; 07.03.2009; źródlisko kilkadziesiąt m od jeziora, wokół sosna, dąb, leszczyna, nad jez. topola, olsza, brzoza, bez czarny; gałęzie czterech krzewów leszczyny wokół źródliska na poszczególnych gałęziach po ok. 10, 20, 30 gniazdek po jednym do kilku owocników, na czwartej gałęzi bardzo licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/22.03.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°38'19,4" E 17°38'37,3"

owocniki w różnym wieku

zdjęcia: trzy widoki ogólne ze wskazaniem miejsc występowania owocników oraz owocniki z pierwszej i drugiej gałęzi
fot. 229233 fot. 229234 fot. 229235 fot. 229236 fot. 229237

126501 Encoelia furfuracea; ul.Pławińska,Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 12.03.2009; pas leszczyn na terenie prywatnego gospodarstwa; na wiszącej w kępie leszczyny martwej gałęzi tego krzewu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/8.04.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: -

126675 Encoelia furfuracea; Gdańsk Oliwa Dolina Czystej Wody, CA-89; 14.03.2009; zarośla wzdłuż potoku osza czarna , leszczyna; na martwych gałęziach leszczyn (trzy krzewy) kilkadziesiąt owocników na kilku gałązkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 230287 fot. 230288 fot. 230289
N 54*24,346'
E 18*31,568'
53 m.npm

126763 Encoelia furfuracea; 1,5 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 14.03.2009; liściasty skraj lasu-olcha,grab,leszczyna,dąb; na martwej gałęzi leszczyny kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'25,12"N
-------19st23'26,35"E

fot. 230642 fot. 230643

127385 Encoelia furfuracea; 1,4 km na S od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 22.03.2009; stary park podworski na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; na gałęziach leszczyny pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 231721 fot. 231722

127386 Encoelia furfuracea; 1,8 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 22.03.2009; zadrzewienie śródpolne na Polanie Binowskiej w Puszczy Bukowej; w otoczeniu dąb, grab, leszczyna, buk, wierzba; na gałęziach leszczyny kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 231726 fot. 231727

127540 Encoelia furfuracea; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, DE-46; 28.03.2009; las mieszany; na martwych gałęziach leszczyny kilkanaście owocników w dwóch kępach leszczyn; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'56,60'N
-------19st27'59,98"E

1)
fot. 232070

2)
fot. 232071

127543 Encoelia furfuracea; Wójcik,gm.Gomunice, DE-46; 28.03.2009; liściaste zadrzewienia-olcha,brzoza,leszczyna; na martwej gałęzi leszczyny kilkadziesiąt owocników,przeważnie w grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'58,17"N
-------19st28'44,32"E

fot. 232087 fot. 232088

127866 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 0,6 km na S (nieco na E) od Kaliny, niedaleko jeziora Wierzbiczany, CC-84; 29.03.2009; zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna; trzy uschnięte gałęzie krzewów leszczyny od kilku do ponad dwudziestu gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'03,5" E 17°44'23,3"

siedlisko:
fot. 232637

przykładowe owocniki:
fot. 232638 fot. 232639

127870 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1 km na S (nieco na E) od Kaliny, nad jeziorem Wierzbiczany, CC-94; 29.03.2009; sosny, leszczyny i inne krzewy na skarpie nad jeziorem; uschnięta gałąź leszczyny 10 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/9.04.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°31'51,3" E 17°44'31,3"

siedlisko i leszczyna z uschniętą gałęzią:
fot. 232644

przykładowe owocniki:
fot. 232645 fot. 232646

128601 Encoelia furfuracea; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 11.04.2009; las mieszany-brzoza,dąb,leszczyna,sosna,świerk; na martwych gałęziach leszczyn ok.180 owocników w 6 kępach leszczyny (jedna z kilkoma owocnikami,cztery z kilkonastoma i jedna z ok.100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st11'57,38"N 19st23'28,46"E

fot. 234451 fot. 234452

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122293

128602 Encoelia furfuracea; 1,3 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 11.04.2009; las lisciasty-klon,brzoza,dąb,leszczyna i in; na martwych gałęziach leszczyn po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników w kępie leszczyny;ponad 150 owocników w siedmiu kępach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID122296

