Datronia mollis (Sommerf.) Donk

jamczatka wielkopora
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Datronia mollis (jamczatka wielkopora)
05.10.2000, park Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

zarodniki

występowanie

wartość

uwagi

znaleziska Datronia mollis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.07.03
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-73 100933 AB-84 26471 AB-93 35489 112521 112222 46235 112348 AB-94 24757 28710 26475 111142 112866 40458 40452 28996 47085 AB-95 112651 AC-17 111143 AD-18 33230 11815 BB-37 105827 BB-95 24253 BB-96 29385 BC-28 28201 39570 BC-68 44120 BE-48 56047 CA-89 82373 CA-97 36401 35935 42505 37143 CA-99 95792 CB-07 50620 46991 46992 CB-16 38523 CC-21 47255 DA-80 89303 96605 82371 105785 56801 89613 97482 97955 90966 DE-35 107463 DE-54 110610 DE-56 107688 98775 DE-65 86272 DE-76 108897 DE-82 85146 DF-22 24587 EG-29 95118 94419 95119 FG-20 94431

 ID11815  Datronia mollis; gmina Lubrza,2 km na S od Nowej Wioski,woj.lubuskie, AD-18; 2003.03.27; torfowisko przejściowe(Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax); gałąź Betula verrucosa leżąca na podłożu pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: 76 herb. Ślusarczyk, nie, notatka: herb.76; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24253  Datronia mollis; pow. Wałcz, 1,6 km na E od Karsiboru, BB-95; 2005.08.16; las grądowy (buk, dąb, grab, lipa); na pniu martwego drzewa (gatunek n.o.) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Dariusz Karasiński, Marcin Piątek; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24170 fot. 24171

 ID24587  Datronia mollis; 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF-22; 2005.11.02; las mieszany (dąb, topola, brzoza, olcha, klon, świerk,buk); na leżącej kłodzie bukowej grupa 3 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24698

 ID24757  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Dobropola, AB-94; 2005.10.24; las liściasty w podmokłej dolinie strumienia (wiąz, jesion, buk, olsza); na leżącej, martwej ale jeszcze z korą, kłodzie liściastej pojedynczo i gromadnie, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24917

 ID26471  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa, AB-84; 10.12.2005; buczyna pomorska; leżąca na ziemi kłoda martwego buka gromadnie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27102

 ID26475  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na S od Klęskowa, AB-94; 2005.12.12; dolina strumienia porosnięta buczyną z domieszką poj. jaworów, debów i jesionów; na bukowym konarze zawieszonym nad strumieniem kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.03.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 27108

 ID28201  Datronia mollis; 1,5 km na południowy wschód od przystanku kolejowego Piła Kalina, BC-28; 2006.02.13; teren podmokły, grab, dąb ,olsza; na pniu grabu lub olszy tylko ten jeden; leg. Robert Puciata; det. S. Pintscher; eksykat: tak jest u mnie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 28983

 ID28710  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.03.14; las liściasty wielogatunkowy (Tp, Brz, Wb, Bk) przy śródleśnym torfowisku; na przewróconym pniu martwej topoli osiki w dwóch grupach, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/8.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29561

 ID28996  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.03.24; ols na brzegu jeziora; na pniu olszy gromadnie, kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29879

 ID29385  Datronia mollis; Rez.Diabli Skok, woj.zachodniopomorskie, BB-96; 2006.03.20; mieszany las liściasty porastający źródlisko; na zwalonym pniu porośnięta spora część pnia, kilkanaście owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 30495

 ID33230  Datronia mollis; 4 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006. 04. 06; las mieszany (Fagus, Picea, Pinus, Betula); kłoda Fagus leżąca na ziemi, słabo rozłożona grupowo(5); leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 376, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 37462

 ID35489  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SE od Chlebowa, AB-93; 2006.06.23; krawędź śródleśnego oczka-bagna, w pobliżu: łozy, Gb, Ol, Db, Bk; na stojącym w bagnie suchym grabie w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 41658

 ID35935  Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.07.01; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. Jeden spory owocnik i kilka mniejszych.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42674

 ID36401  Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.07.08; Brzezina z domieszką sosny,świerka.; Na zwalonym,starym buku. Na niemal całej długości konara.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 43712 fot. 43713

 ID37143  Datronia mollis; Rezarwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 2006.07.30; Stara buczyna.; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 45257

 ID38523  Datronia mollis; Kościerzyna, CB-16; 2006.08.17; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47748

 ID39570  Datronia mollis; 1,5km na północ od Dziembówka, powiat pilski, woj wielkopolskie, BC-28; 2006.08.17; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; na leżącym porośniętym mchem pniu jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 113, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49720

 ID40452  Datronia mollis; Puszcza Bukowa,pow. Gryfino, 1,8 km na E od Dobropola, AB-94; 2006.08.28; buczyna pomorska; odłamany gruby bukowy konar w grupie kilkadziesiąt owocników, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51011

