Datronia mollis (Sommerf.) Donk

jamczatka wielkopora
Datronia mollis
05.10.2000, park Trutnov, Czechy
copyright © by Jiři Kovač

owocnik (Fruitbody)

zarodniki (Spores)

występowanie

wartość (Importance)

uwagi (Remarks)

znaleziska Datronia mollis na terenie Polski w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych (GREJ) — Informacje o występowaniu tego gatunku obecnie nie są już przyjmowane do GREJ z uwagi na częste występowanie tego gatunku lub brak zagrożeń.

specyfikacja zapisów wg stanu na dzień 2017.02.15

Przyjęte do rejestru:
· z podanym ATPOL: 100933 AB-73, 26471 AB-84, 35489 AB-93, 46235 AB-93, 112222 AB-93, 112348 AB-93, 112521 AB-93, 26475 AB-94, 24757 AB-94, 28710 AB-94, 28996 AB-94, 40452 AB-94, 40458 AB-94, 47085 AB-94, 111142 AB-94, 112866 AB-94, 112651 AB-95, 111143 AC-17, 11815 AD-18, 33230 AD-18, 105827 BB-37, 24253 BB-95, 29385 BB-96, 28201 BC-28, 39570 BC-28, 44120 BC-68, 56047 BE-48, 35935 CA-97, 42505 CA-97, 37143 CA-97, 36401 CA-97, 95792 CA-99, 46991 CB-07, 46992 CB-07, 38523 CB-16, 47255 CC-21, 56801 DA-80, 96605 DA-80, 97482 DA-80, 97955 DA-80, 105785 DA-80, 90966 DA-80, 107463 DE-35, 110610 DE-54, 98775 DE-56, 107688 DE-56, 86272 DE-65, 108897 DE-76, 85146 DE-82, 24587 DF-22, 94419 EG-29, 95118 EG-29, 95119 EG-29, 94431 FG-20,

• Oczekujące na przyjęcie:
· z podanym ATPOL: 82373 CA-89, 50620 CB-07, 82371 DA-80, 89303 DA-80, 89613 DA-80,

Zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.02.15

11815 Datronia mollis; gmina Lubrza,2 km na S od Nowej Wioski,woj.lubuskie, AD-18; 27.03.2003; torfowisko przejściowe(Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax); gałąź Betula verrucosa leżąca na podłożu pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: 76 herb. Ślusarczyk, nie, notatka: herb.76; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52

24253 Datronia mollis; pow. Wałcz, 1,6 km na E od Karsiboru, BB-95; 16.08.2005; las grądowy (buk, dąb, grab, lipa); na pniu martwego drzewa (gatunek n.o.) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Dariusz Karasiński, Marcin Piątek; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24170 fot. 24171

24587 Datronia mollis; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 02.11.2005; las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk,buk); na leżącej kłodzie bukowej grupa 3 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24698

24757 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Dobropola, AB-94; 24.10.2005; las liściasty w podmokłej dolinie strumienia (wiąz, jesion, buk, olsza); na leżącej, martwej ale jeszcze z korą, kłodzie liściastej pojedynczo i gromadnie, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24917

26471 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa, AB-84; 05..2.10.1; buczyna pomorska; leżąca na ziemi kłoda martwego buka gromadnie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27102

26475 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na S od Klęskowa, AB-94; 12.12.2005; dolina strumienia porosnięta buczyną z domieszką poj. jaworów, debów i jesionów; na bukowym konarze zawieszonym nad strumieniem kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27108

28201 Datronia mollis; 1,5 km na południowy wschód od przystanku kolejowego Piła Kalina, BC-28; 13.02.2006; teren podmokły, grab, dąb ,olsza; na pniu grabu lub olszy tylko ten jeden; leg. Robert Puciata; det. S. Pintscher; eksykat: tak jest u mnie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 28983

28710 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SE od Kołowa, AB-94; 14.03.2006; las liściasty wielogatunkowy (Tp, Brz, Wb, Bk) przy śródleśnym torfowisku; na przewróconym pniu martwej topoli osiki w dwóch grupach, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/8.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29561

28996 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB-94; 24.03.2006; ols na brzegu jeziora; na pniu olszy gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29879

29385 Datronia mollis; Rez.Diabli Skok, woj.zachodniopomorskie, BB-96; 20.03.2006; mieszany las liściasty porastający źródlisko; na zwalonym pniu porośnięta spora część pnia, kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 30495

33230 Datronia mollis; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; . . 0.2006; las mieszany (Fagus, Picea, Pinus, Betula); kłoda Fagus leżąca na ziemi, słabo rozłożona grupowo(5); leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 376, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37462

35489 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SE od Chlebowa, AB-93; 23.06.2006; krawędź śródleśnego oczka-bagna, w pobliżu: łozy, Gb, Ol, Db, Bk; na stojącym w bagnie suchym grabie w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 41658