fot. 234456 fot. 234457

128649 Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Pytowice,pow.radomszczański, DE-45; 11.04.2009; liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza; na martwych gałęziach leszczyny kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st10'58,2"N 19st25'38,04"E

fot. 234583 fot. 234584

128803 Encoelia furfuracea; Park Oliwski im.A.Mickiewicza Gdańsk, DA-80; 16.04.2009; Park brzeg potoku Oliwskiego; na dwóch leszczynach kilkanaście owocników - wysoko na obumarłych gałęziach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 234917
N 54*24,666'
E 18*33,690'
85 m.npm

129575 Encoelia furfuracea; 2 km NW,Borzykówka,gm.Żytno, DE-77; 25.04.2009; podmokły las lisciasty-klon,olcha,wiąz,leszczyna i in; na martwej gałęzi leszczyny ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st54'4,96"N 19st38'44,26"E

fot. 236372 fot. 236373

129754 Encoelia furfuracea; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 29.03.2009; las mieszany; na leszczynie w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236763

130056 Encoelia furfuracea; nadleśnictwo Gniezno, oddział 6, 1 km na SE od wioski Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 01.05.2009; las mieszany: dąb, sosna, brzoza, wiąz, leszczyna, bez czarny; ułamany, wiszący, uschnięty konar leszczyny kilka gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'49,89" E 17°50'59,88"

na sąsiedniej ułamanej uschniętej gałęzi Exidia truncata

widok ogólny od dwóch stron na konar
fot. 237489 fot. 237490
zbliżenie na fragment konara z owocnikami
fot. 237491
przykładowy owocnik w przybliżeniu
fot. 237492 fot. 237493

130059 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, oddział 60, 5,3 km na SE od wioski Gaj, CC-95; 01.05.2009; przydrożne leszczyny na skraju łąki, po przeciwnej stronie drogi skarpa z sosną i dębem; uschnięta gałąź leszczyny około 10 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'52,47" E 17°54'30,06"

widok ogólny na stanowisko
fot. 237509
owocniki
fot. 237510 fot. 237511

130094 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, ok. 1 km na W od Starczanowa, BC-89; 26.04.2009; las liściasty: dąb, brzoza, buk, leszczyna, w pobliżu młody zagajnik sosnowy; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny kilkanaście i ok. 50 owocników na poszczególnych krzewach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'35,30" E 16°56'29,72"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108712

przykładowe owocniki
fot. 237612 fot. 237613

130095 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, 3 km na SW od Uchorowa, BC-78; 26.04.2009; nadwarciański las z dębem, sosną, wiązem, leszczyną; uschnięta gałąź leszczyny kilka gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'16,82" E 16°54'02,29"

krzew leszczyny i przykładowy owocnik
fot. 237618 fot. 237619

130179 Encoelia furfuracea; Modliszewko, 2,4 km E, nadleśnictwo Gniezno, oddział 126, dolina Wełny, po wschodniej stronie rzeczki, ok. 0,7 km na N od leśniczówki Brody, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 13.04.2009; skraj młodego lasu z dębem, sosną, młodą topolą, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; uschnięty konar leszczyny ok. 40 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'28,39" E 17°38'47,23"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 108682

widok na stanowisko, krzewy z orzechówką po prawej, na ułamanej gałęzi krzewu w pierwszym rzędzie orzechówka w 2008 r., na krzewie w drugim rzędzie orzechówka w 2009 r.
fot. 237783

konar z owocnikami
fot. 237784

przykładowe owocniki
fot. 237785

130182 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, Las Miejski k. Gniezna, 3,3 km na NW od wioski Kędzierzyn, CC-93; 13.04.2009; las mieszany, sosna, dąb, leszczyna i inne liściaste; uschnięta gałąź leszczyny dwa gniazdka po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°30'13,78" E 17°37'55,79"

widok ogólny
fot. 237793

owocniki
fot. 237794

130369 Encoelia furfuracea; 2,4 km na N od Maszewa, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 15.04.2009; drzewostan liściasty nawiązujący do grądu; na gałęziach leszczyny kilkanaście owocników na dwóch krzewach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/8.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 238295 fot. 238296