 ID40458  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej, AB-94; 2006.08.31; buczyna pomorska; na bukowj kłodzie w grupie na długości pnia ok. 2 m; leg. Marzena Łyczek; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51029

 ID42505  Datronia mollis; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.09.10; Buczyna.; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53979

 ID44120  Datronia mollis; Rez. Promenada , woj. wielkopolskie, BC-68; 2006.09.09; las grabowo-dębowy porastający zbocze opadające ku rz. Wełnie; na leżąceym pniu drzewa trzy owocniki obok siebie; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E-148, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56501

 ID46235  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.07; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na klocu buka w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59889

 ID46991  Datronia mollis; Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, CB-07; 2006.10.12; Buczyna.; Na zwalonym,starym buku. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/31.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61198

 ID46992  Datronia mollis; Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, CB-07; 2006.10.12; Buczyna.; Na gałęzi buka. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61201

 ID47085  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na S od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska przy śródlesnym bagienku; na bukowym pniu kilkanaście pozrastanaych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/25.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61312

 ID47255  Datronia mollis; rez. Dębowa góra, woj.wielkopolskie, CC-21; 2006.10.07; las grądowy; na leżącym pniu kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 188, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61557

ID50620 Datronia mollis; Szymbark, CB-07; 2006.12.02; Las mieszany,bukświerksosna; na gałęzi bukowej wraz z exidia plana Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 68010 fot. 68011

 ID56047  Datronia mollis; Wrocław, Las Rędziński, BE-48; 2007.02.16; Las liściasty, wielogatunkowy (dąb, wierzba, olcha, klon etc.); stary pień dębowy skupisko kilku odrębnych egzemplarzy o rozpiętości od ok. 2cm do ok. 8cm; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tadeusz Kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/3.03.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Znalezione na prawo od ulicy Wędkarzy, przy jej końcowym, prostopadłym do rzeki odcinku.

fot. 78059 fot. 78060

 ID56801  Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowo, DA-80; 2007.03.10; Las mieszany (Lasy Oliwskie); na konarze bukowym jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/15.03.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 79312

ID82371 Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2007.10.20; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na zwalonym na bagno buku Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 132213 fot. 132214

ID82373 Datronia mollis; Gdańsk Osowa TPK, CA-89; 2007.10.21; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na drewnie bukowym trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 132217

 ID85146  Datronia mollis; Blachownia,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-82; 2007.11.11; las mieszany buk,sosna,dąb,klon; na leżących na ziemi gałązkach drzewa liściastego grupa 20 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Darek Karasiński, Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TN/27.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w odl. ok.50 metrów kolejna grupa
fot. 137345

 ID86272  Datronia mollis; Kłomnice, woj. śląskie, DE-65; 2007.12.01; Las mieszany z przewagą liściastych dąb, brzoza, osika; na młodym, złamanym drzewku liściastym pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/25.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 139274 fot. 139275

ID89303 Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2008.01.07; Buk,świerk,modrzew w pobliżu jeziorka; na martwym buku Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 144666 fot. 144667

ID89613 Datronia mollis; TPK Dolina Samborowo Gdańsk, DA-80; 2008.01.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęzi bukowej wraz z exidia plana Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 145379

 ID90966  Datronia mollis; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2008.02.02; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na gałęziach bukowych (sterta) Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 148084 fot. 148085

 ID94419  Datronia mollis; Bartne, Beskid Niski, 2 km na SE od cerkwi, EG-29; 2008.02.25; las bukowo - jodłowy; na średnio zmurszałym drewnie powalonego buka grupowo na gałęziach i konarach; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080225 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 155639

 ID94431  Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, południowe stoki pod grzbietem Mareszki, FG-20; 2008.03.08; stary las bukowo - jodłowy; na konarach powalonego buka w początku murszenia, skupiska wielu pojedynczych i pozrastanych owocników na przestrzeni od kilkudziesięciu cm do ponad metra; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080308 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkoporafot. 155676

 ID95118  Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, pd.-wsch. zbocze g. Obszar, EG-29; 2008.03.15; stary las bukowo - jodłowy; na nieco zmurszałej kłodzie bukowej kilka pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080315 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 157035

 ID95119  Datronia mollis; Wołowiec, Beskid Niski, pd. podnóże g. Mareszki, EG-29; 2008.03.08; płat starego bukowo-jodłowego lasu wśród nasadzeń sosnowych i wielogatunkowych samosiejek; na martwym konarze rozłożystego buka nisko nad ziemią skupisko licznych pojedynczych i pozrastanych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080208 Datronia mollis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora

fot. 157039

 ID95792  Datronia mollis; Bąkowo k/Gdańska, CA-99; 2008.03.09; Las bukowy z domieszką dębu, sosny; na starej gałęzi bukowej pojedynczy; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/6.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 158516 fot. 158517