35935 Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 01.07.2006; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. Jeden spory owocnik i kilka mniejszych.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42674

36401 Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 08.07.2006; Brzezina z domieszką sosny,świerka.; Na zwalonym,starym buku. Na niemal całej długości konara.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 43712 fot. 43713

37143 Datronia mollis; Rezarwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 30.07.2006; Stara buczyna.; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 45257

38523 Datronia mollis; Kościerzyna, CB-16; 17.08.2006; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47748

39570 Datronia mollis; 1,5km na północ od Dziembówka, powiat pilski, woj wielkopolskie, BC-28; 17.08.2006; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; na leżącym porośniętym mchem pniu jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 113, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49720

40452 Datronia mollis; Puszcza Bukowa,pow. Gryfino, 1,8 km na E od Dobropola, AB-94; 28.08.2006; buczyna pomorska; odłamany gruby bukowy konar w grupie kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51011

40458 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej, AB-94; 31.08.2006; buczyna pomorska; na bukowj kłodzie w grupie na długości pnia ok. 2 m; leg. Marzena Łyczek; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51029

42505 Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 10.09.2006; Buczyna.; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53979

44120 Datronia mollis; Rez. Promenada , woj. wielkopolskie, BC-68; 09.09.2006; las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie; na leżąceym pniu drzewa trzy owocniki obok siebie; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-148, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56501

46235 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa, AB-93; 07.10.2006; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na klocu buka w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59889

46991 Datronia mollis; Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, CB-07; 12.10.2006; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/31.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61198

46992 Datronia mollis; Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, CB-07; 12.10.2006; Buczyna.; Na gałęzi buka. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61201

47085 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na S od Kołowa, AB-94; 09.10.2006; buczyna pomorska przy śródlesnym bagienku; na bukowym pniu kilkanaście pozrastanaych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61312

47255 Datronia mollis; rez. Dębowa góra, woj.wielkopolskie, CC-21; 07.10.2006; las grądowy; na leżącym pniu kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 188, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61557

50620 Datronia mollis; Szymbark, CB-07; 02.12.2006; Las mieszany,buk,,świerk,sosna; na gałęzi bukowej wraz z exidia plana Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 68010 fot. 68011

56047 Datronia mollis; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 16.02.2007; Las liściasty, wielogatunkowy (dąb, wierzba, olcha, klon etc.); stary pień dębowy skupisko kilku odrębnych egzemplarzy o rozpiętości od ok. 2cm do ok. 8cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tadeusz Kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/3.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Znalezione na prawo od ulicy Wędkarzy, przy jej końcowym, prostopadłym do rzeki odcinku.

fot. 78059 fot. 78060

56801 Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowo, DA-80; 10.03.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie); na konarze bukowym jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79312

82371 Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 20.10.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na zwalonym na bagno buku Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 132213 fot. 132214

82373 Datronia mollis; Gdańsk Osowa TPK, CA-89; 21.10.2007; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na drewnie bukowym trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 132217

85146 Datronia mollis; Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 11.11.2007; las mieszany buk,sosna,dąb,klon; na leżących na ziemi gałązkach drzewa liściastego grupa 20 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Darek Karasiński, Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/27.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odl. ok.50 metrów kolejna grupa
fot. 137345

86272 Datronia mollis; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 01.12.2007; Las mieszany z przewagą liściastych dąb, brzoza, osika; na młodym, złamanym drzewku liściastym pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 139274 fot. 139275

89303 Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 07.01.2008; Buk,świerk,modrzew w pobliżu jeziorka; na martwym buku Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 144666 fot. 144667

89613 Datronia mollis; TPK Dolina Samborowo Gdańsk, DA-80; 13.01.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęzi bukowej wraz z exidia plana Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 145379

90966 Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 02.02.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęziach bukowych (sterta) Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 148084 fot. 148085

94419 Datronia mollis; Bartne, Beskid Niski, 2 km na SE od cerkwi, EG-29; 25.02.2008; las bukowo - jodłowy; na średnio zmurszałym drewnie powalonego buka grupowo na gałęziach i konarach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080225 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 155639

94431 Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, południowe stoki pod grzbietem Mareszki, FG-20; 08.03.2008; stary las bukowo - jodłowy; na konarach powalonego buka w początku murszenia, skupiska wielu pojedynczych i pozrastanych owocników na przestrzeni od kilkudziesięciu cm do ponad metra; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080308 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkoporafot. 155676

95118 Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, pd.-wsch. zbocze g. Obszar, EG-29; 15.03.2008; stary las bukowo - jodłowy; na nieco zmurszałej kłodzie bukowej kilka pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080315 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 157035