130763 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 251, ok. 1 km na NE od Radojewa, BC-99; 08.05.2009; leszczyna, wiąz, klon, olsza, topola, brzoza, kasztanowiec, robinia akacjowa,; złamany, uschnięty konar leszczyny ok. 30 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°30'20,29" E 16°57'45,20"

żywiciel, fragment konara i przykładowe owocniki:
fot. 239051 fot. 239052fot. 239053

130769 Encoelia furfuracea; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, oddział 211, przy ścieżce odbijającej od zielonego szlaku turystycznego na prawo w stronę Śnieżycowego Jaru, BC-78; 19.03.2009; las mieszany: leszczyna, buk, dąb, brzoza, sosna; uschnięte gałęzie dwóch krzewów leszczyny na jednym krzewie 10, na drugim 20 gniazdek po jednym do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, był pobrany w 2008, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'47,98" E 16°55'40,78"

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID: 93519

fot. 239075 fot. 239076

130934 Encoelia furfuracea; Puławy, 4km 600m na SE od centrum miasta, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-13; 18.04.2009; Wąwóz 1A - żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Na poziomo rosnącej gałęzi leszczyny pospolitej (Corylus avellana) Kilka wysuszonych owocników na jednej gałęzi; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, 2009.04.18 1A-3, tak, notatka: TAK, Notes nr 3
uwagi: http://www.bio-forum.pl/messages/33/235797.html

Prawa odnoga, ok. 50-70 m za rozwidleniem

131696 Encoelia furfuracea; ok. 2 km na SE od Ulikowa, pow. Stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 14.04.2009; las grądowy na północnym stoku doliny Krąpieli (projektowany rezerwat); na obumarłych konarach leszczyny (trzech krzewów) w małych grupkach po kilka owocników; leg. Kamil Kędra; det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta; fot. GD
fot. 241357 fot. 241358 fot. 241359

138821 Encoelia furfuracea; góra Tuł, 200 m WS od szlaku turystycznego prowadzącego ze schroniska Tuł na Małą Czantorię, gmina Goleszów, pow.cieszyński, woj.śląskie, DG-01; 19.04.2009; las liściasty z przewagą buka i leszczyny; na rosnącej leszczynie kilkanaście owocników na żywej leszczynowej gałęzi na wysokości 150 cm nad ziemią; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska sprzed roku, zgłoszenie ID: 111461, tym razem owocniki wyrosły na krzewie oddalonym o ok 3 m od tego, na którym znalezione zostały w zeszłym roku.
fot. 257598

140476 Encoelia furfuracea; woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Słopnice, Słopnice, EG-02; 27.04.2009; las łęgowy; na pniu leszczyny 5 podsuszonych owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: tak, u mnie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 262680

152977 Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Pytowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 14.11.2009; liściasty fragment lasu mieszanego-olcha,brzoza,leszczyna,grusza; na martwych gałęziach leszczyny ponad 50 owocników w trzech krzewach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id128649, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id128649

fot. 295226 fot. 295227

154327 Encoelia furfuracea; 2,7 km W, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 11.11.2009; dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna; uschły konar krzewu leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Karolina Fiutak-Łachowska; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/29.12.09, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°37'18,45" E 17°39'04,45"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133
poprzednie zgłoszenie z tego samego oddziału ID: 120339

zdjęcie - owocniki na uschłym konarze fot. 299936

154335 Encoelia furfuracea; 2,4 km E, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 11.11.2009; skraj młodego lasu z dębem, sosną, młodą topolą, leszczyną graniczący z nadwełniańską łąką; uschnięty konar leszczyny kilkanaście gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 126
powtórzenie zgłoszeń: z IV.2008 r. ID: 108682, z V.2009 r. ID 130179

zdjęcia: widok na krzew leszczyny, owocniki
fot. 299977 fot. 299978 fot. 299979 fot. 299980