 ID96605  Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa, DA-80; 2008.04.03; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na leżących powalonych grabach? Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 160579 fot. 160580

 ID97482  Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA-80; 2008.04.16; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na leżącej kłodzie buka Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/8.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162648 fot. 162649

 ID97955  Datronia mollis; Gdańsk, lasy oliwskie - Dolina Zielona, DA-80; 2008.04.11; las mieszany z przewagą buków; na starej gałęzi prawdopodobnie bukowej kilka sztuk; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/WM/8.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 163883 fot. 163884

 ID98775  Datronia mollis; 1,5km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE-56; 2008.05.02; nadrzeczne zadrzewienia liściaste; na leżącym,ściętym,młodym drzewku kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/16.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 166332 fot. 166333 fot. 166334

 ID100933  Datronia mollis; Szczecin, Las Arkoński, AB-73; 2008,05,11; mieszany las liściasty (buki, dęby, klony, brzozy, kasztanowce, wierzby), teren wilgotny, okresowo podmokły, w pobliżu Syrenich Stawów; na pniu świeżo ściętego klonu Acer platanoides, drzewo bardzo silnie zaatakowane przez gmatwicę chropowatą jeden duży i kilka mniejszych rozpostartych owocników, na niewielkim odcinku pnia; leg. Paula Probucka; det. Mirki; eksykat: 2008.05.11-01 P.Probucka i w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/PP/11.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 171548

Opisany i przedstawiony na Bio-forum w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/168543.html

 ID105785  Datronia mollis; Gdańsk Dolina Samborowa Trójmiejski Park Krajobrazowy, DA-80; 2008.06.19; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na stercie gałęzi Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 41/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181345 fot. 181346

 ID105827  Datronia mollis; Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB-37; 2008.06.28; Buczyna.; Na gałęzi buka. Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 42/MWR/26.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 181460

 ID107463  Datronia mollis; 1km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-35; 2008.07.26; las liściasty-brzoza,klon,leszczyna i in; na martwej gałęzi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 11'51,24"N 19 23'24"E

fot. 185219 fot. 185220

 ID107688  Datronia mollis; ok.200m na S od leśn.Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.07.13; las mieszany-m.in.jodły,dęby z bogatym podrostem; na gałęzi liściastego drzewa w kupie chrustu kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 185893 fot. 185894 fot. 185895

 ID108897  Datronia mollis; 2km SW,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.08.10; las bukowo-sosnowy; na pniaku buka grupa ok.20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 53'11,71"N 19 33'0,86"E

fot. 188660 fot. 188661 fot. 188662

 ID110610  Datronia mollis; 1km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2008.08.24; liściaste zadrzewienia nad strumykiem-gł.olcha i kruszyna; na pniu kruszyny grupka kilkunastu owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'46,7"N 19 15'33,16"E

fot. 192665 fot. 192666

 ID111142  Datronia mollis; 1,8 km na NE od Dobropola, AB-94; 2007.06.23; buczyna pomorska na skraju źródliska; na powierzchni cięcia bukowego klocka kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 193878

 ID111143  Datronia mollis; ok. 2 km na NE od Grędźca, gm. Przelewice, pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie, AC-17; 2007.06.28; szpaler kasztanowców na skraju łęgu olszowo-jesionowego w dolinie Płoni; na leżącej na ziemi gałęzi kasztanowca kilkanaście owocników na długości ok. 1 m; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 193881

 ID112222  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, 2,1km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.02; buczyna pomorska; na bukowym klocku (metrówce) rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora z trzęsakiem listkowatym
fot. 196405 fot. 196406

 ID112348  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.23; buczyna pomorska; na bukowej gałęzi owocniki rozpostarto odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jamczatka wielkopora
fot. 196686 fot. 196687

opisana w wątku http://www.bio-forum.pl/messages/33/143662.html

 ID112521  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.01.19; buczyna pomorska nad źródliskiem; na konarze rawora zawieszonym nad ziemią owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 197119

 ID112651  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, Jezierzyce nad Płonią pomiedzy Stawem Klasztornym i Cysterskim, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-95; 2008.01.25; wielogatunkowe zadrzewienie (Ol, Bk, So, Brz, Db, leszczyna, Js); na konarze starego zdeformowanego jesiona owicniki rozpostaro-odgięte i rozpostarte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 197468

 ID112866  Datronia mollis; Puszcza Bukowa, 1,3 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.02.05; strefa okrajkowa Puszczy (Wb, Bk, Tp.os., Brz, Gb); na zawieszonym suchym liściastym konarze owocniki rozpostarto-odgiete; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: jamczatka wielkopora
fot. 198025

obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.03 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.03.2017 · powstała/was created 19.06.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Datronia_mollis.htm"> Datronia mollis (jamczatka wielkopora) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>