95119 Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, pd. podnóże g. Mareszki, EG-29; 08.03.2008; płat starego bukowo-jodłowego lasu wśród nasadzeń sosnowych i wielogatunkowych samosiejek; na martwym konarze rozłożystego buka nisko nad ziemią skupisko licznych pojedynczych i pozrastanych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080208 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora

fot. 157039

95792 Datronia mollis; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 09.03.2008; Las bukowy z domieszką dębu, sosny; na starej gałęzi bukowej pojedynczy; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158516 fot. 158517

96605 Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 03.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na leżących powalonych grabach? Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160579 fot. 160580

97482 Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 16.04.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na leżącej kłodzie buka Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162648 fot. 162649

97955 Datronia mollis; Gdańsk, lasy oliwskie - Dolina Zielona, DA-80; 11.04.2008; las mieszany z przewagą buków; na starej gałęzi prawdopodobnie bukowej kilka sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/WM/8.05.08, tak, ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 163883 fot. 163884

98775 Datronia mollis; 1,5km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 02.05.2008; nadrzeczne zadrzewienia liściaste; na leżącym,ściętym,młodym drzewku kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166332 fot. 166333 fot. 166334

100933 Datronia mollis; Szczecin, Las Arkoński, AB-73; 11.05.2008; mieszany las liściasty (buki, dęby, klony, brzozy, kasztanowce, wierzby), teren wilgotny, okresowo podmokły, w pobliżu Syrenich Stawów; na pniu świeżo ściętego klonu Acer platanoides, drzewo bardzo silnie zaatakowane przez gmatwicę chropowatą jeden duży i kilka mniejszych rozpostartych owocników, na niewielkim odcinku pnia; leg. Paula Probucka; det. Mirki; eksykat: 2008.05.11-01 P.Probucka i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PP/11.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 171548

Opisany i przedstawiony na Bio-forum w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/168543.html

105785 Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 19.06.2008; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na stercie gałęzi Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 41/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181345 fot. 181346

105827 Datronia mollis; Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB-37; 28.06.2008; Buczyna.; Na gałęzi buka. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 42/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181460

107463 Datronia mollis; 1km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 26.07.2008; las liściasty-brzoza,klon,leszczyna i in; na martwej gałęzi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'51,24"N 19 23'24"E

fot. 185219 fot. 185220

107688 Datronia mollis; ok.200m na S od leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 13.07.2008; las mieszany-m.in.jodły,dęby z bogatym podrostem; na gałęzi liściastego drzewa w kupie chrustu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 185893 fot. 185894 fot. 185895

108897 Datronia mollis; 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 10.08.2008; las bukowo-sosnowy; na pniaku buka grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'11,71"N 19 33'0,86"E

fot. 188660 fot. 188661 fot. 188662

110610 Datronia mollis; 1km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 24.08.2008; liściaste zadrzewienia nad strumykiem-gł.olcha i kruszyna; na pniu kruszyny grupka kilkunastu owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'46,7"N 19 15'33,16"E

fot. 192665 fot. 192666

111142 Datronia mollis; 1,8 km na NE od Dobropola, AB-94; 23.06.2007; buczyna pomorska na skraju źródliska; na powierzchni cięcia bukowego klocka kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 193878

111143 Datronia mollis; ok. 2 km na NE od Grędźca, gm. Przelewice, pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie, AC-17; 28.06.2007; szpaler kasztanowców na skraju łęgu olszowo-jesionowego w dolinie Płoni; na leżącej na ziemi gałęzi kasztanowca kilkanaście owocników na długości ok. 1 m; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 193881

112222 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, 2,1km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 02.12.2007; buczyna pomorska; na bukowym klocku (metrówce) rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora z trzęsakiem listkowatym
fot. 196405 fot. 196406

112348 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 23.12.2007; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi owocniki rozpostarto odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 196686 fot. 196687

opisana w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/143662.html

112521 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 19.01.2008; buczyna pomorska nad źródliskiem; na konarze rawora zawieszonym nad ziemią owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 197119

112651 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 25.01.2008; wielogatunkowe zadrzewienie (Ol, Bk, So, Brz, Db, leszczyna, Js); na konarze starego zdeformowanego jesiona owicniki rozpostaro-odgięte i rozpostarte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 197468

112866 Datronia mollis; Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 05.02.2008; strefa okrajkowa Puszczy (Wb, Bk, Tp.os., Brz, Gb); na zawieszonym suchym liściastym konarze owocniki rozpostarto-odgiete; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 198025

literatura · references
· baza „publikacje po 2000 r.”

Copyright © 2002 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
wersja publikacji 15.02.2017.www · ostatnio zmieniana/last modified 19.06.2002 · została utworzona/was created 19.06.2002
Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl/gatunki/Datronia_mollis.htm">jamczatka wielkopora - Datronia mollis - Grzyby Polski, Fungi of Poland grzyby.pl</a>