154553 Encoelia furfuracea; 1,5 km SW,Bobry,, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 29.11.2009; nadrzeczne zadrzewienia przy dopływie Warty;wierzba,świerk,kruszyna,leszczyna i in; na martwych pniach leszczyn ok.60 owocników na leżącym pniu i kilkanaście na stojącym; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id 96208, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszeń id 96208 i id 122216

fot. 300615 fot. 300616 fot. 300617

154923 Encoelia furfuracea; 0,6 km NW, Kalina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 06.12.2009; zagajnik leszczynowy, wokół wierzba, brzoza, sosna; uschnięty konar krzewu leszczyny 10 gniazdek po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°32'02,18" E 17°44'20,73"
nadleśnictwo Gniezno
powtórzenie zgłoszenia ID: 127866

zdjęcia: krzew z uschniętym konarem i owocniki
fot. 301832 fot. 301833

154996 Encoelia furfuracea; 0,5 km NE, Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 05.12.2009; las mieszany; na martwych gałęziach leszczyn po 30-40 owocników w dwóch kępach leszczyny; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id127540

fot. 302210 fot. 302211

155995 Encoelia furfuracea; 2,9 km SE, Mielno, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 19.04.2009; sosna, leszczyna; uschnięte konary dwóch krzewów leszczyny kilka lub kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°38'36,73" E 17°38'23,19"
N 52°38'43,66" E 17°38'31,05"
nadleśnictwo Gniezno, oddział 86, niedaleko jeziora Biskupiec
zdjęcia: konar jednego z krzewów z owocnikami, owocniki fot. 305820 fot. 305821 fot. 305822

156549 Encoelia furfuracea; ok. 0,9 km S, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 08.03.2009; sosna, leszczyna; uschnięty konar leszczyny trzy gniazdka po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°25'27,78" E 17°22'20,13"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 169, niedaleko ścieżki przyrodniczo-leśnej w Jeziercach

zdjęcia: krzew leszczyny oraz owocniki
fot. 307655 fot. 307656fot. 307657

156551 Encoelia furfuracea; 0,5 km N, osada Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 27.12.2009; przewaga sosny, dąb, leszczyna, klon, grab; uschnięty konar leszczyny kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 152, przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach
spore "czyszczenie" krzewów leszczyny z uschłych konarów wykonano, więc tym razem zaobserwowałam owocniki tylko na jednym krzewie z pozostałym uschniętym konarem

powtórzenie zgłoszeń ID: 99225 (05.2008) oraz ID: 125196 (02.2009)

zdjęcia: krzew oraz owocniki
fot. 307664 fot. 307665

156863 Encoelia furfuracea; 0,6 km N, Goranin, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 30.12.2009; klon, dąb, brzoza, leszczyna. bez czarny, w pobliżu również sosna; uschnięty konar leszczyny kilkanaście gniazdek po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°27'57,06" E 17°29'44,06"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 83
zdjęcia: krzew leszczyny, owocniki
fot. 308676 fot. 308677 fot. 308678

156865 Encoelia furfuracea; 1,2 km SW, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 30.12.2009; dąb, brzoza, leszczyna; uschnięte konary leszczyny kilkanaście gniazdek po 1 do kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/29.03.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'19,25" E 17°30'14,21"
nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 54
zdjęcia: krzew leszczyny, owocniki
fot. 308683 fot. 308684 fot. 308685

156913 Encoelia furfuracea; Puszcza Bukowa, 1,3km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 27.12.2009; las grądowy (Gb, Bk, Db, leszczyna); na konarach leszczyny pojedynczo i w grupach kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grażyna Domian, Kamil Kędra; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Orzechówka mączysta
fot. 308862 fot. 308863

181466 Encoelia furfuracea; około 2km. na zachód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 07.11.2010; skraj starego lasu liściastego; gałąź drzewa liściastego-bliżej nie określona kilkanaście owocników na jednej gałęzi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 393953 fot. 393954

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2003-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 25.04.2009 · została utworzona/was created 20.02.2003
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Encoelia_furfuracea.htm">orzechówka mączysta - Encoelia furfuracea - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>